Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/19/2020 in all areas

 1. 2 points
  Sen anılması güzel olan söz ol. Çünkü insan, kendisi hakkında söylenilen güzel sözlerden ibarettir.” Mevlana
 2. 2 points
  İnsanın varmak istediği tek şey huzur aslında.. Hiçbir şeyin önemi yok şu hayatta.. Sağlık olsun da, Bir de gönül dolusu huzur, Gerisi yalan dünya..
 3. 1 point
  İhtiyaç sahipleri için 313 Ayetel Kürsi OKUNACAKLAR LİSTEMİZ begonya...tamamlandı semraoz....tamamlandı güley...devam ediyor Amarushaya simili nehir1979 fanny sevdaliidris dostca_75 incisel esperalda nazlı Gül Astrolog Karışık Dua JuJu Güley için okunan...270 kalan....43 21 adet okudum ekledim Yüce rabbim kabul etsin. Tabiki ekliyorum ama listemiz biraz yavaş ilerliyor.
 4. 1 point
  Astral seyahatle uçulur mu? Astral seyahat, özellikle ezoterik ve New Age çevrelerinde, astral ya da esiri beden dedikleri fiziki olmayan bir bedenin fizik vücudu terk edip evrende bilinçli bir şekilde serbest olarak dolaşmasına verilen isimdir. Astral projeksiyon ismi ile de bilinir. Astral seyahat hakkında bilmediklerimizi Prof. Dr. Caner Taslaman ve Dr. Enis Doko yazdı. Belli miktar paralar karşılığında size astral seyahat yapmayı öğretmeyi söz veren kurs ya da hocalara, eğitim DVD'lerine ve kitaplarına Türkiye'de de rastlamak mümkün. Peki, gerçekten astral seyahat mümkün mü? Yazımızda bu soruya cevap arayacağız. SONSUZA DEK UZANAN GÜMÜŞ İP! Astral seyahat kavramı, aslında yeni bir kavramdır. 19 yüzyılda New Age hareketlerinin öncüsü olarak görülebilecek Teozofi Cemiyeti ve onun üstatlarından Madam Blavatsky'nin ortaya attığı bir kavramdır. Blavatsky'nin ortaya attığı astral seyahat tezinde, fiziksel bedeni terk eden şey, bilinç ya da ruh değildir; astral beden onlardan farklıdır. Blavatsky, insanların yedi adet bedene sahip olduğuna inanırdı, "astral beden" aura'yı taşıyan, duygu ve arzuların yer aldığı bedendir. Aura kavramının nasıl uydurma bir kavram olduğunu daha önceki bir yazımızda incelemiştik. Astral beden, fiziksel bedeni terk ettiği zaman, astral düzlem denilen farklı bir boyuta çıkar ve oradaki diğer astral bedenleri algılar. Astral beden, fiziksel bedeni terk ettiği zaman, ona "ince ve sonsuza kadar uzayabilecek gümüş bir ip" ile bağlıdır. Blavatsky'den sonra astral seyahat, onun kullandığı anlamdan daha genel olarak, bilincin bedeni terk edip fiziki dünyada ya da "başka boyutlarda" gezmesi anlamında da kullanılmaya başlandı. Özellikle çeşitli New Age gruplarının liderleri ya da üstatları, "derin" bilgilerinin ve hakikatleri kavradıklarının bir delili olarak astral seyahat yapabildikleri iddiasını öne sürerler. İnsanların önemli bir kısmı, böylesi özel yeteneğe sahip olduğunu düşündükleri bireylere inanma eğilimine girmişlerdir. Bu yüzden astral seyahatin mümkün olup olmadığının ve mahiyetinin ele alınması önemlidir. Bazı anketlere göre her 10 kişiden biri, diğerlerine göre ise her 5 kişiden biri, hayatının bir anında fiziksel vücudunu terk ettiğini iddia etmektedir. Bunu iddia edenlerin büyük çoğunluğu; bu hali ya uyku halinde, ya hipnotizma halinde ya da uyuşturucu kullandıkları zaman yaşadıklarını söylemektedirler. Çok az bir kısmı, meditasyon yaparak vücudunu terk edebildiklerini söylemektedirler. Bu iddiaların gerçeklik payı nedir? OYSA DENEYLE İSPATI