Toplam 7 sonuçtan 1 ile 7 arası gösteriliyor
 1. #1
  cadi_silvia

  Peygamber Efendimizin Erkeklerle - Kadinlarla İlgili Hadisleri

  Kadın dindar olmaya, iman ve ibadete ehliyetlidir : Eğer iman edip ibadet yaparsa cennete girer. Küfredip isyan ederse cezalandırılır. Bu konuda erkekten hiçbir eksik yönü yoktur.
  Cenab-ı Hak buyuruyor :
  "Erkek ve kadından kimi inanmış olarak bir iyilik yaparsa onu hoş bir hayatla yaşatırız. Ahirette ise onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz." (Nahl Suresi 97)
  "Rableri onlara karşılık verdi : Ben sizden erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmiyeceğim. Hep birbirinizdensiniz." (Al-, İmran Suresi 195) u temel esas Kur'an-ı Kerimin birçok ayetinde vurgulanmıştır. Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaata devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Allah'a gönülden saygılı erkeler ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar, işte bunlar için bağış ve büyük bir mükafat hazırlanmıştır." (Ahzab Suresi 35) Cennet yalnızca erkeklerin sarayları değildir; orada kadın da, erkek de saraylarının sultanlarıdır.(56/22,37) buyurulmuştur.

  İslam, kadına ikram edilmesini emretmiştir : İslam kadına, kız olsun, eş olsun, anne olsun hep ikram edilmesini emretmiştir.
  "Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu."
  (Ahkaf Suresi 44)
  Bir adam Resullulah'a gelerek, ben Allah yolunda cihad etmek istiyorum, dedi. Resulullah ona dedi ki: "Anan sağ mıdır?" Adam evet dedi. Allah Resulü: "Onun ayağına dikkat et cennet oradadır" buyurdu.
  “Kadınlar konusunda Allah’tan korkun. Çünkü sizler onları Allah’ın emanetiyle aldınız.”
  Peygamber Efendimizin Erkeklerle - Kadinlarla Ilgili Hadisleri “Kadınlar hakkında size hayrı vasiyet ediyorum.”
  “İki zayıf hakkında sizi uyarıyorum: Yetim ve Kadın.”
  “Sizin hayırlı olanınız ailesine hayırlı olandır. Ben ailesine en hayırlı olanınızım.”
  “Kamil İmana sahip Müslüman ahlâken güzel olandır. En hayırlı mü’min de eşine karşı ahlâkı en iyi olandır.”
  “Cennet anaların ayakları altındadır.”
  “Hediyede çocuklara eşit davranın. Eğer ben birisini hediyede üstün tutacak olsaydım kızları tutardım.”
  kaynaklar
  1. Abdülhalim Ebu Şakka İslâm kadın Ansiklopedisi.
  2. Abdülmelik el- Kasım Peygamber Evinde Bir Gün.
  3. Abdülaziz eş-Şennavi Hanım Sahabiler.
  4. Muhammed b. Ahmed b. İsmail el-Mukaddem Avdetu’l Hicap
  5. Rıza Savaş Hz. Muhammed Devrinde Kadın.
  6. Safiyyurrahman el- Mübarek Furi Peygamber Efendimiz Hayatı ve Daveti.

  Peygamber
  onları düzeltmeye uğraşmayın. Onlardan eğrilikleriyle yararlanın.

  Eğer kadın, eşi istekli olduğu halde ona cevap vermezse, cehennemdeki yerini hazırlasın.

  Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yala***** temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.

  Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.

  Kadınların dinleri ve akılları ek******.

  Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.

  Cehennem halkının çoğunun kadınlardan olduğunu gördüm.

  Bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer.

  Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına, kötü huylarına sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir.

  Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.

  Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara ALLAH lanet etsin.

  En büyük tepki Hz. Ayşedendi

  Prof. Dr. Beyza Bilgin (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Dekanı): Kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasında gelenek, eğitim, kültürün yanısıra din de ister istemez rol alıyor. Özellikle Hz. Muhammede atfedilen uydurma hadisler, kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın sürdürülmesinde gerekçe olarak gösteriliyor. Bu noktada, Diyanet’in bir referans kitap hazırlığı içinde olması, uydurma hadislerden kurtulunması adına çok önemli. Hz. Muhammed’e atfedilen sözlere yönelik en büyük itiraz Hz. Ayşeden gelmiş. Ebu Hureyye, peygamberin, Namaz kılarken önünüzden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazınız bozulur diye konuştuğunu rivayet eder. Hz.Ayşe, bu rivayete büyük tepki gösteriyor ve Hureyyeyi ayıplıyor, peygamberin böyle bir sözünün olmadığını savunuyor. Ancak bu ve buna benzer yüzlerce söz, peygamberin hadisi olarak kabul ediliyor.

  Şiddeti savunan peygamber olamaz

  Dr. Hidayet Tuksal: Hadislere baktığınız zaman iki tür peygamberle karşılaşıyoruz. Bir tarafta kadınlara karşı son derece nazik ve kibar; diğer tarafta ise şiddet dolu, ayrımcı, aşağılayan bir peygamber. Ben, kadınlara yönelik şiddeti savunan ve onları aşağılayan bir peygamberin olamayacağına inanıyorum. Bu nedenle malum hadislere itibar edilmemesini savunuyorum. Bu hadislerin de uydurma, yanlış olduğu bilimsel metotlarla ispatlandı. Bu noktada Diyanet’in çalışması çok yaralı olacaktır. 2. #2
  caglayan
  son cümleleler yeterlidir herhalde...

 3. #3
  cadi_silvia
  Bir çok uydurma hadis'le kadınlar kur'an da hep alçaltılmış gibi
  gösterilmiştir işin aslı bu değildir,illede kur'anı okuyun başkasından
  duyduklarınıza değil orada okuduklarınıza inanın dememizin nedeni de
  budur.Bu makaleyi okuyunca bu forumda sizlerle paylaşayım istedim,biraz
  uzun ama tamamını okursanız ana mesajı alabilirsiniz.Sanırım okuduktan
  sonra bu konudaki fikirlerinizde değişecek.......

