Toplam 5 sonuçtan 1 ile 5 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üçüncü Kat Göğe Varış ve Zikirler...

  Üçüncü Kat Göğe Varış ve Meleklerin Zikirleri..


  Efendimiz (SAV) in miracda üçüncü kat gök ile ilgili anlatımı şöyle devam buyurdular:


  Bundan sonra üçüncü kat göğe yükseldim. Bu gök katını Hak Celle ve Ala Hazretleri, bakırdan yaratmıştı. Adına Zeytun denilmektedir. Hazinedarının adı:

  Arinail’dir.

  Kapısı ak incidendi. Üzerinde nurdan kilidi vardı. Cebrail (AS) o kapıyı kaktı, vurdu. İçeriden

  Arinail (AS) :

  — Kapıyı aç diyen kimdir? diye sordu . Cebrail (AS) :


  — Benim Cebrail! dedi.

  — Yanındaki kimdir? diye sordu . Cebrail (AS) :

  — Muhammed Aleyhi Vesselatü Vesellem Hazretleridir! dedi. O ses:

  — Peygamberlik verildi mi? diye sordu . Cebrail (AS) :

  — Evet, Peygamberlik verildi! diye cevap verdi.Yine O ses:

  — Taleb ve davet olundu mu? diye sordu . Cebrail (AS)

  — Evet taleb edildi ve davet olundu! diye cevap verdi. Ondan sonra Arinail (AS) :


  — Merhaba, hoşgeldin. Ne güzel gelicı geldin? diyerek kapıyı açtı.

  İçeri girdim. Arinail’in gayet ulu bir melek olduğunu gördüm. Hizmetinde üç yüz bin melek vardı. Her birinin de hizmetinde üçyüz bin melek bulunuyordu.O meleklerin tesbihi :

  — Sübhaneli mu’til vehhabi sübhanel fettahil alimi sübhanel mucibü limen duaehü.

  Selâm verdim. O melek saygı ile selâmımı aldı. Türlü yüce ni’metlerle müjdeler verdi.

  Oradan da geçtim. Birçok melaike gördüm. Saflar çekmişlerdi. Hepsi secde etmişlerdi. Secdelerinde :

  — Sübhanel alikıl alimi sübhanellezi la meferre ve la melcee minhü illa ileyhi sübhanallahil aliyyel ala! diyorlardı.


  Tesbih ediyorlardı.Cenabı Hakkı tenzih ve takdis ediyorlardı. . Cebrail (AS) bana:

  — Bunların ibadetleri daima budur ! Sen de niyaz eyle, ümmetine bu dua ile ihsan oluna! dedi.

  Ben de dua ettim. Ümmetime namazda secde emrolundu.

  Secdenin iki olmasının sebebi şu oldu ki ben meleklere selâm verdiğim zaman, başlarını secdeden kaldırıp selâmımı aldılar, tekrar secdeye vardılar Ümmetime de iki secde farz oldu.

  Onları da geçtim. Yusuf (AS)’ ı gördüm. En son güzelliğin yarısı ona ihsan edilmişti.

  Selâm verdim. Saygı gösterdi, selamımı aldı. Beni merhabaladı.Benimle kucaklaştı. Türlü keramet ile müjdelerle ve hayır dualarda bulundu.


  Yusuf'un tesbihi şuydu:

  — Sübhanel kerimil ekremi sübhanel celilil ecellli. Sübhanel ferdil vitri. Sübhanel ebediyyil ebed!

  Oradan geçtim. Davud (AS) ı ve oğlu Süleyman (AS) ı. gör düm. Onlara selâm verdim. Selâmımı saygı ile aldılar ve müjdeler vererek:

  — Ümmetine bu gece, şefaat ve Rabbindan selâmetlerini niyaz et! Diye vasiyette bulundular.

  Davud (AS) ın tesbihi şöyle idi:

  — Sübhane malikın nuri. Sübhanet Tevsabil Vehhabi! İdi. 2. #2
  Bu zikirlerin anlamlarida varmi?

 3. #3
  gerçekten değerli paylaşımlar sağolun bilgi sahibi olduk

 4. #4
  üçüncü kat göğe devam ediyoruz .. bitmediiiii sonra sorularınızı elimden geldiğince cevaplayamaya çalışırım..

  Süleyman (AS)'ın okuduğu tesbih de şöyleydi:

  — Sübhane malikil müluki Sübahnel kahiril Cebbari Sübhanel men ileyhi tasirül umur! idi.

  Oradan da geçtim. Bir meleğe eriştim. Bir kürsüde oturmuştu.

