Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/16/2020 in Posts

 1. 3 points
  Kutsal emanetlere karbon testi uygulanması birkaç defa gündeme geldi diye hatırlıyorum. Murat Bardakçı buna destek verirken İlber Ortaylı ise karşı çıkıyor. Ahmet Cevdet Paşa peygamberin ayak bastığına inanılan taşın hikâyesini anlatırken, halkın bunu böyle kabul ettiği için aksinin sorgulanmadığını dile getiriyor. Bugün Türkiye'de 1818 tane Sakal-ı Şerif var ve hepsi de Muhammed Mustafa'ya ait öyle mi?!
 2. 3 points
  Haha cidden evrimi kim yalanlamış bende merak ettim bak şimdi O yüzden mi insan cenin halindeyken kuyruklu şekilde büyümeye başlıyor mesela? hatta kuyruğu olan insanlar bile var yeryüzünde! İnsan DNA ile tüm hastalıkları kendinden sonraki nesillere aktarırken sen "Allah insanı mükemmel yarattı" bile diyebilirsin değil mi? Ama verdiğim örneklerde bile sizin yaratılış tezinize ters düşenler mevcut. Sümer tabletlerine gelecek olursak eğer senin Allahın kitaplarında bile bahsetmediği sezaryen var! DNA sarmalı var! Yapay döllenme var! Ama bakıyorsun inandığın kitaba Diğer kitaplarda geçen bir çok şey yok. geçenlerde birisi ismailden bahsetti mesela o kuranda var diğerlerinde yok dedi. tamam da sadece kuranda var! ama diğerlerinde geçen ilk kadın Lilith yok! sadece havva'dan bahseder kuran ve bu detay Sümer tabletlerinde de karşımıza çıkıyor Tevratta da! Nuh tufanı diyorsun. Nuh tufanında sadece bu coğrafya etkilendi dünyanın diğer kesimleri değil! bölgeseldi bu olay ve buradan başka bir yerde mesela Amerika da bu tufan olayı yoktur. Sümerlerde ki peygamber kimmiş bu arada? Senin kitabına göre sümerlerin dahi olmaması gerekli yaratılış sümerlere kadar gidemiyor da! bir kaç bin sene öncesinde takılı kalıyor! Oysa sümerlere kadar gidecek bile olsa 12bin yıl öncesine dayanan Göbekli tepe kalıntıları yaratılışı toz duman ettiği de ayrı bir gerçek! Anunakiler gerçek yada değil ama gerçekler olan şu onlara benzemek için sünnet ritülenin yapılması! Buda senin kuranında dahi yazmıyor! Yahudilerin mısırdan aldıkları ama ibrahime dayandırdıkları bir olaydır! Aksine bak Muhammedi sen küçük görüyorsun! Bana sorarsan Muhammed IQ seviyesi çok yüksek ve nabza göre şerbet veren birisiydi ki yandaş toplayabilmişti. Tabi bunun yanında Evliliği de güç katmıştı. Çünkü para her şeydi! Aşağıyı iyi oku! Kaynakları ile beraber! Muhammed 20 yaşlarında iken Amcası Ebu Talib'in kızı Fahite (Ümmü Hani) evlenme çağına girmiş hoş bir kızdı. Muhammed ile Fahite arasında büyük bir aşk doğmuştu. Muhammed, Fahite'yi babasından istedi. Ancak Ebu Talib'in kızı için başka planları vardı.Mahzum kabilesinden dayısının oğlu Hubeyre'de Fahite'yi istemişti. Hubeyre önemli bir kişiliğe sahip olmanın yanında Ebu Talib gibi iyi bir şairdi de. Üstelik Mekke'de Mahzum kabilesinin gücü ve itibarı günden güne artıyordu. Tersine Haşimilerin gücü ise azalıyordu. Bunları dikkate alan Ebu Talib, kızını Hubeyre ile evlendirmeyi daha uygun buldu. (İbn Sa'd, VIII, 152; Müslim, 201; Taberani, Evsat, 4242; İbn Hacer, 9/512; Mecmau'z-Zevaid, 7428) Muhammed bu duruma çok içerledi ve amcasına sitem etti. Ebu Talib'in cevabı ise annesini kastederek; "Onlar bize kızlarını verdiler, cömert adama cömertlik yapmalı" oldu. (İbn Said'in Kitab et-Tabakat el-Kebir Leyden baskısı VIII, 108 Kaynak: Gençlik yılları (13); E.Siraceddin,2008: 38) Bu cevap Muhammed'i tatmin etmedi. Çünkü dedesi Abdulmuttalib, Atike ve Berre isimli kızlarını daha önce Mahzum kabilesine vererek borcunu ödemişti zaten. Muhammed, amcasının asıl düşüncesinin kendisini evliliğe uygun ve hazır konumda olmadığı ve Hubeyre'yi kendisinden daha üstün gördüğü şeklinde olduğunu anlamıştı. Bu durum Muhammed'i çok üzdü ve hırslandırdı. Artık hedefleri ve planları vardı. Öncelikle yoksulluktan, parasızlıktan sonra da ümmilikten kurtulacaktı. Muhammed'in ilk aşkına kavuşamamasının ardından kabuğunu kırdığını görmekteyiz. Örneğin Hilfüll-Fudeıl teşkilatı içinde yer alması ve Ficar savaşlarına yani savaşılması yasak olan Haram aylarında yapılan savaşlara katılması bunun göstergesidir. Hilfül-Fudül içindeki etkinlikleri Muhammed'in çevresinin gelişmesini ve tanınmasını sağlamıştır. Bu sayede iş bulma imkanı bulmuş artık aylaklıktan ya da çobanlıktan kervan korumacılığına ve ticarete geçiş sağlamıştı. Bu dönemde Kureyş'in zengin dullarından Hatice'nin kervan ticareti işinde çalışmaya başlamıştı. Hatice bilgili ve otoriter bir kadındı. Ama aşk hayatı iş hayatı kadar şanslı geçmemişti. Hatice, ilk önce Varaka ibn-i Nevfel'e nişanlanmış ancak nikah yapılmamıştır. İkinci kez künyesi Ebu Hale ve ismi İbn-i Nebbaş olan bir zat ile nikahlanır. Ebu Hale'nin vefatından sonra Atik ibn-i Abid ile evlenir. Atik'in de vefatından sonra amca oğlu Sayfi