Toplam 9 sonuçtan 1 ile 9 arası gösteriliyor
 1. #1
  İDİL

  Tasavvuf şiirleri

  GEL GÖR BENİ...

  Ben yürürüm yana yana
  Aşk boyadı beni kana
  Ne âkilem ne divane
  Gel gör beni aşk neyledi

  Gâh eserim yeller gibi
  Gâh tozarım yollar gibi
  Gâh akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi

  Akar suların çağlarım
  Dertli ciğerim dağlarım
  Şeyhim anuban ağlarım
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ya elim al kaldır beni
  Ya vaslına erdir beni
  Çok ağlattın güldür beni
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ben yürürüm ilden ile
  Şeyh anarım dilden dile
  Gurbette halim kim bile
  Gel gör beni aşk neyledi

  Mecnun oluban yürürüm
  Ol yâri düşte görürüm
  Uyanıp melûl olurum
  Gel gör beni aşk neyledi

  Miskin Yunus biçareyim
  Baştan ayağa yareyim
  Dost elinde avareyim
  Gel gör beni aşk neyledi

  YUNUS EMRE

  ------------------------------------------------------

  SEN BİR CEYLAN OLSAN


  Sen bir ceylan olsan ben de avcı
  Avlasam çöllerde saz ile seni
  Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
  Vursam yaralasam söz ile seni.

  Kurulma sevdiğim gözelim deyin
  Bağlanma karayı alları geyin
  Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
  Beslesem elimde tuz ile seni.

  Koyun olsan otlatırdım yaylada
  Tellerini yoldurmazdım hoyrada
  Balık olsan takla dönsen deryada
  Düşersem toruma hız ile seni.

  Veysel der ismini koymam dilimden
  Ayrı düştüm vatanımdan ilimden
  Kuş olsan da kurtulmazdın elimden
  Eğer görsem idi göz ile seni.
  aşık veysel
  --------------------
  Yar beni katl eylese kanım helaldır kime ne

  Yar beni katl eylese kanım helaldır kime ne
  Ben bilürüm çekdiğim ahile zarım kime ne

  Müddeiler arasında dediler kim mey haram
  Saki-i dilcu elinden ben içerim kime ne

  Ham sofular secde kılar mescidin mihrabına
  Benim ancak yar eşiği secdeğahım kime ne

  Ey NESİMİ sözlerin çün kim hatadır dediler
  Benim ancak bu kadardır ıstılahım kime ne

  Nesimi

  -------------------------------------------

  BEN YİTİRDİM,BEN ARARIM...

  Ben yitirdim,ben ararım
  Yar benimdir kime ne?
  Gah giderim öz bağıma
  Gül dererim kime ne?

  Gah giderim medreseye
  Ders okurum Hak için
  Gah giderim meyhaneye
  Dem çekerim kime ne?

  Sofular haram demişler
  Bu aşkın şarabına
  Ben doldurur,ben içerim
  Günah benim kime ne?

  Ben melamet hırkasını
  Kendim giydim eğnime
  Ar ü namus şişesini
  Taşa çaldım kime ne?

  Sofular secde eder
  Mescidin mihrabına
  Yar eşiği secdegahım
  Yüz sürerim kime ne?

  Gah çıkarım gökyüzüne
  Hükmederim Kaf'tan Kaf'a
  Gah inerim yeryüzüne
  Yar severim kime ne?

  Kelp rakip böyle diyormuş
  Güzel sevmek pek günah
  Ben severim sevdiğimi
  Günah benim kime ne?

  Nesimi'ye sordular ki
  Yarin ile hoşmusun
  Hoş olayım olmayayım
  O yar benim kime ne?