ÇOK KOLAY Fiziksel vücudu terk edip, evrende dileğince dolaşma iddiasını bilimsel olarak sınamak çok kolaydır. Mesela kapalı bir odaya 5 adet nesne konulabilir ve iddia sahibi kişinin bu nesneleri bedenini terk ederek gidip görmesi ve daha sonra insanlara söylemesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tüm deneylerde, astral seyahat iddiasında bulunanlar başarısız olmuşlardır. Astral seyahat yapabildiğini iddia eden hiçbir "medyum" ya da "üstat" bu kadar basit bir testi bile geçememektedir! Bilim insanları, bağnaz oldukları ve bu tarz olguları görmezden geldikleri iddiası ile suçlanırlar. Oysa astral seyahat eğer doğru ise, devrim niteliğinde bir fenomendir. Bunu ortaya çıkaracak bilim insanı Nobel Ödülü'nü alır ve tarihe adını altın harflerle yazdırır. Düşünsenize gezegenlere uzay aracı kullanmadan, direkt astral seyahatle gidip görmek ve bilgi toplamak mümkün hale gelecek. Nitekim bir medyum olan Ingo Swann, astral seyahatin bir türü gibi de düşünülebilecek duru görü ile Jüpiter'e gittiğini iddia etmiş, orada dağlar ve kayalar gördüğünden bahsetmişti. Voyager uydusu Jüpiter'e gittiğinde, Swann'ın iddiaları yalanlanmıştı. Tabi astral seyahatin getirileri bununla sınırlı değil, mesela büyük bir deprem sonrası, enkaz altındaki kazazedelerin yeri, astral seyahat aracılığı ile tespit edilebilecek, hayatlar kurtulacak. Böyle bir seyahat yönteminin getireceği ilerlemeleri hayal etmek bile güç. Nitekim Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler Birliği, istihbaratta kullanılabileceği gerekçesi ile astral seyahat üstüne araştırmalar yaptı, fakat olumlu bir sonuç alamadılar. Peki, astral seyahat yaptığını iddia eden onca insan yalan mı söylüyor? Bu insanların belli deneyimler yaşadığı doğrudur, ancak bunlar ne yazık ki beynin hayal dünyasında gerçekleşen yolculuklar. Bu deneyimler ya kişilerin bilinçli oldukları lüsid rüyalarda ya da hayallerinde gerçekleşiyor. Nitekim konu hakkında uzun yıllar araştırmalar yapan, kendi de benzer deneyimler yaşadığını söyleyen araştırmacı Susan Blackmore, astral seyahat yaptığını iddia eden insanların, hipnotizmaya daha yatkın, hayal gücü ortalamadan yüksek, kolayca dalabilen insanlar olduğunu deneysel olarak göstermiştir. Blackmore önceleri astral seyahatin mümkün olduğuna ikna olmuş ve bunun gerçekleştiğini ispatlamak için yıllarca çalışmıştı. Fakat araştırmaları ve deneyleri sonucunda, astral seyahatin diğer New Age iddiaları gibi nesnellikten uzak, gerçek olmayan iddialar olduğunu keşfetti.
 5. 1 point
  ABD 25 yıl araştırma yapmış, astral seyahate dair hiç bir bulguya rastlamamış, İngiltere'de de bir üniversite büyük paralar harcayıp araştırmalar yapmış. Dünya'nın en büyük Medyumlarına meydan okumuş, ben astral seyahat yapıyorum diyene 1 milyon dolar vaat etmiş ama kimse müracaat etmemiş. Siz de hâlâ astral seyahati yapabiliyorsanız, o 1 milyon dolar hala duruyor, bunu kanıtlayıp 1 milyon doları rahatlıkla alabilirsiniz.
 6. 1 point
  Gerçekten okumamıza gerek yok çünkü bir şey anlaşılmıyor. Kitabın çevirisi rezalet ötesi. Google çeviri ile sözde tercüme edip basmışlar. Şu an 70. Sayfadayım ve bitmesine daha 400 sayfa var. Anlaşılır ve not alınmaya değer yerleri -olduğu kadar- alıp hızlıca geçerim. Okurken sinirimi daha da bozarsa yayınevine e-mail bile atabilirim.
