Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/13/2020 in all areas

  1. 2 points
    “Küçük şeylerin tadını çıkarın; bir gün geriye dönüp baktığınızda, onların büyük şeyler olduklarını fark edebilirsiniz.” Robert Breault.
  2. 1 point
  3. 1 point
    ABD ye kar yağmış. O malum olmuştur sana
  4. 1 point
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...