modern araç ve gereçlerin olmadığı çağlarda, Dünyanın göznünü bağlayan- Kulağına karsuyu kaçıran Siyonist İllizyonistlerin, bir türlü tahrif edemediği, Kur'an-ı Kerim in 1400 sene evvel ki mucizeleri bilim adamlarının akıllarını durduruyor.

Güneş sisteminde olan ancak gösterilmeyen 3 gezegen Kur'an'da ayetlerle bildiriliyor.
Yakın zamana kadar güneş sisteminde 9 gezegen olduğu sanılıyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet, gezegen sayısının 12 olduğunu söylüyordu.

Gerçekten de 1976, 1977 ve 1982 yılında değişik milletlerden bilim adamları, 3 yeni gezegenin varlığını daha tespit ettiler.

Kur'an-ı Kerim dili olan Arapça, son derece zengin bir dildir. Fakat bu zenginlik, özellikle Kur'an-ı Kerim'in başka dillere çevrilmesi sırasında bazı eksik çeviriler yapılıyor. Bu durum çevrilen dilin bu zenginlik karşısında yetersiz kalmasından kaynaklanıyor.
Sözgelimi Türkçe meal Kur'an-ı Kerim'lerde "Yıldız" sözcüğü (Arapçası Necm) çok sık olarak kullanılıyor.

Evrenin genişlemesinden, güneşin hareketlerine kadar birçok gökbilimsel olaya Kur'an-ı Kerim'de yer verilmesine rağmen, Türkçeye çevrilmiş baskılarda gezegenlere ilgili ayeti kerimelerde hiç rastlamaması insanın dikkatini çekiyor ve düşündürüyor...

Fakat kuşkusuz Arapça Kuran-ı Kerimlerde durum hiç de böyle değildir.
Gereken yerde "yıldız", gereken yerde "gezegen" sözcükleri kullanılmıştır.
"...Gece karanlık basınca, o bir (gezegen) gördü."

"(Felemma cenne aleyhilleyhü rea (kevkeba) (Enam Süresi, 6, ayet – 76)
"Gerçekten biz en yakın göğü bir süsle, gezegenlerle donattık. (İnna zeyyenne sema eddünya biziynetinil (kevakib). (Saffat Süresi, 37, ayet 6.)
Not: Bu okuyuş tarzı yüzünden yazılmış Kur'an-ı Kerimdir. Tecvid kaidelerine göre yazılmış değildir. Ayrıca Kuran-ı Kerim tecvid kaidelerine göre okunur ki en doğrusu budur ,merak edenlerin dikkatine sunulur.)

"Gezegenler dağıldığı zaman" (Ve izel kevkibin teseret) (İnfitar süresi, 82, ayet: 2)
Şimdi de Necm (Çoğulu Nücum) sözcüğünün geçtiği ayetleri inceleyelim.

"O parlak bir yıldızdır." (Ennecümüsakibü) (Tarık Süresi, 8, ayet: 3)
12. Sure / 12 Yıldız
"Yıldızlar parlaklıklarını kaybettikleri zaman" (ve izze nücumu kederet). (Tekvir Süresi, 81, ayet: 2"
"Gurup vaktindeki yıldız hakkı için" (Vennecmi izaheva)" Necm Süresi, 53 ayet: 1"
Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti, bu anlamda doğru olarak Türkçe'ye çevrildiğinde oldukça yeri ve ilginç bir bilgi ortaya çıkıyor.

12. süre olan Yusuf süresininde, Hz. Yusuf babası Hz. Yakub'a şöyle diyor, "Babacığım, rüyada 11 gezegeni (kevkaben)güneş ve ayı bana secde eder gördüm." Yusuf süresi, 12. ayet: 4"
Bu rüyanın dünya üzerinde görüldüğü göz önüne alınırsa, insanın aklına güneş sisteminde dünya ile birlikte toplam 12 gezegenin olduğu geliyor.

Her ne kadar okullarda okutulan kitaplarda güneş sisteminde 9 gezegen olduğu belirtiliyorsa da bunu Kuranı Kerim hicri 14 küsur asır evvel (12) olduğunu ifade etmiş, nitekim bazı yeni keşiflerle de güneş sisteminde 12 gezegen olduğu hergeçen gün sırrını ifşa etmektedir …
Matematikçi Buldu..

1976'da Meksikalı matematikçi Jarinto Pena, matematik hesaplar yoluyla, Güneş'ten yaklaşık (8.700 milyon kilometre) uzaklıkta yeni bir gezegen bulunduğunu açıkladı.
Adını "JANO" koydu. Pena, Neptün ve Pluton'un da tıpkı Jano gibi teleskoplarla incelenmeden önce matematik hesaplama ile bulunduğunu da dikkat çekti.

1977 Ekim'inde de Amerikalı gök bilimci Charles T. Kowal yeni bir gezegen daha buldu. Hatta fotoğrafı bile çekildi. O sırada Dünyadan 2.623 milyon kilometre uzaklıkta bulunan gezegene "Chiron" adı verildi.

1982 yılında ise Sovyet gökbilimcileri "Kiev" adını verdikleri yeni bir gezegen daha bulduklarını açıkladılar.

