1.soru: Hangi ayette bütün arapça harfler yeralır ?
Fetih suresinin son ayeti.

2.soru: Ayet sayısı en fazla olan sayfa hangisidir ?
Ayet sayısı en fazla sayfa Kuranın 534 .sayfası olan Vakıa suresinin 34 ayetli 2. sayfasıdır.Son rakamlar tevafuklu...534-34.

3.soru: Bir cüzde kaç hizb vardır ?
4 hizb.

4.soru: Sayfa sayısı en fazla olan sure hangisidir ?
Bakara suresidir. Sayfa sayısı 48 ayet sayısı 286.

5.soru: Hangi sayfa bir ayetten ibarettir?Bir sayfalık bu ayetin ismi nedir ?
Bakara suresinin 282.ayettir.borçlanma yani müdayene ayetidir.

6.soru: Kuran ı kerim kaç harfden oluşur?
300.620 harften oluşur.

7.soru: Hangi sure 2 defa nazil olmuştur?
Fatiha suresi.

8.soru: Sayfa sonları genellikle hangi harfle biter?Bu harfle kaç sayfa sona ermiştir ?
Sayfa sonları genellikle nun harfiyle biter.313 SAYFA NUN HARFİYLE BİTMİŞTİR.

9.soru:Kuran ı Kerimin bir satırında en fazla kaç ayet bulunur ?Bu satırlar hangi surede yeralır ?
1-müddessir suresinin 1 . satırı 4 ayettir.2-ihlas suresi 4 ayettir.3-fecr suresinin 1. satırı 4 ayettir.10.soru:Bütün ayetlerinin sonu aynı harfle biten ve bu harfin şekil yapısıyla isimlendirildiği sureye dakik bir sırla işaret eden Kuran ı kerim suresi hangisidir ?KAMER SURESİ.Bütün ayetlerinin sonu ra harfiyle bitiyor.Ra harfi şekil itibariyle ayın şekline benziyor.Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Kamer" suresinde Ay'a gidileceğine dair işaretler yer almaktadır.Surede "Ay" kelimesi birinci ayette yer alıyor:"Kıyamet saati yaklaştı Ay yarıldı." (Kamersuresi)îşte bu ayetten Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar tam 1389 ayet vardır.Hicri takvimde 1389 yılı Miladi takvime göre 1969 yılına denkgelmektedir ki bu da Ay'a çıkış tarihidir.Kur'an'da gökcismi olarak bahsedilen "Ay (Kamer)" kelimesi tam olarak 27 defa geçmektedir. Aynı şekilde Ay'ın Dünya etrafındaki eliptik (dönüşü) turu da 27 gündür.

11.soru:Yasin ve Mülk (Teberake) surelerinde birer defa Kuran ı kerimde toplam 6 defa tekrar edilen ayet hangisidir ?
(veyegulune mete hazel veğdu in küntüm sadıgiiin).

12.soru:Kuran ı Kerimde bir surede en fazla tekrar edilen ayet hangisidir?
Rahman suresi, Bismillahirrahmanirrahim ( Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız) Sadagallahulazim.

13.soru : Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir? "Kâfirler bugün sizden dininiz hakkında ümitsizliğe kapılmışlardır artık onlardan haşyet etmeyin, benden haşyet edin. Bugün size dinizi ikmal ettim/kabaca, anahatları ile olgunlaştırdım, size ni'metimi itmam ettim/anahatları ile tamamladım, sizin için bir din olarak islama razı oldum "

14. soru:Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescithangisidir?
15-Beni zerik mescidi.

15.soru : Allahın kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Rahman suresi.

16. soru :Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Muhammed suresi

17.soru :Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçekmanasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız.
Bakara ve Al-i imran sureleri.

18.soru :Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?
Asım kıraatı.

19.soru: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir?
Yunus ,hud ve yusuf sureleri.

20.soru: Kur’an’i Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardir?
Mücadele suresinde.

