Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/11/2019 in all areas

  1. 1 point
    Çok geçmişte kalmış bir konu, Allah yardımcıları olsun. Bu dünya etme bulma dünyası. Herkes hakkettiği ni yaşar. Allah ım güzellikler iyilikler yaşatsın affetsin kusurlarımızı, hatalarımızı. Şapkayı önüne alıp düşünmek lazım ben ne yaptımda bunları yaşıyorum diye. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında okunması tavsiye edilen dua; Okunuşu: "Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne)." (Bakara Suresi - 156) Anlamı: "Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler." (Bakara Suresi - 156) Tevbe için okunan, "Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illahüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi subhanehu" Duasının manası: "Azamet ve Kerem sahibi olan Azîm, Kerîm, kendisinden başka ilâh olmayan, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy ve her şeyi ayakta tutan Kayyûm olan Allah'dan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum. O bütün ayıp, kusur ve kötülüklerden münezzeh olan Sübhan'dır." (11 - 33 veya 100 defa okunur.) Not : dertli olan kişi forumda yok. Belki yazımı okur, belki okumaz. Bu durumda olanlara faydamız olsun biiznillah..
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...