ibn-i Umeyye ile evlenir. O'nun da ölümü üzerine dul kalır. Yaşça Muhammed'den oldukça ileriydi. Aralarında yaklaşık 15 yaş fark vardı. Ama varlık olarak Muhammed'in hayal dahi edemeyeceği bir zenginliğe sahipti. Ve yakınlaşma, Hatice'nin cariyesi ile haber gönderip teklif iletmesiyle evliliğe dönüştü. Hatice'nin 4. evliliği olan Muhammed'den 6 çocuğu olur. (İbn Hişam, es-Siretü'n-Nebeviyye, I, 190; İbn Hişam, age., I, 190; İbn Sa'd, Tabakat, I, 133) Kasım ve Abdullah isimli erkek çocukları küçük yaşta ölürler. Zeyneb, Rukiyye, Ummü Külsüm ve Fatime de kız çocuklarıdır. Bu kızlardan Ümmü Külsüm ve Rukiyye önce Ebu leheb'in oğullarıyla evlendirilir. Tebbet suresi nedeniyle boşandıktan sonra Osman'a verilirler. Fatma da Amca oğlu Ali ile evlendirilir. Zeynep ise kervan ticareti yapan teyze oğlu Ebu'l As ile evlendirilir. Ebu'l As putperesttir ve müslümanlara karşı savaşanların yanında yer alır. esir düşer, fidye ile kurtulur. Daha sonra kervanı müslümanlarca baskına uğrar ve tekrar esir alınır. Karısı tarafından kurtarılır. Son dönemde müslümanlığı kabullenir. Muhammed'in Hatice ile beraberliği 23-24 yıl sürer. Hicretten önce Hatice vefat eder. O dönem namaz şartı gelmediğinden cenaze namazı kılınmadan defnedilir. Tüm mirası da Muhammed'e kalır. Bu arada Suudilerin Hatice'nin evini yıkıp yerine umumi tuvalet yaptırdıklarını belirtelim. Bunu ister servet aşkına, ister gönül aşkına yorumlayın, Hatice Muhammed'in aşklarından biriydi ve en uzun, en düzeyli, en verimli beraberliği idi. İbn Hişam, es-Siretü'n-Nebeviyye, I, 190 İbn Hişam, age., I, 190; İbn Sa'd, Tabakat, I, 133 İbn-İshak 82-83, 106-107, 111, 113-114, 160-161, 191, 313-314 İbn Hişam 918 Ebu Cafer Taberi cilt 9, s. 128-130, cilt 39, s. 169-170 İbn Sa'd 8:9-12, 39, 151-152 Khadijah bint Khuwaylid". Islam's Women. Archived from the original on 18 March 2019 Martin Lings, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources, p. 37 al-Taberi (1990). Volume 9: The Last Years of the Prophet. State University of New York Press. Watt, Montgomery W. (2012). "Khadija". In P. Bearman; et al. (eds.). Encyclopaedia of Islam (Second ed.). Retrieved 7 April 2019. (First print edition: ISBN 9789004161214, 1960-2007) "Khadijah bint Khuwaylid". Islam's Women. Archived from the original on 18 March 2019. "El Emin" yani eminlik belgesi dededen Muhammed'e kalmıştır! Bunun aslında ne demek olduğunu iyi araştırın! Ha bulamazsanız böyle kaynaklar ile yine size izah edeyim! Çünkü bu belge varken tüm çevre ülkelere kervanlar ile gidilebilir ve kervanların başına hiç bir dert gelmezdi! Bu sayede de zaten bir çok hac yerini ve inanışı yerinde görerek inceleme fırsatı olmuştur. Bu arada "Muhammed" gerçekten yaşadığımı yani bu isimde bir insan var mıydı? yoksa bu sadece bir lakap mıydı? Mesela PAPA gibi! Bununla da ilgili araştırma yapın! Bana bu şekilde kaynaklar ile gelmelisin! Global ve herkesten takdir kazanmış kaynaklar olmalı! Cübbeli ahmet tarzında çıkarcı dinbazların uydurukları ile değil mesela! Sana güzel bir soru sormak da isterim bu arada Adem ilk yaratıldı ve sonrasında kaburgasından havva yaratıldı değil mi inancına göre? Buna göre Adem yaratıldığında erkeklik organı ve göbek deliği var mıydı? Çünkü buna cevap verebilen kimse çıkmadı Çıkamaz da! Sizin yaratılış felsefenizde bu ağır bir açıktır! Evet. Sümer tabletlerinde en ilginç cümle "Yaratıcı babamız" cümlesidir. Onlarında bir tanrısı vardır. Ama bu dünyada ne yazıldıysa insan yazdı! Kuran, Tevrat (İnciller safsata diyorum her zaman) Sümer Tabletleri, Enoch (Ölü deniz parşömenleri), Naacal Tabletleri (16bin senelik diye biliniyor) .. bunların her biri aynı masaya yatırılmadan olmaz! her kafadan bir ses çıkıyor.. En basit hali ile teklif ediyoruz. Topkapı müzesindeki tüm kutsa emanetlere karbon testi uygulansın! görelim bakalım o sakal, terlik, hırka, kuran kaç senelik görelim ama kimse buna yanaşamıyor! Çünkü baştaki din tüccarları bunların hikayeden ibaret olduğunu ve kitleleri etikiledikleri için dokunulmaması gerektiğini biliyorlar! acı ama gerçek!
 3. 3 points
  İslam tarihinde ve diğer çevrede alışveriş yaptıkları toplumların tarihinde (Çin, hint vb) ne yazıyorsa onu buluyoruz. İşin en ilginç yanı ise o tarihte anlatılan arabistanın sınırları ile şimdikinin arasında çok büyük fark var. En basit şekilde şunu söyleyebiliriz islamiyetten önce herhangi bir haritada mekke ismine hiç rastlanmıyor!
 4. 3 points
  vah namısız kadın vay bi taneside çıkıp gebertememiş kızlardan şu zındığı iyi olmuş hakettiğini bulmuş bari sonunda
 5. 3 points
  Malzemeler: Labne ince kiyilmis yulaf birlikte karistirilip dilediginiz sekil verip firina atiyoruz. Genel ölçü vermiyorum dilediginiz -- yanliz yulafin biraz fazla gelmesi gerekiyor ..
