Voleybol Hakemleri
Voleybolda bulunan hakemler şöyle sıralanabilir;

baş hakem
yardımcı hakem
yazı hakemi
dört (iki) çizgi hakemi


BAŞ HAKEM
Maçtan önce baş hakem :
1-Oyun sahasının koşullarınıtopu ve diğer malzemeleri denetler
2-Takım kaptanlarıyla birlikte kura atışı yapar
3-Takımların ısınmalarını kontrol eder.
Maç esnasında aşağıdaki konularda sadece baş hakem yetkilidir:
-Takımlara uyarıda bulunmak
-Hatalı davranış ve geciktirmelere yaptırım uygulamak.
Aşağıdaki hususlara karar vermek:
a) Servis kullanan oyuncunun ve perdeleme dahil servis kullanan takımın pozisyon hatalarına
b) Topla oynanırken yapılan hatalara
c) Filenin üst kısmı ile file üst kenar seviyesi üzerindeki hatalara
d) Liberonun hücum vuruşuna veya geri hat oyuncularının hatalı hücum vuruşlarına
e) Bir oyuncunun ön bölgede bulunan bir Liberonun parmak pasından gelen topa yaptığı hücum vuruşuna
f) File altı boşluğundan geçen topa.
Maçın sonunda müsabaka cetvelini kontrol eder ve imzalar.YARDIMCI HAKEM
Her setin başlangıcındanetice setindeki oyun alanı değişiminden sonra ve her gerektiğindeoyun alanındaki oyuncuların fiili pozisyonlarının pozisyon kağıtlarındaki kayıtlara uygunluğunu denetler.
Maç esnasında yardımcı hakem aşağıdaki hallerde karar verirdüdük çalar ve işaret eder:
1- Rakibin oyun alanına ve file altındaki boşluğa girilmesine
2- Servis karşılayan takımın pozisyon hatalarına
3- Filenin alt kısmına veya oyun alanın kendi tarafındaki antene hatalı temasa
4- Bir geri hat oyuncusu tarafından tamamlanmış bir bloğa veya Liberonun blok teşebbüsüne
5- Baş hakemin teması görebilecek pozisyonu olmadığı zamanlardatopun yabancı cisme ve zemine temasına
Maçın sonunda müsabaka cetvelini imzalar.YAZICI HAKEMİ
1- Kazanılan sayıları kaydeder ve skorbordun doğru sayıyı göstermesini sağlar
2- Her takımın servis kullanma sırasını kontrol eder ve herhangi bir yanlışlığı servis atışından hemen sonra hakemlere bildirir
3- Adetlerini kontrol etmek suretiyle mola ve oyuncu değişikliklerini kaydeder ve yardımcı hakeme bilgi verir
4- Bir duraklama talebinin kurallara uygun olmaması halindedurumu hakemlere bildirir.
5- Setlerin bitiminiher Teknik Mola’nın başlangıcını ve bitişini ve netice setinde 8’inci sayının kaydedildiğini hakemlere bildirir
6- Yaptırımları kaydeder
7- İstisnai oyuncu değişiklikleri iyileşme süresiuzatılmış duraklamalarharici müdahale gibi diğer tüm olayları yardımcı hakemin direktifleri doğrultusunda
Kaydeder.

Maç sonunda yazı hakemi:
1- Nihai neticeyi kaydeder
2- Bir itiraz olması halindebaş hakemin müsaadesiyle müsabaka cetveline itiraz edilen olay hakkında bir beyan yazar veya takım kaptanının yazmasına müsaade eder.
3- Müsabaka cetvelini imzaladıktan sonra takım kaptanlarının ve daha sonra da hakemlerin imzalarını alır.ÇİZGİ HAKEMLERİ
1- Kendi çizgilerine yakın düşen “dahil” veya “hariç” topları
2- Hariç toplarda topu karşılayan takımın topa temaslarını
3- Antenlere temas eden topuservis atışında geçiş boşluğunun dışından fileyi geçen topuvs.
4- Servis atışı esnasında ayağı/ayakları oyun alanının dışına basan herhangi bir oyuncuyu (servis kullanan hariç)
5- Servis kullanan oyuncunun ayak hatalarını
6- Herhangi bir oyuncunun topla oynama hareketi esnasında veya oyuna müdahale ederekoyun alanının kendi tarafındaki antenle temasını
7- Rakip oyun alanına doğru geçiş boşluğu dışından fileyi geçen veya oyun alanının kendi tarafındaki antene temas eden topu.
Baş hakemin talebi üzerine bir çizgi hakemi işaretini tekrarlamalıdır.