Paraşütler genellikle, üçgen biçimli, çok katlı kumaş parçalarının birbirine dikilmesiyle yapılır. Paraşütün biçimini belirleyen parçalar, elektrikli makasla kesilir. Her parçanın, paraşüte gerekli biçim ve büyüklüğü verebilecek boyutlarda kesilmesi gerekir. Paraşüt yapımında maliyet önemli bir etmendir. Bu yüzden, belirli özellikleri verecek en yalın biçim seçilir. Paraşüt yapımında göz önünde bulundurulması gereken başka bir etmen de, kumaşların kısa zamanda hazırlanıp dikiş makinalarına gönderilmesidir. Bazı paraşüt fabrikalarında, zaman kazanmak amacıyla, otamatik patron makinaları kullanılır.

Havadan ikmal paraşütleri (havadan yardım malzemesi ve silah indirme) çok büyük olduklarından (bazı durumlarda 20 metre çaplı), beş bölümden oluşmaları öngörülmüştür. Birinci bölüm, güçlü hava basıncına dayanabilecek bir tepe bölümü, ötekiler de, hava akımını yayan ve direnç oluşturan daha hafif yapılı yan bölümlerdir. Bu yöntemin geliştirilmesiyle üç değişik büyüklükte paraşüt yapılmasını sağlayan kare biçimli kumaşların üretimine geçilmiştir. Her karenin bir kenarı 4 metre uzunluğundadır.

Bunlar birbirlerine çarpraz birleştirilir. Beş kareden oluşan paraşüt 250 kg, on iki kareli 700 kg, yirmi kareden oluşan paraşütse 1200 kg taşıyabilir. Paraşütün öteki bölümleri de ayrı ayrı üretilir ve gerektiğinde kısa sürede birleştirilir.

Paraşüt Yapımında Kullanılan Malzemeler :

İkinci Dünya Savaşı’ na kadarparaşütler, ya keten, pamuk ve ipek gibi doğal ipliklerden ya da viskoz ve asetat ipliği gibi seliloz liflerinden yapılmaktaydı. Keten ve pamuk ipliğinin kalın, ipeğinde pahalı olması nedeniyle, 1939′ da A.B.D. ve Almanya’ da naylonun bulunmasına kadar, yalnızca belirli biçimde paraşüt yapılabildi. Çok güçlü ve paraşütün açılması sırasında oluşan şoklara çok iyi dayanan naylon, kısa zamanda öteki doğal iplerin yerini aldı. Yeni geliştirilen yapım yöntemleriyle her türlü naylon iplik üretilebiliyordu. Naylon ipliğiyle dokunmöuş paraşüt kumaşının tek olumsuz yanı, sıcak bir ortamda yumuşayıp delinmesiydi. Bu sorunda, kumaşa ince bir slikon tabakası kaplanarak çözüldü.

Ancak, naylon paraşütlerin korunmalarında en yalın yöntem, paraşütün çok dikkatli toplanıp katlanmasıdır. Paraşüt kumaşının silindirlerden geçirilmesiyle de dokumadaki ipliklerin yayılması ve geçirgenlik oranının düşmesi sağlanır. Kumaşa ince bir kaplama yapılmasıda yırtılma oranını düşürür.

Çapraz biçimli havada ikmal paraşütleri, polipropilen ipliğinden dokunmuş kumaşlarla yapılır. Bu madde, ucuz olmasının yanı sıra, sert ipliğin, paraşütün çok çabuk şişmesine yardımcı olduğunu da göstermiştir. Krepon kağıdı ve polietilen paraşütlerle de bazı deneyler yapılmış, ama bunların, malzeme ve üretim yöntemi olarak, seri üretime uygun olmadıkları anlaşılmıştır.

Naylon ipliğinden dokunmuş paraşüt kumaşları ve kolanlar, eskiden kullanılan keten ve pamuk gibi doğal ipliklerden yapılmış doğal kumaşlardan, hem daha az yer kaplarlar, hemde çeşitli işlemlerden geçirilip boyanarak, güneş ışınlarına daha dayanıklı bir hale getirilebilirler. Pilot kabininde uzun süre güneş ışınlarına maruz kalan paraşüt kolan ve bağlarının böyle bir özellik taşımaları oldukça önemlidir.

