Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/06/2020 in Status Updates

  1. 1 point
    Herşeyin bedelini ödetiyor hayat... Bazen seçtiklerinin, bazen vazgeçtiklerinin... Bazen yaşattıklarının, bazen yaşatamadıklarının... Bedel ödemeden tadını çıkaracağınız, güzel, keyifli bir gün olmasını diliyorum.
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...