Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/14/2020 in all areas

  1. 1 point
    "Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara Suresi, 153)
  2. 1 point
    ya fettah ismi şerifini sayısız zikretmeni öneririm. ayrıca salavatı fatih ve salatı mecule de çok etkilidir
  3. 0 points
    Kısmet ama dua da önemli bir faktör önce hayırlısı tabi
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...