Serbest Paraşüt Malzemeleri

Harness: Paraşütlerin içinde bulunduğu çantaya denir. Ana ve yedek paraşütleri ve bacak kolonlarını içerir.

Kubbe: Paraşütün kumaş kısmı. Paraşütçünün havada ilerlemesini sağlayan kısım. Özel kumaşlardan imal edilir.

Lasta: Serbest düşüş pozisyonu. Kollar açık dirseklerden 90 derece kırık, bacaklar dizlerden 90 derece kırık. Vücut yere parallel olmalı.

Lup: Havada takla atmak. Bacaklar içeri çekilir. Kollar ileri uzatılır hava itilerek başaşağı takla atılır.
Drakkar: Öğrenci paraşütleri içinde en popüler olan kanat tipi paraşüt.

Hi-tec: Paraşütün emniyet sistemi. 800ft. ayarlıdır. Bu yüksekliğe kadar ana ya da yedek herhangi bir paraşüt açılmamışsa devreye girerek direk yedek paraşütü açar.

Sf: skydiving formation. İki veya daha çok kişinin elele tutuşarak serbest düşüşü.

Crw: canopy relative work. İki veya daha çok kişinin açık kubbelerele birbirinin üstüne gelmesi.

Downplay: Açık kubbelerle iki kişinin ayaklarını birbirine kenetleyip yere yatay durumda hızla ilerlemeleri. Çok tehlikeli olduğu için artık yapılması yasaklanmıştır.

Budak atmak: Paraşütün kumanda iplerinden birini (sağ veya sol) sonuna kadar çekili tutarak irtifa kaybetme hareketi. Bu yolla bir yönde dönülür.

Rakkas: Kumanda iplerini sırayla sağ-sol-sağ… diye çekerek paraşütü bir sağa bir sola salındırarak yapılan irtifa kaybetme hareketi. Budak atmaya oranla daha fazla irtifa kaybı olur.

Stall: Paraşütün iki kumanda ipine birden asılarak paraşütü geçici olarak kapatma hareketi. Bu hareket esnasında neredeyse serbest düşüş kadar hızlı irtifa kaybedilir. Her paraşütte yapılamaz.

Ancak mukavemeti yüksek öğrenci paraşütleri bu hareketi kaldırabilir.

Kapı çıkışı: Uçağın kapısından çıkma pozisyonu. Öğrencilerin bir üst aşamaya geçmesi için çok önemlidir. Serbest düşüş pozisyonunun aynısıdır.

Balık çıkış: Kapı çıkış pozisyonu. Adı üstünde uçaktan kafa önde “balıklama” çıkılır. Kapı çıkışı düzgün olmayan birine yaptırılmaz.

Çıkış açış: Kapıdan çıkar çıkmaz paraşütü açmaya denir.

Delta dalış: Serbest düşüş esnasında aşağıdaki sf grubuna yetişmek için kullanılan dalış

yöntemlerinden biri. Serbes düşüş pozisyonu gibidir ancak eller yanda birleştirilir.

Trek dalış: Serbest düşüş esnasında sf grubundan uzaklaşmak için yapılır. Yere parallel durumda eller yanda birleştirilir omuzların arasına hava sıkıştırılacak biçimde vücut şekillenir. Bacaklar düz olmalıdır.

Bomba dalış: Tam altınızdaki sf grubuna yetişmek için kullanılan dalış metodu. Eller yanda durur.

Bacaklar düzdür. Kafa üstü maksimum hıza çıkılır.

Deklanşör: Paraşüt açma mekanizması. Ana paraşütten önce harness içine yaylı bir kılavuz paraşüt yerleştirilir. Harness kapatılır ve ucuna deklanşör eklenir. Deklanşör çekildiği anda yaylı kılavuz paraşüt fırlar ve ana paraşütü çeker.

Mendil rasıt: Kılavız paraşüt. Üst düzey öğrencilerin kullandığı kılavuz paraşüt. Mendil, harness içinde durmaz. Bacak kolonundaki cebinden çekilir.

Altimetre: Yükseklik göstergesi. Genelde ft. cinsinden olur.

Ampul: Paraşütçü argosunda yüksek irtifaya rağmen çıkış açış yapan kişiye denir.