 6. 3 points
  John Maynard Smith ve Eörs Szathmáry’nin The Major Transitions in Evolution [Evrimdeki Ana Geçişler] adlı eserleri ilk yayımlandığında biyolojide çok önemli bir çalışma olarak görülmüştü. Nature dergisi söz konusu kitabı “görkemli ve ümit verici bir güç gösterisi” olarak selamlamış, New Scientist dergisi ise “modern biyolojinin özünü” yakaladığını belirttiği çalışmanın “çok kolay okunabilen son derece önemli bir kitap” olduğunu yazmıştı. Maynard Smith ve Szathmáry, fikirlerini genel okurların daha geniş bir kitlesine ulaştırmak için bahsi geçen eseri tümüyle yeniden yazdılar. Yaşamın Kökenleri bu şekilde ortaya çıktı. Maynard Smith ve Szathmáry bu kitapta, altı temel geçişe ve bilginin nesiller boyunca aktarımındaki dramatik kırılma noktalarına odaklanarak, Dünya üzerinde yaşamın minicik görünmez hücrelerden balinalara, ağaçlara ve insanlara kadar nasıl evrimleştiği hakkında parlak ve özgün bir resim sunuyor. “Yaşamın nasıl kendiliğinden ortaya çıkabildiğini, kimyasal evrimi, RNA’dan DNA’ya geçişi, cinsiyetin kökenini, ortak yaşamı ve milyarlarca yıllık canlı evrimi olağanüstü açıklıkla anlatan bir başvuru kitabı.” – Scientific American “Sıcak bir karbon çorbasından başlayan yaşam nasıl virüslere, hücrelere ve bizlere evrimleşti? Cinsiyetler nasıl ve neden ayrıştı? Karmaşıklığın evrimi nedir? Farklı türler arasında ortak yaşam nasıl gerçekleşti? Bu ve bunun gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz harika bir kitap.” – Publishers Weekly Yazar: J. Maynard Smith, Eörs Szathmary Çevirmen: Ayni Uysal, Gizem Uysal Sayfa Sayısı: 238 Yayın Tarihi: 29 Kasım 2019 Yayınevi: Ginko Bilim
 7. 3 points
  Öne sürülen ç ok sayıda karşıt görüşe rağmen, “evrim”in en temel bilimsel kuramlardan biri olduğu yadsınamaz. Organizmaların evrimine dair ikna edici kanıtlar sunan Darwin, organizmaların "tasarım"ını açıklayan süreci de keşfetmişti: doğal seçilim. Evrim kuramı, neden bu kadar farklı türde organizma olduğunu bilimsel olarak açıklar ve bu organizmalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyar. Evrim kuramı, insanların yeryüzünde nasıl ortaya çıktığını ve diğer canlılarla olan biyolojik bağlarını gösterir. Sürekli evrilen bakterileri, virüsleri ve diğer patojenleri anlamamızı ve bunların sebep olduğu hastalıklara karşı etkin koruma yollarının geliştirilmesini sağlar. Tarım, tıp ve biyo-teknolojideki ilerlemeler, evrim bilgisiyle mümkün olabilmiştir. Bütün kanıtlara karşın, pek çok insan evrim kuramının tartışmalı olduğunu düşünüyor. Önemli bir genetikçi ve evrimci olan Francisco J. Ayala, insanlar da dahil bütün organizmaların kendilerinden çok farklı atalardan evrildiği olgusunu altı temel soruya verdiği yanıtla ortaya koyuyor: Ben Maymun muyum? Evrim neden bir kuramdır? DNA nedir? Bütün bilimciler evrimi kabul ediyor mu? Yaşam nasıl başladı? Hem evrime hem de tanrıya inanmak mümkün müdür? Yazar: Francisco J. Ayala Çevirmen: Ferit Burak Aydar Sayfa Sayısı: 72 Yayın Tarihi: 30 Ekim 2014 Yayınevi: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
 8. 3 points
  İnsanların Yaşam Ağacındaki yeri tam olarak nasıl belirlenir? İnsanlarla onların büyük ataları sayılan maymunlar arasındaki ilişki nasıl gerekçelendirilir? En eski atalarımız tam olarak nerede yaşamıştır? Hiç kuşkusuz, sadece meslekten bilim insanlarını değil, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesi ilgilendiren, temel önemde sorulardır bunlar. Paleoantropoloji alanının büyük uzmanlarından sayılan Wood, bugüne dek tartışılmış birincil önermelerden en yakın tarihli fosil bulgularına kadar geniş ölçekli bir veri grubunu analiz ediyor. Özellikle genetik biliminde yaşanan son gelişmelere odaklanarak, bilim alanında insan evrimine dair bulgulanmış tüm heyecan verici gerçekleri ve bağlantı noktalarını gözler önüne seriyor. Yazar: Bernard Wood Çevirmen: Nursu Örge Sayfa Sayısı: 168 Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2015 Yayınevi: Dost Kitabevi
 9. 3 points
 10. 3 points
  4 yönetim ilkesi... Hikaye 1 Adamın biri tam duşa girmek üzeredir ve karısı da duşunu almış olarak kabinden çıkmaktadır ki, kapının zili çalar. Kapıya kimin bakacağı konusunda ufak bir tartışma sonrasında kadın pes eder. Üzerine bir havlu alarakmerdivenleri aşağı iner ve kapıyı açar. Gelen eşinin arkadaşı x'tir. Kadın daha selam veremeden x "havlunuzu üzerinizden yere düşürürseniz size anında 300 Euro veririm" der. Kadın bir müddet tereddüt eder, ancak havlunun düğümünü açarak havlunun düşmesini sağlar. X ona bakar ve 300 Euro verir ve söze devam eder: "Antrede doğabilecek ufak bir tensel yakınlık için size 500 Euro daha verebilirim, hem de derhal" der. Önce şaşkın, fakat daha sonra adrenalinin verdiği heyecan ve alacağıpara ile yapabileceklerinin anlık hayaliyle kısa bir duraksamadan sonra kabul eder. Yaşamış olduğu olayın ve kısacık bir süre içerisinde edinmiş olduğu ufak servetin heyecanıyla merdivenleri yukarı çıkarak banyoya geri döner. Hala duşta olan eşi ona kimin geldiğini sorar. "Arkadaşın x" diye cevap verir kadın. "Çok iyi, ona borç verdiğim 800 Euro'yu getireceğini söylemişti, onu getirdi o zaman." 1. Hikayeden çıkartılacak ders : Eğer bir ekipte çalışıyorsanız bilgiyi saklamayın, paylaşın. Karar mekanizmasında belirleyici olabilir. Böylece yanlış anlaşılmaların ve dışarıya karşı kötü duruma düşmenin önüne geçebilirsiniz. *** Hikaye 2 Aracının direksiyonuna geçip kiliseye gitmek üzere yola koyulan rahip yolda yürümekte olan bir rahibeye rastlar. Aracını durdurur vekiliseye kadar onunla gelmek isteyip istemediğini sorar. Kadın arabaya biner ve bacak bacak üstüne attığında bacaklarının güzelliği ortaya çıkar. Rahibin gözü kayar ve bakayım derken kısa bir süre için aracın kontrolünü kaybeder. Aracı tekrar kontrol altına aldıktan sonra sağelini rahibeninbacağı üstüne koyar. Rahibe ona bakar ve şöyle der : "Rahip, 129. ayeti hatırlıyor musunuz ?" Utançtan kıpkırmızı olan rahip derhal elini çekerek rahibeyeözürlerini sıralar. Bir müddet sonra aklı tekrar karışır ve rahibenin bacağına tekrar dokunur vites değiştirme bahanesiyle ve rahibe aynı soru ile karşılık verir : "Rahip, 129. ayeti hatırlıyor musunuz ?" Utancından yine kızaran rahip elini çeker ve "af edersin kardeşim insanoğlu zayıf düşebiliyor" der. Kiliseye vardıklarında rahibe arabadan iner ve tek kelimesöylemeksizin, ancak çok manalı bir bakış fırlatarak kaybolur. Rahip aceleyle içeriye koşturur ve bir İncil alarak 129. ayeti açar okumak için. 129. ayet şöyle demektedir : İleriye gidiniz, daha yukarlarda arayınız. Orada güzellikler bulacaksınız. 