Toplam 4 sonuçtan 1 ile 4 arası gösteriliyor
 1. #1

  Peygamberler ve Özellikleri.!Seveceksiniz.

  Cenabı Hak varlığını tanıtmak ve büyüklüğünü bildirmek, herkesi doğru yola çevirmek için, kullarının en namuslu, en akıllı, herkesin güvenebildiği, özü ve sözü doğru olanlarından bazılarına peygamberlik ihsan buyurmuştur. Onlara kendi kudretinden kimsenin yapamayacağı mucizeler vermiştir. Fazla olarak bir kısmına da kitap da göndermiştir. Peygamberler de, Cenabı Hakkın emirlerini ümmetlerine tebliğ etmişlerdir.
  Peygamberler normal insanlardan ayrı birer varlık olarak yaratılmışlardır. Onlar bir çok şeyleri önceden görürler ve bildirirler, iç alemleri pek kuvvetlidir. Gönül gözleri açıktır. Bu kudret sayesinde ruhlarını cesetten çekerek manevi aleme yükselme hasletine sahiptirler. Bu haslet onlara Rüya, Cezbe ve Vahiy halleriyle verilmektedir.
  Peygamberlerin hepsi fakirane yaşamışlar, dünya zevklerini terketmişlerdir. Ömürleri insanları irşad etmekle geçmiştir. Bu yüzden çok cefa çekmişlerdir.
  Kuranda adı geçen peygamberlere ait çok kısa, ancak bilinmesi gereken bilgiler aşağıya yazılmıştır.
  Her peygamberin bir hakikati ve ruhu, bir aklı ve kalbi, bir de nefsi vardır. Bunlardan hakikati ve ruhu, Allahın Zati isimlerinin nurundandır. Akıl ve kalbi, Allahın Sıfati isimlerinin nurundandır. Nefsi ise, Fiili isimlerin nurundan yaratılmıştır. Aşağıda, bu unsurlardan her birinin, Allahın hangi isminin etkisinde ve egemenliğinde, yani hangi ismin nurundan yaratılmış olduğu belirtilmiştir.
  Künyesi Hz. Muhammed (A.S.)
  Gönderildiği Kavim Tüm insanlığa.
  Babasının Adı Abdullah (R.A.)
  Annesinin Adı Amine (R.A.)
  İndirilen Kitap Kuranı Azimüşşan.
  Yaşama Süresi 63 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Medinei Münevverede, Ravzayı Mutahharadadır.
  Lakabı Pek çoktur. En meşhurları, Habib, Ahmed, Hatemen Nebi v.s. dir.
  Hakikatı Hz. Muhammed (S.A.V.)in Hakikati, gerçeklerin gerçeğidir. Ve de bütün semavi mertebelerin sıfati belirişlerini yüce isminde toplamıştır.
  Ruhu Hak Tealanın bütün Zati isimlerinin nurundan.
  Aklı Yine Hak Tealanın bütün Zati isimlerinin nurundan.
  Kalbi Hak Tealanın bütün sıfati isimlerinin nurlarındandır.
  Nefsi Hak Tealanın bütün fiili isimlerinin nurundandır.
  Ruhların Babasıdır (ebül ervah). Ondan sonra Peygamber gelmeyecektir.

  Künyesi Adem (A.S.)
  Gönderildiği Kavim İlk insan.
  Gönderildiği Yer Serendip Adası.
  İndirilen Kitap On Suhuf (Sahife).
  Yaşama süresi 960 Yıl.
  Lakabı Bütün insanların atası (ebül beşer).
  Ruhu Adem Allahın Zat ismi nurundandır. Mübarek Ruhlarının l. kat gökte dolaştığı Miraç olayında bildirilmektedir.
  Aklı ve Kalbi Rahim, Rahman nurundandır.
  Nefsi Bedi nurundandır

  Künyesi Nuh (A.S.)
  Gönderildiği Kavim Mısır kavmi.
  İndirilen Kitap Yok.
  Yaşama Süresi 950 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Bunun için üç yer gösterilmektedir, l- Küfe, 2-Kerkük, 3- İbrahim (A.S.)in mağarası.
  Lakabı İkinci Adem.
  Kavminin Helaki Su tufanı iledir.
  Hakikati ve Ruhu Selam nurundan.
  Aklı ve Kalbi Şekurdan.
  Nefsi Müntakim (intikam alıcı). Hafız (Koruyucu).
  Özelliği Kavminin inkarı üzerine, Hak Teala tarafından bir gemi yapması emredilmiş, bu gemiye her cins yaratıktan birer çift alınması emredilmiş ve gemi tamamlandıktan sonra da tufan başlamıştır. Kafirlerin helakından sonra gemi Kaf dağına konmuştur.

