Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/12/2019 in Status Updates

  1. 1 point
    doğurmuş... doğurmamış... doğurduğunu bağrına basmış... doğurduğunu bağrına bile basamamış... doğurmadığını bile bağrına basmış... kendi anne olan... vicdanı anne olan... ruhu anne olan... bütün kocaman yürekli kadınlara... ve bir evlada anne gibi şefkatle sarılabilen adamlara selam olsun... gidenler nur olsun... kalanlar sağolsun... Anneler gününüz kutlu olsun
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...