Ya Bariu Esmasının Duası

mübarek Ya Bariu ismi şerifinin faziletli duasıda budur değerli üyelerimiz

Bu duayı okuyan dert ve keder sahibi bir kimsenin, keder ve üzüntüsü gitmiş olur. Psikolojik rahatsızlığı olanlara, sinir krizleri geçirenlere okunduğu zaman şifa bulurlar. Ayrıca konuşma zorluğu çekenlere 7 sefer okunduğu zaman Allahın izniyle dili çözülür. Su üzerine 7 sefer okunup rahatsız olana içirilmesi de uygun olur.

Bismillâhirrahmânirrahim.
Allahümme ente BARİÜ ebrezte el alemül alâ minel cevheril azimi ve ebrezte ezvacen minel emril behiyyil hafiy ve ebdetel alemüssüfliy bimâ hüve hayrün minhü li emrikel aliy ve cemaate beynel mudaddat li zuhuril sırrül azhar el Celiyy, ve tesabeket bi tesabikühel ervah ve kasaifül esbah hatta cera kalemül tedbirü bimâ site minel fesadi vel salâh es’elüke yâ mücidül mevcudati minel madumatü ve müdebbirül eflâki bu dakaikul harekat en tüdebbirni min külli şey’in kati in yaktaani anke. Allahümme yâ men neca min havadisil zemani neccini minel hatai vel neseyan vel kesel vel hazlan ve min şerril şeytani ve min külli sagılin yesgülni anke Yâ ALLAH, Yâ BARİÜ es’elüke en tusahhirli ye abdüke temesyâil Yekünü avnen li alâ emri bi hakki ismükel BARİÜ


Alinti