  Yetmiş tane başı, yetmiş kanadı vardı. Her kanadı mağrib ile maşrıkı kaplıyordu. Çevresinde büyük melekler de gördüm. Herbirinin boyları çok uzundu. Bunlar, bir halk topluluğuna azap ediyorlardı. Sopalarla döğüp ufalıyorlardı, yine bütünleyip yine azap ediyorlardı.

  Sordum:

  — Bu melek kimdir?... Cebrail (AS) :

  — Bu meleğin adına:

  Suhail

  derler. Azab ettikleri de, senin ümmetinin zalimleri, cebbarları ve kibir içinde olanlarıdır. Ta kıyamete kadar onlara azab edeceklerdir! dedi. Onların da tesbihleri, Allah’ı takdis etmeleri şöyle idi:

  — Sübhane men hüve fevkal cebbarine . Sübhanel musalliti feskal musallitine. Sübhanel müntakımi mimmen asahü.

  Ondan sonra, ateşten bir deniz gördüm. Çevresinde çok çirkin , çok sert melekler vardı. Cebrail (AS)’ a :


  — Bu deniz nedir?.diye sordum.


  Cebrail (AS) :


  — Bu Yıldırımlar Denizi’dir.. Gökten yere yakıcı yıldırımlar bu meleklere iner.

  Nitekim Hak Tebareke ve Teala Hazretleri Kur'ân-ı Aziminde:
  ---Ve yursilus savâıka fe yusîbu bihâ men yeşâu
  —«Allah yıldırımlar gönderir , onlarla dilediğine çarpar.» (Ra’d süresi,ayet:13)


  — Oradan sonra bir kapı gördüm. Kâfurdandı. Onun en alt eşiği yer altında, en yukarı eşiği ise Arşın altında idi. İki kanadı vardı. Bu kanada yer ve gök kadar bir kilit vurmuşlardı. Bu kilide şaşırdım. Cebrail (AS) a :

  — Bu kapı nedir?.diye sordum. Cebrail (AS) :

  — Buna Aman Kapısı derler!.. Ben:

  — Niçin buna Aman Kapısı derler? diye sordum. Cebrail (AS):


  — Hak Tebareke ve Teala, cehennemi yaratınca içine türlü azaplar koydu. Cehennemden bir nefes meydana gelince bütün yer ve gök halkı Hak Tebareke ve Teala’ya sığınıp aman istedikleri zaman Rabbdül İzze Celle Şanuhü bu kapıyı Cehennemle bütün kâinatın arasında koydu. Ta ki; yedi kat yerlerin ve yedi kat göklerin halkı orada aman dilesiler. Onun için bu kapıya Aman Kapısı- Dileme Kapısı denildi! dedi.

  Ben de bu kapının açılmasını diledim. Ta ki ardında olanı göreyim istedim.. Cebrail (AS):


  — Bunun ardında Cehennem vardır. Ne yapacaksınız onu? dedi. Ben:


  — Elbette görmek dilerim!. Dedim. O zaman:

  — Ey Habibim! Parmağınla işaret eyle. Bu kapı açılır! diye Allahü Teala’ jın feramnı geldi.

  Ben de işaret ettim. Kapı açıldı. Baktım. Demirden büyük bir minber gördüm. O minberin altı yüz bin ayağı vardı. Onun üzerinde çok heybetli ateşten yaratılmış bir melek oturuyordu. Ateşten ipler büküyordu. Ateşten zincirler , ateşten halkalar düzüyordu. Gayet şiddetli ve korkunç yüzlü idi. Katı ve sert hareketi, kızgınlığı bu yüzden belli idi. Başını önüne eğmiş şu tesbihi okuyordu:


  — Sübhanellezi la yecuzü ve hüvel melikül cebbarü, Sübhanel müntekimü min a’daihi . Sübhanel mut’ti limen yeşaü. Sübhane men leyse kemislihi şey’ün.


  Ağzından dağlar gibi ateşler çıkıyordu. Boynundan da alevler.

  O melek, çok kızgın ve azaplı idi. İki gözünden ateşler çıkarıyor, gözlerinden her biri gözü, tamam dünya kadar vardı.

  O meleği bu ululukla görünce, bana korku geldi. Hak Tealâ' nın lütfü, keremi ve inayeti olmasa helak olurdum. Cebrail (AS) ‘a :

  — Bu kimdir ki?. kendisini görünce vücudumu titreme sardı?. dedim. Cebrail (AS) :

  — Siz korkmayın! Çünkü sizin için korku yoktur. Bu cehennem hazinedarıdır. Adı Malik'tir. Hak Tebareke ve Teala Hazretleri onu gazabından yaratmıştır! Yaratıldığı vakitten beri de yüzü hiç gülmemiştir. Ve her an kızgınlığı artmaktadır. Yaklaş, kendisini selamla! dedi.