Kiev'in dünyadan (140 milyon kilometre uzaklıkta) olduğu da saptandı.
Kuşkusuz bu bilim adamları Kur'an-ı Kerim'deki 12 gezegen ifadesinden habersizdiler.
Müslüman Olan Fransız Bilim Adamı
"Derin bir Ruhanı anlam taşıyordu…"
Ama Kur'an-ı Kerim 1400 küsur yıl önce güneş sisteminde 12 gezegen olduğunu bildiriyordu. İşte böylelikle Yüce Kitabımız hiç tahrif olmadan kalan tek kutsal kitap olduğu da ispatlanmış oluyordu.
Kur'an-ı Kerim araştırmalarıyla tanınan ve sonradan Müslüman olan Fransız bilim adamı Prof. Dr Maucice Bucaille, Kitabı Mukaddes, Kuran ve bilim adlı kitabında, "Kevkeb" sözcüğünün Kuran-ı Kerim'deki bir ayetle açıklandığını belirtiyor. Prof. Bucaille'e göre söz konusu ayet, derin bir ruhani anlam taşıyordu.
Evet Güneş sistemimizle ilgili bilim adamlarının görüşü ve 1400 sene evvel yüce kitabımızın 12 gezegenle ilgili bilgileri, bize din ve Bilim'in nasıl bir birini kucakladığının bir kanıtı olduğudur.
Modern bilim ilerledikçe, Yüce kitabımızın sırları çözülmeye başlanmış ve bilim adamlarını şaşırtmaya devam ederken, İlahların bir bir yıkılışını yani (Phaeton)'a artık bakmanın zamanı geldi sanıyoruz...

Yusuf 4. Bir vakit Yûsuf babasına şöyle demişti: "Babacığım, ben rüyada on bir yıldızla (kevkeb), Güneş'i ve Ay'ı gördüm; onları bana secde ediyorlar gördüm."
Yusuf 100. Ana-babasını tahtın üstüne çıkardı. Hepsi, Yûsuf'un önünde secde eder gibi eğildiler. Yûsuf dedi: "Babacığım, işte bu, benim önceden gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi…..

Rüyanın yorumu zaten ortada. Ana tema gök cisimleri değil. Anne, baba ve onbir kardeş Yusuf’un önünde saygı gösterisinde. Buradan yola çıkılarak güneş sisteminde 12 gezegen var yorumu yapmak yanlış.

Hz. Yusuf’un onbir kardeşi var. Bir tanesi ile özkardeş, diğerleri öteki anneden. Bu nedenle özkardeş ve diğer kardeşler ayrımı var ayetlerde. O halde “Yusuf Suresinde on iki gezegene işaret var” diyenler şunu açıklamalılar: İki gezegen ve kalan on gezegen ayrımı neden var? Sırsa sır. Hangi iki gezegen diğerlerinden farklı?

Necm kelimesi Kur’anda birkaç farklı anlamda kullanılmış. Bizim bu başlık altında ilgilendiğimiz anlamı Gök Cisimleridir.

Kevkeb belli, belirli gök cisimleridir. Necm ise tüm gök cisimlerinin genel ismidir. Kur’anda gezegen - yıldız ayrımı yoktur.

Kur'anda Arz dünyadır, sema dışımızdaki evrendir. Bunun gibi ay ve dünya dışındaki cisimlerin tamamının adı necm’dir.

Güneş, ay ve diğer gök cisimleri:

Araf 54. …Güneş, Ay, yıldızlar (nücum) O'nun emrine boyun eğmiş….

Nahl 12. …. Güneş'i ve Ay'ı sizin emrinize vermiştir. Yıldızlar (nücum) da O'nun emriyle bir hizmete boyun eğmiştir….

Hac 18. ….. Güneş, Ay, yıldızlar (nücum)….
Yine gök cisimlerinin tamamından bahsediliyor:

Enam 97. …kendileriyle yol bulmanız için yıldızları(nücum) hizmetinize veren O'dur!...

Tur 49. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların (nücum) ardından da O'nu tespih et!

Vakıa 75. …yıldızların (nücum) doğup batma, kayıp düşme noktalarına yemin ediyorum.
Gök cisimleri içinden bize özel olanlar, işaretlediklerimiz yada bize işaretlenenler yani kevkebler:

Enam 76. Gece onun üstünü örtünce bir yıldız (kevkeb) gördü de "İşte Rabbim bu!" dedi. yıldız (kevkeb) battığında ise "Batıp gidenleri sevmem!" diye konuştu.
Tüm Gök Cisimleri değil, yakın gök sözkonusu ise kevakib:

Saffat 6. Biz o yakın göğü bir süsle, yıldızlarla (kevakib) süsleyip donattık.
Yusuf’a tüm gök cisimleri değil bir kısmı secde ediyor. Bu yüzden necm değil kevkeb:
Yusuf 4. Bir vakit Yûsuf babasına şöyle demişti: "Babacığım, ben rüyada on bir yıldızla (kevkeb), Güneş'i ve Ay'ı gördüm; onları bana secde ediyorlar gördüm."

"JANO"
"Kiev" "Chiron"
Gerçek, tüm detaylarıyla pek yakında Paylaşılacak elbet!!!

Araştırma:Hakan Yılmaz Çebi-Ahmet Battaloğlu
Kaynak: Yalan Tarihin Sonu Kitabı