2. Hikayeden çıkartılacak ders : Görev alanınızla ilgili her zaman bilgili olun, aksi taktirde fırsatları kaçırabilirsiniz. *** Hikaye 3 Pazarlamacı, şef sekreter ve şirket müdürü bir öğlen paydosunda lokantaya doğru yürümektedirler. Parktaki banklardan birinin üzerinde sihirli bir lamba bulurlar. Lambayı ovarlar ve gerçekten de lambadan cin çıkar. Aslında kişiye 3 dilek hakkı veriyorum ama sizler üç kişi olduğunuz için hepinizin birer dileğini gerçek yapacağım" der cin. Şef sekreter arsızca atılarak "önce ben" diyerek sıranın önüne yerleşir. "Bahamalarda, muhteşem bir sahilde tatil yapmak istiyorum. Tatilim hiç bitmesin ve hiçbir dert hayatıma girmesin" diye dileğini ifade eder. Ve hoop, ortadan kaybolur. Şimdi de pazarlamacı atılır ve "şimdi sıra bende" der. "Hayallerimdeki kadınla Tahiti sahillerinde Pina Colada içmek istiyorum" der ve hoop, o da ortadan kaybolur. "Şimdi sıra sende" der cin şirket Müdürüne. "bu iki salağı öğleden sonra işlerinin başında görmek istiyorum" der müdür. 3. Hikayeden çıkartılacak ders : Üstünüz olan birinin her zaman için önce konuşmasına izin verin. *** Hikaye 4 Bir mafya babası evli bir kadınla ilişki kurmuş. Bir gece kocası yok diye kadının evine gitmeye karar vermiş ve adamlarına "Ben içeri girdikten sonra hemen büyük bir branda ayarlayın ve pencerenin hemen altına dört ucundan gerin" demiş. Sonra da ne yapacaklarının talimatını vermiş: "Kadının kocası gelirse kapıyı bir kere çaldırın, ben aşağıya atlayacağım, yakalanıp karizmayı çizdirmeyelim... Tamam mı?" Adamları, "Başüstüne patron" demişler. Mafya babası kadının evine girmiş, tam yatağa uzandığı anda evin kapısı çalınca bizimki kendini tereddütsüz pencereden donla 4. kattan aşağı fırlatmış. Kadın üzerine alelacele bir şey alıp kapıyı açmış ki karşısında patronun adamlarından biri... "Yenge" demiş adam mahcup bir şekilde önüne bakarak, "Patrona söyle branda bulamadık!" 4. Hikayeden çıkartılacak ders : Ekibini becerikli ve de çözüm üretebilen bilgili insanlardan kuracaksın. Alıntı
 11. 2 points
  Yıpratıcı olmayalım lütfen. Müslüman lıkta kalp kırmak günahtır. Belkide dini savunacak bilgiler arıyor tutunacak bir dal bulamıyor, bizlerde körü körüne inandığımız için set koyuyoruzdur. Hemen en basitinden senin dinin sana benim dinim bana diye noktayı koyuyoruz. Gerçekten bilginiz varsa paylaşın seve seve okur bilgileniriz. Gerçekten kalp kıran insanların yüzünden ha sevap işlediler o ayrı Kuranı kerimi abartısız 50 kere Türçesini okudum, benimde içime sinmeyen olaylar ve tarihler var sıralamada, Günahamı giriyoruz o zaman. Esas öğrenmediğimiz için günaha giriyoruz. Tövbe tövbe.... Ben kabul ediyorum gerçekten bilgim yok. @PALAUDIS bu bilgileri paylaştı diye biz dinden imandan mı olduk lütfen, Abdest timizi alıp namazımızı kılıyoruz çok şükür, Kuranımızı ve peygamberimizide biliyoruz çok şükür, yazdığı paylaştığı yazılardan çok ta faydalanıyoruz çok şükür. Kafamda mukayese ediyorum. @PALAUDIS paylaştı diye dinden de dönmedik. Kendimizi bilen insanlarız. Sen ne söylersen söyle, söylediğin, karşındakinin anladığı kadardır. Mevlâna Müslümanlık ta kırıcılık inciticilik yoktur hep kazanma derdindeyiz neticede insan evladıyız hurafelere kapalıyız sadece. Müslümanız Elhamdülillah Köpekte sevimli hayvandır, benzetmede mükemmel ha!!!!!
 12. 2 points
  Ayetlerin mânâsını anladığı zannedilen kişilere biat / itaat etme kültürü yüzünden İslâm coğrafyası iti bağlasanız durmuyacak hale geldi ama sizin önem verdiğiniz tek konu Allah'ı inkâr ya da kabul etmek öyle mi?
 13. 2 points
  Nuh tufanı için bölgesel olduğunu yazdım iyi okumamış sin. Tevrat babil sürgünü öncesi ve sonrasında tahrip edildi.sumer efsaneleri kitabi etkiledi.Davut ve Süleyman As hakkındaki tevrat bölümleri değişmiştir. İbrahim as soyundan gelen peygamberler olduğu gibi diğer milletlerden olan peygamberlerde o dönemde mevcut.hz peygamberden az önce yaşayan Arap asıllı biri hadislerde geçmiş Nacal tabletleri ortada yok neyı araştırılsin.sumer yalanları boş masallarımi esas alınacak.İbrahim as buyük ihtimal sumer in ur kentinde doğdu . Ebla tabletlerinde geçen İbrahım İsmail meselesi gerçekleri ortaya çıkaracak.
 14. 2 points
  Elbette değil! Arabistana seferler düzenlenirkenOsmanlı padişahına şirin görünmek için ne buldularsa getirmişler o dönemde! O dönemden kalan tek şey Alinin kılıcından başkası değildir bana göre. Asıl ilginç olanları yazmadım ben bu @serbest arkadaşın cevap vermesini bekleyeceğim; Tevrat ne zaman değiştirildi? Tevrattaki içerikler Kurana geçtikten sonra mı? önce mi? Tevrata göre Musa katil! birisini öldürüp sonra tanrı ile tanışıyor! Davut ise Uriya isimli askerinin, Bat-şeva isimli karısına sahip olmak için, o askeri sürgün eden, en kötü bölgeye ölmesi için gönderen ve ulaştırması için yanına verdiği mektupta, “Bu askeri mutlaka öldürün” yazdıran, kumpasçı birisi çünkü! Bunlar aynı soydan geliyor diye seçilmiş halk oldukları için peygamberlik miras kalıyor! İsa ve Muhammede kadar aynı soydan gelen peygamberler ne ilginç değil mi? Tanrı neden bir aileyi seçsin ki?
 15. 2 points
  dünya dışından gelenler olduğuna ve insanlığa tarihin birçok kademelerinde bi şekilde müdahale ettiklerine kesinlikle inanıyorum kuranı kerimin ayetlerinin bugün tam anlamıyla anlaşılabilmişliği yok maalesef çünkü birçok ayette anlatılanlar doğrudan açıkça değilde mecazi yada yoruma açık bir anlatımla verilmiş durumda onun için kuranı bir çırpıda okuyup anlamak yada yorumlamak bence mümkün diil
 16. 2 points
  Darwin'in Türlerin Kökeni'nin yalan olduğunu söyleyen kim ya da kimler? Adnan Oktar'ın (Harun Yahya) iddialarıyla gerçekten evrim teorisinin çürütüldüğüne mi inanıyorsunuz? Bununla birlikte konuda "ağzındaki baklayı çıkardın" derdirtecek ne var? Palaudis kullanılabilecek en nazik dille görüşünü ortaya koymasına rağmen orantısız bir şekilde cevap veren sizsiniz. Hazır konusunu açmışken gerçekliğinden şüphe duymağınız Nuh Tufanı olayını biraz deşelim. Kutsal kitaba göre geminin ölçüleri, Nisan 1912'de buz dağına çarparak batan RMS Titanic'in yarısı kadar. Titanic'in yolcu kapasitesi 3547 kişi olduğuna göre sadece "belgelenebilen" 1 milyon 500 bin hayvan türü Nuh'un yaptığı gemiye nasıl sığmış Allah aşkına!