  ************************************************** *****
  Geleneksel İslam’ın en çok ilaveler yaptığı konular kadınlarla ilgili
  olanlardır. Kadını köleden beter yapan, kadının erkek egemen toplumda
  sadece ev işinde ve cinsellikte kullanılmasını, hiçbir alanda kadına
  hak tanınmamasını savunan izahlar, toplum nezdinde kabul görsünler diye
  uydurma hadislere ve mezhep izahlarına dayandırılmış ve bu bakış açısı
  topluma din diye yutturulmaya çalışılmıştır. Saf dindar kadınların
  birçoğu Kuran’ın İslam’ı ile bu uydurmaları ayırt edemedikleri için,
  Allah’ın rızasını umarak bu uydurmalara göre yaşamaya çalışmış ve
  kendilerini gelenekçi erkeklerin sınırlarını çizdiği kapkara bir
  dünyada bulmuşlardır. Gelenekçiler; “Peygamber’imiz, cennetin annelerin
  ayaklarının altında olduğunu söylemiş, kadınlar annemizdir,
  bacımızdır...” gibi laflar ederek kadınlara çok değer verdiklerini
  göstermek istemektedirler. Oysa birazdan kadınlarla ilgili gelenekçi
  kaynaklardaki izahları incelediğimizde, gerçekte kadına ne kadar değer
  verdiklerini iyice anlayacağız. Kadınlarla ilgili Kuran’da geçmeyen
  uydurma izahlara değindikten sonra, yine bu uydurmaların etkisiyle
  yanlış değerlendirilen Kuran’daki bazı meselelere değineceğiz. Bundan
  bir sonraki bölümde (22. Bölüm) ise başörtüsü gibi günümüzün en çok
  tartışılan kadınlarla ilgili konusunu, ayrı bir konu olarak
  değerlendireceğiz. Bu bölümün iyice anlaşılması, o bölümün (22.
  Bölümün) daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
  KADINLARLA İLGİLİ MEZHEP VE HADİS KÖKENLİ UYDURMALAR
  Bu uydurmaların yapılışındaki en temel hedef kadının erkeğine kayıtsız,
  şartsız itaatini sağlamak olmuştur. Uydurma hadislerle kadının erkeğe
  her konuda itaati farzlaştırılmış ve bir ibadet gibi sunulmuştur.
  Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin
  kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde
  etmelerini emrederdim.
  Tirmizi, Rada, 10/1159; Ebu Davud, Nikah 40/2140 Ahmed b. Hanbel,
  Müsned VI, 76; İbn Mace, Nikah 4/1852
  Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak
  temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.
  İbni Hacer El Heytemi 2/121 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239
  Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz,
  ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.
  Hafız ZehebiBüyük Günahlar Sayfa 187
  En titiz hadis çalışması olan Buhari’de birinci alıntıladığımız hadisi
  görmemiz, Kuran yalnız ve yalnız Kuran diye niye defalarca tekrar edip
  durduğumuzun anlaşılmasını bir kez daha sağlayacaktır. Yukarıdaki
  uydurmaları Peygamber’e fatura edenler, ne yazık ki bu uydurmaların
  reddi olan Kuran İslam’ını Peygamber düşmanlığı, bu uydurmaların kabulü
  olan hadislerin, mezheplerin, geleneklerin İslam’ını ise Peygamber’i
  sevme şampiyonluğu ilan ediyorlar. Böylece kadınları eksik akıllı ve
  eksik dinli ilan edenler, kimin dinde ve akılda eksik olduğunu
  gösteriyorlar.
  KURAN’IN DİNİNDE KADINUYDURULAN DİNDE KADIN
  Kadınların dinleri ve akılları eksiktir.
  Sahihi Buhari
  Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı
  başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik
  başka bir varlık görmedim.
  Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003
  Kadınları erkeğin kölesi yapan zihniyet bununla yetinmeyip kadınların
  çoğunu cehennemlik, dinen eksik ilan edip Kuran’ın açık izahlarıyla da
  çelişir.
  Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga
  gibidir.
  Sahihi Buhari
  Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben
  Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.
  Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003
  --------------------
  KADINA CENNET VİZESİ KOCADAN
  Bu hadisler gibi kadınların çoğunun cehennemlik olduğunu iddia eden
  hadislerin yanında, kadının cennete gidişi için kocasının kendisinden
  memnuniyeti şart olarak gösterilir.
  Bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse Cennete girer.
  Riyazus Salihin
  Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına, kötü huylarına
  sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir.
  Kadınlara Dini Bilgiler sayfa:88
  Müslim de, Buhari de, Tırmızi de, Muvatta da, Şii kaynaklar da, Emevi
  ve Abbasi döneminde uydurulmuş, bazı kişilerin kadına kendi bakış
  açılarını dinselleştirmeye çalışmalarının ürünü olan, bu tip
  uydurmalarla doludurlar. Oysa Kuran’ın hiçbir yerinde biraz önce
  örneklediğimiz tipteki hadisler gibi kadınların çoğunun kötü,
  cehennemlik, dinen eksik olduğu geçmez. Kuran, üstünlüğü erkek veya
  kadın olmaya değil, Allah’a yakın olmaya, Allah’ın dininde titizliğe
  bağlar.
  Ey insanlar ! Biz sizi bir erkek, bir dişiden yarattık ve birbirinizle
  tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah
  katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır.
  49Hucurat Suresi 13
  Ayetten de anlayacağımız gibi Kuran üstünlüğü bir ırka, bir kabileye
  veya erkek, kadın gibi bir cinsiyete değil, Allah’ın dinine titizlik,
  Allah için hatalardan sakınma tipi manalara gelen takvaya bağlamıştır.
  Oysa buraya kadar gördüğümüz hadislere göre kadın olmak daha baştan
  cehennemlik olma ihtimalini arttıran bir unsurdur. Bu zihniyet, eksik
  ve cehennemlik ilan ettiği kadını ezik karakterli bir varlığa
  dönüştürüp, erkeğin kumandasına verir ve kumandaya itaati de din diye
  insanlara dayatır. Kuran’ın İslam’ının bu uydurulmuş dinden neden
  ayrılması gerektiğini daha da iyi anlamak için en itibarlı (!) uydurma
  kaynaklarını inceleyelim:
  Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.
  Sahihi Müslim, Salat 265; Tirmizi Salat 253/338 Ebu Davud, Salat,
  110/720
  Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.
  Ebu Davud, Tıb, 24/3922; Müslim, Selam, 34/115 Buhari, Nikah, 17/4805
  Kadını uğursuz, namazı bozucu ilan eden zihniyetin iki meşhur yazarı
  İmamı Şarani ve İmamı Gazali ise kadının neden evde tutulması gerektiği
  ile ilgili şu aydınlatıcı (!) bilgileri ilerideki nesillere miras
  bırakmışlardır.
  DİŞSİZ, TİPSİZ, YAŞLI KOCALARIN KURTULUŞU
  İçinizden biri yaşı ileri, ağzındaki dişleri dökülmüş, görünüş
  itibariyle de çok çirkin olabileceği gibi aksine karısı da genç ve
  güzel olabilir. Bu genç ve güzel kadın çarşıya çıktıktan veya davet
  edildiği düğün ve ziyafetten evine döndükten sonra dışarıda gördüğü
  yakışıklı erkeklerle yaşlı, dişleri dökülmüş kocasını kıyas ederek
  kocasının yüzüne dahi bakmak istemez. Belki kocasının kendisini
  öpmesini ve cinsel ilişkide bulunmasını dahi istemez. İşte genç kadının
  erkeklerin çokça bulunduğu çarşı, pazar, şenlik ve toplantı gibi
  yerlere gitmesinin kadın üzerinde yapacağı etki en azından budur.
  İmam ŞaraniUhudül Kübra sayfa:773
  Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için
  dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin.
  Sahihi Buhari
  Takma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını incelttiren,
  dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.
  Ebu Davud, Tereccul, 5
  Eğer bir kadın peruk takarsa, eğer kol ve yüzüne dövme ya da ben
  yaparsa, yüzünden ve kaşlarından cımbızla kıl aldırırsa, yüzüne
  güzellik vermek için şekil değiştirirse lanetlenmiştir.
  İmam Şarani – Uhudul Kubra – Sayfa 313, 867, 889
  Bir hadise göre Ashabı Kiram karılarının pencere ve kapı aralıklarından
  dışarıyı seyretmelerini ve erkek görmelerini önlemek üzere evlerinin
  pencerelerini sıkı sıkıya kapatırlar, dışarıya bakanlara dayak
  atarlardı.
  İmamı Gazaliİhyayı Ulumuddin 2/122
  Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da
  kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse
  onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat
  onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan
  hayırlı bir şey yoktur.
  İbnül Cevzi, Mevzuat, II/282283; Suyuti, Leali, II/154 İbn Arrak,
  Tenzihü’şŞeria, II/212213
  Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise
  yaptırmayın, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı
  çıkmak arzusu gelir.
  İmamı GazaliKimyayı Saadet sayfa:178 İbn Ebi Şeybe, Musannaf, IV/II,
  420
  Dışarı çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra
  dışarı çıkacak ve şu kurallara kesin uyacaktır:
  1Sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne,
  2Hiç çıkmamış gibi davrana,
  3Başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya,
  4Kalabalığa karışmaya,
  5Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya,
  6Herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura,
  7İşini bir an önce bitirip evine döne,
  İmamı Gazali – İhyayı Ulumuddin – 2/290
  Bu uydurma izahlarla; kendi görüşünü, kadınlara olan aşırı
  kıskançlıklarını dîni bir buyruğa çevirip, topluma dini bu şekilde
  sunanlar, dinsizlerin dinimize saldırısı için ortam hazırlamışlar ve
  birçok kimsenin dinimize olan inancının sarsılmasına sebep olmuşlardır.
  Halkımızın bir kısmı ise bu izahları gösterip dinimize saldıranlara
  kızmakta, fakat bu izahları yapanları, örneğin bir İmamı Gazali’yi
  baştacı yapmaktadır. Biz Kuran’ı tek kaynak kabul edip, geri kalan
  izahları, Şaraniler’i, Gazaliler’i reddetmedikçe Kadın ve Şeriat budur
  diye kitap yazanlara da kızmaya ne kadar hakkımız olabilir? Bakın
  meşhur Gazali kadının kaç çeşit olduğunu nasıl açıklıyor ve halkı nasıl
  bilgilendiriyor.
  --------------------
  KADINA CENNET VİZESİ KOCADAN
  Bu hadisler gibi kadınların çoğunun cehennemlik olduğunu iddia eden
  hadislerin yanında, kadının cennete gidişi için kocasının kendisinden
  memnuniyeti şart olarak gösterilir.
  Bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse Cennete girer.
  Riyazus Salihin
  Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına, kötü huylarına
  sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir.
  Kadınlara Dini Bilgiler sayfa:88
  Müslim de, Buhari de, Tırmızi de, Muvatta da, Şii kaynaklar da, Emevi
  ve Abbasi döneminde uydurulmuş, bazı kişilerin kadına kendi bakış
  açılarını dinselleştirmeye çalışmalarının ürünü olan, bu tip
  uydurmalarla doludurlar. Oysa Kuran’ın hiçbir yerinde biraz önce
  örneklediğimiz tipteki hadisler gibi kadınların çoğunun kötü,
  cehennemlik, dinen eksik olduğu geçmez. Kuran, üstünlüğü erkek veya
  kadın olmaya değil, Allah’a yakın olmaya, Allah’ın dininde titizliğe
  bağlar.
  Ey insanlar ! Biz sizi bir erkek, bir dişiden yarattık ve birbirinizle
  tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah
  katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır.
  49Hucurat Suresi 13
  Ayetten de anlayacağımız gibi Kuran üstünlüğü bir ırka, bir kabileye
  veya erkek, kadın gibi bir cinsiyete değil, Allah’ın dinine titizlik,
  Allah için hatalardan sakınma tipi manalara gelen takvaya bağlamıştır.
  Oysa buraya kadar gördüğümüz hadislere göre kadın olmak daha baştan
  cehennemlik olma ihtimalini arttıran bir unsurdur. Bu zihniyet, eksik
  ve cehennemlik ilan ettiği kadını ezik karakterli bir varlığa
  dönüştürüp, erkeğin kumandasına verir ve kumandaya itaati de din diye
  insanlara dayatır. Kuran’ın İslam’ının bu uydurulmuş dinden neden
  ayrılması gerektiğini daha da iyi anlamak için en itibarlı (!) uydurma
  kaynaklarını inceleyelim:
  Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.
  Sahihi Müslim, Salat 265; Tirmizi Salat 253/338 Ebu Davud, Salat,
  110/720
  Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.
  Ebu Davud, Tıb, 24/3922; Müslim, Selam, 34/115 Buhari, Nikah, 17/4805
  Kadını uğursuz, namazı bozucu ilan eden zihniyetin iki meşhur yazarı
  İmamı Şarani ve İmamı Gazali ise kadının neden evde tutulması gerektiği
  ile ilgili şu aydınlatıcı (!) bilgileri ilerideki nesillere miras
  bırakmışlardır.
  DİŞSİZ, TİPSİZ, YAŞLI KOCALARIN KURTULUŞU
  İçinizden biri yaşı ileri, ağzındaki dişleri dökülmüş, görünüş
  itibariyle de çok çirkin olabileceği gibi aksine karısı da genç ve
  güzel olabilir. Bu genç ve güzel kadın çarşıya çıktıktan veya davet
  edildiği düğün ve ziyafetten evine döndükten sonra dışarıda gördüğü
  yakışıklı erkeklerle yaşlı, dişleri dökülmüş kocasını kıyas ederek
  kocasının yüzüne dahi bakmak istemez. Belki kocasının kendisini
  öpmesini ve cinsel ilişkide bulunmasını dahi istemez. İşte genç kadının
  erkeklerin çokça bulunduğu çarşı, pazar, şenlik ve toplantı gibi
  yerlere gitmesinin kadın üzerinde yapacağı etki en azından budur.
  İmam ŞaraniUhudül Kübra sayfa:773
  Dövme yapan ve yaptırana, yüzdeki tüyleri aldıran ve estetik için
  dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin.
  Sahihi Buhari
  Takma saç takan, taktıran, kaşları incelten, kaşlarını incelttiren,
  dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.
  Ebu Davud, Tereccul, 5
  Eğer bir kadın peruk takarsa, eğer kol ve yüzüne dövme ya da ben
  yaparsa, yüzünden ve kaşlarından cımbızla kıl aldırırsa, yüzüne
  güzellik vermek için şekil değiştirirse lanetlenmiştir.
  İmam Şarani – Uhudul Kubra – Sayfa 313, 867, 889
  Bir hadise göre Ashabı Kiram karılarının pencere ve kapı aralıklarından
  dışarıyı seyretmelerini ve erkek görmelerini önlemek üzere evlerinin
  pencerelerini sıkı sıkıya kapatırlar, dışarıya bakanlara dayak
  atarlardı.
  İmamı Gazaliİhyayı Ulumuddin 2/122
  Kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da
  kıyafetsiz bırakınız. Çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse
  onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat
  onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan
  hayırlı bir şey yoktur.
  İbnül Cevzi, Mevzuat, II/282283; Suyuti, Leali, II/154 İbn Arrak,
  Tenzihü’şŞeria, II/212213
  Kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise
  yaptırmayın, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı
  çıkmak arzusu gelir.
  İmamı GazaliKimyayı Saadet sayfa:178 İbn Ebi Şeybe, Musannaf, IV/II,
  420
  Dışarı çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra
  dışarı çıkacak ve şu kurallara kesin uyacaktır:
  1Sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne,
  2Hiç çıkmamış gibi davrana,
  3Başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya,
  4Kalabalığa karışmaya,
  5Erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya,
  6Herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura,
  7İşini bir an önce bitirip evine döne,
  İmamı Gazali – İhyayı Ulumuddin – 2/290
  Bu uydurma izahlarla; kendi görüşünü, kadınlara olan aşırı
  kıskançlıklarını dîni bir buyruğa çevirip, topluma dini bu şekilde
  sunanlar, dinsizlerin dinimize saldırısı için ortam hazırlamışlar ve
  birçok kimsenin dinimize olan inancının sarsılmasına sebep olmuşlardır.
  Halkımızın bir kısmı ise bu izahları gösterip dinimize saldıranlara
  kızmakta, fakat bu izahları yapanları, örneğin bir İmamı Gazali’yi
  baştacı yapmaktadır. Biz Kuran’ı tek kaynak kabul edip, geri kalan
  izahları, Şaraniler’i, Gazaliler’i reddetmedikçe Kadın ve Şeriat budur
  diye kitap yazanlara da kızmaya ne kadar hakkımız olabilir? Bakın
  meşhur Gazali kadının kaç çeşit olduğunu nasıl açıklıyor ve halkı nasıl
  bilgilendiriyor.
  --------------------
  KADININ EN MAKBULÜ KOYUN CİNSİDİR
  Kadın sekiz sıfatlıdır:
  1Giyim kuşam hevesinden maymun.
  2Fakir düşmeye razı olmadığından köpek.
  3Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan.
  4Gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep.
  5Evden eşya sattığından fare.
  6Erkeklere hile kurduğundan tilki.
  7Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur.
  İmamı Gazali İhyayı Ulumuddin
  Bu izahlardan sonra en makbul kadının koyun cinsi olduğu açıklanır. Her
  türlü özgürlüğü elinden alınan kadının, Allah’ın farz kıldığı hacca
  bile tek başına gitme özgürlüğü yoktur. Kadının 90 km’den uzağa yanında
  namahrem biri olmadan (baba, amca, dayı, kardeş, koca gibi) gitmesi
  haram ilan edilir. Bu yüzden kadınlar namahremlerinden birini ikna
  edemezse bu farzı bile yapamaz konuma gelirler. Oysa Allah haccı erkek,
  kadın ayrımı yapmadan ve böyle bir şart belirtmeden farz kılmıştır.
  Kadının camiye gidip namaz kılması da , camiye gitmek için kadınların
  evden çıkması gerektiği için engellenmeye çalışılmış ve bununla ilgili
  de hadisler uydurulmuştur. Bu hadislere göre kadının evde namaz
  kılması, camide kılmasından daha sevaptır, hatta evde bile yatak
  odasında kılması, oturma odasında kılmasından daha sevaptır.
  Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.
  9Tevbe Suresi 71
  Ayetten de anlayacağımız gibi Allah iman eden erkek ve kadınların,
  cins, mahrem, namahrem ayırımı yapmadan dost olmalarını istiyor. Peki
  camiye gitmek için bile evden çıkması, birazdan göreceğimiz izahlara
  göre erkeklerle konuşması bile engellenen kadın bu dostluğu ne zaman ve
  nasıl kuracaktır? Hayat sahnesinde yanyana faaliyetin, yardımlaşmanın,
  beraber hizmetin insan neslinin yarısı olan kadının dışlanması ve diğer
  yarısı olan erkeklerle irtibat ve dayanışmasının kesilmesiyle
  sağlanması mümkün müdür? Aynı ayetin devamında bu dostluğu
  sağlayanların Allah’ın rahmetini kazanacağı söylenir. Eğer bugün
  Müslüman olduğunu iddia eden toplumlardan rahmet kesilmişse kanaatimce
  birçok sebebinden biri de bu ayetin gereklerinin yerine
  getirilmemesidir.
  Hanefilerden bazıları kadının sesinin de avret olduğu görüşündedirler.
  Fıkhus Siyre sayfa:400
  Bir hadis şöyledir: Ancak ve ancak mahremleriniz olan erkeklerle
  konuşacaksınız.
  İbni Kesir 4/355
  AĞZINDA ÇAKIL TAŞIYLA KONUŞMA
  Bırakın kadın erkek Müslümanlar’ın arkadaşlık etmesini; haremlik
  selamlıkla, kadınlar erkeklerden tamamen soyutlanmış ve kendi
  aralarında konuşan kadınların sesinin bile erkekler tarafından
  duyulmaması gerektiği söylenmiştir. Bu arada çok zaruret olursa kadının
  ağzına çakıl taşı alıp sesi tanınmadan erkeklere o da zaruret miktarı
  bir şeyler söyleyebileceği izahını yapan daha insaflılar(!) da vardır.
  Camiye gitmesi, tek başına hacca gitmesi, erkeklerle konuşması
  engellenen kadının, aybaşı olduğu zamanlarda namaz kılamayacağı, Kuran
  okuyamayacağı, oruç tutamayacağı izahlarıyla da bu ibadetleri
  engellenir. Oysa Allah Kuran’da aybaşı olan kadınla cinsel ilişkiye