21.soru: Kur'an ı Kerim sayfaları genelde kaç ayetli sayfalardan oluşmuştur ?
8 Ayetli sayfalar : 3.5.9.14.19.22.31.38.53.54.60.62.66.67.70.71.74.86.95.96.102.103.111.123.127.130.136.141.149.152.153.155.159.161.172.174.176.177.179.184.208.211.214.216.220.225.226.236.237.246.247.249.253.256.267.269.270.273.275.278.279.287.291.298.299.333.335.336.381.385.386.389.396.399.406.411.420.422.425.429.431.434.437.466.469.473.475.480.481.504.507.512.537.547.55224.soru:

22. Soru: Kur'an ı Kerim sayfaları (biri hariç) 1 ve 34 ayetli sayfalar arasından oluşmuştur. 1 ve 34 ayetli sayfalar arasında hangi rakamlı ayetli sayfa yoktur ?
2 ayetli sayfa kuranda hiç yoktur.

23.soru :Kur'an ı Kerimde kaç hizb vardır ?
120 hizb vardır.

24.soru :Kur'an ı Kerim sayfaları genellikle hangi harfle başlar?
Genel olarak sayfa başları vav harfiyle başlar. ( Kuran sayfalarının üçte biri)227 Sayfa vav harfiyle başlıyor. Her cüzde vav harfiyle başlayan sayfa vardır.

25.soru: Kur'an ı Kerimde ismi en çok zikredilen peygamber hangisidir ?
HZ MUSA.

26.soru. Hem satır sayısı hemde ayet sayısı aynı olan cüz hangisidir ?
16.CÜZÜN HEM SATIR SAYISI HEM AYET SAYISI 269 DUR.

27 soru . Kuran cüzleri genellikle kaç satırdan meydana gelmiştir ?
298 SATIRDAN MEYDANA GELMİŞTİR. 8 CÜZ 298 SATIRDIR

28.soru. En fazla satırı olan cüz hangisidir ?
EN FAZLA SATIRI OLAN CÜZLER 2 VE 5. CÜZLERDİR.300 SATIRDIR.

29. soru: Kuran'da genelde bir sayfa kaç satırdan meydana gelmiştir ?
15 SATIRDAN OLUŞUR.

30.soru: Kuran'da ayet sayısı en fazla olan cüz hangisidir ?
564 AYETLİ 30.CÜZ KURANIN EN FAZLA AYETLİ CÜZÜDÜR.

31.soru: Kuran'da ayet sayısı en az olan cüz hangisidir ?
111 AYETLİ 2. VE 6. CÜZLERDİR.

32.soru:Kuran ı Kerim Hz. Muhammed (sav)'e indirildiği halde ;Kuranı Kerimde Hz. Musadan çok bahsedilmesinin hikmeti nedir?
Musa ismi dinler tarihi kitaplarında geniş yer işgal eder. Semavi (ilâhi) dört bü­yük kitaptan biri olan Tevrat Musa'ya verilmiş, İsa'ya kadar gönderilen Davud dı­şındaki bütün peygamberler onun dinini yayma ve tatbikle görevlendirilmişlerdir.Kur'an-ı Kerim'in 34 suresinde 136 yerde adı geçer. Kur'an'da adı en çok geçen peygamberlerden ikinci sırayı alan Hz. İbrahim'in ismi, bu sayının ancak yansına yaklaşır. Bir başka ifadeyle, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve kavmine ayrılan yer bir kaç cüz tutar.Hz. Musa'nın hayatında ve peygamberlik döneminde işaret taşı sayılabilecek olaylar özetle şöyledir: Doğumu ve suya bırakılması, Mısır'dan ayrılması, Medyen yöresinde geçen yıllar, Mısır'a dönüş, sihirbazlarla yapılan karşılaşma, Firavun ve ordusunun mahvı... Musa (as) Firavunla olan mücadelesi bir iman ve küfür mücadelesi olduğu için Kuranı Kerim de çok zikredilmiştir.