  KUL NESİMİ (17.YY)
  -------------------------------------------------------------------------------
  Ayrılık Derdinin Dermanı Nedir
  Uğrum sıra giden Boz Atlı Hızır
  Ayrılık derdinin dermanı nedir
  Şu iki aleme olmuşsun nazır
  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Sığanmıştır ağca kolda bilekler
  Hak katında kabul olsun dilekler
  Arş yüzünde secde kılan melekler
  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Küseyim de ben yarime küseyim
  Siyah zülfün mah yüzüne asayım
  Kerbela'da yatan İmam Hüseyin
  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Hani şu dünyanın toprağı taşı
  Akıttım gözümden kan ile yaşı
  Urum illerimin Hacı Bektaş'ı
  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Ak saya giyinmiş incedir beli
  Ben pirimi gördüm tatlıdır dili
  Tanrı'nın arslanı Hazret-i Ali
  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Gıcılar da dağlar başı gıcılar
  Çıkmaz oldu içerimden acılar
  Arafat Dağı'ndan gelen hacılar
  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Dünyayı sorarsan bir dipsiz anbar
  Ali'nin yoldaşı Zülfikar Kanber
  Kabe'yi yaptıran Halil Peygamber
  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Deryanın yüzünde dönen üç gemi
  Yiyelim içelim sürelim demi
  Geminin sahibi ol Hızır Nebi
  Ayrılık derdinin dermanı nedir

  Pir Sultan Abdal'ım içtim cür'adan
  Okudum ağını bilmem karadan
  Yeri göğü cüml'alemi Yaradan
  Ayrılık derdinin dermanı nedir
  Pir Sultan Abdal

  ---------------------------------------
  Bir resimde bağdaş kurmuş oturuyor Hacı Bektaş Veli. Evi gibi
  yeryüzü.

  Bir bulut düşürmüş başını duruyor. Onunla gidip gelen. Uzakta
  bellibelirsiz.

  Beyaz, uzun kavuğu. Demek ki güneş var.

  Kucağına almış bir ceylanı, bir aslanı. Duruyorlar. Üç kişiler.

  Hayvanları mı severdi Hacı Bektaş Veli? Bilmiyoruz. Ama açıktı
  hep evinin kapısı.

  Çizgili mintanı. Yalın. Düz. Ta bileklerine değin uzuyor, uzayıp
  orda kalıyor.

  Yüzü? Uzun yüzü. Sakallı, virdi okur gibi de önüne bakıyor.

  Delik değil kulağı ve halkasız.

  Yanında yeryüzü: Ağaçlar, sular, gök. Her sabah okuduğu.

  İLHAN BERK

  ---------------------------------------------

  Mevlânâ otururken, bir havuz kenarında,
  GeldiŞems-i Tebrîzî ve oturdu yanında.

  Gördü ki Mevlânâ'nın, yanında kitaplar var,
  Onları göstererek, sordu ki: "Nedir onlar?"

  Arz etti ki: "Babamın, yazdığı kitaplardır,
  Hepsi de inci gibi, kıymette bî-bahâdır."

  Şems onları isteyip, aldı kendi eline,
  Ve kaldırıp hepsini, attı suyun içine.

  Mevlânâ çok üzülüp, dedi: "Eyvâh, pederden,
  Kalan kitaplarımın, tamamı gitti elden."

  Lâkin Şems-i Tebrîzî, elini uzatarak,
  Çıkardı herbirini, hem de kuru olarak.

  Mevlânâ görünce de, ondan bu kerâmeti,
  Daha da sağlam oldu, ona teslîmiyeti.

  Öyle ki sarsılmaz bir kale gibi oldu tam,
  Sohbetine daha çok, aşk ile etti devam.

  Evlâdı Sultan Veled, der ki: "Şems-i Tebrîzî,
  Ansızın gelip gördü, bir gün pederimizi.

  Öyle ki, babam onun, dururken huzûrunda,
  Yok olmuştu gölgesi, o velînin nûrunda.

  Önce herkes babama, tâbi iken, bu sefer,
  Babam Şems'e uydu ve oldu onda cansiper.

  Şems ona anlattıkça, Allah'ın sevgisinden,
  Babam şevkle dinleyip, geçerdi kendisinden.

  Bu şekilde aylarca, devam etti bu sohbet,
  Çok yüksek makamlara, erdi babam nihâyet."

  Şems-i Tebrîzî ile, Mevlânâ hazretleri,
  Sohbet ediyorlardı, geceleri ekserî.

  Yine bir gün gecenin, bir mehtaplı ânında,
  Sohbet ediyorlarken, medresenin damında,

  Baktı Şems-i Tebrîzî, etrafına birazcık,
  Buyurdu: "Hiç bir evde, görünmüyor az ışık,

  Ölü gibi, gafletle, uyuyor bu kimseler,
  Keşki kalkıp Allah'a, ibâdet eyleseler,

  Zirâ kim, az sıkıntı, çeker ise bu günde,
  Görmez fazla ızdırap, yarın mahşer gününde."