 7. 1 point
  Esmalarla enerjinizi yükseltebilirsiniz.Bu uygulamayı 4 aşamada yapacağız. 1. Aşama: Nefesinizi tutarak 3 kere Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü Nefesinizi tutarak 3 kere Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed Nefesinizi tutarak 3 kere Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh Nefesinizi tutarak 3 kere Ya Kayyum Nefesinizi tutarak 3 kere Ya Fettahu Nefesinizi tutarak 3 kere Allahu Ekber Nefesinizi tutarak 3 kere Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm 2. Aşama: Bu aşamada enerjimizi yükselteceğiz. Bu uygulamada Besmeleden başlayarak, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh a kadar hiç nefes vermeden okuyunuz. Sonra nefes alıp tekrar aynı şekilde okuyunuz. Bunu 3 kere tekrarlamanız gerekmekte. 1 Kere Besmele 1 Kere Kelime-i Şehadet 1 Tevessül (Peygamber Efendimiz, Hz. Hızır A.S. ve Şeyh Muhyiddin ibn Arabi Hz.leri nin ruhlarına hediye eyledim diyeceksiniz) 1 Kere Estağfirullah 1 Kere Lâilâhe illâ Ente subhâneke innî kuntu minezzâlimîn 1 Kere Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh 3. Aşama: Bu aşamada 1. aşamayı aynen tekrarlıyoruz. Böylelikle çalışmamızı kapatıyoruz 4. Aşama: Bu aşama, zikrimizin son kilit aşaması. Nefes tutmanıza bu aşamada gerek yok. Yaptığımız uygulamarın etkisinin bizde kalması için yapılan kilit uygulamadır. 11 Kere Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm Böylelikle enerji yükseltme zikrimiz tamamlanmış oluyor. Alıntıdır
 8. 1 point
  Kilisede mum dikmek dinen mekruhtur.lakin dinimizde ve diğer dinlerde hurafeler vardır.maddeden meded ummak Allah'tan yüz cevirmektir. Madde ile havas uygulamak duaya vesile etmek hak olmayan mevzular ile dua etmek şeytani ve Seytani varlıkları davet etmektir. Dua edildiği an tecelli başlar. duaya Allah mutlak icabet eder.dua kabul edilmez ise şeytan da icabet eder.bunu bu şekilde tecrübe etmek gerekir . Tek çözüm tam bir ihlas ile Tevbe etmektir mumları yakmak söndürmek fayda vermez
 9. 1 point
  1 defa 5.000 ya Allah 1000 ya Hayyu ya Kayyum Hergün ya Kuddûs , ya Müntekim, ya Seriu, ya Kebir okudum. Ya acıbessenaı varya onu okudum ara ara 1 gün 7 defa inşirah okudum( rüyamda gördüm ama nedense onu düzenli okumadım bitürlü ) Ya Hamid okudum. Allah'a binlerce defa şükürler olsun. Herkese umut olması için paylaştımAllah'a bırakın 'Sen benim neye ihtiyacım olduğunu biliyorsun; razı olduğun yollardan karşıla' diye dua edin. Ne yaşamak istiyorsanız onun için dua edin; bir erkek ya da kız için değil çünkü belki hayırlı değil belki başını yere eğecek, belki annene babana kötü muamele edecek ya da ayrılacaksınız vs biz bilmeyiz Allah bilir Mesela evlenmek istiyorsunuz: Deyin ki Allah'ım huzurlu, mutlu bir yuva kurmak istiyorum. Bana ağız tadıyla bir ömür geçireceğim, düştüğümüzde birbirimizi kaldıracağımız, birbirimize, birbirimizin ailesine sevgi ve saygı ile davranacağımız, neslimizi sağlıklı bir şekilde devam ettireceğimiz bir eş nasip et katından' İş istiyorsun; Allah'ım helal bir şekilde rızkımı kazanabileceğim, nefsime ağır gelmeyecek, faydalı olabileceğim bir kazanç /iş kapısı aç bana Rıza-i ilahine bıraktım Istekleriniz neyse ona göre belirlersiniz diğer türlü insanın, nesnenin dünyevi şeylerin derdine düşmüş gibi oluyoruz farkında olmadan
 10. 1 point
 11. 1 point
 12. 1 point
 13. 1 point
  Rahat bir kafanın dört sırrı var. Aynen, boşver, hayırlısı, eyvallah.
 14. 1 point
 15. 1 point
  belçika çikolatalı fransız bisküvili ve çilekli cup
 16. 1 point
 17. 1 point
 18. 1 point
  Şey, sizi bi yerden gözüm ısırıyor ama çıkarmadım bayım
 19. 1 point
  Herkese benden türk kahvesi... 40yil hatrimiz olsun
 20. 1 point
  Sanma ki dert sadece sende var.. Sendeki derdi nimet sayanlarda var..
