Thales Yunanlı gökbilimci, filozof ve matematikçi.
Büyük bir gezgindi; Babil ve Mısır’dan cebir ve geometrinin öğelerini getirdiği sanılmaktadır. Thales açıları büyüklük olarak değil de, belli bir biçimi olan şekiller olarak ele alıyordu; açıların, ait oldukları üçgenlerle ilişkileri üstüne bazı bilgiler ve ters açıların eşit olduğuna ilişkin açıklama ona mal edilmektedir. Bir cismin yüksekliğini, gölgesinden yararlanarak belirlediği ve bir geminin kıyıya uzaklığının nasıl ölçülebileceğini gösterdiği sanılmaktadır. Ününü, büyük olasılıkla 585′teki Güneş tutulmasını önceden haber vermesine borçludur. Thales’e büyük ün kazandıran bu olay Babiller tarafından bilinmekte idi. Burada önemli olan, tutulma olayının kendisi değil, haber verenin bu bilgiyi aldığı kaynaktır. Gerçekte: Thales’ in bu bilgiyi eski Mısır ve Mezopotamya’dan elde ettiğinde bütün kaynaklar birleşmektedir. Matematikte kurucu addedilmesine sebep olan bilgileri de şunlardı. Bir dairenin içine üçgen çizme probleminin çözümü, cisimlerin gölgesi yardımıyla yüksekliğinin hesabı, üçgenlerin kenarları ile ilgili bağıntılar ters açıların eşitliği konusu, küresel üçgenlerin bazı özellikleri eşkenar üçgenlerin taban açılarının eşitliği teoremi.
Thales’e atfedilen ve bilimlerde kurucu unvanını almasına sebep olan bu bilgiler, Thales’ten 2000 yıl kadar önceleri Eski Mısırlılar ve Mezopotamya’lılar tarafından bilinmekte idi.
Thales, eski Mısır ve Babil’e yaptığı birçok seyahatleri sırasında, buralarda eski dönemlerin bilim ve tekniklerini dönemin bilginlerinden (kahin, katip, rahip) öğrenmiştir. Bu ilk medeniyetlerin, eski imparatorluk dönemlerinden öğrenmiş ve bu suretle Grek felsefesinin, geometri ve astronomisinin gelişmesine ilk çıkış noktası olarak temel kavramlar edinmiştir. Ülkemizde, diğer antik dönem bilginleri ne olduğu gibi Thales’ e mümtaziyet ve ebedilik verilmesine sebep, Batılı kaynakların yayınlarıdır. Değişik bir ifade ile bilgilerimizin noksan olduğu dönemlerin damgasını taşır. Bize göre:Thales’in bilim tarihindeki yeri ile ilgili gerçekleri şu şekilde özetlemek mümkündür. Thales, ilk medeniyetlerin beşiği olan eski Mısır bölgesini uzun yıllar dolaşmıştır. Kaynaklardan bazıları Thales’in Babil bölgesine kadar gittiğini yazar. Thales eski Mısır ve Mezopotamya’ya yaptığı bu geziler sırasında matematik, astronomi ve fiziğin temel bilgilerini öğrenerek Atina’ya döndü. Bugün için “saçma” olan şu görüşler de Thales’e aittir: “Yeryüzü, suyun üstündedir ve suyun üstünde tahta parçası gibi durur, dalgalanır.”, “Kehribar da cisimleri çektiği için ruha sahiptir.