Bir kimseye sabun büyüsü yapılsa kuyuya veya bir suya atılsa bu yapılan büyüyü çözmek için 3 defa şer hatemini yaz, ak anberi erit. o muskayı eritilmiş ak an-
bere koy. Nerde kuyu bulursan ona dök. O kimsede büyü kalmaz bozulur. Hatem Budur:Kaynak:Batılname