Jump to content

Tüm Aktiviteler

Bu akış otomatik güncelleniyor     

 1. Geçen Saat
 2. Bugün
 3. hacersş

  Büyü Nasıl Bozulur?

  ölüm büyüsü mü? yapıldı sana. büyü çeşitleri var , ölüm büyüsünde cinler insanı öldürebiliyormuş . Bunalıp intihar eden çok oluyormuş.senin itikadın doğrultusunda Ayetel kürsi, nas, felak okuyunca ellerine üfleyip bütün vücudunu sıvazlaman gerekirmiş. Hani hasta olunca bir dr. yetinmeyiz başka başka dr. sorarız ya emin olmak için. Allah ıma şükürler olsun biliriz lakin üstümüze kondurmayız. Kadın size büyü yaptırdım soyunuz kurusun ölün geberin vs. büyü yaptırdığını söylemiş kardeşimde araştırmış bize büyü yaptırdığı hoca ölmüş o yüzden bize tesir etmemiş. halamlar eniştemler , annem babam vefat etti Amcam da meme kanseri oldu iyi çok şükür atlattı galiba, yengem desen ha keza rahatsız... pek ehemmiyet vermedim kardeşim öyle bir anlattı ki hocalara sormuş ölüm büyüsü var lakin her insana tesir etmez demişler. serbest i takip ediyorum benden daha bilgili sorma gereği hissettim. bu kadın yaklaşık 10 yıldır tek nefes yatıyor , hep uyuyor kimse ile konuşmuyor kimseyi de tanımıyor, Allah bilir tabikide ne ölüyor ne ayağa kalkıyor. etlerinden irin akıyormuş vs... araştırma yaptım. benim gibi herkes bilgilensin diye yazacağım. teşekkür ederim. Esasında kendim biliyorum da dile dökmekte zorlanıyorum. Bilmeyenlere faydam olsun, eksik bildiğim varsa da bilgilerinizi bekliyorum. Serbest teşekkür ederim. Bir ara kafam karışmadıda değil aslında. Esasında tamda net değil. Düşüncelerimi söyleyeyim , Şimdi doğum, ölüm, nikah değişmez. İslam dininde kader olarak isimlendirilen, geçmiş ve gelecek tüm olaylar ve varlıklar Allah katında bulunan Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunmaktadır. Şimdi biz bu tarihleri bilmediğimiz için ezbere yaşıyoruz ve takdiri ilahi diyoruz. Örnek : Bir insan 1900 Doğdu 1950 de öldü. Biz cahil olarak bir sürü yorum yapıyoruz. Şimdi diyemeyizki bu insan 1955 ölecek ti büyü yapıldıda 1950 öldü diyemeyiz. Onun ömrü o kadardır. “Semi’na Ve Ata’na Ğufraneke Rabbena Ve İleykel’Masir” Rahmetli annem ve babam bu kelimeyi zikir ederlerdi. Soru: Büyü insanı öldürür mü? Cevab: İslam da büyü yapılması haram olan işlerdendir. Lakin ülkemizde halen bunu yapan insanlar bulunmaktadır. Büyü o kadar etkilidir ki insanı bile öldürebilir. Fakat Allah istemediği sürece büyü kimseye tesir edemez. Soru : Büyü hasta ederek ölmeye sebebiyet verir mi? Kanser vs.. Cevap : Buna tam net cevap alamadım. Büyüden korunma yollarından biri uyumadan önce Ayet el-Kürsi ve Felak-Nas surelerini okuyup ellerinizi ulaşabileceği kadar vücudunuza sürmektir. Nihat hoca : internet de buldum dinledim aklımda kalanları yazıyorum merak eden Nihat Hocayı dinlesin. îmam Kurtubî, yanlış kanaatlerin tashih edilmesi noktasında gerçekten küçümsenmeyecek bir hizmet ifa etmiş bulunmaktadır. Büyü insanı öldürüyormuş ama bunaltı vererek intihara sebeb oluyormuş. Bizimkiler hastalıktan dolayı vefat ettiler. Bakara Sûresi 284 – Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder.’ Âyetine göre; içimizdekilerden sorumlu muyuz? Yani şeytan bizim aklımıza bir şeyler sokarsa bundan da sorumlu muyuz?” İÇİMİZDEN GEÇENLERLE YARGILANSAYDIK PERİŞAN OLURDUK İmtihan dünyasında yaşıyoruz. Günaha meyilli duygularımız var. Şeytan da her an ayağımızı kaydırmak, bize kötülük yaptırmak, günah işletmek, nihayet elimizle yaptırmasa da, içimize her an fitne ve vesvese atmak için fırsat kollamaktadır. İçimizdeki nefsimiz de şeytanın kulağı hükmünde, her an onu dinlemektedir. Biz ise şeytan ile ve nefsimizle mücadele etmekle yükümlüyüz. Şeytan ve nefis, içimize yığınla kötülük atmakta, vesveseler vermektedir. Hiç şüphesiz eğer bunlarla yargılansak, halimiz perişan olurdu. Ama Allah’ın rahmeti vardır ve bunlardan dolayı kullarına rahmetiyle muamele edeceğini ummaktayız. SAHABEYİ AĞLATAN ÂYET Bakara Sûresinin 284. âyeti nazil olduğunda Sahabe-i Kiram’ın içine büyük bir telâş, kaygı, korku ve üzüntü düştü. Ağlamaya, ahiret noktasından endişe ve kaygı duymaya başladılar. Nihayet Peygamber Efendimiz’e (asm) geldiler ve ağlayarak: “Ya Resulallah! Namaz, oruç, cihad ve sadaka gibi şeylerle yükümlü tutulduk. Biz bunları yapabiliyoruz. Şimdi de bu âyet nazil olmuştur ve bizi içimizden geçenlerden sorumlu tutmuştur. Buna gücümüz yetmez. Kalbimiz elimizde değil.” dediler. Peygamber Efendimiz (asm) “Siz de öncekiler gibi “Semi’na ve asayna” (işittik ve isyan ettik) mi demek istiyorsunuz? Siz “Semi’na ve ata’na ğufraneke Rabbena ve ileykel’masir” (İşittik ve itaat ettik. Affına sığınırız Ey Rabbimiz. Dönüş Sanadır.) deyiniz.” buyurdu. Bunun üzerine Sahabe-i Güzin Efendilerimiz (ra) “Semi’na Ve Ata’na Ğufraneke Rabbena Ve İleykel’Masir” demeye başladılar. Öyle ki, bu cümle ağızlarında virt oldu. Gece gündüz böyle söylüyorlardı. Nihayet