  girilmemesini ister. Eğer Allah aybaşılı kadının namaz kılmasını, Kuran
  okuyup, oruç tutmasını istemeseydi hiç şüphesiz bunları da bildirirdi.
  Fakat aybaşılı kadını pis gören mantık, –İsrailiyat kökenli uydurmalar
  aracılığıyla– Kuran’a aykırı bu uygulamayı da dinimize sokmuştur.
  (İsrailiyat kökenli uydurmalar için 5. Bölümün 10. Maddesine bakınız)
  Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki: O bir ezadır. Aybaşı
  halinde kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar
  kendilerine yaklaşmayın.
  2Bakara Suresi222
  Kuran her türlü detayı verirken, Kuran’da olmayan zorlukları dine
  sokarak ilaveler yapanlar kadının namaz kılmasını, oruç tutmasını,
  Kuran okumasını aybaşı durumunda engelleyerek, kadınerkek ayrımı
  yapılmadan farz kılınan Cuma namazına gitmelerini engelleyerek,
  eksiltmeler de yapmışlardır. Oysa Kuran’ın dininde ilave gibi eksiltme
  de hoş karşılanmaz. Kadın bu kadar kötülendikten sonra hiçbir fikrine
  değer verilmeyen bir varlığa çevrilmiş ve “Kadınlara itaat eden helak
  olur.” şeklinde Kuran’dan onay alamayacak uydurma hadisler, Kuran’ın
  ahlakıyla ahlaklanmış olan Peygamberimiz’e atfen uydurulmuştur.
  Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin,
  zira kadınlara muhalefet berekettir.
  Kadınlara Dîni Bilgiler 44,45 Suyuti, Leali II, 147; İbn Arrak,
  Tenzihü’ş Şeria II, 210
  Kim ki karısına itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme atar.
  İbn Arrak II, 215
  KADIN İMAM DA OLUR, MÜEZZİN DE, DEVLET BAŞKANI DA
  Kuran kadınların hiçbir göreve talip olmasını engellemez. Kadın
  cumhurbaşkanı da , halife de, kadı da, yargıç da, imam da, müezzin de
  olabilir. Çünkü Kuran’da yasaklanmayan her şey serbesttir. Serbestlik
  asıl olan, yasak ise istisnadır. Yasak için vahye yani Kuran ayetine
  ihtiyaç vardır. Böyle bir yasak olmadığına göre kadın topluma namaz
  kıldırıp imam da olur, tüm milleti yönetecek cumhurbaşkanı veya
  başbakan da olur... Gerek Müslüman memleketlerde, gerek diğer ülkelerde
  kadınların neden devlet yönetiminde ikinci sırada kaldığı tartışılması
  uzun bir konudur. Fakat şurası açıktır ki Kuran’ın dininde buna hiçbir
  engel yoktur.
  Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz.
  İbni Hanbel Müsned 5/43,50; Tirmizi Fiten:75 Nesai Kudat:8; Buhari
  Fiten:18
  Birçok hadis kitabına girmiş yukarıdaki uydurma, Kuran’ın getirmediği
  hükümleri kadın aleyhine uyduran gelenekçiler tarafından dinimizin
  içine sokulmuştur. Tahminimiz odur ki, bu uydurma Hz. Aişe’nin Cemel
  olayında orduya kumanda etmesi üzerine karşı tarafta yer alanların
  uydurduğu siyasi kaygılı bir uydurmadır. Bunu gören Süleyman Ateş şu
  açıklamayı yapar: “Şimdi bu hadiste taşlanan Hz. Aişe’dir. Peygamber
  Aleyhisselam gerçekten öyle söylemiş olsaydı, Hz. Aişe’nin Cemel
  olayına katılmaması, Talha ve Zübeyr’in de onu başlarına geçirmemeleri
  gerekirdi. Kuran’a ters, olaylara aykırı olan bu hadisin doğruluğu
  şüphelidir. Diğer sahabilerin bilmediği ve uygulamadığı bir hadis,
  nasıl din hükmü olur?” (Süleyman Ateş’in Kuran Tefsiri, 6/399400)
  Siyasi kaygılarla bu tip hadisler uydurup Allah’ın dinine kendi
  görüşlerini katanlar Kuran’ın Saba melikesini tarifini de gözardı
  ederler. Neml suresi 22. ve 44. Ayetler arasında Saba kavminden ve
  onlara hükmeden kraliçeleri Saba melikesinden bahsedilir. Ayetlerin
  açıklamalarında Saba melikesinin zekasını, topluma doğruyu buldurmadaki
  becerisini, kavmini tehlikeye atmayışını, tedbirli yaklaşımlarını
  görürüz. Kadınların yönetici olamayacağına, kadınlara muhalefetin iyi
  olduğuna dair yüzlerce gelenekçi hüküm ve uydurmaya karşı Kuran’da bu
  manada tek bir cümleye, tek bir onaya dahi rastlanmaz.
  Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresini öğretin.
  İbnü’l Cevzi, Mevzuat II, 269
  Siz bakmayın bugün gelenekçi İslam’ı savunup da kızlarını üniversiteye
  sokmaya çalışanlara! Gelenekçi dinin görüşü yukarıdaki gibidir. Eğer
  Ehli Sünnet alimlerini dikkate almıyorsanız niye hala Ehli Sünnet
  olmaya devam ediyorsunuz? Sizin dini anlamada yönteminiz nedir? Dini
  kimden, nereden, neye göre anlıyorsunuz? Eğer Ehli Sünnet alimlerine
  saygınız, inancınız tamsa bize kızmayın. Biz görmezden geldiğiniz bazı
  izahları da açıklayıp inancınızın gereğini yapmanıza yardımcı oluyoruz!
  Lütfen Sunniyim, Hanefiyim diyorsanız bu izahları da unutmayın,
  uygulayın! Bir de şu konuda lütfen bizi aydınlatın: Ehli Sünnet’e göre
  kadın, erkek, karışık olarak oturmak haramdır. Hatta bazı izahlara göre
  kadının sesinin duyulması da haramdır. Peki başörtülü kızları
  üniversiteye göndermekle bu kızları harama sokmuş olmuyor musunuz?
  Üstelik bu kızları harama sokmak için eylem bile yapıyorsunuz!
  CİNSELLİĞİ SAĞLAMA ALMAK İÇİN HADİS UYDURMA
  Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi sinirli bir
  şekilde gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet eder.
  Sahihi Buhari 9/36
  Karısının cinsel ilişki teklifini reddedeceğinden korkanlar bu
  uydurmayı Peygamber’e fatura ederek karılarına “Bak Peygamber böyle
  demiş, sakın bana karşı gelme” diyerek kadınları bu konuda da uydurma
  dinleriyle terbiye etmektedirler. Ezilen kadının boşanma hakkı da
  elinden alındığı için tüm zulümlere karşı kadının hiçbir sığınağı
  kalmaz.
  Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olunur.
  Kadınlara Dîni Bilgiler sayfa 61
  Oysa Kuran’da geçen “Boşanmış kadınlar” tipi ifadeler (2Bakara
  Suresi228, 241) hem kadının erkeği, hem erkeğin kadını boşaması
  manasına gelebilir. Kuran, bir tek erkek boşayabilir demediğine göre,
  demek ki kadın da erkek gibi aynen bu haktan faydalanabilir.
  Bir hadis de şöyle der: “Camiye gelirken kokulanan kadın evine dönüpte
  cünüplükten ötürü boy abdesti alır gibi yıkanmadıkça, Allah katında
  onun namazı kabul olmaz.”
  Avnül mabül 11/230
  Erkeklerin güzel koku sürmesinde sevap bulanlar, aynı şeyi kadın yapıp
  koku sürünce hemen günah diye damgalarlar. Erkek güzel kokudan tahrik
  olur diye de hemen açıklama yaparlar. Peki kadın erkeğin sürdüğü güzel
  kokuyu koklayıp tahrik olamaz mı? Madem böyle tahrik sorunu var, neden
  Allah bu konuyla da ilgili bir ayet indirip, kadının koku sürmesini
  yasaklamadı? Cevabı aslında basit: Çünkü Allah bunu yasaklamak
  istemedi.
  NEREYE OTURABİLİRİZ?
  Kadının yeri soğumadıkça erkek, kadının oturduğu yere oturmamalıdır.
  Kadınlara Dîni Bilgiler sayfa 24
  Günümüzde de otobüs ve minibüslerde gelenekçi dinin uygulayıcılarının,
  bu hadisten kaynaklanan hareketleriyle sergiledikleri komik manzaralara
  şahit olabiliriz. Aslında haremlik, selamlık ve diğer tüm izahlara göre
  aynı otobüs ve minibüse binmemeleri gerekenler, başka çıkar yol
  bulamayıp aynı toplu taşıma araçlarına binince yine de bu önemli
  uygulamalarından vazgeçememektedirler.
  KADINLARLA İLGİLİ KONULARDA KURAN’LA İLGİLİ BAZI YANLIŞ ANLAMALAR
  Kuran’ın kadınla ilgili açıklamalarındaki yanlış anlaşılan bilgiler ilk
  insanlar Adem ve Havva ile ilgili konulardan başlar. Kuran’ın hiçbir
  yerinde Havva’nın Adem’i kandırdığı ve günaha soktuğu şeklinde bir izah
  yoktur. Araf Suresi 11. ve 28. ayetlerin arasını okursak Adem ile
  Havva’nın her ikisini birden kandıranın şeytan olduğunu görürüz. Bu
  arada kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığına dair izah da
  Kuran’da yer almaz.
  Kuran’la ilgili yanlış iddialardan biri Kuran’ın erkeklere hitap
  ettiğidir. Kuran ayetlerinin %90’dan fazlası genele; yani erkek ve
  kadın karışık olarak tüm insanlara veya inananlara hitap eder. Bunun
  yanında sadece Peygamberimiz’e, sadece kadınlara, sadece erkeklere
  hitap eden ayetler de vardır. Kuran’ı insanlara ulaştıran
  Peygamber’imiz erkektir ve erkekler topluluğunun bir alt kümesidir.
  Erkeklere hitap eden bazı ayetlerdeki üslup bu nokta gözönünde
  bulundurularak okunursa daha iyi anlaşılır. Kuran’ı eline alıp okuyan
  herhangi bir kişi, Kuran’ın genele hitabını, sadece bir cinse hitap
  etmediğini rahatça anlar. Kuran’ı şarkı kitabı gibi okuyan veya hiç
  okumayanların bu tip iddiaları hiç şüphesiz cehaletlerinin bir
  ürünüdür.
  Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar,
  itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özüsözü doğru erkekler,
  özüsözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, korunup
  sakınan erkekler, korunup sakınan kadınlar, sadaka veren erkekler,
  sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar,
  ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça
  hatırlayan erkekler ve Allah’ı çokça hatırlayan kadınlar; bunlar için
  Allah bir bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır.
  33Ahzab Suresi 35
  Kuran’ın büyük bölümü genele hitap olsa da, bu ayette olduğu gibi
  Allah’ın kadın ve erkeği ayrı ayrı vurguladığı ayetler de mevcuttur.
  TARİHTE ÇOKEŞLİLİK
  Kuran’la ilgili yanlış anlaşılan diğer bir konu ise erkeklerin çokeşli
  evliliğidir. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki İslamiyet çok büyük
  bir zaman dilimine, geniş bir coğrafyaya, çok farklı iklimlere, ufak
  bir kabileye olduğu gibi büyük bir imparatorluğa, hem tarım, hem de
  endüstri toplumuna, hem savaş hem de barış ortamlarına, apayrı
  alışkanlık ve kültürlerin olduğu insanlara gelmiştir. Kuran’ın bu her
  türlü devir, şart, ortam ve kültüre uyumu ise Kuran’ın serbestiyet
  dairesinin geniş olmasıyla sağlanır. Buraya kadar bu geniş helal
  dairesinin, geleneksel İslam anlayışıyla sınırlanıp, bir Arap İslam’ı
  yaratılmaya çalışıldığını gördük. Örneğin belli yörenin kıyafeti olan
  sarığın, cübbenin, sakal bırakma alışkanlığının dinselleştirilip;
  böylece İslam’ın her yöreye, şarta, kültüre uyumunun engellendiğini
  gördük. Oysa Kuran’ın verdiği serbestiyetlikle herkes kendi kimonosunu,
  ceketini, kravatını, entarisini giyebilir. Kuran’ın bu noktadaki
  özgürlüğü Kuran’ın İslam’ının her bölgeye, her kültüre uyumunu sağlar.
  Çokeşlilik de aynen böyledir. Çokeşlilik İslam’ın yasaklamadığı bir
  konudur, yoksa İslam’ın emrettiği veya tavsiye ettiği bir konu
  değildir.
  Çokeşlilik birçok kültürde, zaman diliminde, özellikle erkeklerin
  savaşta ölüp, kadınerkek oranının bozulduğu zamanlarda kadınların da
  talebi olmuştur. Tarım toplumlarının birçoğunda çok çocuklu aile, gücün
  simgesi olduğu için, bu toplumlarda kadınların çocuk ve ev işlerindeki
  yüklerinin hafiflemesi için kocalarını evlenmeye teşvik ettiği bile
  görülmüştür. Unutulmamalıdır ki çokeşliliği yaşayan tek bir erkekken,
  kadınlar en az iki kişidir. Evlilik müessesesi de ortak bir istek veya
  çıkara dayandığına göre çokeşliliği bir erkek isterken en az iki kadın
  da bunu istemiş, kabullenmiş veya çıkarı olmuş demektir. Yani
  çokeşliliğin kimi ortamlarda yasaklanmasına bir erkeğe karşı en az iki
  kadın karşı çıkacak demektir. Bazıları kadınların isteği olmadan aile
  baskısıyla evlendirildiklerini veya daha sonra boşanma hakları
  ellerinden alındığı için isteseler de ayrılamadıklarını söyleyebilir.
  Bu zulümler bizim konumuz değildir, çünkü bunlar İslam’ın değil erkek
  egemen toplumun sonucudurlar. Dinimize göre evliliğe kadın da karar
  verir, kadının boşanma hakkı da vardır. Yani kadın, kocası çokeşlilik
  yaparsa veya evliliğinde yolunda gitmeyen bir şey olursa kendisi de
  boşanabilir. Kadının boşanmasının yasaklanması, kadının evliliğindeki
  söz hakkının ailesine verilmesi gibi sonuçlar geleneğin sonucudur,
  Kuran’ın dininin değil. Çokeşlilik sadece tarım toplumlarında, Doğu
  kültürel ortamında değil Batı Avrupa’da da kimi şartlarda
  savunulmuştur. Dünya yakın tarihinin iki savaşının sonucunda oluşan
  ortamda bunun sonuçlarını yaşayanlar, İngiltere’nin Daily Mail
  gazetesindeki bir makalede kadın sayısının erkeğe oranla çok arttığını
  ve çokeşliliğe izin verilmesinin tek çıkar yol olduğunu savunuyorlardı.
  1949’da Bonn halkı, hem de sosyal kadın kuruluşları, ilgili mercilere
  başvurarak çok kadınla evliliğe izin veren bir maddenin anayasaya
  konmasını istiyorlardı. Kadın kuruluşlarının benzer faaliyetleri
  Fransa’da da yaşandı. Daha geriye gidersek 1560’da Fransa Meclisi’nin,
  Normberete Wastefaya anlaşmasından sonra çok kadınla evlilik konusunda
  karar aldığını görüyoruz. Avrupa’da sözde tek hanımla evlilik
  uygulamalarını ve savaşlardan sonraki acı tabloları değerlendiren
  Avrupalı kadın yazar Annie Beasant ise şöyle demektedir: “Bir tek
  kadınla evlilik Batı’da sözde kalmıştır. Gerçekte sorumsuz bir çok
  evlilik usulü alıp yürümüştür. Erkek metresinden bıkınca savar, o da
  zamanla hafif kadın halini alır. Zavallı metresin durumu, çok hanımlı
  bir aile yuvasındaki mevki sahibi kadının yanında çok acıklıdır.
  Sokakları dolduran binlerce zavallı kadın gördüğümüzde anlıyoruz ki
  çokeşliliğe izini kötülemek, Batılıların ağzına hiç yakışmıyor. İğfal
  edilmiş, sığınılacak bir yer ve sevgiden yoksun, gayri meşru çocuğu ile
  ortada, miras hakkından yoksun, herkesin zevkine kurban olup
  yaşamaktansa bir erkeğin meşru hanımlarından biri sıfatıyla sevgi görüp
  aile yuvasında yaşamak daha saygındır.” Sorun da biraz buradan
  kaynaklanıyor, kadınların bir kısmı kendilerini hep üstüne bir kadın
  alınan ilk eş gibi görüyorlar. Oysa Annie Beasant’ın çizdiği tablodaki
  kadının durumuna düşen de bir kadındır. Her durumda hanımlardan
  çokeşliliği çirkin görenler çoğunluktadır. Onlar çokeşlilik
  yapmayabilirler, böyle istekleri olan adamlarla evlenmezler, yapmaya
  kalkan olursa ondan boşanırlar.
  KÖPEK ETİ YEMEK VE ÇOKEŞLİLİK
  Daha evvel de dediğimiz gibi çokeşlilik bir serbestiyettir, mecburiyet
  değil. Yukarıdaki örnekleri vermemizin nedeni çokeşliliği savunmak
  değil, kimi durum, şart ve kültürlerde kadınların da bunu istediğini
  göstermektir. Kuran’da yalnız leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası
  adına kesilen hayvanların yasaklandığını görürüz. Bunun dışında her
  yiyecek helaldir. Bizim sevmediğimiz birçok yiyecek, örneğin köpek eti
  helaldir. Fakat bizim sevmediğimiz köpek eti Çin’de sevilen bir yemek
  türünü oluşturur. Aynı çokeşlilik gibi bize çirkin gelen köpek eti
  yemek bir başka yerde, şartta insanların kabulü olabilmiştir. Dinimizin
  yasaklamadığı her şey helal olduğu için bize çok garip gelebilecek bir
  çok helal olabilir. Helal dinen yapılmasında günah olmayan davranışları
  ifade eder. Yoksa helal dinen makbul olan bir davranışı ifade etmez. Bu
  çok önemli noktayı anlamayanlar dini, yasaklamadığı bazı şeyler için,
  kendi kültürlerine göre eleştirmeye kalkmış ve böylece değişik
  kültürlerde, değişik zamanlarda büyük kolaylık getiren serbestlikleri
  anlayamadıklarını göstermişlerdir. Dinimize göre saçımızı yeşile
  boyatırsak, bir davete futbol şortuyla gidersek, bir toplulukta sesli
  bir şekilde yellenir veya geğirirsek bir günah işlemiş olmayız. Bu
  fiillerin günah olmamasının sebebi Kuran’ın hiçbir ayetinin bunları
  yasaklamamasından kaynaklanır. Hawai’de şort giyerek düğüne gitmek,
  kızılderili kabilelerinde yeşil gibi renklerle kafayı boyamak, kimi
  kültürlerde geğirmek, kiminde yellenmek normal karşılanabilir. Kuran’ın
  bu fiilleri günah olarak belirtmemesi sayesinde tüm bu ayrı kültürlerde
  Müslüman olanlar, kendi kültürleriyle bu noktalarda zıt düşmeden
  dinlerini yaşayabilirler. Kuran bu fiillere sahip de çıkmaz, bu
  fiilleri tavsiye de etmez. Yani “Din köpek eti yiyin” diyor, “Din
  düğünlere şortla gidin” diyor, “Saçınızı yeşile boyayın” diyor,
  “Yellenin, geğirin” diyor şeklindeki açıklamalar ne kadar hatalıysa
  “Çokeşlilik dinde vardır” şeklinde dine karşı yapılan bir eleştiri, o
  kadar hatalıdır. Dinin emri, tavsiyesi ayrıdır, din yasaklamadığı için
  serbest olan fiil ayrıdır.
  Doğal şartlarda, savaş olmadığı zamanlarda insan nüfusunun bire bir
  eşlemeye yakın şekilde kadın ve erkeklerden oluştuğunu görüyoruz. Bu da
  tekeşliliğin insanların genelinin tercihi olacağını, çokeşliliğin bir
  istisna olacağını tabiat kanunu olarak göstermektedir. Kuran’da Allah,
  kadınlar arasında adalet yapamazsak tek bir eşle evlenilmesini söyler.
  (4Nisa Suresi3. ayet) Böylece kadınlardan birini ön plana alacak, diğer
  kadınları sömürecek evlilik modeline yasak getirilir. Bazı durumlarda
  ailesi ölen kız çocuklarına miras kalır ve bazı erkekler evlilik
  yoluyla bu maddi serveti ele geçirip yetim kızın mallarını çarçur
  edebilir. Kuran buna benzer durumları engellemek için Nisa suresinin
  aynı 3. ayetinde “Yetimler konusunda adaleti yerine
  getiremeyeceğinizden korkarsanız, bu durumda size helal olan
  kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın.” der. Yani Kuran gerekirse
  çok evlilik yapılmasını, başka kadınlarla evlenilmesini; fakat hiçbir
  durumda yetim kızların hakkına tecavüz edilmemesini söyler. Bu ayet,
  gördüğümüz gibi, yetim kız çocuklarıyla ve onların mal varlıklarının
  sömürülmesiyle ilgilidir. Çokeşlilik, Kuran’ın geniş serbestiyet
  çemberinde yer alır, Kuran’ın tavsiye veya yasaklarından biri değildir.
  Çokeşliliği sevmeyen sevmez, yapmayan yapmaz. Kuran, yazımızın başında
  dediğimiz gibi ayrı kültürlerin, ayrı zaman dilimlerinin, hem savaş hem
  de barış ortamının, hem tarım hem de endüstri toplumunun, hem büyük
  devletlerin hem de küçük ada halklarının dinidir. Kuran’ın İslam’ı tek
  bir medeniyetin, bir tek endüstri toplumunun, bir tek barış ortamının
  dini değildir. Nasıl Emevi ve Abbasi uydurmacıları Kuran dışı
  ilavelerle dinimizi kendi kabile ve yüzyıllarına göre dondurup sakalı,
  cübbeyi, sarığı dine soktularsa, bazıları da günümüzün görüşlerini dine
  sokma arzusundadırlar. Oysa Emevi ve Abbasiler kendi dönemlerinde sakal
  bırakıp, cübbe, sarık giyip, çokeşli bir şekilde evlenebilirlerdi.
  Günümüzde de sakal traşı olunup, pantolon, ceket, kravat giyilip, tek
  eşle evlenilebilir. Her iki ayrı uygulama da İslam’a aykırı değildir ve
  yine her iki ayrı uygulama da İslam değildir. Bu değerlerin hiçbiri
  İslam’ın zaman üstü değer ve kurallar sistemiyle ilintili değildir.
  Oysa Allah’ı tek bilmek, fakirlere yardım etmek, oruç tutmak Kuran’ın
  emirleri olduğu için hem Emeviler’i, hem Abbasiler’i, hem günümüzü, hem
  de bizden sonrakileri yükümlü kılar.

