12 Sayfadan 1. 123 ... SonSon
Toplam 117 sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor
 1. #1

  Sırlı Kapı,Zirve Duası

  Okunuş Hallerine göre kılıç,kapı ve zirve duasını alır.Açılmaz kapılar açılır.Olmazlar olurmuş.Hangi isimle anılırsa anılsın gerçek şu ki imkansız denilecek şeylerin mucizevi şekilde mümkün olmasını sağlayan özel bir dua ve özel bir esma.

  Yusuf Suresi 100. Ayeten bir bölüm: "
  İnne rabbi ledifun lima yeşa'u. "

  Tecvid bilenler zaten nasıl okuyacağını biliyordur. Tecvid bilgisi olmayanların yazıldığı gibi okuması daha doğru olur. Hep latiful diye yazıyorlar. Tecvid bilmeyenlerin böyle okumasını yanlış buluyor, bilmeyenlerin yazıldığı gibi okumasını ısrarla vurguluyorum.Dileyenler ayetin kalan bölümünü de okuyabilir.Bu ayeti kerimenin 7 ayrı okunuşu var. İkisini, okumak isteyen herkesle paylaşabiliriz.Üç tanesini nefs-i levvame makamını geçmiş olanlarla paylaşabiliriz. Bir tanesini nefs-i mutmain olanla, kalan bir tanesini de nefsi mutmaini geçmiş olanla paylaşabiliriz. Sırrı çözülmemiş dua dediğimiz okunuş nefsi mutmainle sonrasındaki makamların okuyacağı iki terkiptir. Bunları birine öğretebilmek için talip olanı birebir tanımak, yaşantısına, takvasına ve haline tanık olmak gerekir.Nefsi Levvame üstündekilerin okuyacağı şekli de herkesle paylaşabilmemiz mümkün değil. Çünkü o da en az zirvesi kadar etkilidir ve iki tarafı da keskin kılıç gibidir.

  Gelelim okuyabileceğimiz iki haline.Nasibi olan bulur, okur. Bildiği ile amel edene bilmediğini Hazreti Allah'ın öğreteceğini Efendimiz Aleyhisselam müjdelemişken, bilmediğimizin peşine düşmek yerine öğrenebildiğimizle amel etmeyi tercih etmeliyiz. Bunu yaparsak zamanla daha fazlasının gerek rüya yoluyla, gerek mucizevi hallerle ve ilimden nasiplenmiş kişiler vasıtasıyla öğretileceğini görürüz.

  Birinci Okunuş:Ayeti kerimeyi taşıyabileceğine inandığınız herkese öğretebilirsiniz: Beş vakit namazın ardından 129 kere okumalısınız.
  "İnne rabbi ledifun lima yeşa'u. İnnehu huvel alimul hakim.

  "Gün içinde sayı tutmadan ve dilimiz döndüğünce, okuyabildiğimiz kadar:

  " İnne rabbi ledifun lima yeşa'u."

  Bu şekilde okumaya devam edenler, bakın kısa bir zaman diliminden bahsetmiyorum, bu şekilde okumaya devam edenler önlerinde kapıların açıldığını, olmazların olduğunu göreceklerdir. Bu nedenle bu okunuşa Kapı Duası denilir.

  İkinci Okunuş: Delail'ül Hayrat Kitabının Cuma duasında geçer.İsm-i Azam duası olarak bilinir.Bu duayı ezberleyip beş vakit namazın ardından 3 kere okumalısınız.

  Rabbena zaalemna enfü sena ve illem tağfirlen ve terhamna.. le ne künenne minel hasirin. Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym. İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbiküm* Ma min dabbetin illa hüve ahızün bi nasıyetiha*İnne rabbi ala sıratın mustekıym. rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiul alim. kariybün muciybun. kaviyyün âzîz. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin . Kâle rabbi innî zalemtu nefsî fâgfirlî fe gafera lehu, innehu huvel gafûrur rahîm.vallahül müsteanü ala ma tesıfun. İnne rabbi ledifun lima yeşa'u innehu huvel alimul hakim. rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli .fe gafera leh innehu hüvel gafurur rahiym. rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli .fe gafera lehu innehu hüvel gafurur rahiym.vesia rabbi külle şey’in ilma alellahi tevekkelna rabbene eftah beynena ve beyne gavmina bil hakki ve ente hayrul fatihiyn. rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemiul alim. Rabbi heblî mülken lâ yenbeğî li ehadin min ba ‘diinneke ente’l –vehhâb.” rabbi hebli mille dünke zürriyyeten tayibeten ve semiuddua. zül guvvetil metin.la ilahe illallah elmabudül mahmud Rabbi ve ahsenülhaligın. Bismillahirrahmanirrahim Ya hayyu ya kayyum ya şafi.ve es’elükellahümme bil esmail izamilleti semmeyte biha nefseke maa alimtü minha ve ma lem a’lem ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha ademü aleyhisselamü

  ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha nuhun aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha hudün aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha ibrahimü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha salihün aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha yunusü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha eyyubü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha yakubü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha yusüfü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha musa aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha harunü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha şuaybün aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha ismailü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha davudü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha süleymanü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha zekeriyya aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha yahya aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha ermiya(hızır) aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha şa’ya aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha ilyasü aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha elyeseu aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha zülkifli aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha yuşau aleyhisselamü ve es’elükellahümme bil esmailleti deake biha isa aleyhisselamü ve es’elükellahümme

  bil esmailleti deake biha muhammedün sallallahü aleyhi veselleme ve ala cemin nebiyyine ve mürseliyne en tusalliye ala muhammedin nebiyyike adede mahalaktehu min gabli entekunes semaü mebniyyeten ve arzu medhiyetten vel cibalü mürsiyeten vel biharu mücraten vel uyunü münfecireten vel enharü münhemireten veş şemsü mudhiyeten vel kameru mudien vel kevakibü müstenireten künte haysü künte la ya’lemü ahadün haysü künte illa ente vahdeke la şerike leke

  kaynak: Delailül Hayrat\Salah Bilici Yayınevi 1986 baskısı 2. #2
  Tşkler..Allah razı olsun..nihayetinde nasıl okuyacağımızı anlaşılır bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız..

 3. #3

 4. #4
  Allah razı olsun camuro,emeğine yüreğine sağlık,Rabbim dileyenlere layıkıyla okuyup nasiplendirsin inşAllah.

 5. #5

 6. #6
  bu 2.okunuşu ezberlemeden kağıttan okusak olmaz mı.ezberlemem çok zor da

 7. #7
  Allah razı olsun.hayırlara vesile olur inşallah.

 8. #8
  وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
  Ve refea ebeveyhi alel arşı ve harrû lehu succedâ(succeden), ve kâle yâ ebeti hâzâ te’vîlu ru’yâye min kablu kad cealehâ rabbî hakkâ(hakkan), ve kad ahsene bî iz ahrecenî mines sicni ve câe bikum minel bedvi min ba’di en nezegaş şeytânu beynî ve beyne ıhvetî, inne rabbî latîfun limâ yeşâ’(yeşâu) innehu huvel alîmul hakîm(hakîmu).
  1. ve refea : ve yükseltti, çıkardı
  2. ebeveyhi : onun annesi ve babası
  3. alel arşı (alâ el arşı) : tahtın üzerine
  4. ve harrû : ve (yere) eğildiler (çömeldiler)
  5. lehu : ona
  6. succeden : secde ederek
  7. ve kâle : ve dedi
  8. yâ ebeti : ey babacığım
  9. hâzâ : bu
  10. te'vîlu : tabiri, yorumu
  11. ru'yâye : benim rüyam
  12. min kablu : önceden, daha önce
  13. kad : oldu, olmuştu, olmuştur
  14. ceale-hâ : onu kıldı, yaptı
  15. rabbî : benim Rabbim
  16. hakkan : hak, gerçek
  17. ve kad : ve olmuştu
  18. ahsene : ahsen, en güzeli, en iyisi
  19. bî : bana, benim için
  20. iz : o zaman, olduğu zaman
  21. ahrece-nî : beni çıkardı
  22. min es sicni : zindandan
  23. ve câe bi-kum : ve sizi getirdi
  24. min el bedvi : çölden
  25. min ba'di : sonradan
  26. en nezega : arasını açmak
  27. eş şeytânu : şeytan
  28. beynî : benim aram
  29. ve beyne : ve arasında
  30. ıhvetî : benim kardeşlerim
  31. inne : muhakkak
  32. rabbî : benim Rabbim
  33. latîfun : lâtiftir, lütuf sahibidir
  34. li mâ yeşâu : dilediğine
  35. inne-hu : muhakkak ki o
  36. huve : o
  37. el alîmu : en iyi bilen
  38. el hakîmu : hüküm ve hikmet sahibi olan


  tartışmak istemiyorsunda şu ayette geçen latifun ne zaman ledifun diye okunacağı hangi tecvitte yazılıyor.le harfini ince la yapan ta harfidir. tı gibi sert bir harf de diye okunmaz.de olsa idi sert dad veya ince peltek dal harfi konurdu.1 harf arapçada manayı değiştirir.aynı harfin noktası dahi manayı değiştirirken.buda nerden çıktı.

 9. #9
  "Gerçek şu ki, benim Rabbim, olmasını istediği şeyi akıl, sır yetmez yollarla gerçekleştirir." YUSUF Suresi 100.ayet
  Muhammed Esed'in mealinden....


  --- Sonraki mesaj ---

  "tartışmak istemiyorsunda şu ayette geçen latifun ne zaman ledifun diye okunacağı hangi tecvitte yazılıyor.le harfini ince la tapan ta harfidir. tı gibi sert bir harf de diye okunmaz.de olsa idi sert dad veya ince peltek dal harfi konurdu 1 harf arapçada manayı değiştirir.aynı harfin noktası dahi manayı değiştirirken.buda nerden çıktı."
  Haklısın kardeşim. Şimdi Ya Latifu esmasını Ledif diyemi okumak lazım gelir o zaman.

  Her halukarda paylaşım için Allah razı olsun kardeşim.

 10. #10

12 Sayfadan 1. 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Zirve Duası
  Konuyu Açan: dahası var, Forum: Havas & Hüddam Soru ve Yardım.
  Cevap: 336
  Son Mesaj : 14-Jan-2015, 16:44
 2. Sırrı Çözülmemiş Kapı,Zirve Duası...
  Konuyu Açan: Rest, Forum: Havas & Hüddam.
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 09-Jan-2012, 11:18

Bu Konu İçin Etiketler

Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com