Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/25/2020 in Status Updates

  1. 2 points
    Hadi az kaldı sayfaya girenlerin sayısı itibar puanını geçecek. İtibar 38385 Sayfaya giriş 38345
  2. 1 point
    "Kader, gayrete aşıktır." İbn Arabi
  3. 0 points
    "boynuma sarılma gülüm, benden sana geçer ölüm" N. Hikmet
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...