 4. #4
  cadi_silvia

  Peygamber Efendimizin Erkeklerle - Kadinlarla Ilgili Hadisleri 2

  KADININ EN MAKBULÜ KOYUN CİNSİDİR
  Kadın sekiz sıfatlıdır:
  1Giyim kuşam hevesinden maymun.
  2Fakir düşmeye razı olmadığından köpek.
  3Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan.
  4Gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep.
  5Evden eşya sattığından fare.
  6Erkeklere hile kurduğundan tilki.
  7Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur.
  İmamı Gazali İhyayı Ulumuddin
  Bu izahlardan sonra en makbul kadının koyun cinsi olduğu açıklanır. Her türlü özgürlüğü elinden alınan kadının, Allah’ın farz kıldığı hacca bile tek başına gitme özgürlüğü yoktur. Kadının 90 km’den uzağa yanında namahrem biri olmadan (baba, amca, dayı, kardeş, koca gibi) gitmesi haram ilan edilir. Bu yüzden kadınlar namahremlerinden birini ikna edemezse bu farzı bile yapamaz konuma gelirler. Oysa Allah haccı erkek, kadın ayrımı yapmadan ve böyle bir şart belirtmeden farz kılmıştır.
  Kadının camiye gidip namaz kılması da , camiye gitmek için kadınların evden çıkması gerektiği için engellenmeye çalışılmış ve bununla ilgili de hadisler uydurulmuştur. Bu hadislere göre kadının evde namaz kılması, camide kılmasından daha sevaptır, hatta evde bile yatak odasında kılması, oturma odasında kılmasından daha sevaptır. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.
  9Tevbe Suresi 71
  Ayetten de anlayacağımız gibi Allah iman eden erkek ve kadınların,
  cins, mahrem, namahrem ayırımı yapmadan dost olmalarını istiyor. Peki
  camiye gitmek için bile evden çıkması, birazdan göreceğimiz izahlara
  göre erkeklerle konuşması bile engellenen kadın bu dostluğu ne zaman ve
  nasıl kuracaktır? Hayat sahnesinde yanyana faaliyetin, yardımlaşmanın,
  beraber hizmetin insan neslinin yarısı olan kadının dışlanması ve diğer
  yarısı olan erkeklerle irtibat ve dayanışmasının kesilmesiyle
  sağlanması mümkün müdür? Aynı ayetin devamında bu dostluğu
  sağlayanların Allah’ın rahmetini kazanacağı söylenir. Eğer bugün
  Müslüman olduğunu iddia eden toplumlardan rahmet kesilmişse kanaatimce
  birçok sebebinden biri de bu ayetin gereklerinin yerine
  getirilmemesidir.
  Hanefilerden bazıları kadının sesinin de avret olduğu görüşündedirler.
  Fıkhus Siyre sayfa:400
  Bir hadis şöyledir: Ancak ve ancak mahremleriniz olan erkeklerle
  konuşacaksınız.
  İbni Kesir 4/355

  AĞZINDA ÇAKIL TAŞIYLA KONUŞMA
  Bırakın kadın erkek Müslümanlar’ın arkadaşlık etmesini; haremlik
  selamlıkla, kadınlar erkeklerden tamamen soyutlanmış ve kendi
  aralarında konuşan kadınların sesinin bile erkekler tarafından
  duyulmaması gerektiği söylenmiştir. Bu arada çok zaruret olursa kadının
  ağzına çakıl taşı alıp sesi tanınmadan erkeklere o da zaruret miktarı
  bir şeyler söyleyebileceği izahını yapan daha insaflılar(!) da vardır.
  Camiye gitmesi, tek başına hacca gitmesi, erkeklerle konuşması
  engellenen kadının, aybaşı olduğu zamanlarda namaz kılamayacağı, Kuran
  okuyamayacağı, oruç tutamayacağı izahlarıyla da bu ibadetleri
  engellenir. Oysa Allah Kuran’da aybaşı olan kadınla cinsel ilişkiye
  girilmemesini ister. Eğer Allah aybaşılı kadının namaz kılmasını, Kuran
  okuyup, oruç tutmasını istemeseydi hiç şüphesiz bunları da bildirirdi.
  Fakat aybaşılı kadını pis gören mantık, –İsrailiyat kökenli uydurmalar
  aracılığıyla– Kuran’a aykırı bu uygulamayı da dinimize sokmuştur.
  (İsrailiyat kökenli uydurmalar için 5. Bölümün 10. Maddesine bakınız)
  Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki: O bir ezadır. Aybaşı
  halinde kadınlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar
  kendilerine yaklaşmayın.
  2Bakara Suresi222
  Kuran her türlü detayı verirken, Kuran’da olmayan zorlukları dine
  sokarak ilaveler yapanlar kadının namaz kılmasını, oruç tutmasını,
  Kuran okumasını aybaşı durumunda engelleyerek, kadınerkek ayrımı
  yapılmadan farz kılınan Cuma namazına gitmelerini engelleyerek,
  eksiltmeler de yapmışlardır. Oysa Kuran’ın dininde ilave gibi eksiltme
  de hoş karşılanmaz. Kadın bu kadar kötülendikten sonra hiçbir fikrine
  değer verilmeyen bir varlığa çevrilmiş ve “Kadınlara itaat eden helak
  olur.” şeklinde Kuran’dan onay alamayacak uydurma hadisler, Kuran’ın
  ahlakıyla ahlaklanmış olan Peygamberimiz’e atfen uydurulmuştur.
  Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin,
  zira kadınlara muhalefet berekettir.

  Kadınlara Dîni Bilgiler 44,45 Suyuti, Leali II, 147; İbn Arrak,
  Tenzihü’ş Şeria II, 210
  Kim ki karısına itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme atar.
  İbn Arrak II, 215

  KADIN İMAM DA OLUR, MÜEZZİN DE, DEVLET BAŞKANI DA
  Kuran kadınların hiçbir göreve talip olmasını engellemez. Kadın
  cumhurbaşkanı da , halife de, kadı da, yargıç da, imam da, müezzin de
  olabilir. Çünkü Kuran’da yasaklanmayan her şey serbesttir. Serbestlik
  asıl olan, yasak ise istisnadır. Yasak için vahye yani Kuran ayetine
  ihtiyaç vardır. Böyle bir yasak olmadığına göre kadın topluma namaz
  kıldırıp imam da olur, tüm milleti yönetecek cumhurbaşkanı veya
  başbakan da olur... Gerek Müslüman memleketlerde, gerek diğer ülkelerde
  kadınların neden devlet yönetiminde ikinci sırada kaldığı tartışılması
  uzun bir konudur. Fakat şurası açıktır ki Kuran’ın dininde buna hiçbir
  engel yoktur.
  Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz.
  İbni Hanbel Müsned 5/43,50; Tirmizi Fiten:75 Nesai Kudat:8; Buhari
  Fiten:18
  Birçok hadis kitabına girmiş yukarıdaki uydurma, Kuran’ın getirmediği
  hükümleri kadın aleyhine uyduran gelenekçiler tarafından dinimizin
  içine sokulmuştur. Tahminimiz odur ki, bu uydurma Hz. Aişe’nin Cemel
  olayında orduya kumanda etmesi üzerine karşı tarafta yer alanların
  uydurduğu siyasi kaygılı bir uydurmadır. Bunu gören Süleyman Ateş şu
  açıklamayı yapar: “Şimdi bu hadiste taşlanan Hz. Aişe’dir. Peygamber
  Aleyhisselam gerçekten öyle söylemiş olsaydı, Hz. Aişe’nin Cemel
  olayına katılmaması, Talha ve Zübeyr’in de onu başlarına geçirmemeleri
  gerekirdi. Kuran’a ters, olaylara aykırı olan bu hadisin doğruluğu
  şüphelidir. Diğer sahabilerin bilmediği ve uygulamadığı bir hadis,
  nasıl din hükmü olur?” (Süleyman Ateş’in Kuran Tefsiri, 6/399400)
  Siyasi kaygılarla bu tip hadisler uydurup Allah’ın dinine kendi
  görüşlerini katanlar Kuran’ın Saba melikesini tarifini de gözardı
  ederler. Neml suresi 22. ve 44. Ayetler arasında Saba kavminden ve
  onlara hükmeden kraliçeleri Saba melikesinden bahsedilir. Ayetlerin
  açıklamalarında Saba melikesinin zekasını, topluma doğruyu buldurmadaki
  becerisini, kavmini tehlikeye atmayışını, tedbirli yaklaşımlarını
  görürüz. Kadınların yönetici olamayacağına, kadınlara muhalefetin iyi
  olduğuna dair yüzlerce gelenekçi hüküm ve uydurmaya karşı Kuran’da bu
  manada tek bir cümleye, tek bir onaya dahi rastlanmaz.
  Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresini öğretin.
  İbnü’l Cevzi, Mevzuat II, 269
  Siz bakmayın bugün gelenekçi İslam’ı savunup da kızlarını üniversiteye
  sokmaya çalışanlara! Gelenekçi dinin görüşü yukarıdaki gibidir. Eğer
  Ehli Sünnet alimlerini dikkate almıyorsanız niye hala Ehli Sünnet
  olmaya devam ediyorsunuz? Sizin dini anlamada yönteminiz nedir? Dini
  kimden, nereden, neye göre anlıyorsunuz? Eğer Ehli Sünnet alimlerine
  saygınız, inancınız tamsa bize kızmayın. Biz görmezden geldiğiniz bazı
  izahları da açıklayıp inancınızın gereğini yapmanıza yardımcı oluyoruz!
  Lütfen Sunniyim, Hanefiyim diyorsanız bu izahları da unutmayın,
  uygulayın! Bir de şu konuda lütfen bizi aydınlatın: Ehli Sünnet’e göre
  kadın, erkek, karışık olarak oturmak haramdır. Hatta bazı izahlara göre
  kadının sesinin duyulması da haramdır. Peki başörtülü kızları
  üniversiteye göndermekle bu kızları harama sokmuş olmuyor musunuz?
  Üstelik bu kızları harama sokmak için eylem bile yapıyorsunuz!