  Ben de meleğin yanına vardım. Selâm verdim. O da selamımı aldı. Fakat yaptığı işten dolayı başını kaldırmadı. Cebrail (AS) ilerledi:

  — Ey Malik! Bu sana selâm veren, Muhammed Resülullah Hazretleridir, diyerek benim kim olduğumu bildirdi. Malik adımı işitince ayağa kalktı. Bana saygı gösterdi. Tahiyyat ve ikramlar kıldı.

  — Ya Muhammed ! dedi. Sana müjdeler olsun ki Hak Teala sana çok kerametler ihsan eylediler. Ve senden hoşnuddur. Senin vücuduna Cehennem ateşini haram kıldı. Bana dedi ki Senin ümmetinin asilerine merhamet eyleyeyim ve sana iman getirmeyenlerden intikam alayım!

  Ben o zaman sonra Cebrail (AS)'a :

  — Ey Cebrail ! dedim. Ona söyle, bana Cehennem’i göstersin ! dedim.

  Cebrail de ona söyledi. Malik , Cehennem’ den iğne deliği kadar bir kapı açtı. Oradan iplik kadar ince bir duman belirdi. Eğer bir saat çıksaydı bütün yeri ve gökleri o dumanın karaltıları bürür, Güneş ve Ay’ın ve yıldızların , her şeyin aydınlık ve ışıkları, nuru görünmez olurdu. Fakat Malik (AS) o deliği o saat eli ile sığadı. O duman ortadan kalktı. Bana :

  — Buradan içeri bakın! dedi.

  Ben de baktığım zaman Cehennem’ in birbirinden aşağıya doğru yedi tabaka, yedi kat olduğunu gördüm.

  konumuzu burada bitiriyorum. Bundan sonraki başlık Cehennemin 7 kat tabakası ve Malik ve ızdırapları....
  faydalı olması dileğiyle..

 5. #5
  Alıntı zebercet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  gerçekten değerli paylaşımlar sağolun bilgi sahibi olduk
  siz de sağolun..

  Alıntı menekse1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu zikirlerin anlamlarida varmi?
  evet var.. onları da bir ara paylaşayım sevgili menekşe..

  — Sübhaneli mu’til vehhabi sübhanel fettahil alimi sübhanel mucibü limen duaehü.
  Hibesi bol ihsan sahibi , gönüller açan alim , kendisine dua edenlerin duasına icabet eden Yüce Zat, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir.

  — Sübhanel alikıl alimi sübhanellezi la meferre ve la melcee minhü illa ileyhi sübhanallahil aliyyel ala
  Alim ,yaratıcı, kendisinden başka kaçıp sığınılacak makam olmayan , Yüceler Yücesi Allah ; tüm noksan sıfatlardan münezzehtir.

  — Sübhanel kerimil ekremi sübhanel celilil ecellli. Sübhanel ferdil vitri. Sübhanel ebediyyil ebed!
  Kerem sahiplerinin en keremlisi, Ulu’lar Ulu’su ,eşi benzeri olmayan, hiç bir şekilde sonu olmayan Yüce Zat; tüm noksan sıfatlardan münezzehtir.
  — Sübhane malikın nuri. Sübhanet Tevsabil Vehhabi!
  Nurun yaratıcısı, tevbeleri kabul buyuran , karşılıksız veren (hibe eden), ihsanda bulunan Yüce zat; tüm noksan sıfatlardan münezzehtir.

Benzer Konular

 1. İkinci Kat Göğe Varış ve Meleklerin Zikirleri..
  Konuyu Açan: deniz_77, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 20-Mar-2013, 14:14
 2. Ucuncu Goz Ve Kulak Inkisafi
  Konuyu Açan: TahaNyC, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 72
  Son Mesaj : 26-Eyl-2011, 15:18
 3. Üçüncü Gözü Açma Meditasyonu
  Konuyu Açan: Şaman, Forum: Meditasyon ve Yoga.
  Cevap: 30
  Son Mesaj : 10-Şub-2011, 22:58
 4. Kalp Gozu,Basiret Gozu,Ucuncu Goz
  Konuyu Açan: TahaNyC, Forum: İslamiyet.
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 04-Eki-2008, 09:56
 5. Meryem Ana’ nın Göğe Alınması Bayramı
  Konuyu Açan: Suzie, Forum: Hristiyanlık.
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28-Mar-2008, 19:40
Sitemiz kişiler arası iletişimi sağlayan bir servis sağlayıcıdır. Kişilerin yazdıkları kendi sorumluluklarındadır.
Hukuki gerekçeler ile kaldırılması talep edilen içerikler için lütfen iletişim linkini kullanınız.

Sitemizdeki yazılar telif hakları ile korunmaktadır. İzinsiz alıntı yapılamaz ©estanbul.com