Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/05/2019 in Status Updates

  1. 1 point
    Hatalarını telafi etmeye çalışan birine geçmişi hatırlatmayın. Bu, düştüğü yerden kalkmaya çalışan birini tekmelemekten farksız. Charles Bukowski
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...