Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/22/2019 in all areas

  1. 1 point
    Dün gece rüyamda bir arkadşım kendine bir elbise ve bir klozet kapağı almış ısyerimdeyim biri klozet kapağı su geciriyormu diye bakıyor biri elbiseye bakıyor bende onlara bakıyorum.
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...