33.soru:Kur'an'da hitaplar genellikle niçin erkekleredir?
Kur'an bir hitap olarak Hz. Muhammed (a.s.) gönderilen bir kitaptır. Kur'an'ın konuşma üslubuyla gönderildiğini ve bu kitabın konuşma dilinden yazıya aktarıldığını bilmekte yarar vardır. Kur'an'daki üslup bundan dolayı 'de ki', 'ey insanlar', ey iman edenler', 'ey kafirler', 'ey ehl-i kitap', 'ey nebi', 'sana soruyorlar, de ki' gibi hitaplarla doludur. Ayetlerdeki hitabın çoğunlukla müzekker oluşu peygambere hitaben gönderilmiş olduğundandır: Arapça'nın özelliğine göre, kadına ve erkeğe ayrı ayrı ifade biçimleriyle hitabedilir. Peygambere (a.s.) yapılan hitapların müzekker kalıbıyla olması da bu dilin gereğidir. Kur'ân ve hadîslerde geçen İslâmî emir ve yasaklar, dünya ve âhirete ait vaadler, herhangi bir istisna yapılmadığı sürece hem erkekleri, hem de kadınları kapsar. Bunların erkeklere ait yüklem ve zamirlerle ifade edilmiş olmaları önemli değildir. Bu, hem Arapça, hem de İslâm hukuk metodolojisi bakımından böyledir. Genele hitap ederken Arap dilinin gereği, ya eril (müzekker), ya da dişil (müennes) bir kalıpla hitap edilecektir. Sosyal hayatın bütün yüküyle erkeklerin omuzunda olduğu bir toplumda eril kalıbın seçilmesinden normal ne olabilir? Üstelik bu dil Araplar'ın İslâm'dan önce de konuştukları dildir. Onlar o zaman da böyle konuşuyorlardı. Kendi dilleriyle gelen Kur'ân'ın, bu dili bozması düşünebilir mi? Aynı özellik tamamen Fransızca'da ve kısmen İngilizce'de de vardır. Aynı iddiayı onlar için de söyleyebilir misiniz?

34.soru :Allah ;kuran ı kerimde insanlara hitap ederken neden ben yerine biz öznesini tercih etmiştir ?Kâinatın yaratılışının yanı sıra, insanın var edilmesini ve yeniden dirilişi anlatan bir kısmın ayetlerde fail, Allah'a râci olan "Biz" zamiridir. "Âlemler", insanın görüp idrak ettiklerinden ibaret değildir. Allah'ın, dilediği anda ve yerde istihdam ettiği varlıklar ve güçler vardır. "Biz" ifadesi onlara da şamil olabilmektedir.Allah ile kulları arasında bir alaka ve mensubiyet söz konusudur. Nitekim, Resûlullah'ın ve mü'minlerin din hizmetleri, Allah'ın eliyle yapılmış olarak nitelenir (Enfâl, 17). Cenab-ı Hak, dilediği kullarını zâtına nispet etmek suretiyle kendi mensuplarını belirler. Bu, "Biz"in katmanları olduğunu gösterir. Peygamberlere kitap, vahiy, hikmet verilmesi gibi meseleleri anlatan âyetlerin "Biz" üslubuyla gelişi, vahiyde vasıtanın olduğunu gösterir. Dolayısıyla Biz'in katmanlarına Cebrail, öteki melekler, Peygamberler, mü'min cinler ve mü'min insanlar da dâhil olabilmektedir. Allah'ın görevlendirdiği kullarına âli bir mertebe ihsan etmek üzere onları "Biz"in şümulüne aldığını; bu azâmetten onları da nasiplendirdiğini söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz'in, "Bir aylık mesafeden düşmana korku salma hususiyeti ile yardım olundum."4 hadisini ve bu üslubun, daha çok Mekkî sûrelerde geldiğini hatırlayalım."Biz" zamirinin Peygamberlerle ilgili gelişinde psikolojik bir yön de vardır: O da birçok ayette görüleceği üzere, oldukça sert muhalefetle karşılaşan Resulleri ve Nebileri teselli, karşıtlarını da inzar ve tehdittir. Allahu a'lem.Ebette Allah'ın, bir şeyi dilediğinde ona sadece 'Ol!' demesi kâfidir. Ama bazı varlıkları istihdam etmek suretiyle, "Biz"in şümulüne almaktadır. Bu, onlar için bir şereftir. Bu nispetlerin, elbette tevhide aykırılığından söz edilemez. Allah'ın zatı vardır; O Vâhit'tir, Samet'tir, hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Bilinen bir üslup olduğundan, muarızlar buna itiraz edememişlerdir. Ayrıca "Biz" ifadesi, egoist nefislere benliği bırakıp kolektif şuurla hareket etme ufkunu da göstermektedir.