 17. 2 points
  TARİHİN EN ACIMASIZ KADINLARINDAN BİRİ : ELİZABETH BATHORY Doğum: 1560; Ölüm: 1614 Kontes Elizabeth Bathory, Slovak tarihinin en kötü şöhretli seri katili olarak bilinir. Hayatının büyük bölümünü geçirdiği Csejte şatosunda, çalışmak üzere iyi maaş vaadiyle çağrılan köylü genç kızlar bir daha hiç görülmüyorlardı. Elizabeth son derece güzel ve zeki bir kadındı. Politikadan sanata bir çok konuda donanıma sahipti ve gerçekten de güçlüydü. Ülke yönetiminde söz sahibiydi ve çevresine korku salıyordu. Buna rağmen çok basit bir duygunun esiriydi, gençlik hevesi. Kontes yaşlanmaktan ölesiye korkuyordu. Bu duygu onu her geçen gün biraz daha hırçınlaştırmıştı. Kanlı Kontes lakabı almasına sebep olan olaylar zinciri de işte tam bu noktada başladı. Rivayete göre hizmetçi kızın biri saçını tararken kontesin canının yakar. Çok sinirlenen Elizabeth kıza tokat atar ve yüzünü tırmalar. Hizmetçinin yanağından bulaşan kanın, tenini güzelleştirdiğine inanan kontes uşağını çağırır ve kızı öldürmesini, kanını da bir kovaya doldurup ona getirmesini emreder. Bu kanla banyo yapar ve gençleştiğine inanır. Kurbanlarını başlangıçta hizmetkarları arasından seçer ancak zaman ilerledikçe bununla yetinememeye başlar ve civar köylerden genç kızları para karşılığında alıp saraya getirtir. Kızları türlü işkenceler yaparak öldürür, kanlarında yıkanır ve içer. Her geçen gün kendini daha güzel ve güçlü hisseden Elizabeth adeta bir canavara dönüşür. Elizabeth kurbanlarını uzun bir süre boyunca acımasızca döver, onlar ölene kadar işkence eder ve karşılarına geçip izlerdi.. Kontes 1585 ile 1610 yılları arasında en az 650 kadını işkenceden geçirip öldürmüştü. Bathory 1611'de kendi kalesine hapsedildi. Asil kanından dolayı mahkemeye çıkarılıp yargılanmadı. Yemek verilmesi için küçük bir deliği olan bir odaya hapsedildi ve üç yıl sonra açlıktan öldü. Alıntı
 18. 2 points
  Olabilir valla kadın 100 yaşına geldi hâlâ zıpkın gibi... Zavallı oğlu da sıra bekliyor kral olacağım diye. O bile 75 yaşına gelmiş...
 19. 2 points
  ya palaudis yazdıklarının bir kısmı cidden de doğru bazılarına katılıyorum kesinlikle mesela arapları kabile toplum millet vs vs artık ne dersen de hiç sevmiyorum bunu inkar edemem
 20. 2 points
 21. 2 points
  Çocukken gözlük yazdırmıştı göz hekimi kullanırken sanki daha da bozuyor gibi geliyordu gözlerim tembelleşiyordu git gide kullanmadım gözlerim açıldı 40 üzereyim daha net görüyorum oysa çok yazı okuyorum genelde bozulması lazım
 22. 2 points
 23. 2 points
  Kuran mushafları toplanıp yakıldı. Ve sonrasında her ayet için 4 şahit gösterilerek ayet ayet yazılarak kitap haline getirildi. Lütfen şunu bir defa en az 10 siteden araştırın. Dünyanın en eski kuranı yemen Sana'a da bulunan bir caminin tadilatı sırasında ortaya çıkmıştır. Karbon testleri ile derinin tarihi islamiyetin ilk kitabı olduğunu kanıtlamıştır. fakat yazılar üzerinde tekrar vardır fakat bilindiği üzere hiç bir arapça işaretleri (şedde ötre vb) yoktur. Arapça değil Aramice yazılmıştır. Ki kuran arapça yazılmadığını bir çok rivayette geçmektedir kesin kanıtı tam değildir. Ve bulunan bu kuranda en basit örnek ile (national geographic'e ait belgeseli vardır) Cennete giden erkekleri 70 huri değil kristal berraklığında salkım üzümler beklemektedir Kötü haber Erkeğin egemen olduğu toplumda salkım üzüm mü daha ilgi çeker? yoksa 70 huri mi? elbette üzüm değil Ve şimdi gelelim Tanrı sözü dediğiniz olaya! Kuranın bir çok yerinde "De ki" geçmese de kimin konuştuğu belli olmadığı için çevirmenler bunu orjinalde olmadığı halde eklemişlerdir. Ve iyice dikkatli okuduğunuzda 3. tekil kişi bile olmaktadır Tanrı. Lütfen bunu dikkatle inceleyiniz o zaman belki çözersiniz. Ve bu Kehf suresini Türkçe okuduğunuzu varsayarak Güneş nasıl oluyor da çamura batıyor açıklamanızı isterim. Çünkü 24 tane hadis çevirmeni bu şekilde çeviriyor bu ayeti! kendi uydurmamız değil insanların uydurmasını yazdığımı da belirtmek isterim Bir söz var mesela dünya hakkında öküzün boynuzunda diye. evet bu doğru! o dönem hayvancılık yapan birisi için öküzleri değerlidir kayıp vermesi dünyasının kararması iflas etmesidir. Yani aslında bu bir deyimdir. ama uydura uydura ne hale getirmişler! Bu arada özür dilerim ama Türkiye'nin kaç uydusu var haberiniz var mı? Başka ülkelere hayranlık ile bağlantısını çözemedim bende mesela bu yazdıklarınıza bir örnek vermeden gelip geçiştirmeniz olmamış! Piri Reis haritasını örnek verebilirdiniz, yada ne bileyim Farabi olabilirdi vs. Onları yok saydığımızı nereden çıkarıyorsunuz ki? Tabi bunları benimsemeniz beni mest etti. Çünkü bu insanlar bilimden yana oldukları için severiz bizde Tamam mesela size bir kaç soru insan cenin iken neden kuyrukludur? sonradan bu organımız yok olmuş gibi tüm hayatımız boyunca gizlice vücudumuz da taşınır? Allah'ın evi denilen camilere paratoner takılır? 2 dua edilse ve bilime güvenmeden Allahtan korunması istense Ama yok savunulacak "İnsan tedbirini alır derseniz sorunun devamından kaçmış olursunuz! Evet mesela Fatihin İstanbulu fethinde gemileri karadan yürütmesi tarihte 2. olaydır aslında ama ilk zannedilir. Youtube üzerinde "Barış Özcan - Dünya yuvarlak değildir!" isimli videoyu izleyin mesela anlattıklarıma binaen bir çok konuda bilgi verir güzel bir çalışmadır. Mısır İskenderiyedeki kuyunun başındaki adama lütfen dikkat edin. O dönemdeki Matematiksel verilere de elbette! Bu verdiğin örnekler güzel ama tefsircilerin aramice okumuş olabileceklerini de göz ardı etmemek gerekli. ve buna ek olarak Arapçanın tam anlamı ile kullanılması halinde "Allah" değil "Ellah" olarak tercüme edilir. Bu konuda da bir araştırma mevcuttu bulursam paylaşayım sizlerle.
