Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/13/2019 in Status Updates

  1. 2 points
    RABBİM Dara Düşünce SABIR, Sabrı Bulunca ŞÜKÜR, Şükre Erince RAHMET, Rahmete Dalınca İHSAN eyleyip, herkesin Gönlünden Geçeni Versin. Hayırlı cumalar
  2. 1 point
    Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını. hatırlarsın. Hz Muhammed
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...