  CİNSELLİĞİ SAĞLAMA ALMAK İÇİN HADİS UYDURMA
  Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi sinirli bir
  şekilde gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet eder.
  Sahihi Buhari 9/36
  Karısının cinsel ilişki teklifini reddedeceğinden korkanlar bu
  uydurmayı Peygamber’e fatura ederek karılarına “Bak Peygamber böyle
  demiş, sakın bana karşı gelme” diyerek kadınları bu konuda da uydurma
  dinleriyle terbiye etmektedirler. Ezilen kadının boşanma hakkı da
  elinden alındığı için tüm zulümlere karşı kadının hiçbir sığınağı
  kalmaz.
  Bir kadın kocasından boşanırsa o kadına cennet kokusu haram olunur.
  Kadınlara Dîni Bilgiler sayfa 61
  Oysa Kuran’da geçen “Boşanmış kadınlar” tipi ifadeler (2Bakara
  Suresi228, 241) hem kadının erkeği, hem erkeğin kadını boşaması
  manasına gelebilir. Kuran, bir tek erkek boşayabilir demediğine göre,
  demek ki kadın da erkek gibi aynen bu haktan faydalanabilir.
  Bir hadis de şöyle der: “Camiye gelirken kokulanan kadın evine dönüpte
  cünüplükten ötürü boy abdesti alır gibi yıkanmadıkça, Allah katında
  onun namazı kabul olmaz.”
  Avnül mabül 11/230
  Erkeklerin güzel koku sürmesinde sevap bulanlar, aynı şeyi kadın yapıp
  koku sürünce hemen günah diye damgalarlar. Erkek güzel kokudan tahrik
  olur diye de hemen açıklama yaparlar. Peki kadın erkeğin sürdüğü güzel
  kokuyu koklayıp tahrik olamaz mı? Madem böyle tahrik sorunu var, neden
  Allah bu konuyla da ilgili bir ayet indirip, kadının koku sürmesini
  yasaklamadı? Cevabı aslında basit: Çünkü Allah bunu yasaklamak
  istemedi.

  NEREYE OTURABİLİRİZ?
  Kadının yeri soğumadıkça erkek, kadının oturduğu yere oturmamalıdır.
  Kadınlara Dîni Bilgiler sayfa 24
  Günümüzde de otobüs ve minibüslerde gelenekçi dinin uygulayıcılarının,
  bu hadisten kaynaklanan hareketleriyle sergiledikleri komik manzaralara
  şahit olabiliriz. Aslında haremlik, selamlık ve diğer tüm izahlara göre
  aynı otobüs ve minibüse binmemeleri gerekenler, başka çıkar yol
  bulamayıp aynı toplu taşıma araçlarına binince yine de bu önemli
  uygulamalarından vazgeçememektedirler.

  KADINLARLA İLGİLİ KONULARDA KURAN’LA İLGİLİ BAZI YANLIŞ ANLAMALAR
  Kuran’ın kadınla ilgili açıklamalarındaki yanlış anlaşılan bilgiler ilk
  insanlar Adem ve Havva ile ilgili konulardan başlar. Kuran’ın hiçbir
  yerinde Havva’nın Adem’i kandırdığı ve günaha soktuğu şeklinde bir izah
  yoktur. Araf Suresi 11. ve 28. ayetlerin arasını okursak Adem ile
  Havva’nın her ikisini birden kandıranın şeytan olduğunu görürüz. Bu
  arada kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığına dair izah da
  Kuran’da yer almaz.
  Kuran’la ilgili yanlış iddialardan biri Kuran’ın erkeklere hitap
  ettiğidir. Kuran ayetlerinin %90’dan fazlası genele; yani erkek ve
  kadın karışık olarak tüm insanlara veya inananlara hitap eder. Bunun
  yanında sadece Peygamberimiz’e, sadece kadınlara, sadece erkeklere
  hitap eden ayetler de vardır. Kuran’ı insanlara ulaştıran
  Peygamber’imiz erkektir ve erkekler topluluğunun bir alt kümesidir.
  Erkeklere hitap eden bazı ayetlerdeki üslup bu nokta gözönünde
  bulundurularak okunursa daha iyi anlaşılır. Kuran’ı eline alıp okuyan
  herhangi bir kişi, Kuran’ın genele hitabını, sadece bir cinse hitap
  etmediğini rahatça anlar. Kuran’ı şarkı kitabı gibi okuyan veya hiç
  okumayanların bu tip iddiaları hiç şüphesiz cehaletlerinin bir
  ürünüdür.
  Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar,
  itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özüsözü doğru erkekler,
  özüsözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, korunup
  sakınan erkekler, korunup sakınan kadınlar, sadaka veren erkekler,
  sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar,
  ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça
  hatırlayan erkekler ve Allah’ı çokça hatırlayan kadınlar; bunlar için
  Allah bir bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır.
  33Ahzab Suresi 35
  Kuran’ın büyük bölümü genele hitap olsa da, bu ayette olduğu gibi
  Allah’ın kadın ve erkeği ayrı ayrı vurguladığı ayetler de mevcuttur.

  TARİHTE ÇOKEŞLİLİK
  Kuran’la ilgili yanlış anlaşılan diğer bir konu ise erkeklerin çokeşli
  evliliğidir. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki İslamiyet çok büyük
  bir zaman dilimine, geniş bir coğrafyaya, çok farklı iklimlere, ufak
  bir kabileye olduğu gibi büyük bir imparatorluğa, hem tarım, hem de
  endüstri toplumuna, hem savaş hem de barış ortamlarına, apayrı
  alışkanlık ve kültürlerin olduğu insanlara gelmiştir. Kuran’ın bu her
  türlü devir, şart, ortam ve kültüre uyumu ise Kuran’ın serbestiyet
  dairesinin geniş olmasıyla sağlanır. Buraya kadar bu geniş helal
  dairesinin, geleneksel İslam anlayışıyla sınırlanıp, bir Arap İslam’ı
  yaratılmaya çalışıldığını gördük. Örneğin belli yörenin kıyafeti olan
  sarığın, cübbenin, sakal bırakma alışkanlığının dinselleştirilip;
  böylece İslam’ın her yöreye, şarta, kültüre uyumunun engellendiğini
  gördük. Oysa Kuran’ın verdiği serbestiyetlikle herkes kendi kimonosunu,
  ceketini, kravatını, entarisini giyebilir. Kuran’ın bu noktadaki
  özgürlüğü Kuran’ın İslam’ının her bölgeye, her kültüre uyumunu sağlar.
  Çokeşlilik de aynen böyledir. Çokeşlilik İslam’ın yasaklamadığı bir
  konudur, yoksa İslam’ın emrettiği veya tavsiye ettiği bir konu
  değildir.
  Çokeşlilik birçok kültürde, zaman diliminde, özellikle erkeklerin
  savaşta ölüp, kadınerkek oranının bozulduğu zamanlarda kadınların da
  talebi olmuştur. Tarım toplumlarının birçoğunda çok çocuklu aile, gücün
  simgesi olduğu için, bu toplumlarda kadınların çocuk ve ev işlerindeki
  yüklerinin hafiflemesi için kocalarını evlenmeye teşvik ettiği bile
  görülmüştür. Unutulmamalıdır ki çokeşliliği yaşayan tek bir erkekken,
  kadınlar en az iki kişidir. Evlilik müessesesi de ortak bir istek veya
  çıkara dayandığına göre çokeşliliği bir erkek isterken en az iki kadın
  da bunu istemiş, kabullenmiş veya çıkarı olmuş demektir. Yani
  çokeşliliğin kimi ortamlarda yasaklanmasına bir erkeğe karşı en az iki
  kadın karşı çıkacak demektir. Bazıları kadınların isteği olmadan aile
  baskısıyla evlendirildiklerini veya daha sonra boşanma hakları
  ellerinden alındığı için isteseler de ayrılamadıklarını söyleyebilir.
  Bu zulümler bizim konumuz değildir, çünkü bunlar İslam’ın değil erkek
  egemen toplumun sonucudurlar. Dinimize göre evliliğe kadın da karar
  verir, kadının boşanma hakkı da vardır. Yani kadın, kocası çokeşlilik
  yaparsa veya evliliğinde yolunda gitmeyen bir şey olursa kendisi de
  boşanabilir. Kadının boşanmasının yasaklanması, kadının evliliğindeki
  söz hakkının ailesine verilmesi gibi sonuçlar geleneğin sonucudur,
  Kuran’ın dininin değil. Çokeşlilik sadece tarım toplumlarında, Doğu
  kültürel ortamında değil Batı Avrupa’da da kimi şartlarda
  savunulmuştur. Dünya yakın tarihinin iki savaşının sonucunda oluşan
  ortamda bunun sonuçlarını yaşayanlar, İngiltere’nin Daily Mail
  gazetesindeki bir makalede kadın sayısının erkeğe oranla çok arttığını
  ve çokeşliliğe izin verilmesinin tek çıkar yol olduğunu savunuyorlardı.
  1949’da Bonn halkı, hem de sosyal kadın kuruluşları, ilgili mercilere
  başvurarak çok kadınla evliliğe izin veren bir maddenin anayasaya
  konmasını istiyorlardı. Kadın kuruluşlarının benzer faaliyetleri
  Fransa’da da yaşandı. Daha geriye gidersek 1560’da Fransa Meclisi’nin,
  Normberete Wastefaya anlaşmasından sonra çok kadınla evlilik konusunda
  karar aldığını görüyoruz. Avrupa’da sözde tek hanımla evlilik
  uygulamalarını ve savaşlardan sonraki acı tabloları değerlendiren
  Avrupalı kadın yazar Annie Beasant ise şöyle demektedir: “Bir tek
  kadınla evlilik Batı’da sözde kalmıştır. Gerçekte sorumsuz bir çok
  evlilik usulü alıp yürümüştür. Erkek metresinden bıkınca savar, o da
  zamanla hafif kadın halini alır. Zavallı metresin durumu, çok hanımlı
  bir aile yuvasındaki mevki sahibi kadının yanında çok acıklıdır.
  Sokakları dolduran binlerce zavallı kadın gördüğümüzde anlıyoruz ki
  çokeşliliğe izini kötülemek, Batılıların ağzına hiç yakışmıyor. İğfal
  edilmiş, sığınılacak bir yer ve sevgiden yoksun, gayri meşru çocuğu ile
  ortada, miras hakkından yoksun, herkesin zevkine kurban olup
  yaşamaktansa bir erkeğin meşru hanımlarından biri sıfatıyla sevgi görüp
  aile yuvasında yaşamak daha saygındır.” Sorun da biraz buradan
  kaynaklanıyor, kadınların bir kısmı kendilerini hep üstüne bir kadın
  alınan ilk eş gibi görüyorlar. Oysa Annie Beasant’ın çizdiği tablodaki
  kadının durumuna düşen de bir kadındır. Her durumda hanımlardan
  çokeşliliği çirkin görenler çoğunluktadır. Onlar çokeşlilik
  yapmayabilirler, böyle istekleri olan adamlarla evlenmezler, yapmaya
  kalkan olursa ondan boşanırlar.