 24. 2 points
  Ben sizin dediğinizin aksine tüm dinlerin hatalı ve uydurma olduğunu savunuyorum. Bu dünyada ne yazdıysa İnsan yazdı. o yüzden İnsana inanıyorum Bu daha yalın ve akla, mantığa uygun değil mi? Tüm hadisler uydurmadır güzel kardeşim. Muhammed 600'lü yıllarda yaşamış, Buhari vb hadisçiler ise 200 sene sonra! Hatta işin ilginci bu hadisler 1300lü yıllarda yani hadisleri uyduranlardan 5 asır sonra yaşamış El Yununi tarafından ilk defa kaleme alınmıştır. Ki onun yazdığı rivayet edilir ama aslıda bulunamamıştır. Bunları lütfen araştırın bu konuda konuşmayı isterim elbette. Mesela 600bin hadis toplandığını ve bu hadisler için istihareye yatıldığı falan anlatılır. Allahın sözü diğer kitaplarda değişmez diyorsun ama tevrat'ın değiştirildiğini söylüyorsunuz. Allah o kitapları neden koruyamadı da sadece Kuranı koruduğuna inanıyorsunuz. Ve gerçekten de siz Kuranın kitap haline getirilmeden önce musafların, derilerin vs vs yazılı her şeyin toplanıp yakıldığını gerçekten bilmiyor musunuz? Şimdi 4 kişilik olayını tekrar yazayım sen anlamamışsın olayı; O dönemdeki yazmanlar tarafına bir ayet yazdıracaksan en az 4 kişi şahit göstermen gerekliydi (Ki islam anlayışına göre kadın yarım insan sayılır! düşün kadın şahidin varsa 8 tane olması gerekliydi! neyse) Buna göre kitap haline getirilmiştir Kuran! Birde o emevi dediğin insanların olayına bir bakalım Kuranda zekat ne şekilde geçer aslında? Kazancının sana olan fazlasını camiye vb yerlere vermendir! ama Emeviler paraya tamah ettikleri için malının 40ta 1i diyerek mallarını korumuşlardır. araştırmanı tavsiye ederim bunu. Ve emevilere fazla kızma onlar olmasaydı islam arabistan yarımadasına sıkışmış bir din olarak kalacaktı. Tabi bu arada kuran/islam tamamlayıcı din midir? yoksa diğer dinleri ve kitapları bitirmek, hükmünü kaldırmak için mi? Bu konuda ilahiyatçılar bile iki düşünceyi de destekliyor. Ama baskın gelen tamamlayıcı olduğu En basitinden düşünmek gerekir ise Veda hutbesini verdiğinde yüz bin kişi olduğu söylenir iken Muhammedden sonra kim başa geçecek kavgası yaşanmış! cenazesi 3 gün bekletilip 16 kişilik cemaatle 1 imam (Ali) olarak 17 kişilik bir grupla defnedildi! Size bu garip gelmiyor mu cidden? Geçen aylarda sahte peygamberde bile 3bin kişi vardı! Ha bu arada aklıma gelmişken ben hiç bir incile inanmam hepsi sadece safsatadır. Şöyle düşün şimdi bir kitap yazıyorum ve hiç görmediğim dedemin yazdırdığını söylüyorum.. İsa hiç bir yazılı bir şey bırakacak kadar yaşamadı ki. düz mantık Hiç bir şey kendi kendine var olmaz demişsin. Evet insanı Tanrı değil! Tanrıyı insan yarattı diyorum bende zaten. Ve kimseye hakaret etmediğimi görmediğin gibi hiç bir araştırma yapmadan yobazlık soytarılık gibi hakaretler ediyorsun. Kötü söz sahibine aittir dememe gerek yok elbette ve ekleyecek olursam; senin dini kitabında diyor ki "Allah ademi çamurdan yarattı ve kendi ruhundan üfledi" işte bu bağlamda senin inancına göre bende allahın ruhunu taşıyorum ve bana hakaret ederek Allaha hakaret etmiş olmuyor musun? Hani nerede kaldı sizin "Benim dinim bana senin dinin sana" düşünceniz İnsan bir şeyden korkmadan yaşayamaz. Dediğim gibi bende insana inanıyorum ve dünyadaki durumu görüyorsun insan ne hale getiriyor. bana tek zarar verecek şey insan! Tanrı varsa eğer önce lütfen açlıktan ölen, tecavüze uğrayan bebeklerle, saatlerce işkence görerek yakılan Özgecan gibi gençliğinin baharında öldürülen kızları korusun! 1400 yıldır inanılması haricinde diyorum ki binlerce yıldır tantıya puta vs tapılıyor bu yer yüzünde. İsmail örneğini vermişsin Peki her şeyi bilen gören ve anlatan bir kitap neden sünnet ritüelinden hiç bahsetmemiş ve bu yüzden kaç yüz bin kadın dahi ölüyor? oysa bu tevratta geçer ama kuranda geçmez mesela! neden? Bu konuda lütfen mısır hiyerogliflerine göz gezdir bakalım karşına neler çıkacak hatta şu örneği vereyim sana; Bak 6000 sene önce nerede geçiyor sünnet ritüeli Mükemmel kitaptan bir kaç örnek vereyim sana; Canlılar çift yaratıldı der mesela "Her şeyi çift (erkek-dişi) yarattık ki düşünüp ders alasınız." (Zâriyât, 51/49) ama tek hücreli canlı var? Mesela “İkisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?" (Rahman, 55/22-23) da belirtildiği bir yer yoktur. Araştırmalar sadece bir çok yerde suyun bu hale geldiğinini onunda zaten karıştığını belirtiyor. hadi bunu geçelim. Mercan tatlı suda yetişmez buda bilimin açıkladığı yegane olaydır. Yada Kehf suresinde geçen güneşin balçığa batması? Büyük İskenderden bahsedilen ve Zülkarneyn olarak bilinen peygamberi örnek verelim mi? İnan yaz yaz bitmez bu örnekler. Ki daha Cahiliye döneminde bile ayıp sayılan olayların normalleştirildiği Ahzap suresine girmek bile istemiyorum...! Dip not; Bir daha hakaret eder bir yazını gördüğümde engellerim! Zebur zaten çok kısadır aynıları tüm dinlerde geçtiği gibi insanların benimsediği 10 emiri kapsar. Kurandan ahzap suresini çıkart ve indirildiği dil olan aramice olarak oku tevrata benzerliği muhteşemdir. Fakat nasıl olduysa tevrat değiştirildiği söylenir. Bunu bir çok ilahiyatçıya sordum ama ne zaman değiştirildi? diye alıntılardan önce mi sonra mı? tabi cevap yok. ve o cübbeliye uyzum terlik falan satıyor ama twitterda hep engelliyor beni Diğer kitaplar geçerliliğini kaybetmiş ise serbest'e verdiğim örnekteki olay olur; İslam diğer dinleri siler ve tek din olur diğerlerinin hükmü kalkar. o halde müslüman erkekler neden yahudi adeti olarak nitelendirilen ama 6000 senedir var olan sünnet ritüeline maruz kalırlar. ki sağlık açısından çok sakıncalı olduğuna dahi girmiyorum. Bu konuda bir uzlaşma yok. İslam diğer dinlerin hükümlerini kaldırıp atıyor mu? yoksa diğerlerini tamamlıyor mu? Tamamlıyor ise diğerleri değiştirildi tezi koca bir yalan! hükümsüz sayıyor ise yukarıda verdiğim basit örneği neden yapıyorlar? Kimsenin elindeki hıyara elimde tuz ile koşmam tek tek araştırırım, bir çok sağlam yayın yapan kanallar var youtube üzerinde bu alanda. ve kanıtsız hiç bir yazı vb paylaşımları olmaz. tek tek islam tarihinden örnekler verirler delilleri ile beraber. Bakın bir örnek vereyim size islamdan önce mekkenin her hangi bir haritada geçmediğini biliyor musunuz?