  Künyesi Hud (A.S.)
  Gönderildiği Kavim Ad kavmi.
  Gönderildiği Yer Yemen.
  İndirilen Kitap Yok.
  Yaşama Süresi 150 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Mekkede ibrahim (A.S.)in makamının yanındadır.
  Hakikati ve Ruhu Müminden.
  Aklı ve Kalbi Kahhar (Kahredici).
  Nefsi Hadi (Hidayete erdiren), Zar (Zarar veren).

  Künyesi Salih (A.S.)
  Gönderildiği Kavim Semud kavmi.
  İndirilen Kitap Yok.
  Yaşama Süresi 200 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Kabede; Rükün ile Makam arasında olduğu söylenir.
  Kavminin Helaki Ateşte.
  Hakikati ve Ruhu Bedi.
  Aklı ve Nuru Muhsi (Sayıcı).
  Nefsi Fettan (Açıcı), Kabıd (Kabzedici, ruh alıcı).

  Künyesi ibrahim (A.S.)
  Babasının Adı Azer.
  Gönderildiği Kavim Samoğulları.
  İndirilen Kitap 10 Suhuf (Sahife).
  Yaşama Süresi 200 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Kudüs civarında Halilürrahman kasabasındaki bir mağarada olduğu söylenir.
  Lakabı Halilullah (Allahın dostu demektir).
  Hakikati ve Ruhu Aziz.
  Aklı ve Kalbi Halim.
  Nefsi Rezzak, Reşid.
  Özelliği Doğar doğmaz ayakları üstüne durup, "La ilahe ilallahü vahdehü la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü elhamdü lillahillezi halekani ve belagani" demişir.

  Künyesi İsmail (A.S.)
  Babasının Adı İbrahim (A.S.)
  Annesinin Adı Hacer (R.A.)
  Gönderildiği Kavim Cürhüm kabilesi.
  İndirilen Kitap Yok.
  Yaşama Süresi 130 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Bilinmiyor.
  Hakikati ve Ruhu Cebbar.
  Aklı ve Kalbi Halim.
  Nefsi Mucib, Hasib, Rakib.
  özelliği l- ilk kurban edilmek istenendir, 2- Peygamber Efendimiz, ismail (A.S.)in neslindendir.

  Künyesi Lut (A.S.)
  Babasının Adı Hasan bin Tarık
  Gönderildiği Kavim Sodom (Sedum) kavmine.
  Kavminin Helakı Zelzele ile.
  Yaşama Süresi Bilinmiyor.
  Mübarek Kabirleri Bilinmiyor.

  Künyesi İshak (A.S.)
  Babasının Adı İbrahim (A.S.)
  Annesinin Adı Sara (R.A.)
  Gönderildiği Kavim Beni îsrail.
  İndirilen Kitap Yok.
  Yaşama Süresi 160 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Kudüs civarında Halilürrahman kasabasında bulunan mağaraya defnedilmiştir.
  Hakikati ve Ruhu Mütekebbir nurundan.
  Aklı ve Kalbi Rauf.
  Nefsi Vekil, Bais.
  Özelliği Peygamber Efendimize kadar gelmiş peygamberlerin İshak (A.S.)in neslinden geldiği söylenir.

  Künyesi Yakup (A.S.)
  Babasının Adı İshak (A.S.)
  Gönderildiği Kavim Kenanlılar
  İndirilen Kitap Yok.
  Yaşama Süresi 145 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Kudüs civarında Halilürrahman Kasabasında bulunan mağaraya defnedilmiştir
  Hakikati ve Ruhu Kebir.
  Aklı ve Kalbi Vedud.
  Nefsi Halik (Yaratıcı), Bari.

  Künyesi Yusuf (A.S.)
  Babasının Adı Yakup (A.S.)
  Gönderildiği Yer Mısır.
  İndirilen Kitap Yok.
  Yaşama Süresi 120 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Kudüs civarında Halilürrahman kasabasında bulunan mağaraya defnedilmiştir.
  Hakikati ve Ruhu Allahü Tealanın Zat isimleri nurundandır.
  Aklı ve Kalbi Kaadir.
  Nefsi Musavvir, Hafız, Afüv.
  Özelliği l- Mısıra padişah olmuştur. 2- O güne kadar yaratılanların en güzel yüzlüsüdür.