Cenâb-ı Allah aynı sûrenin 285. âyetini nazil buyurdu. Bu âyet şöyle buyuruyordu: “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Affına sığınırız Ey Rabbimiz. Dönüş Sanadır.” Ashab-ı Güzin (ra) bu âyette emredilen mutlak itaati gösterdikten sonra Cenâb-ı Allah yukarıda bahsedilen 284. âyetin hükmünü neshetti (hükümden kaldırdı) ve 286. âyeti gönderdi. Bu âyet ile mü’minlerin, ancak elleriyle yaptıklarından sorumlu oldukları, hatta bundan da affedilebilecekleri bildirildi. GÜNAH OLAN DÜŞÜNCE DEĞİL EYLEMDİR Nihayet Peygamber Efendimiz (asm) de şöyle buyurmuştur: “Allah iyilikleri de, kötülükleri de takdir etmiştir. Sonra bunu meleklerine açıklamıştır. Kim bir iyilik yapmayı düşünür ve sonra da yapamazsa Allah ona tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer o iyiliği düşünür de, düşündüğünü gerçekleştirirse, Allah kendi katında on, yedi yüz ve daha fazla katı sevap yazar. Kim bir kötülük düşünür de, düşündüğünü yapmazsa, Allah buna günah yazmaz, hatta yapmadığı için sevap yazar. Eğer o kötülüğü düşünür ve yaparsa, Allah sadece bir günah yazar. Allah ancak kendi eliyle helâke gidenleri helâk eder.” 1- Unutmayalım: Böyle kötü düşüncelerle hayalimizi hiç durmadan ve kendi elimizle süslemek şüphesiz doğru bir yol değildir. Bedîüzzaman’ın, “Güzel gören güzel düşünür; güzel düşünen hayatından lezzet alır.” 2 Prensibini hayatımızda uygulamamız ve düşüncelerimizin de güzel olmasını sağlamamız gerekir. Güzel şeyleri düşünerek, çirkin hayallerin düşüncelerimize hâkim olmasını önleyebiliriz. nisa 78-79. ayet onlara bir iyilik gelirse bu, Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu, senin yüzündendir derler. De ki hepsi Allah'tandır "sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. ŞÛRA 42/30 Başınıza gelen herhangi bir musibet ellerinizle işlediklerinizden ötürüdür. O, yine de çoğunu affeder. tekvir 29 Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. her duanın karşılığı vardır. icabet dünyevi ve yahut uhrevidir.dünyada olmaz ise ahirette buna iman etmek ve sabretmek. hesap eden en iyisini bilen Allahu tealadır. LEVH-İ MAHFÛZ 6/ el-En’âm -38- Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzûruna toplanıp getirilecekler. 59- Bilinmeyen nice hazîneler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları O’nun yanındadır. Onları Kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez. Yeraltı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, hasılı yaş ve kuru hiç bir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın. 10/ Yûnus -61- (Ey Muhammed!) Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dâir Kur’ân’dan ne okursan oku ve (ey insanlar, sizler de) hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda Biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde, ne de gökte, zerre ağırlığınca, (hattâ) bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak (ve gizli) olmaz; hepsi muhakkak apaçık bir kitapta (Levh-i mahfûz'da yazılı)dır. 11/ Hûd -6- Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı ALLÂH’a ait olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i mahfûz’da yazılı)dır. 13/ el-Ra’d -39- ALLÂH dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O’nun yanındadır. 20/ Tâ hâ -51- Firavun, “Ya geçmiş nesillerin hâli ne olacak?” dedi. 52- Mûsâ şöyle dedi: “Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta (Levh-i mahfûzda yazılı)dır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz.” 22/ el-Hac -70- Bilmez misin ki kuşkusuz ALLÂH gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta (Levh-i mahfûz’da)dır. Şüphesiz bu ALLÂH’a göre çok kolaydır. 35/ Fâtır -11- ALLÂH sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. ALLÂH’ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hâmile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahud ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i mahfûz’da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu ALLÂH’a kolaydır. 36/ Yâsîn -12- Şüphesiz Biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i mahfûz’da) bir bir kaydetmişizdir. 43/ ez-Zuhruf -1- Hâ Mîm. 2-3- Apaçık kitab’a and olsun ki, iyice anlayasınız diye Biz, onu Arabça bir Kur’ân yaptık. 4- Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i mahfûz’da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur. 50/ Kâf -1-2- Şerefli Kur’ân’a and olsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!” 3- “Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkânsız) bir dönüştür!” 4- Şüphesiz Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır. 57/ el-Hadîd -22- Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musîbet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i mahfûz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, ALLÂH’a göre kolaydır. Çoğu Yazı Alıntı, Yanlışım varsa Affola
 4. cyildiz