 21. 1 point
 22. 1 point
 23. 1 point
  Arkadaşlar , 12000 tane Hz.Yunus duası okuduğumuzda dileklerimiz gerçek oluyor bu okumanın 1 haftada tamamlanması gerekiyor.perşembe akşamına kadar okumak isteyen arkadaşları listeyelim.Allah'ın izniyle.. Hz. Yunus'un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua "La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn." Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum. 03..08..2017 12000 tane Hz.Yunus duası...Perşembe Okuma ListesiListede kac kişi varsa Bölüp kişi basına düşen okuma adedini belirleyecek. kişi basına düşecek okuma adedimizi tamamlayacagız. ismini yazdıran arkadaşlar unutmayalım !!!!!!!OKUYALIM!!!!!! Resullah as.buyurdu ki yunus alleyhisselam baliğin karninda Lailahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin. 1=)incisel:::::::::::::::::::::::::::4.h 9=)Güley::::::::::::::::::::::::::::::5.h 19=)omer:::::::::::::::::::::::::::::::::10.h 39=)kısmet:::::::::::::::::::::::::::::::20 44=)zencefil:::::::::::::::::::::::::::::::5.h 49=)sevilay32:::::::::::::::::::::::::::::::::5.h 55=)semraoz::::::::::::::::::::::::::::::::5.h 57=)ataozge:::::::::::::::::::::::::::::::3.h 62=)IVY:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5.h 82=)C sanem:::::::::::::::::::::::::::::::20.h 87=)Nazar_::::::::::::::::::::::::::::::::::5.h 97=)lozgur::::::::::::::::::::::::::::::::::::10.h 99=)elifeda::::::::::::::::::::::::::::::::::2 100=)melissakedi:::::::::::::::::::::::::::::::: 105=)nokta::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5 116=)leylan:::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 126=)edda::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::10 Kişi.. başı..96...tane
 24. 1 point
  '' YA MUSAVVİR. '' En çok fayda gördüğümmucize olduğuna inandığım Esmalardan biri '' YA MUSAVVİR. '' Anlamı: Varlıklara suretveren, şekillendiren, ilham veren anlamlarına gelir.. Özellikleri arasındakaybolan eşyaların bulunması, hatta insanların bulunması, unutulan şeylerinhatırlanması için kullanılan isimdir. Bu isim, bilinçkanallarını aktive eden titreşimlere sahiptir. Bu sebeple gerek düşünce gücüolsun, gerek hatırlanmak istenen geçmiş bağlar olsun, yüksek potansiyeleulaştırır. Özellikle evlenmekisteyen bayanların okuması gereken önemli bir isimdir. Evli Hanımlarda okusun,eşleriniz sizi çok beğenir,Gidenler varsa da geri geleceklerdir zaten. Aranızdasogukluk varsa size sevgiyle askla baglanacaktir yine. Hamile kadınlar doğacakbebeklerinin niyetine okusalar çok güzel bir fizik yapısında olan bebek dünyayagetirirler Allahın izniyle.. Bu ismin diğer bir özelliği ise güzellik algısıyaratmasıdır. Yani bu ismi okuyanlar olduklarından cok daha güzel görünecektir.Sihir etkisi yapar.. Bu isim bir mucize ne için okusanız o size dönüyor, bayankardeşlerime ısrarla tavsiye ediyorum, güzelliklerle dolu bir hayat istiyorsanızbu esmayı asla terketmeyiniz, çok faydasını göreceksiniz inşallah...Yeterki sizinanarak ve azimle okuyun... Etkisini nasıl artırabiliriz. Ben esmalara baslamadan onceherzaman once, arınma yaparım daha sonrada korunma dualarini okurum. Gün icinde olsun gecmisimizde olsun, bilerek bilmeyerek isledigimiz bir sürü hatalarımız ve günahlarımız vardır. Allahtan birsey istemeden once isledigimiz hatalardan ve günahlardan arınmamızve tövbe etmemiz lazım. Bu hem size sevap kazandıracaktır hemde ruhunuzu hafifletecektir. Tövbe ve istigfar her gün yapmamız gereken birseydir aslında. Nasil yapilir: - 100 defa Estagfurullah - 100 defa La Illahe IlalAllah - 100 defa Salavat Arınmamızı ve tövbemiziyaptiktan sonra bütün kotü enerjilerden nazardan sihirden büyüden korunmakniyetine yine butun bu enerjilerden arınmak niyetine - 3 yada 7 defa AyetelKursi - 3 yada 7 defa Fatiha - 3 yada 7 defa Ihlas - 3 yada 7 defa Felak veNas Surelerini okuyoruz veniyetimizi tekrarlıyoruz. Bu iki asamayı yaptiktansonra Ya Musavvir Esmasına basliyoruz. Zikire baslamadan once mutlaka niyetimizi ediyoruz. Sansımkapalı cok kismetsizim hayatıma sevgiyi cekemiyorum diyorsanız eger.Ilaveten Ya Fettah ve Ya Vedud Esmalarınıda zikir etmenizi öneriyorum. Ya Mussavir size guzellik verecektir Ya Fettah sansınızı kismetinizi acacaktır Ya Vedud hayatınıza sevgiyi askı cekecktir. Saatleri ve sayilari Ya Musavvir: Kamer ( ay ) saati 336 defa Ya Fettah: Utarit ( merkur ) saati. 489 defa Ya Vedud: Kamer ( ay ). 400 defa Not:Ben her bir Esmayi 1000 defa yapiyordum ve saatlerine göre degilde aksam namazindan yada yatsi namazindan sonra. Sayilara ve saatlere fazla takilmamanizi öneriyorum arkadaslar, Allahin isimlerini dilediginiz her an anabilirsiniz..
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
 • Create New...