  O böyle söyleyince, hazret-i Mevlânâ da,
  Ellerini kaldırıp, duâ etti o anda.

  Dedi: "Şems-i Tebrîzî, hürmetine İlâhî,
  Uyandır ölü gibi, yatan bu ahâlîyi."

  Mevlânâ hazretleri, edince böyle duâ,
  Başladı gök yüzünde, bulutlar toplanmağa.

  Şimşek çakıp, kuvvetle, gök gürledi peşinden,
  Uyandı şehir halkı, bu gök gürlemesinden.

  Civardaki evlerden, sesler yükseliyordu,
  Herkes korkularından, "Allah Allah" diyordu.

  Hazret-i Şems buyurdu: "Nasıl şimdi insanlar,
  Bu yalancı uykudan, bu sesle uyandılar,

  Hakîkî uykudan da, uyanmaları için,
  Teveccühü gerekir, bir veliyy-i kâmilin,

  Bir Allah adamının, mevcûdiyeti ile,
  Gafletten uyanırlar, bir şehir halkı böyle."
  --------------------
  Bihamdillah direm Allah
  Alıp aklımı fikrullah
  Dilimde zâtın esmâsı
  Bana üns oldu zikrullah
  Salâtullah selâmullah
  Aleyke yâ Resûlallah

  Bu tevhidden murâd ancak
  Cemâl-i zâta ermektir
  Görünen kendi zâtıdır
  Değil sanma ki gayrullah
  Salâtullah selâmullah
  Aleyke yâ Resûlallah

  Ben ol pervâneyim geldim
  Düşüp aşk oduna yandım
  Yanuban küllü yandım
  Beni yaktı aşkullah
  Salâtullah selâmullah
  Aleyke yâ Resûlallah

  Gönül âyinesin sûfî
  Eğer kılar isen sâfî
  Açılır sana bir kapı
  Ayân olur Cemâlullah
  Salâtullah selâmullah
  Aleyke yâ Resûlallah

  Şems-i Tebrîz bunu bilir
  Ehad kalmaz fenâ bulur
  Bu âlem küllü mahvolur
  Hemen bâkî kalır Allah
  Salâtullah selâmullah
  Aleyke yâ Resûlallah

  ŞEMS-İ TEBRİZİ
  --------------------------------------------
  AĞIT

  Göz gamın ne olduğunu bilseydi,
  gökyüzü bu ayrılığı çekseydi,
  padişah bu acıyı duysaydı;
  göz gece demez gündüz demez ağlardı,
  gökler yıldızlara, güneşle, ayla
  gece demez gündüz demez ağlardı.
  padişah bakardı ününe,
  tacına, tahtına, tolgasına, kemerine,
  gece demez gündüz demez ağlardı.

  Gül bahçesi güzün geleceğini duysaydı,
  uçan kuş avlanacağını bilseydi,
  gerdek gecesi bu özlemi görseydi;
  gül bahçesi hem güle hem dala ağlardı,
  uçan kuş uçmaktan vazgeçer ağlardı,
  gerdek gecesi öpüşmeye, sarılmaya ağlardı.

  Zaloğlu bu zülmü görseydi,
  ecel bu çığlığı duysaydı,
  cellâdın yüreği olsaydı;
  Zaloğlu savaşa, yiğitliğe ağlardı,
  ecel bakardı kendine ağlardı,
  cellât, yüreği taş olsa, ağlardı.

  Kumru, başına geleceği duysaydı,
  tabut, içine gireni bilseydi,
  hayvanlarda bir parça akıl olsaydı;
  kumru selviden ayrılır ağlardı,
  tabut omuzda giderken ağlardı
  öküzler, beygirler, kediler ağlardı.