  313 Ayet’el Kürsi

  Kelebek için 14 ad okudum
 5. İnsanlar sigarayı anca şu şekilde bırakıyor. Doktor şart : ya ölüm yada hayat seçim senin. Rahmetli babam tam dört profesör ile görüştü artık öksürükten uyuyamıyordu sigarayı bıraktı yalnız koah oldu ve sağlıklı beslenme ile 33 yıl yaşadı. Eşim de doktor sigarayı bırakmalısın dedi bıraktı. Etrafımda sigarayı özendirecek hiç bir şey yok, mürid esması, ayetel kürsi, dualar hatta hatim bile yaptım. Yalnız benim düşüncem şu düşünce ve irade de iş bitiyor. İçmeyeceğim dedin mi bitti. Beyin bitirmeli önce... Diğer bir yol ölücen dediğinde de aniden tiksiniyorsun. Bunuda Dr. Demesi lazım tabiki yanında öksürük ve balgam destekli olmalı. Sonuç : ben yaklaşık 40 yıla yakın içtim hiç bir Dr. Sigarayı bırak demedi. Dr. Demesi şart sanki. Ben kendim bu sigarada ne buluyorum ki, sağlıklıyım kimse içmiyor özenilecek birşey değil dedim 1yıl oldu sanırım bıraktım. Nefesin düzeliyor, yediğin yemeğin tadını alıyorsun vs.. Birde insanların sigara içenleri, sigara ile kabullenmeleri gerekiyor ya sigara ya ben dediğinde iş bitiyor. Ne hikmetse sigara seçiliyor. Şimdi diyorum ki yak bir sigara şaka, şaka......
 6. Dün
 7. güley

  313 Ayet’el Kürsi

  Kelebek vadisi için 5 tane okuyorum
 8. Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor , diyen askere yüzbaşı : "Tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş " denilen kahramanlık destanıdır ÇANAKKALE
 9. begonyaa

  313 Ayet’el Kürsi

  Kelebek Vadisi için 21 adet okudum
 10. " her zaman şimdiki saattir; en önemli kişi her zaman şu anda senin karşında durandır; en önemli eylem her zaman sevgidir."