35-İlk defa tam olarak bütün bir kıssa halinde inen sure hangisidir ?
Yusuf suresi

36- Allahın kuranda en fazla yemin ettiği sure hangisidir ?Allah ,Şems suresindeki ,yarım sayfada 8 defa yemin etmiştir.

37-Kuran sayfaları ve ayetleri hangi sisteme göre düzenlenmiştir ?
Üçüncü Risale olan Üçüncü Kısım Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın iki yüz aksâm-ı i’câziyesinden nakşî bir kısmını gösterecek bir tarzda, Kur’ân-ı Azîmüşşânı, Hâfız Osman hattıyla taayyün eden ve Âyet-i Müdâyene mikyas tutulan sayfaları ve Sûre-i İhlâs vahid-i kıyasî tutulan satırları muhafaza etmekle beraber, o nakş-ı i’câzı göstermek tarzında bir Kur’ân yazmaya dair mühim bir niyetimi, hizmet-i Kur’ân’daki kardeşlerimin nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzaç etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım, onlara müracaat ediyorum.

38.soru: Kuran harflerini ilk önce kim noktalamıştır ?
Ebül esved ed-DÜELİ

39.soru: Kuran harflerini ilk önce kim harekelemiştir ?
Nasr ibnü asım.

40 .SORU: Kuran imlasındaki son düzenlemeyi kim yapmıştır ?
Halil ibnü ahmed.

41-İlk inen secde ayeti hangisidir ?
Alak Suresindeki secde ayetidir.

42-Peygamberimizin bizzat kadınlara öğretilmesini emir buyurduğu sure hangisidir ?
Nisa Suresi.

43-Kuranın 4 temel esası nelerdir ?
TEVHİD-NÜBÜVVET- HAŞİR -ADALET.

44-Kuran ı kerimin bilinen isimleri nelerdir ?
Kitap, Bürhan,Furkan , Nur, Beyan, Hakim.

45-Kuran ı kerim hangi kabilenin lehçesi üzerine indirilmiştir ?
Mudar kabilesinin lehçesi üzerine indirilmiştir. RisalelelerdeKELAM I MUDARİ olarak geçer.

46-Sure isimlerini kim koymuştur ?
Sure isimlerini bizzat Hz Muhammed kendisi koymuştur.

47-Kuran ı kerime ilk defa mushaf ismini koyan kimdir ?
Ebû Bekr'in (ö. 13/634) halifeliği sırasında Kur'an-ı Kerîm toplanıp iki kapak arasında kitap haline getirilince, uygun bir isim aranmış, Abdullah b. Mes'ud'un (ö.32/652) "Habeşistan'da bir kitap gördüm, ona Mişhaf, Mushaf adını vermişlerdi" demesi üzerine, halife tarafından bu isim uygun bulunmuştur .

48- Resülüllahın vefatından sonra nuzül sırasına göre ilk kuran ı yazan sahabe kimdir ?
Ali ibnu Ebi Talib.

49-Kaç sayfa kuran mekkede indirilmiştir ?
Mekkede 376 sayfa kuranın % 62 si.

49-Kaç sayfa kuran medinede indirilmiştir ?Medinede 228 sayfa kuranın % 38 i.

50-Tıval , Miun , Mesani , Mufassal neye denir ?
Tıval: Uzun Sûre demektir. Bunlar: Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, En’am, A’raf, Yunus veya Kehf sureleridir.
Miûn: Yaklaşık yüz ayetten oluşan sûrelere denir.
Mesânî: Ayetleri yüzden aşağı olan sûrelerdir. yani Miûn’dan daha kısa olan sûrelerdir.
Mufassal: Kur’an’ın sonundaki sûrelere denir.
Zammı Sûre: Namazlarda okunan çok kısa sûrelere verilen isimdir. Genellikle Kur’an-ı kerimin en sonundaki on sureye denir. (Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Lehep, İhlas, Felak ve Nas).

51- Aşr neye denir ?Aşr , Arapça 10 demektir. On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçalarınezbere okunmasına aşr denir.

52- 30. cüzde kaç sure vardır ?
37 sure vardır.

53- En fazla sure hangi cüzde bulunur ?
30.cüzde bulunur. Kuran surelerinin üçte biri bu cüzdedir.

