Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/27/2012 in all areas

  1. 1 point
    Bu İstanbul şehri aşkın has bahçesi olmalı diye düşündü içinden. Burada aşk sıradan bir şey olmaktan çıkıyor hayatın ta kendisi oluyordu İstanbul ile Aşk Birbirine en ziyade yakışan iki kelime İskender Pala
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...