  Meister Eckhart

 11. hacersş

  Manalı Sözler...

  Varlık, yokluk derdini şu kafandan sil! Bırak densiz işleri de, kendini bil! Gerin şöyle.. Oooh! Derin bir nefes al, Kaç nefes alacağın var ya, hiç belli değil. Ömer HAYYAM
 12. Yüce dağ değil idum duman sardi başumi, Sevduğum beni ağlar ah ben da sevduğumi. Kayik gelir uzaktan dalgalara karişmiş, Daha kavuşamadan mevlam ayruluk yazmiş.
 13. Son hafta
 14. hacersş

  Birden Servet Sahibi Olur

  Para bir gelsin de. Allahım neler yapılmazki. ezbere konuşmak istemiyorum. Bence zaman sükut istiyor....
 15. Adem babayla Havva anadan bu yana Çok şeyler söylendi sevda üzerine Sayısız türküler yapıldı Leyla ile Mecnun Ferhat ile Şirin Hepside dertli ayrılıklarla biten ızdırap gözyaşı dolu Hani karabasan gibi insanın dünyasını karartan sıkıntılı şeylerdi Bugün Barış kardeşiniz sizlere yeni bir türkü söyleyecek Çünkü Barış gördü ki yeryüzünde en büyük gerçek Adem oğlu kızgın fırın Havva kızı mercimek Kız dediğin nazlı olur erkek ise mangal yürek Er kişinin yanında hatun gerek Kız dediğin nazlı olur erkek ise mangal yürek Er kişinin yanında hatun gerek Adem oğlu kızgın fırın Havva kızı mercimek Kız olmazsa er kişi kolsuz kanatsız demek Davulu dengi dengine vurmak gerek Kız olmazsa er kişi kolsuz kanatsız demek Davulu dengi dengine vurmak gerek Adem oğlu… Daha fazla göster
 16. berresu