 25. 2 points
  Kizima anlatacağım masallar listesine girdi Tesekkurler
 26. 2 points
  Zebur bilmiyorum okumadım. Tevrat ve kuranı kerim çok benziyor hatta bildiğim kadarı ile vakıa, mülk süresi ve bir kaç süre tevrad tan alındı diye okumuştum Kuranı kerimde. İncilide okuyordum değişmiş insanlar kendi egosunu yazmış dediler zaten pekde hoşuma gitmedi okumadım. Allah bu kitapları okumamızı, peygamberlere inanmamızı yazmış. Lakin öbür kitaplar geçerliliğini kaybetmiş son kitabımız Kuranı kerim olduğu için geçerliliğini koruyor yazılı. Çok detaylı bilmiyorum yazdıklarınızı da okuyorum. Yorum bile yapamıyorum. Güzel şeyler yazıyorsunuz. Bazı şeylere katılmasamda acaba diyorum araştırıyorum. Mantıklı bir açıklamamda yok açıkcası. İnsanlarada pek güvenmeyin uy diyenin peşinden giden tipleriz. Adamlar 600 rekat namaz kıldırıyor neymiş eksik kıldığı namazlar varmış bidonlar altın dolacakmış. Vurgun 8 milyon yeni para, eski para ile trilyonlar. Rabbim saf aklımızı versin bizlere...
 27. 2 points
  Pisss, kokuşmuş, hortlak. Bencillikte sınır tanımayan yaratık. Acayip sinirlendim. İngiliz kraliçesinide büyücünün kızı diyorlar ya doğrudur..
 28. 2 points
 29. 2 points
  Şimdi islam tarihini ne kadar okuduğunuzu ve bildiğinizi, İslam hatta inandığınız dinin kitabı Kuran-ı Kerim hakkında ne kadar bilgili olduğunuzu sorgulamadan size sormak istediğim bir kaç soru olacak. 1.si (Mekkede) Arap pagan geleneklerinde ki baş tanrı yani El İlah isimli put için Muhammedin babası Abdullah'ın kurbanlık olduğunu ve bu yüzden Muhammedin "2 kurbanlığın oğluyum" dediğini biliyor musunuz? İslamiyetten önce Abdullah (Allahın / El ilahın kulu) ismi size hiç acayip gelmedi mi? 2.si Kurandan önce gelen hiç bir kitap hakkında bir bilginiz var mı? okudunuz mu? 3.sü Kuranın çok büyük bir bölümü tevrat ile neredeyse birebir aynıdır. (Okusaydınız anlardınız!) Şimdi ki sorum ise. Tevrat değiştirildi ise Kurana alıntı yapıldıktan sonra mı değiştirildi? yoksa alıntılanmadan önce mi değiştirildi? Eğer önce ise Kuran'ın doğruluğunun kabul dahi edilmemesi gerekli! Eğer sonra ise yine Kurandan önce Musevilik değiştirilmemiş oluyor farkında mısınız? Allah tarafından korunduğunu düşündüğünüz Kuran'ı Kerimin kaç defa toplatılarak yakıldığını ve sadece her kişinin 4 şahit gösterilerek tekrar yazıldığını biliyor musunuz? Bu islam tarihinde geçer ve hadislerden daha gerçektir. Bu olaylar olurken değiştirilmediğine ne kadar emin olabiliyorsunuz? Nihayetinde İslamın şartları bile emevi uydurması iken (Ki bir çok müslümanın bilmediğine eminim!) Kuranın değiştirilmediğine inanmak açıkçası bana göre gülünçtür! Şimdi şöyle düşünün; Allahın evi/ibadethanesi denilen camilere bile yıldırımdan korunmak için paratoner takan insanlarsınız Allah korumuyor muydu? Ha buna en iyi verilen cevapta şudur; "İnsan tedbirini alacak".. İşte bizde buna "Bilim" diyoruz! Bilime inandığınız sürece tehlikelerden korunursunuz dua ederek yıldırım düşmemesini beklemek ile değil! Lütfen bir defa dahi olsa şu tüm dinlerin kitaplarını Türkçe ve en önemlisi anlayarak okuyunuz! ve notlar alarak karşılaştırınız! Saygılar
 30. 2 points
  Kur'an-ı Kerim'i yeterince okumuşluğum var. Zaten konu Kur'an-ı Kerim'deki ayetler değil, bunların sanal dünyaya yansıması. Basit bir örnekle duruma açıklık getireyim. Elimdeki mealde İsra Suresi 13. Ayeti "Her insanın uğursuzluk kuşunu onun boynuna takmışızdır. Kıyamet günü kendisine, önünde önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız" şeklinde yazmasına rağmen, ayet özellikle sosyal paylaşım sitelerinde "Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağladık" gibi çok ciddi bir çarpıtmaya uğramıştır. Emin olun bir çok Müslüman böyle ayetin gerçekten var olduğuna inanıyor. Milligazete yazarı Halil İbrahim Er, 3 Temmuz 2016 tarihinde kendi köşesinde bu konuya değinmiş. Bir kısmını aktarıyorum, "İsra Suresi 13. ayetini bazı kişiler “Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık” şeklinde tercüme etmektedirler. Halbuki bu tercüme yanlıştır. Ayetleri fikirlerimize göre çeviremeyiz. Her kelimeyi Arap dil kuralları ve o dönem Arapların verdiği anlamı düşünerek çevirmeliyiz. Tevil veya tefsir yapılacaksa da bu temel dayanaktan hareket etmeliyiz. Tamamen kendi fikrimize göre eğip bükemeyiz. Ayetin doğru meali şu şekildedir: “Biz, her insanın kuşunu (işlediklerini, yaptıklarını) kendi boynuna doladık, kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.” Bu çeviri herkesin ittifak ettiği bir çeviri iken birisi kendi dünya görüşüne dayanak oluşturması için anlamını değiştirerek çevirmiştir. Böyle herkes kafasına göre ayetleri çeviremez. Ehli Kur’an denilen kişilerin ulaşacağı nokta bu olmamalıydı."