  KÖPEK ETİ YEMEK VE ÇOKEŞLİLİK
  Daha evvel de dediğimiz gibi çokeşlilik bir serbestiyettir, mecburiyet
  değil. Yukarıdaki örnekleri vermemizin nedeni çokeşliliği savunmak
  değil, kimi durum, şart ve kültürlerde kadınların da bunu istediğini
  göstermektir. Kuran’da yalnız leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası
  adına kesilen hayvanların yasaklandığını görürüz. Bunun dışında her
  yiyecek helaldir. Bizim sevmediğimiz birçok yiyecek, örneğin köpek eti
  helaldir. Fakat bizim sevmediğimiz köpek eti Çin’de sevilen bir yemek
  türünü oluşturur. Aynı çokeşlilik gibi bize çirkin gelen köpek eti
  yemek bir başka yerde, şartta insanların kabulü olabilmiştir. Dinimizin
  yasaklamadığı her şey helal olduğu için bize çok garip gelebilecek bir
  çok helal olabilir. Helal dinen yapılmasında günah olmayan davranışları
  ifade eder. Yoksa helal dinen makbul olan bir davranışı ifade etmez. Bu
  çok önemli noktayı anlamayanlar dini, yasaklamadığı bazı şeyler için,
  kendi kültürlerine göre eleştirmeye kalkmış ve böylece değişik
  kültürlerde, değişik zamanlarda büyük kolaylık getiren serbestlikleri
  anlayamadıklarını göstermişlerdir. Dinimize göre saçımızı yeşile
  boyatırsak, bir davete futbol şortuyla gidersek, bir toplulukta sesli
  bir şekilde yellenir veya geğirirsek bir günah işlemiş olmayız. Bu
  fiillerin günah olmamasının sebebi Kuran’ın hiçbir ayetinin bunları
  yasaklamamasından kaynaklanır. Hawai’de şort giyerek düğüne gitmek,
  kızılderili kabilelerinde yeşil gibi renklerle kafayı boyamak, kimi
  kültürlerde geğirmek, kiminde yellenmek normal karşılanabilir. Kuran’ın
  bu fiilleri günah olarak belirtmemesi sayesinde tüm bu ayrı kültürlerde
  Müslüman olanlar, kendi kültürleriyle bu noktalarda zıt düşmeden
  dinlerini yaşayabilirler. Kuran bu fiillere sahip de çıkmaz, bu
  fiilleri tavsiye de etmez. Yani “Din köpek eti yiyin” diyor, “Din
  düğünlere şortla gidin” diyor, “Saçınızı yeşile boyayın” diyor,
  “Yellenin, geğirin” diyor şeklindeki açıklamalar ne kadar hatalıysa
  “Çokeşlilik dinde vardır” şeklinde dine karşı yapılan bir eleştiri, o
  kadar hatalıdır. Dinin emri, tavsiyesi ayrıdır, din yasaklamadığı için
  serbest olan fiil ayrıdır.
  Doğal şartlarda, savaş olmadığı zamanlarda insan nüfusunun bire bir
  eşlemeye yakın şekilde kadın ve erkeklerden oluştuğunu görüyoruz. Bu da
  tekeşliliğin insanların genelinin tercihi olacağını, çokeşliliğin bir
  istisna olacağını tabiat kanunu olarak göstermektedir. Kuran’da Allah,
  kadınlar arasında adalet yapamazsak tek bir eşle evlenilmesini söyler.
  (4Nisa Suresi3. ayet) Böylece kadınlardan birini ön plana alacak, diğer
  kadınları sömürecek evlilik modeline yasak getirilir. Bazı durumlarda
  ailesi ölen kız çocuklarına miras kalır ve bazı erkekler evlilik
  yoluyla bu maddi serveti ele geçirip yetim kızın mallarını çarçur
  edebilir. Kuran buna benzer durumları engellemek için Nisa suresinin
  aynı 3. ayetinde “Yetimler konusunda adaleti yerine
  getiremeyeceğinizden korkarsanız, bu durumda size helal olan
  kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın.” der. Yani Kuran gerekirse
  çok evlilik yapılmasını, başka kadınlarla evlenilmesini; fakat hiçbir
  durumda yetim kızların hakkına tecavüz edilmemesini söyler. Bu ayet,
  gördüğümüz gibi, yetim kız çocuklarıyla ve onların mal varlıklarının
  sömürülmesiyle ilgilidir. Çokeşlilik, Kuran’ın geniş serbestiyet
  çemberinde yer alır, Kuran’ın tavsiye veya yasaklarından biri değildir.
  Çokeşliliği sevmeyen sevmez, yapmayan yapmaz. Kuran, yazımızın başında
  dediğimiz gibi ayrı kültürlerin, ayrı zaman dilimlerinin, hem savaş hem
  de barış ortamının, hem tarım hem de endüstri toplumunun, hem büyük
  devletlerin hem de küçük ada halklarının dinidir. Kuran’ın İslam’ı tek
  bir medeniyetin, bir tek endüstri toplumunun, bir tek barış ortamının
  dini değildir. Nasıl Emevi ve Abbasi uydurmacıları Kuran dışı
  ilavelerle dinimizi kendi kabile ve yüzyıllarına göre dondurup sakalı,
  cübbeyi, sarığı dine soktularsa, bazıları da günümüzün görüşlerini dine
  sokma arzusundadırlar. Oysa Emevi ve Abbasiler kendi dönemlerinde sakal
  bırakıp, cübbe, sarık giyip, çokeşli bir şekilde evlenebilirlerdi.
  Günümüzde de sakal traşı olunup, pantolon, ceket, kravat giyilip, tek
  eşle evlenilebilir. Her iki ayrı uygulama da İslam’a aykırı değildir ve
  yine her iki ayrı uygulama da İslam değildir. Bu değerlerin hiçbiri
  İslam’ın zaman üstü değer ve kurallar sistemiyle ilintili değildir.
  Oysa Allah’ı tek bilmek, fakirlere yardım etmek, oruç tutmak Kuran’ın
  emirleri olduğu için hem Emeviler’i, hem Abbasiler’i, hem günümüzü, hem
  de bizden sonrakileri yükümlü kılar.

  PEYGAMBERİMİZİN EVLİLİKLERİ
  Peygamberimiz’in birçok hanımla evlenmesine ve bunlarla ilgili
  anlatılan hikayelere gelince; Kuran’da Peygamberimiz’in hiçbir
  hanımının ismi geçmez. Peygamber’in 9 yaşında bir kızla evlendiği de
  Kuran’da değil, uydurmalarla dolu hadislerde geçer. Peygamberimiz’in
  hanımlarıyla ilgili anlatılanların %99’u hadis kaynaklıdır. Yani bu
  hikayeler doğru veya yanlış olsalar da güvenilir değillerdir.
  Peygamberimiz’in uygunsuz bir şey yapmayacağı apaçık ortadadır.
  Kuran’da Peygamber’imiz için “Bundan sonra güzellikleri ne kadar hoşuna
  gitse de evlenmen sana helal olmaz.” (33 Ahzab Suresi 52) diye yasak
  getiren ayet bulunmaktadır. Bu ayet inmeden önce diğer inananlar için
  helal olan her şey, Peygamber için de helaldi. Bu ayetle diğer
  insanlara getirilmeyen bir kısıtlama Peygamber’e getirilmiştir. Ahzab
  suresi 28. Ayette ise Peygamberin bir hanımı şayet ondan boşanmak
  isterse, boşanmanın maddi bedelini karşılayıp boşaması söylenir. Yani
  diğer hanımlar gibi, Peygamber’in hanımları da kendi gönül rızalarıyla
  evlenmişlerdir ve istedikleri an nafaka alıp boşanabilmektedirler.
  Kendi döneminin şartları, kendi kısmeti ölçüsünde, Kuran’a ters
  düşmeden, Peygamber de evlilik yapabilir ve yapmıştır. Bizi alakadar
  eden her bilgi Kuran’da mevcuttur. Bunun dışındakilerle din adına
  uğraşmak abesle iştigaldir. Peygamberimiz’in elçi sıfatıyla bize
  getirdiği Kuran, dinimizi oluşturur. Uydurma hadislerin de karıştığı
  kesin olan Peygamberimiz’in özel hayatıysa ancak o dönemde ve o dönemin
  şartlarında yaşayarak değerlendirilebilir. Günümüzde hangisinin doğru,
  hangisinin yanlış olduğu belli olmayan hadislerle Peygamber’in özel
  hayatı hakkında tartışmaya imkan yoktur. Hadis uydurmacılığının
  bıraktığı kötü miraslardan biri de bu gereksiz tartışmadır. Kuran’a
  dönüş, diğer hastalıkları tedavi ettiği gibi bu yarayı da kapayacaktır.

  KADINLARIN ŞAHİTLİĞİ
  Kuran’la ilgili gelenekçilerin çarpıttığı konulardan biri de kadının
  şahitliği konusudur. Kuran kadın ile erkeğin şahitliğini bir tutar,
  hiçbir yerde bir erkeğin şahitliği iki kadına eşittir diye geçmez.
  Örneğin zinanın tespitinde 4 şahit gerekir ve Kuran’da bu şahitler 4
  kadın veya 2 erkek, 4 erkek veya 8 kadın gibi ifadeler kullanılmadan 4
  şahit diye belirtilir. Yani herhangi 4 şahit işlevi görür, kadın erkek
  ayrımı yapılmaz. İstisnai, yanlış anlaşılan konu ise Bakara suresi 282.
  ayette, vadeli borçlanmalarla ilgili konuda geçer. Bu ayette borçların
  yazılması ve yazıcı ile şahitlerin bu görevden kaçmamaları geçer.
  Ayrıca ayetin sonunda yazıcıya ve şahitlere zarar verilmemesi gerektiği
  geçer. Görüldüğü gibi maddi menfaatlerin söz konusu olduğu bu konuda
  şahitlik insanların kaçındığı bir görevdir. Allah da bu kaçınılan
  görevi erkeklere yükleyip, iki erkek şahit bulunmasını söyler. Dikkat
  edin ayette iki erkek veya dört kadın şahit bulun diye geçmez, direkt
  iki erkek şahit bulunulması geçer. Böylece ticaretle daha az uğraşan ve
  baskılara karşı daha hassas olan kadın bu kaçınılan vazifeden korunur.
  Eğer iki erkek bulunamaz ve bir erkek bulunursa o zaman bir erkek ve
  iki kadın bulunması gerekir. Böylece hem şahit sorunu çözülür, hem
  olumsuz bir durumun ortaya çıkışı ihtimalinde bir erkekle bir kadının
  karşı karşıya kalması önlenip kadın korunur. Ortaya borcun miktarı
  konusunda bir yanlış anlama çıktığını düşünelim. İki şahidin farklı
  şahitliği durumunda kadın, erkekle karşı karşıya kalacak ve iki
  taraftan birinin yalancı olduğunun kesin olduğu bir ortamda yoğun stres
  ve baskı altında kalacaktır. Oysa bir erkek, iki kadın şahitle şahit
  sayısı üçe çıkınca mesuliyet dağılacağı için şahitlikteki stres
  azalacak ve baskı yapmak isteyen art niyetli kimselerin bu sefer iki
  kişiden birini değil, üç kişiden ikisini kandırmaları gerektiği için
  işleri zorlaşacaktır. Kadınların baskılardan korunmasını sağlayan bu
  uygulamayı anlamayanlar; kadını baskılardan koruyup, kaçınıldığı
  belirtilen bir mesuliyeti erkeğe yükleyen bu ayeti anlamayarak, bir
  erkeğin şahitliği iki kadının şahitliğine eşittir diyerek Kuran’ı
  çarpıtmışlar ve evvelki uydurma izahlarından kaynaklanan bakış
  açılarını bu alana da sokmuşlardır. Oysa bu ayet dışında Kuran’da geçen
  diğer şahitliklerde kadın, erkek ayrımı yoktur. Eğer böyle bir ayrım
  olsa Allah bunu ya her şahitlikle ilgili ayette belirtir, ya da bir
  erkeğin şahitliği iki kadının şahitliğine eşittir diye genel bir hüküm
  koyardı. Böyle bir hükmün olmaması böyle bir durumun da olmadığını
  gösterir. Ticaretle tarihin her döneminde daha az alakalı olan kadın,
  ticaretle alakasının azlığı veya baskıya uğraması sonucu doğru
  şahitlikten saparsa diğer kadının hatırlatması sonucu bu zorluğu
  aşabilir ve mesuliyeti paylaşıp mesuliyetini azaltır. Ayette “Yazana
  da, şahitlik edene de zarar vermeyin. Yapacak olursanız doğru yoldan
  sapmış olursunuz.” şeklindeki ifadeyi şahide ve yazıcıya yapılan
  baskıyı ve bu bağlamda ayetin mantığını anlamak için gözönünde
  bulundurmamız gerekmektedir.
  KADINLAR DÖVÜLÜR MÜ?
  Kuran’da geçen kadınla ilgili en yanlış anlaşılan ayetlerden biri de
  Nisa Suresi 34. ayet olmuştur. Bu ayeti iki yazardan alıntılarla
  inceleyelim. Prof. Yaşar Nuri Öztürk şöyle demektedir: “Bu ayet
  erkeklerin mutlak anlamda üstünlüklerinden değil, varlık yapılarındaki
  bir farklılıktan bahsediyor. O da erkeklerin kadına “kavvam” yani
  koruyucu, kollayıcı, gözetici olmalarıdır. Ne var ki Kuran ayetlerini,
  kadını horlamak için pervasızca tevil eden ve sürekli anlam
  kaydırmaları yapan çoğu müfessirler bu kavvam kelimesini hakim,
  yönetici gibi Kuran’daki kullanımına uymayan anlamlar vererek erkek
  despotizmine gerekçe yapmışlardır. Aynı ayetteki “fadribu” kelimesi
  Kuran’da kullanılan anlamlarından yalnız bir tanesiyle kayıtlanmış ve
  emirden hep dövmek çıkartılmıştır. Bütün tevillerini ve yorumlarını
  kadın aleyhine yapan yaklaşımlardan zaten başka bir şey beklenemezdi.
  Oysa ki, kelimenin diğer anlamları ayetin amacını ve düzenlenen konunun
  maksadını çok daha doyurucu biçimde önümüze koymaktadır. İşin esası şu
  ki, Kuran birçok yerde sergilediği kelam mucizesini burada da
  sergileyerek, bir tek kelimeyle birkaç alternatifi birden vermiştir.
  Biraz teknik detay verirsek şunları söyleyeceğiz: “Fadribu” emrinin
  kökü olan “darb” kelimesinin 30’a yakın anlamından en önemlileri
  “vurmak, dövmek, huruc(çıkmak), zehab(gitmek) ve dolaşmaktır”. (Bakın
  İbn Mansur, Lisanul Arab, Darb Maddesi) Durum bu olunca konumuz olan
  ayetteki emri bu anlamların muhtemel olan herbiriyle değerlendirmek
  gerekmektedir. Buna göre emri aynı zamanda ifal kalıbından da
  anladığımızda ifade ettiği manalar şunlar olur. 1 Onları evden çıkarın
  , 2 Onları bulundukları yerin dışına gitmek zorunda bırakın, 3 Onları
  dövün. Kuran böylece içinde bulunulan duruma ve karşılaşılan şartlara
  göre bu üç seçenekten birinin kullanılmasını istemektedir. Ve dikkat
  edilirse ilk iki seçenek düzenlenen konuda sonuç almak bakımından hem
  insan psikolojisine hem de hukuk mantığına daha uygundur.” (Yaşar Nuri
  Öztürk, Kuran’daki İslam, sayfa 552554)
  Dr. Edip Yüksel ise aynı ayetin yanlış anlaşılması ile ilgili şu
  izahları yapar: “Ayette geçen (erricalü kavvamune alennisai) ifadesinin
  erkekler kadınları gözetir, yahut kadınların geçiminden sorumludur
  biçiminde çevrilmesi gerekirken gördüğüm tüm Türkçe mealler buradan
  erkeğin kadınlar üzerinde otoriter olduğu anlamını çıkarmışlardır. Nisa
  135’te geçen “kavvam” kelimesine “gözeten, tam yerine getiren, ayakta
  tutan” gibi anlamlar veren meallerimiz neden Nisa 34’te geçen aynı
  kelimeye “hakim, yönetici” gibi farklı anlamlar vermektedirler. 5,
  Maide Suresi 8. ayette geçen “kavvam” kelimesine de aynı şekilde
  “gözeten, ayakta tutan” anlamını veren meal yazarlarımız, neden
  kadınlar söz konusu olunca kelimenin anlamını değiştirip sertleştirme
  ihtiyacı hissetmişlerdir? “Kavvam” kelimesi “kvm” kökünden türer. Bu
  kökün türevlerinin geçtiği tüm ayetleri incelersiniz hiçbir yerde
  yönetici hakim anlamını bulamayacaksınız. Aynı ayetteki “badehum”
  kelimesindeki “ hum” zamirini sadece erkeklere gönderdiğinizde anlam
  şöyle olur: “ Allah, erkeklerin bazısını bazılarına üstün kılmıştır.”
  Bu anlam kuşkusuz ayetin içinde bulunduğu metinle uyuşmamaktadır. Ancak
  “ badehum” kelimesindeki “hum” zamirini erkek ve kadınlardan oluşan
  karma bir topluluğa gönderdiğinizde anlam şöyle olur: “Allah,
  erkeklerin ve kadınların bazısını bazılarına üstün kılmıştır.”
  Türkçe’ye en uygun çeviri şöyle olabilir: “Allah, her birine farklı
  yetenekler ve özellikler vermiştir.” Nisa 34 ayetindeki “idribuhanne”
  kelimesi “ o kadınları dövün” diye çevrilmiş. Bu kelime üzerinde
  incelemeye geçmeden önce karı koca ilişkisi üstüne Kuran’ın bir
  değerlendirmesini hatırlatmak isterim. 30, Rum suresi 21. ayette şöyle
  geçer: “Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için
  türünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması O’nun
  ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır.”
  Görüldüğü gibi evliliğin amacı sevgi ve merhamete dayalı huzurdur.
  Herhangi Arapça bir sözlüğe bakarsanız bu kelimenin altında uzun bir
  anlamlar listesini bulacaksınız. Denilebilir ki “daraba” kelimesi
  Arapça’da en zengin anlama sahip kelimedir. Arapça’da parayı Daraba
  yaparsın yani basarsın. Nitekim “darphane” Arapça, Farsça bileşimi bir
  kelimedir. Arapça’da greve gitmek “Drab” tır. Türkçemizde de vurmak
  kelimesi aynı şekilde değişik anlamlarda kullanılır. Tutmak ve çalmak
  da öyle. Radyoyu çaldım diyen birisi bu ifadeyle ya hırsızlığını itiraf
  eder, ya da radyoyu kullandığını bildirir. Nitekim “idrib” kelimesi de
  “çık dışarı” anlamına gelir. Kuzey Afrika’da Arapça konuşanlar hala “
  Daraba” fiilinin emir kipini bu anlamda kullanmaktadırlar. Çok anlamlı
  bir kelimeyle karşılaştığımızda uygun olan anlamını metnin içeriğini,
  kullanış biçimini ve sağduyuyu dikkate alarak seçeriz. Örneğin 13, Rad
  suresi 17. ayetindeki “ Daraba” kelimesini açıklamak yerine dövmek
  olarak anlasaydık saçma bir sonuçla karşılaşırdık: “ İşte Allah hakkı
  ve batılı böyle döver.” Nisa 34’teki “nuşuz” kelimesi de meallerde
  şirretlik, itaatsizlik olarak çevrilmiş. Halbuki bu kelime flörtten
  başlayarak gayri meşru cinsel ilişkiye kadar uzanan sadakatsizlik ve
  iffetsizlik anlamını da içerir. Nitekim Nisa 34 ayetini dikkatle
  incelediğimizde bu ikinci anlamın sözün gelişine daha uygun olduğunu
  görüyoruz. Nisa 34 ayeti sadakatsiz ve iffetsiz davranan eşine
  kocasının nasıl davranacağını öğretiyor. Bu uygunsuz tavrın
  başlangıcında koca öğüt vermeli. Eğer kadın başkasıyla flörte devam
  ederse kocası yatakları ayırmalı. Eğer bu da yarar sağlamaz ve kadın
  işi zinaya kadar götürürse, o zaman kocası onu evden çıkarmalı.
  Erkeğini kandırarak evlilik anlaşmasına ihanet eden bir kadını dövmek
  nihai bir çözüm olamaz. Ancak ondan ayrılmak ameliyat gibi sıkıntılı da
  olsa bir çözümdür.” (Dr. Edip Yüksel, Türkçe Kuran Çevirilerindeki
  Hatalar, sayfa 1320)
  Yaşar Nuri yorumuyla beraber “ Darabe” köklü kelimeye iki ayrı manasını
  çizgiyle ayırarak ayeti çevirir ve uygun mananın düşünülüp,
  araştırılmasını mealinde bize bırakır.
  Erkekler, kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Şundan ki, Allah
  insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır ve erkekler
  mallarından bol bol harcamışlardır. İyi ve temiz kadınlar
  saygılıdırlar. Allah’ın kendilerini koruduğu gibi gizliliği gereken
  şeyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz
  kadınlara önce öğüt verin, sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve
  nihayet onları evden çıkarın/bulundukları yerden başka yere gönderin.
  Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa onlar aleyhine başka bir yol
  aramayın. Allah çok yücedir, sınırsızca büyüktür.
  4 Nisa Suresi 34 Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk çevirisi
  Edip Yüksel ise yukarıda alıntıladığımız açıklamalarından sonra ayeti
  şöyle çevirir:
  Erkekler kadınları gözetmekle yükümlüdür. Zira Allah, herbirine farklı
  yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden
  sorumludur. Erdemli kadınlar (Allah’ın yasasına) boyun eğer ve Allah’ın
  korumasını emrettiği (onur ve iffetlerini) tek başlarına bile olsa
  korurlar. Onur ve namusları konusunda endişe duyduğunuz kadınlara öğüt
  verin, yataklarınızı ayırın, nihayet onları çıkarın. Ancak sizi
  dinleyip vazgeçerlerse onlara karşı bir yol aramayın. Allah yücedir,
  büyüktür.
  4 Nisa Suresi 34Dr. Edip Yüksel’in çevirisi