  Ölüm acılarını gördü tatlı can,
  koyuldu işte böyle ağlamaya.
  Olanlar oldu, gitti dostum benim.
  şu dünya bir altüst olsa, aülasa yeri var.
  öylesine topraklar altında kalmışım
  ----------------------------------------------
  Gazel(Beni Candan Usandırdı)
  Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

  Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
  Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

  Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
  Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

  Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
  Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

  Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

  Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
  Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

  Fuzuli 2. #2
  Alıntı yapmak istedim ama bir türlü seçemedim.Çünkü hepsi de birbirinden değerli.Emeğine sağlık.Teşekkürler...

 3. #3
  INRI
  çok güzeller teşekkürler =)

 4. #4
  azade
  Kumru, başına geleceği duysaydı,
  tabut, içine gireni bilseydi,

  hayvanlarda bir parça akıl olsaydı;
  kumru selviden ayrılır ağlardı,
  tabut omuzda giderken ağlardı
  öküzler, beygirler, kediler ağlardı.  Güzel emegine saglik canim..........

 5. #5

 6. #6
  BEN YİTİRDİM,BEN ARARIM...

  Ben yitirdim,ben ararım

  Yar benimdir kime ne?
  Gah giderim öz bağıma
  Gül dererim kime ne?

  Gah giderim medreseye
  Ders okurum Hak için
  Gah giderim meyhaneye
  Dem çekerim kime ne?

  Sofular haram demişler
  Bu aşkın şarabına
  Ben doldurur,ben içerim
  Günah benim kime ne?

  Ben melamet hırkasını
  Kendim giydim eğnime
  Ar ü namus şişesini
  Taşa çaldım kime ne?

  Sofular secde eder
  Mescidin mihrabına
  Yar eşiği secdegahım
  Yüz sürerim kime ne?

  Gah çıkarım gökyüzüne
  Hükmederim Kaf'tan Kaf'a
  Gah inerim yeryüzüne
  Yar severim kime ne?

  Kelp rakip böyle diyormuş
  Güzel sevmek pek günah
  Ben severim sevdiğimi
  Günah benim kime ne?

  Nesimi'ye sordular ki
  Yarin ile hoşmusun
  Hoş olayım olmayayım
  O yar benim kime ne?

  KUL NESİMİ (17.YY)

 7. #7
  HuRRiCaNe
  Alıntı Zelâl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  SEN BİR CEYLAN OLSAN


  Sen bir ceylan olsan ben de avcı
  Avlasam çöllerde saz ile seni
  Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
  Vursam yaralasam söz ile seni.

  Allah razı olsun.

 8. #8
  GEL GÖR BENİ...

  Ben yürürüm yana yana
  Aşk boyadı beni kana
  Ne âkilem ne divane
  Gel gör beni aşk neyledi

  Gâh eserim yeller gibi
  Gâh tozarım yollar gibi
  Gâh akarım seller gibi
  Gel gör beni aşk neyledi

  Akar suların çağlarım
  Dertli ciğerim dağlarım
  Şeyhim anuban ağlarım
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ya elim al kaldır beni
  Ya vaslına erdir beni
  Çok ağlattın güldür beni
  Gel gör beni aşk neyledi

  Ben yürürüm ilden ile
  Şeyh anarım dilden dile
  Gurbette halim kim bile
  Gel gör beni aşk neyledi

  Mecnun oluban yürürüm
  Ol yâri düşte görürüm
  Uyanıp melûl olurum
  Gel gör beni aşk neyledi

  Miskin Yunus biçareyim
  Baştan ayağa yareyim
  Dost elinde avareyim
  Gel gör beni aşk neyledi

  YUNUS EMRE


  Allah razi olsun...


 9. #9
  Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı
  Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
  Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

  Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
  Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

  Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
  Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

  Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

  Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
  Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

  Fuzuli

Benzer Konular

 1. Tasavvuf-Gizli ve Açık ikimler-Ruh ve İnsan
  Konuyu Açan: lqym, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 17-Ağu-2013, 21:26
 2. Cevap: 224
  Son Mesaj : 07-Haz-2013, 23:54
 3. Tasavvuf Hakkında Bir Kaç Söz
  Konuyu Açan: vhercle, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 28-Eyl-2010, 15:36
 4. Hallac-ı Mansur ve Tasavvuf
  Konuyu Açan: MALCOLMX, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 10-Tem-2009, 21:11
 5. Tasavvuf
  Konuyu Açan: matyas, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18-Eki-2006, 23:25
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com