Ortopedi, kemik ve eklem hastalıkalrının, beden sakatlıklarının araştırma ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Ortopedi, daha çok, insan vücudunda meydana gelen şekil bozuklukları ile uğraşmayı kendine amaç edinmiş olan genel cerrahların, bu konulardaki değerli çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Burada bahsedilen şekilsel bnozukluklar, hareket sistemi yani gövde ve uzuvları ile ilgili olanlardır.

Yüz, kafa ve iç organlara ait şekil bozuklukları ortopedinin ilgi alanı dışanda kalmaktadır. Ortopediyi, insan vücudunun özellikle mekanik fonksiyonları ile uğraşan bir tıp dalı olarak da tarif edebiliriz.

Ortopedi terimi ilk olarak, Paris Tıp Fakültesi profesörlerinden Nicolas Andry (1658-1742) tarafından kullanılmıştır. Aslında ortopedi teriminin anlamı, düzgün, kusursuz çocuk veya düzgün kusursuz, terbiye, düzeltme anlamlarına gelmektedir.

Mısır, Bâbil, Çin, Hint, Yunan ve Roma kalıntılarında insan vücüdundaki sakatlıkların sebep ve oluş şekilleri ile, tedavileri üzerinde çalışıldığına dair kayıtlara rastlanmıştır. Yıllar ilerledikçe ortopedi alanında da yeni gelişmeler olmuş ve ortopedi giderek daha köklü hale gelmiştir. Önceden alınmış insan ve hayvan kemiklerinin çeşitli şekillerde saklanması ve lüzum gerektiğinde kullanılması için muhafaza eden kemik bankaları ile, noksanlığı plastik maddelerletelafi etmek için imal edilen sunî uzuvlar, ortopedik cerrahi de son yenilikler arasındadır. Ortopedi dalında ihtisas yapan hekimlere ”ortopedist” denir.