  KADIN VE MİRAS
  Kuran’ı bütünsel olarak değerlendirmemek yüzünden kadınlarla ilgili
  yanlış anlaşılan diğer bir konuysa miras meselesidir. İlk anlaşılması
  gereken mesele, Kuran’a göre mal, para v.b.’nin paylaşımında önceliğin
  vasiyette olduğudur. Kuran’ın bu açık hükmünü geleneksel İslamcılar
  “Varise vasiyyet yoktur.” şeklinde uydurma bir hadisle ortadan kaldırma
  cüretini göstermişlerdir. Kuran’a göre önce vasiyet ve borçlar
  halledilir. 5Maide suresi 106. ayette, 2Bakara suresi 180. ayette
  vasiyet yapılmasının söylendiğini görebiliriz. 4Nisa suresi 11. ve 12.
  ayette de Allah tavsiye ettiği paylaşmayı anlatırken, bu paylaşmanın
  vasiyet ve borçların halledilmesinden sonra olduğunu söyler. Kadın ve
  erkek mirasını incelerken Kuran’ın tüm sistemi içinde para akışını,
  maddi ilişkileri anlarsak mirastaki paylaşmayı daha iyi anlarız.
  Kuran’a göre erkek evlenirken kadına mehir verir. (Mehir kadına
  verilir, kadının ailesine değil) Kuran mehirin miktarını belirtmediği
  için örneğin maddi ihtiyaç halinde olan, evini yurdunu terkedip
  evlenecek olan kadın yüksek mehir olarak ev, araba v.b. isteyebilir.
  Koca adayıyla bu mehirde anlaşırsa evlilik olur. Yok kadının durumu
  iyiyse ve böyle bir mehire ihtiyacı yoksa mehir bir yüzük, bir hediye,
  bir takı v.b. de olabilir. Kuran mehirin uygun bir tarzda verilmesini
  ister, miktarını belirlemeyerek birçok konuda oluşturduğu esnek ortamı
  burada da oluşturur. Mehir iki tarafın üzerinde anlaştığı bir
  miktardır. Fakat her durumda erkekten kadına bir maddiyat transferi
  mehirle gerçekleşir. Ayrıca Kuran’a göre erkek, kadının ve çocukların
  geçimini üstlenir. Eğer boşanma olursa çocukların masrafları, anne
  çocuğu emziriyorsa annenin de masrafları, Kuran’a göre erkeğin
  yükümlülüğündedir. Yani Kuran’a göre erkek hem mehirle hem de karısının
  ve çocuklarının masraflarını karşılamakla kadına yüklenmeyen bu
  masraflardan sorumlu tutulur. Dul kalan kadınların ise aldıkları mehir
  ve diğer varlıkları geçinmelerine yeterli değilse, ihtiyaçları varsa
  uygun tarzda geçindirilmeleri Allah’tan korkan herkesin
  vazifesidir.(2Bakara suresi 241) Görüldüğü gibi erkeğin parası, maddi
  varlığı sürekli bölünür ve üzerinde birçok sorumluluk vardır. Buna
  karşı Allah, erkek çocuğa, kız çocuğunun iki katı miras önerir.(4Nisa
  suresi 11) Miras ile ilgili teferruatlar Nisa suresi 11.,12. ve 176.
  ayette okunabilir. Mirasçı olan anne, baba ise mirastan ikisi de altıda
  bir olarak eşit hisse alırlar. Görüldüğü gibi Allah erkeğin malını
  böleceği, iş kurmak için sermaye gerekeceği yaşlarda kız kardeşinin iki
  katı önermektedir. Fakat çocuğu ölen anne ve babalarda böyle
  endişelerin olması pek muhtemel değilken önerilen miras her birine hem
  erkek babaya, hem kadın anaya altıda birdir.
  Kimi insanların şu anda devir böyle, artık kadınlar da çalışıyor,
  oğlumun hanımı da, kendi de zengin, kızımın kocası da kendisi de fakir
  gibi kendi özel şartlarını ifade eden durumları oluşabilir. Daha evvel
  de dediğimiz gibi Kuran’da aslolan vasiyettir, tüm bu miras dağıtımları
  vasiyet ve borçlardan geri kalan içindir. Kişilerin bu tarz özel
  durumları, özel istekleri varsa vefat etmeden kızlarına bırakacakları
  vasiyetle oğullarıyla mirası dengeleyebilir ve Kuran’ın izin verdiği bu
  esneklikten yararlanabilirler. Bu konuda da gördüğümüz gibi sorun
  Kuran’a şartlı yaklaşımlarda ve Kuran’ı bütün olarak kavramaya
  çalışmamaktadır. Yoksa Kuran her konunun en mükemmel şekilde çözüleceği
  şartları sağlamıştır.

  BİRBİRİMİZİN GİYSİLERİYİZ
  Kuran’ın kadınerkek ilişkisi hakkındaki hükümlerinde bir yanlış anlama
  da cinsel ilişkinin tarlaya tohum ekmeye benzetilmesini anlamama
  yüzünden olmuştur. 2Bakara suresi 223. ayette “Kadınlar sizin
  tarlanızdır, tarlanıza dilediğiniz şekilde varın.” şeklindeki
  açıklamayla, cinsel ilişkinin her şekilde yapılabileceği, bu konuda
  hiçbir kısıtlama olmadığı anlaşılır. Bu ayet her şeyi kısıtlamaya
  meraklı gelenekçilerin cinsellik alanını da kısıtlamaya çalışması
  önünde set olmuş bir ayettir. Bu ayete rağmen Erzurumlu İbrahim Hakkı
  gibi bazı gelenekçiler (27. Bölüm’de göreceğiz) cinsellik alanında
  hangi gün cinsel ilişki yapılabileceğine kadar teferruatlar ve
  yasaklamalar ile insanların cinsel hayatlarına da burunlarını
  sokmuşlardır. Oysa ayet cinselliği sınırlayıcı görüşleri yıkar. “Tarla”
  kelimesinin Türkçe’de kulağa kaba gelmesi bizi aldatmamalıdır. Eğer
  “tarla” sözcüğü kulağınıza kaba geliyorsa “ürün alma alanı” şeklinde
  bir tamlamayı ayette aynı yere koyun: “Kadınlarınız sizin ürün alma
  alanınızdır. O halde ürün alma alanınıza dilediğiniz şekilde varın.” Bu
  deyim uzun anlatımlı olsa da ayetin Arapçasının aynı manasını verir.
  Toprağa tohum bırakılınca canlı olan fidanı netice verir, hanımın içine
  eşinin spermlerini bırakmasıyla evliliğin fidanı olan çocuk ortaya
  çıkar. Bu yüzden bu benzetme insanları düşünmeye sevkeden, gereksiz
  yasaklara set çeken çok güzel bir benzetmedir. Kuran’da bu tip
  düşündürücü güzel benzetmeler sıkça yapılır. Başka bir ayette de
  kadınla erkek birbirlerinin giysileri olarak tanıtılırlar.
  Onlar sizin giysileriniz, siz de onların giysilerisiniz.
  2Bakara Suresi187

  KURAN’IN İSLAMI’NA GÖRE KADININ YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Bu bölümün başında uydurma hadisler ve mezhepler aracılığıyla
  bedeviliğin kadına bakışının nasıl dine sokulup, kadının; seyahat
  edemez, evde oturmaya mahkum, hiçbir yönetici sıfatı olmayan, erkeğe
  itaati farzlaştırılan, sesini bile erkeğe duyurmaması gereken, kalktığı
  yere bile soğumadan oturulamayan.... bir konuma getirildiğini gördük.
  Bu zihniyetin oluşturduğu kafa yapısının, Kuran’ın izahlarını
  çekiştirmesi ve uydurma hadislerle karıştırması sonucu oluşan yanlış
  anlamaları bunun ardından inceledik. Böylece mezheplerin, geleneklerin
  uydurmalarla dolu İslam’ından, zihnimizi arındırmanın, Kuran’ı tam ve
  sağlıklı anlamak için en önemli şart olduğunu kavradık. Sadece ve
  sadece Kuran’a giderek kadının yerini anlamaya çalıştığımızda sağlıklı
  sonuca varacağımıza eminiz.
  Allah’ın bir kısmınızı bir kısmınızdan üstün kıldığı şeyleri isteyip
  durmayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara da kendi
  kazandıklarından bir pay vardır.
  4Nisa Suresi 32
  Ayetten de anlayacağımız gibi kadının erkeğe, erkeğin de kadına üstün
  olduğu alanlar vardır. Bir cinsin diğerine her alanda üstünlüğünü
  savunmak veya her iki cinsin her alanda eşitliğini iddia etmek
  yaratılışın kanunlarıyla, aklın gerekleriyle çelişen iddialardır.
  Eşitlik sloganlarıyla erkeğe çocuk doğurtmaya, kadına savaşta
  erkeklerle aynı vazifeleri yüklemeye kalkıp her iki cinsin
  farklılıklarını iyi değerlendiremezseniz her iki cinse de zulmetmiş
  olursunuz. Her iki cinsi de yaratan Allah, her iki cinsin
  farklılıklarını ve bu farklılıklara rağmen (aynı zamanda farklılıklar
  sayesinde) nasıl ahenkle bir arada olacaklarını (2Bakara suresi 187.
  ayetin belirttiği gibi nasıl birbirlerinin elbiseleri gibi
  olacaklarını) en iyi şekilde bilir. Yine Kuran’ın mucizevi anlatımıyla
  sorarsak: “Yaratan yarattığını bilmez mi?” Elbetteki Yaratan
  yarattığını bilir ve her şeyi bilen yaratıcı, mesajı Kuran’da
  kadınerkek ilişkilerini de her şeyi olduğu gibi en mükemmel şekilde
  düzenlemiştir. Bu düzenlemelerdeki mükemmeliyet kimi zaman bir hüküm
  getirilerek, kimi zaman ise hüküm getirilmeyerek olmuştur. Kuran’ın her
  döneme, kültüre, zamana ve topluma uyumu böylece sağlanmıştır. Kuran’ın
  hüküm getirmesi gibi, gerekmeyen konularda hüküm getirmemesinin
  mucizeliğini kavrayamayan gelenekçi, mezhepçi, kökü Emevi ve Abbasilere
  dayanan zihniyet; bugün gördüğümüz dejenerasyonu ne yazık ki İslam
  adına ortaya çıkarmış ve geniş kitlelere “İslam budur” diye
  yutturmuştur.

