Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/04/2020 in all areas

  1. 1 point
    Eğer buzdolabında yiyeceğin, giyecek temiz kıyafetlerin, uyuyacak bir yerin ve başının üstünde bir çatın varsa dünyanın %75 inden daha Zenginsin... Cüzdanında paran varsa Ve istediğin yere gidiyorsan dünyanın en Zengin %18 indensin.. Bu mesajı okuyabilir ve Gerçekten anlayabilirsen Dünyadaki dinlemeyen Düşünmeyen ve Anlamayan 3 Milyar İnsan dan daha Şanslısın... Hayat Şikayet Etmek Değildir... Mutlu Olmak İçin Nedenler Bulmaktır... Şükür etmek İçin.. Elhamdulillah...
  2. 1 point
  3. 1 point
    Ondan kolayı ne var kobra Murat ın evi gibi evimin anahtarını altın sarıya boyarım kolyeye geçirip takarım
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...