  Künyesi Eyyüb (A.S.)
  Gönderildiği Yer Beni israil.
  İndirilen Kitap Yoktur.
  Yaşama Süresi 290 Yıl.
  Hakikati ve Ruhu Gayb.
  Aklı ve Kalbi Sabur.
  Nefsi Vasi (Geniş), Tevvab (Tövbe edici).
  Özelliği l- Çok zengin idi. 2- Çok cömertti. 3- Çok belalar çekti. 4- Çok sabırlıydı.

  Künyesi Şuayb (A.S.)
  Babasının Adı Milka.
  Gönderildiği Kavim Medyen evlatları.
  Kavminin Helakı Sıcak Yel.
  İndirilen Kitap Yok.
  Yaşama Süresi 300 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Mekkede Rükün ile Makam arasındadır.
  Hakikati ve Ruhu Macid.
  Aklı ve Kalbi Kerim.
  Nefsi Muksit.
  Özelliği Ona peygamberlerin hatibi derlerdi.

  Künyesi Musa (A.S.)
  Babasının Adı Mişa (İmran).
  Gönderildiği Kavim Beni İsrail.
  İndirilen Kitap Tevrat-ı Şerif (40800 kelime, öğüt ve nasihatlardan ibarettir.)
  Yaşama Süresi 120 Yıl.
  Mübarek Kabirleri Bilinmiyor.
  Lakabı Kelimullah (Allahla konuşan).
  Hakikati ve Ruhu Celil ve Ula.
  Aklı ve Kalbi Alim.
  Nefsi Muiz (Aziz eden, Mükerrem kılan), Muzil (Zelil eden, itibarsız kılan)
  Özelliği Allahü Teala Hazretleri ile Sina dağında perdeli konuşması. Kendisine mucizevi asa verilmesi. Nil nehrini yürüyerek geçmesi.

  Künyesi Harun (A.S.)
  Babasının Adı Mişa (îmran).
  Gönderildiği Kavim Beni israil.
  İndirilen Kitap Yok
  Yaşama Süresi Bilinmiyor.
  Mübarek Kabirleri Bilinmiyor.
  Hakikati ve Ruhu Zahir, Batın. Lütfü ile Zahir, sırrı ile Batın oldu.
  Aklı ve Kalbi Gaffar (Bağışlayıcı), Latif.
  Özelliği Musa (A.S.)nın kardeşidir.

  Künyesi Yuşa (A.S.)
  Gönderildiği Kavim Beni israil.
  İndirilen Kitap Yok.
  Yaşama Süresi Bilinmiyor.
  Mübarek Kabirleri Bilinmiyor.  Peygamberler tarihi ile ilgili araştırmalardan derlemeler... 2. #2
  kara sewdam
  Allah razı olsun çok anlamlı ve değerli bir paylaşım...

 3. #3
  arkadaşlar amacım haşa Allahın takdirini sorgulama değil ama şöyle baktığımızda yıl olarak en az yaşayan pergamber efendimiz Hz Muhammed s.a.v neden acaba 63 yıl gibi bir süre yaşamış bunu sebebi diğer peygamberlere göre görevini tam ve başarıyla ifa etmiş olması mıdır?(dinin yayılması anlamında)

 4. #4
  Herhalde herşey kemale erince, özlem ağır bastı...! Kimbilir...Yine en iyisini Allah ve Resulü bilir.

Benzer Konular

 1. Burçlara Göre Babalar Ve Özellikleri
  Konuyu Açan: Daphne, Forum: Astroloji ve Burçlar.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 02-May-2009, 01:52
 2. Kadir Gecesinin Özellikleri
  Konuyu Açan: david8040, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 25-Eyl-2008, 11:15
 3. Piramitlerin Şaşırtan Özellikleri
  Konuyu Açan: teoka, Forum: Antik Medeniyetler, Mitoloji ve Efsaneler.
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 21-Haz-2008, 01:39
 4. Atatürk'ün Kişiliği ve Özellikleri
  Konuyu Açan: teoka, Forum: Atatürk.
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07-Şub-2008, 00:59
 5. Peygamberler Tarihi (Hz.Adem,Hz.Davud,Hz.Musa,Hz.İsa)
  Konuyu Açan: yolgezer, Forum: Peygamberler ve Önemli Dini Kişiler.
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 02-Eki-2007, 01:41
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com