  ÜSTÜNLÜK CİNSİYETTE DEĞİL, İYİ FİİLLER GERÇEKLEŞTİRMEDE
  Kuran’ın genel zihniyetinin ve bedevi zihniyetinin mantıklarının
  temelini anlarsak; Kurani izahla, uydurma izahları daha rahat ayırt
  edebiliriz. Bunun yanında her izahı Kuran’dan teker teker inceleyerek
  konuyu siz de araştırabilirsiniz. Örneğin Müslim’deki namazı kadının,
  kara köpeğin ve domuzun bozduğuna dair izahı ele alalım. Böyle bir
  izahı duyduğumuzda (Kuran’ın temel zihniyetine aykırı olduğunu
  bilmemize rağmen, iyice tetkik edip tam bir malumata sahip olmak için)
  Kuran’da böyle bir izahın olup olmadığını araştırırız. Kuran
  çevirilerinin arkasındaki fihristlerde abdest, kadın, köpek,domuz gibi
  kelimeleri taramamız işimizi kolaylaştırır. Kuran’da bu izahı
  bulmamamız bu izahın uydurma olduğunu ilan edebileceğimiz manasına
  gelir. Üstelik Kuran’dan abdestin sadece tuvalete gidince alınması
  gerektiğine dair izahı buluşumuz ve Allah’ın hiçbir şeyi unutmadığı,
  Kuran’ın her detayı verdiğine dair ayetleri hatırlamamız bu kanaatimizi
  şüphesiz kılar. Kuran’da, Allah’tan olmayan bir hükmü Allah’ın hükmü
  gibi gösterenlerin zalim olduğu söylenir. Şimdi gelenekçi İslamcılara
  sorularımıza devam edelim. Siz bu abdesti kadın, köpek, domuz bozar
  izahını yapan Müslim’in ve benzerini yapan Buhari’nin, bu izaha dayanan
  mezheplerin zalim olduğunu kabul ediyor musunuz? Eğer kabul
  etmiyorsanız, bu izahın doğru olduğunu mu kabul ediyorsunuz? Eğer her
  ikisini de kabul etmek gibi mantıksal bir çelişkiye düşüyorsanız;
  mezhep imamlarının, Buhari’nin, Müslim’in Allah’a yalan olan
  göndermelerde bulunup yeni dîni hükümler oluşturduklarında bu
  hatalarının affedildiğine dair özel bir af olduğunu mu iddia
  ediyorsunuz?
  Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim iyi fiiller
  gerçekleştirirse onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin
  sırtındaki tomurcuk kadar bile haksızlığa uğramayacaklardır.
  4Nisa Suresi 124
  Erkek olsun, kadın olsun, her kim inanmış olarak iyi fiiller
  gerçekleştirirse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız ve onların
  karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle mutlaka veririz.
  16Nahl Suresi 97
  İslam’a göre asıl hayat ahiret hayatıdır. Dünya hayatı kısa bir
  yolculuk, ahiret ise asıl varılacak yerdir. Gerek yukarıdaki ayetler,
  gerek diğer ayetlerde erkek veya kadın olmanın değil, iyi fiiller
  gerçekleştirmenin üstünlük sebebi olduğunu görüyoruz.
  Kadının doğuştan
  dezavantajlı olduğunu, cehennemin çoğunluğunu oluşturduğunu iddia eden
  zihniyet; tüm bu ayetlerle, yani Kuran’la, yani Allah’ın diniyle
  çelişir.

 5. #5
  Büyük harfleri düzeltmenizi rica ediyorum vurgulamak istediğiniz kelimeleri renklendiriniz.Sadece başlıkların baş harfi büyük olmalı. Düzeltme olmadığı taktirde ceza uygulanacaktır

  iyi geceler güzel paylaşımlar dilerim...

 6. #6
  jülide
  Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü'min erkeklerle mü'min kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır

  Ahzap 35


  bu ayetleri bırakıp hadis denilen uydurmalara göre kadınların cehennemlik olduğunu idda edenler işlerine geldiği için ve kadınları kuran değil kendileri aşşağı gördükleri içindir

  onun hesabınıda Allaha verecekler sanırım kuranda olmayana inanıp hayatına uygulamaının hesabıda ağır olmalı

 7. #7
  ismail aga
  imam gazali ihyahu ulmid din saglam kaynaktır namaz otuç abdest evlilik ticaret yani bir müslümanın islamdaki haytını anlatır
  ve bunları hadislerle ayetlerle delil eder şüpeye düşmek küfre götürür yani kanıt var delil var sizde işinize geldigini çekiyorsunuz gelmedigini itiyorsunuz

  inacınızda hürsünüz allah sizi hür bıraktı ama bu kuralları peygamberine o anlattı bizde onun vesilesiyle allahın emirlerini yerine getiriyoruz din kardeşime tavsiyem şu olur aksine yapmak küfüre götürür zaten dünya arzularıyla nefsimize hakim olamıyoruz
  bari inanalım ama yapmayalım bu günah degil ama inanmadan yapmaz isek hiç iyi degil

  çünkü yarın olur tövbe edicegimiz zaman rabbim ben biliyordum ama
  gençligimin hevesine kapıldım zenginligime kapıldım dersek tövbemiz kabul olabilr

  ama öbür dünyaya göçtük verdik emantimizi rabbimi neden kılmadın kulum farz kıldıgım namazı diycek çok zengindim dünyavi eglenceler nefsime şeytana egik düştüm affet diycek beni

  ona hz süleymanı göstericekler ben ondan başka kimseye başka bukadar zenginlik vermedim diycek ama o ibadetini yaptı diycek

  birine sorucak ben çok fakirdim gece gündüz borç içinde bunaldım çalıştım diycek

  onada hz ömeri göstericekler ben ondan başka kimseyede fakirlik vermedim diycekler çünkü önce çok zengindi sonra ölürken üstünde bir hırkasından başka giycegi yoktu oda okadar kirliydiki hanıma sordu sehabe neden bu garibin elbiselerini yıkamadın diye sorduklarınde üstünde giycek başka şeyi yoktu dediler eşi

  vede 7000 seneye kadar her ne günahı varsa çeker öyle cennete girer
  allaha kitaplarına peygamberlerine meleklerine iman ettigi inandıgı için ebedi cehennemden kurtarıyor onada inanmazsan hiç cennet yüzü görmüyor kafirlerden inanmayanlardan oluyor

  diycekler söyledigim sözleri sünnetleri peygamberime vesile ettim (hadisler)neden dinlemedin diyince inanmadım şüpemi ettimmi
  diyceksin ozaman tehlikedesin

  ama ben inandım allahın resülünü çok severdim onun sözü yalan olmaz der yaptım veya inandım yapamadım dersen ve dünyada iken tövbe edip yerine getirirsen ateşten kurtulursun yoksa gene allahın takdiri girer ister alır cennetine ister ateşe

  çünkü insanın son amellerine bakarlar dünyada son zamanlarında ibadetlerine inacını itikatine dayanır

  çünkü bir insan ömrü boyunca zikiri orucu haccı namazı ile geçirse ölmeye az zamanda kafir olsa nasıl bir çuval doluyken yırtılır boşalırsa içinde ne varsa oda gider

  nasıl bir insan ömrü boyunca zina eder haram faiz içki kumardan kalkmazda gene ömrünün son anlarında allah hidayetine kavuşur tövbesine eder her kötü yaptıgına bırakırsa allah onu isterse affeder geçmiş günahlarını siler onun yerine sevap yazar cenentine alır  birde iman konusu önemli imanlı ölmekde var insan son nefesinde bir kelimei şahadet edebilirse ne mutlu ona yada gücü yetmez ise kelimei tehvid yapabilirse negüzel bir kul veyahiç olmaz insan ecel teri döker aklı yerinde olmaz şeytanla boguşur o elinde suyla yanan alev alev pişen vucudunu damla damla ecel teri akıtırken şeytan ona su karşılıgında imanını ister çogu byügümüz evliyalrımız o anda soluna tükürüp en azından allah demeyi başarmıştır

  şeytan onlara beni kovuyorsun ama ben gene ugraşıcam insanlarım imanlarıyla demiştir

  yani inanmalıyız bukadar ulema kaç fırka geçtiyse hepsi inandı 1473 yıl aşşa yukarı sonra aynı yıllarda imam azam efendimiz vardı
  peygamberle yaşayandır sünnetlerini ondan ögrendik gene aradan peygamberimiz zamanında yaşayan ölmemiş olan sehaberlerimiz
  vardı hayatta idiler ozamanda imam buhari efendimiz tüm yaşayan medine ve mekkeden didik didik gezdi ziyaret ettiler onları
  ellerindeki hadisleri her birini kurana uyup uymadıgıı baktı uymayanını kaleme almadı çünkü efendimiz
  hz muhammet s.a.v sizin sözlerinize nasıl itibar edicez sizden sonra diyince kurana bakın uymaz ise benim sözüm degildir dedi
  sonra 1 hadisin dogrulugunu 18 hayatta kalan sehabelerle tasdikletti hepsi ayrı ayrı ziyaret etti tek tek bir hadisin dogrulugu için
  mekkeyi medineye gelip gitmiştir sadece bir hadis için kaldıki 4000 fazla hadis vardı baya bir zamanını aldı
  en sahih olanlarını koydu kitabına topladı ve bizlere sundu şimdi kalkıp biz hadisi nasıl yalanlarız bu yüce insan güzel insan mübarek zatın emegini o çöl sıcaklarında yalın ayak gidrken çektigi susuzlugu gece gündüz giderken nasılyalanlarız böyle bir vicdan varmı müminde yapmayın çok büyük günah nankörlük küfür olur herşey islam içindi yaşatmak içindi bukadar eziyet zahmet

  hadis olmadan nasıl namazı kılıcaktık açın bakın bşr ayette allah için secde edin der diger bir ayette dua edin der diger ayette dogrulun der egilin der (rükü)

  peygamberimizin sözleriyle dua rükü secde selam ile 1rekat namaz çıkmıştır gene sünnetiyle 2rekatlık 4 rekatlık sünnet namazları çıkmıştır farz namazları olmuştur

  gene abdestte böyleydi sünnetlerle yapıldı hadislerle kabul olan bozan şeyler belirlendi kurallar konuldu nasıl inkar edicez
  edemeyiz hepsi buharide geçer hepsi buharide geçen sözler imam gazalinin kitabında aynısıdır açıklar anlatır

  namazı evliligi kadın koca ilişkisibib zinayı zikiri haramı helali abdestti namazı haccı islam yaşayan insanı anlatır
  ihyau ulmid din = sünnet+hadis+kuran budur

  ihyau ulmid dinden daha agır olanrıda geçer hadis olarak

  hangi nasıl cinsel ilişkide buluncagı yazmıştır o kadın sizden döl almaz ise o kadını hayırsızdır demiştir neler neler
  kuran ayetleride yazar bazı kadın kusurlarına napalım allah katından indi
  hadisler muhammed s.a.v sözlerinden gelir napalım baş kaldırırsan
  küfüre kafirlige götürür ben böyle kuranı böyle hadise inanmıyorum dersen

  veya bazı günler yapılmaz gerçekten yazması lazım hem kocayı hem kadını aşşalar

  haftanın ilk günü pzt perşembe cuma günleri mübarektir zaten nafile orucu tutanlar bu günde tutarlar tek başına cuma günü tutulmadıgından yazar uygulularız zina edilmez bilemem ama isteyen olursa bakarım hepsini aklımda tutamıyorum isteyene buhari veya müslimden bakabilirim tefsir fıkıh kitaplarına bakatım birinde geçerse zaten digeride aynısı geçer

  şuan size müslim ve buhari ulmid din çok agır gelir gerek yok ilim lazım anlamak için biraz

  size gerekli olan bir ilmihal kuran meali kuranı baştan sona 2-3 kez sakin okuyun yavaş yavaş daha sonra işler artık
  namaza oruca zikire girenler içindir müslim buhari sizi biraz sözleri rahatsız eder korkutur gerek yok aman yalanlamayın günaha girmeyin boşu boşuna

  buraya yapıştırmadan ayetleri önce biraz hatim edin kuranı anlamaya çalışın diyanetin kitaplarından faydalanın başka kaynak yazar aramanıza gerek yok bazı yerlede (...........) şu şekilde yazılar geçer açıklayıcı onu anlamadınızmı artık kendinize çekersiniz kuranı
  yanlış anlarsanız eyvah diyorum diyanetin tefsirli mealini alın bu şekilde okuyun anlamaya çalışın 2-3 okuduktan sonra anladınız demektir ama önce kuranı baştan sona okuyun bu önemli

Benzer Konular

 1. Hz.Muhammed(S.A.V) in Mehdi ile İlgili Hadisleri
  Konuyu Açan: MALCOLMX, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 22-Ağu-2013, 03:41
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 28-Tem-2011, 23:19
 3. Peygamber Efendimizin Bazı Hadisleri....
  Konuyu Açan: Dilşad, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25-Tem-2011, 15:30
 4. Peygamber Efendimizin Kabrinin Resmi‏
  Konuyu Açan: phoebe, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 29-Tem-2010, 01:53
 5. Peygamber Efendimizin İlim Hakkındaki Hadisleri
  Konuyu Açan: wzuhal, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18-Tem-2008, 15:02
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com