54- 30. cüz kaç sayfadır ?
30.cüz 24 sayfadır.

55- 30 .cüzde en fazla ayetli sure hangisidir ?
30.cüzde en fazla ayetli sure 46 ayetli Naziat suresidir.

56- 30.Cüzde hangi surelerde secde ayeti vardır ?
30. cüzde İnşikak ve Alak surelerinde secde ayeti vardır.

57- 30. Cüzde 15 ayetli bir sure olup son harflerinin tamamı elif harfiyle kafiyelendirilmiş sure hangisidir?
Şems Suresidir.

58- 30.Cüzde 21 ayetli bir sure olup son harflerinin tamamı ye harfiyle kafiyelendirilmiş sure hangisidir ?
Leyl suresidir.

59- 30. Cüzde Zilhiccenin 10 gününden bahseden sure hangisidir ?
Fecr suresidir.

60- Koşan atlar anlamına gelen sure hangisidir ?
Adiyat Suresidir.

61- 30. cüzde tekrar eden ayetler hangileridir ?
Müdaffifin Suresinin 9. ve 20. ayetleri,Müdaffifin Suresinin 23 . ve 35 ayetleri,Kafirun Suresinin 3. ve 5. ayetleri,İnşikak Suresinin 2. ve 5. ayetleri,İnfitar suresinin 13. ve Mudaffifin suresinin 22 ayeti,Ğaşiye Suresinin 10. ve Hakka Suresinin 22 ayeti.

62- 30.cüzde Gul kelimesiyle başlayan kaç sure vardır ?
4 Sure vardır.

63- 30. cüzde ize ile başlayan kaç sure vardır ?
5 Sure vardır.

64. 30.cüzde kaç sure vav harfiyle başlamıştır ?
12 Sure vav harfiyle başlamıştır.

65- 30.cüzde hangi Sure ALLAH ismiyle sona ermiştir ?
İnfitar Suresi.

66- Dedikodunun haram kılındığı sure hangisidir ?
Hümeze Suresi.

67- Kurban kesilmenin vacip kılındığı sure hangisidir ?
Kevser Suresi.

68- İslam zaferini (gelmiş -gelecek) ilan eden ( Bu surenin inişinden 80 gün sonra HzMuhammedin vefat ettiği rivayet edilir. ) 30. cüzdeki sure hangisidir?
Nasr Suresi.

69- Ashabın birbirinden ayrılırlarken okuduğu mübarek sure hangisidir ?
Asr Suresi.

70- Çoklukla övünmenin zemmedildiği ( kötülendiği) sure hangisidir ?Tekasür Suresi.

71- Allahın ,Mekke şehrine yemin ederek başladığı sure hangisidr ?
Beled Suresi.

72- Hz Muhammed ve Ümmü mektum arasında geçen olaydan sonra inen sure hangisidir ?
Abese Suresi.

73- Hz Muhammedin çoğunlukla yatsı namazında okuduğu sure hangisidir ?Tin Suresi.

74- 30.cüzde 8 ayetli kaç sure vardır ?
30.cüzde 8 ayetli 5 tane sure vardır.

75- 30.cüzde 13 satırlı kaç sayfa vardır ?
30.cüzde 13 satırlı 13 sayfa vardır.

76-30 cüzde hangi surede sekte vardır?
30. cüzde sadece Müdaffinin suresinde sekte ayeti vardır.

77-30.cüzde harf sayısı en az sure hangisidir ?
43 Harfli Kevser Suresidir .

78-Uhdud olayı ( yahudilerin ; inananları ; hendeklerin içindeki ateşe diri diri atıp , yanmalarını seyrettikleri olay )hangi surede anlatılmaktadır?
Buruc Suresinde anlatılmaktadır.

79- Kuranda en çok ayetli cüz hangisidir ?
564 ayetli 30.cüzdür.

80-Kuranda en az satırlı sayfalar hangileridir ?
600.602.603.604. sayfalar Kuranın en az satırlı (9 satır) sayfalarıdır.

81-30.cüzde mekki olan 2 sure hangisidir ?
Beyyine ve Nasr sureleridir.Diğer bütün sureler çoğunluğa göre medenidir . ( Medinede indirilmiştir.)