  Paraya Gel Altına Gel

  Biran önce parana kavuşursun inşallah
 17. Eda

  Dualarım Kabul Olmuyor Derseniz Bir Bakın

  Gerçekten önemli bir konu teşekkürler.
 18. Benim gizlilik dediğim mülk süresinde ki 5. Rahman ismi. Cübbeli Ahmet hoca bir video sohbetinde evliyaullahın bir çok kez denediği ve tecrübe ettiği Yasin ve tebareke süreleri ile okunan bir dua tertibini açıklamıştır. Bu dua tertibi ile Allah’ın rızası dahilinde olan tüm isteklerin kabul olacağını belirtmektedir. Yasin süresi her istek her sıkıntı için zaten okunan bir süre olup bir kaynakta belirtilmektedir. Burada Allahü Teala’nın esmaül Hüsnalarından” Rahman” ve “Allah” İsmi şerifleri geçmektedir ki,Bu ismi şerifleri de hangi hayırlı dilek için okusan Rabbimiz duamızı kabul eder. Ayetler ve sıralarını yazdım.Hangi ayette hangi parmak kapatılıcak,Hangi ayetlerde parmaklar açılacak lütfen sırayla takip edin. Yasin süresinde geçen ayetler 1) İLK RAHMAN : SOL SERÇE KAPATILIR (11.AYET) İnnemâ tunziru menittebeaz zikre ve haşiyer rahmâne إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن 2) İKİNCİ RAHMAN: SOL YÜZÜK KAPATILIR (15.AYET) Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ ve mâ enzeler rahmânu قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن 3) ÜÇÜNCÜ RAHMAN: SOL ORTA KAPATILIR ( 23. AYET) E ettehızu min dûnihî âliheten in yuridnir rahmânu أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن 4) DÖRDÜNCÜ RAHMAN: SOL ŞEHADET PARMAĞI KAPATILIR (52.AYET) Kâlû yâ veylenâ men beasenâ min merkadinâ, hâzâ mâ vaader rahmânu قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ 1) İLK ALLAH LAFZINDA : SAĞ SERÇE KAPATILIR ( 47.AYET) Ve izâ kîle lehum enfikû mimmâ razakakumullâhu وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ 2) İKİNCİ ALLAH LAFZINDA: SAĞ YÜZÜK KAPATILIR (47.AYET ) kâlellezîne keferû lillezîne âmenû e nut’imu men lev yeşâullâhu قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاء اللَّهُ 3) ÜÇÜNCÜ ALLAH LAFZINDA: SAĞ ORTA KAPATILIR (74.AYET ) Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ (47.AYETTE İKİ ALLAH LAFZI VAR İLKİNDE SERÇE- İKİNCİSİNDE YÜZÜK PARMAĞI KAPANIR) YASİN SURESİ BİTER Kapalı parmaklar açılmadan tebareke süresi okunmaya başlanır. Tebareke süresinde geçen ayetler.Bu ayetleri okurken kapalı olan parmaklar sırayla açılacaktır. 1) İLK RAHMAN : SOL SERÇE AÇILIR (3.AYET) Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ 2) İKİNCİ RAHMAN: SOL YÜZÜK AÇILIR (19.AYET) E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ 3) ÜÇÜNCÜ RAHMAN: SOL ORTA AÇILIR ( 20. AYET) Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ 4) DÖRDÜNCÜ RAHMAN: SOL ŞEHADET PARMAĞI AÇILIR (28.AYET) Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin). قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 1) İLK ALLAH LAFZINDA : SAĞ SERÇE AÇILIR ( 9.AYET) Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ 2) İKİNCİ ALLAH LAFZINDA: SAĞ YÜZÜK AÇILIR (26.AYET ) Kul innemâl ilmu indallâhi قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ 3) ÜÇÜNCÜ ALLAH LAFZINDA: SAĞ ORTA AÇILIR (28.AYET ) Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ Sonra Allah rızası için 2 rekat namaz kılınır ve onu müteakip 100 defa “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali muhammed. kema salleyte ala ibrahiyme ve ala ali ibrahiyme inneke hamiydün mecid” salavatı okunur ve hacet dile getirilir. Mücerrebat kitabında. zikirler ve dualar(Cübbeli Ahmet Hoca) Allah kabul etsin dualarımızı AMİN
 19. Nida

  Her Gün Bir Havvas

  Okudum inşaAllah hayırlısı artık bekleyip görücem
 20. hacersş

  Dileğiniz İçin

  Bais esmasını çekerken korkuyorum. Bir kere çektim paramızı iç eden avukat öldü. Bugün Teb bankası için çektim ve Fetih süresini de okudum. Buraya da yazayım sonradan unutuyorum. Bakalım ne olacak. Hak şerleri hayr eyler Zan etme ki ğayr eyler Ârif ânı seyr eyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnâme adlı eserinde yer alan Tefviznâmeadlı şiirde yer almaktadır. 
 21. hacersş

  Paraya Gel Altına Gel

  Çok paragöz gördüm kendimi. Çok birşey istemiyorum. Teb bankası (Nisanda bir sene olacak) paramı versin artık.
 22. Okuyacağım inşallah devamlı. Çok ama çok teşekkürler hacerş
 23. elizan

  Her Gün Bir Havvas

  okumanizi tavsiye ederim ayrica biraz arastirdim baska sitelerdede bu konuvar aciklama kisminda 4 yaziyor uygulama kisminda 3
 24. semraoz

  313 Ayet’el Kürsi

  Kelebek icin 7 okuyorum
 25. Bu duaları okuyorum bir de bu usulde deneyim.
 26. Eda

  Toplu Paraya İhtiyacı Olanlara

  Okuyupta faydasını gören var mı?
 27. Eda

  Her Gün Bir Havvas

  Ben de 4. Allah kelamını bulamadım.
 28. WinterBird

  Dilekler İçin Muhammed Suresi

  İlk gün perşembe akşamı okuduktan sonra devamı için her gün okuyabilir miyiz? Yoksa her okumamız da perşembe akşamını mı beklemeliyiz?
 1. Daha fazla aktivite göster
×
×
 • Yeni Oluştur...