 31. 1 point
  Palaudis benim esimdir burda bilmeyen biri oldugunu sanmiyorum.Su zamana dek konusuna girip yorum yapmadim. Ibadetler kul ile Allah arasindadir. Bes vakit namazimi kılıyorum ve bu ibadet sirasinda bebegimize babasi bakiyor ki zorlanmiyim diye. Eger dinden cikarmak dusuncesi olsaydi en basta benim yani eşinin ibadetine karisirdi bu biiir. Ayrica bilmem bilirmisiniz tüm peygamberlerin icinde Ibrahimin imani ayri onem tasir cunku sorgulayip iman etmistir Allaha, körü körüne değil bu da iki. 1400 senedir sorgulayan ve cevaplarini alan muslumanlar da var sorgulamadan a tü gunah deyip biat edenler de Allah cumlemizi sorgulayip imanini saglamlastiranlardan eylesin
 32. 1 point
  Kimseyi dinden veya Allaha olan inancından ayırma gibi bir niyetim yok. Manasını anlamayan ben değil sensin ki verdiğim Kuran ayetlerine, İslam tarihinden kaynaklara ve matematiğe bile cevap vermeyecek yapıdasın ki "kopyala yapıştır" diyip geçmişsin içeriğini hiç araştırmadığın ezbere yazıp çizdiğin çok belli. Ve eminim inandığın dinin kitabını sadece ezbere okumuşsun (ki bunu bile yaptığına inanmıyorum!). Kuantum gibi düşün. bakarsan oradadır. bakmazsan yoktur! daha islamın ne olduğunu dahi bilmiyorsun. Oysa islamın şartları bile Muhammed öldükten sonra tasarlanıp ortaya atıldı ve kabul ettirildi. Veda hutbesinde 100bin kişinin olduğu rivayet edilen bir peygamberin cenazesine 17 kişinin olması bile size ilginç gelmez! Ve körü körüne biat kültürü ile şudur budur diye ahkam kesersin! Yazık. Kendini tasmalanmış bir köpek olarak görüyorsan bu senin sorunun. Bu beni veya benim gibi düşünenleri inan hiç bağlamaz. Çünkü o güvendiğiniz Suudi arabistan bile Kuranın 300 ayetini değiştirdi! o tasmayı gevşetmiş oldu! bu devre göre uyarladılar kuranı! Tabi bundan haberiniz bile olmayabilir. 26 ocak günü haber kanallarına düşen bu bilgiyi araştırın Hani sizin Allah Kuran'ı koruyordu ya o bakımdan yani! Cevap vermekten kaçmayı bırak. Yukarıda sana bolca kaynak verdim bir tanesini bile araştırmadan saldırmak seni daha da küçültür. Çünkü bilmediğin olayları araştırman gerekli ki karşımda durabilmelisin.
 33. 1 point
  Hurafe yıldızlara bakıp hüküm vermek bir takım hesaplarla gaipten haber vermek şirktir. Mefatihul gaybi illallah.
 34. 1 point
  Ben kendi adıma hepinize teşekkür ederim. Ön yargılarımızı, dayatmalarımızı bırakmalıyız. Bil bilgidir neticede güzel bilgiler olunca. Öğrenmenin yaşı yoktur. Rahmetli babam torunlarımdan bile kıymetli bilgiler öğreniyorum demişti. Bende sizlerden kıymetli bilgiler öğreniyorum ve araştırma yönümün eksik olduğunu veya öğrenmeye meraklı olmadığımızı anladım. Teşekkür ederim devamını beklerim. Ha bunlar bize gerekli mi, gerekli tabi geç bile kalmışım.
 35. 1 point
  Yeniden burada olmaktan çok mutluyum.Frestyle teşekkürler.
 36. 1 point
  Olmuyor mu Birisi aldı cezayı. profilinde ağlıyordu twitter da
 37. 1 point
  Diyardan diyara edilsen sürgün Doğru ol eğilme, dövülsen her gün. Güçlüyüm diyenler yorulur bir gün Sırtlarını sana dayarlar oğul... Babamdan aldığım nasihat şöyle Diyordu, Yaradan emretmiş böyle Bildiğin ne ise doğruyu söyle Elbet birgün sana uyarlar oğul... Zararı az olur baharda yelin Kapanmaz yarası acı bir dilin. Ne kadar bol olsa sofrası elin Yediğin lokmayı sayarlar oğul... bu kıtalar özellikle güzellll
 38. 1 point
  Bulmaca gibi .. onu bul ve çöz...
 39. 1 point
 40. 1 point
  Ben bir oturuşta bir somun ekmek yiyebilen biriyim. Nasıl patlıcak mide, kocaman...
 41. 1 point
  Bir oturuşta o tepsinin hepsini yerim ben... Deneyelim bakalım seninki gibi olacak mı?..
 42. 1 point
  Sert mi yumuşakmı, Görüntüsünü acıbadem kurabiyesine benzettim.
 43. 1 point
  Muhakkak geçmişinde aldığın derin yaralar vardır Düşün bulursun. Kendimden örnek vereyim. Rahmetli annem bana eldiven örmüştü beş parmaklı zor örülen. Torba gibi dört parmak giren cinsinden değil. Teyzem gelmişti bize benim eldivenleri görünce dediki oğluma verirmisin bende çocuğum birde malım kıymetli canımı al o derece, hepde dalga geçerler cömertliğim mi tuttu yoksa hani şaka yaparlar ya alıp tekrar geri verirler öyle birşey sandım tamam al dedim. Kadın aldı gitti ay ben ağla ağla hastalandım. Annem işten geldi soruyor ne oldu kimse birşey demiyor ben sayıklıyormuşum o derece yani, annem çok kızdı ağlama yavrum ben sana örerim yine diye, akşamdan sabaha annem eldiven ördü bana. Neyse biz Ankaraya gittik teyzem çamaşır yıkıyormuş eldivenlerimi gördüm anneme gösterdim hemen yerden aldı bana verdi koynuma sakladım almasın diye. O gün bugün ne teyzemi severdim nede çocuklarını. Teyzem çok özür diledi birsürü hediye aldı, çok kızgındım uzun süre küs kalmıştım 7_8 yaşlarındaydım.oğluda 4 yaşında falandı. Böyle üzüntülerin varsa bul arın. Affet rahatlıyorsun. Esasında çok komik bir olay. Bende demekki derin yara açmış. 50 sene geçmiş dün gibi aklımda
 44. 1 point
  Hacer abla konu sahibi konuyu acalı uzun zaman olmuş. Rahatsız olacağını sanmıyorum. O zaman bana da tabir yapabilir misin? Ben geçen gece 3 tane rüya gördüm. 1. Bir varlık siyah kapşonlu beni korkuttu. Gözleri zeytin gibi tuhaf bir sureti vardı. 2. Gece karanlıkta sokakta eşimle birlikteydik. Afedersiniz benim tuvaletim vardı. Sokaklar bomboştu. Eşim beni beklemeyip yoldan yukarı gitti. Ben de beni bekle diye seslendim. Tam o sırada yolun karşısından bana doğru iri bir adam gelmeye başladı. Birden karşımda durdu. Ben de öleceğim sahip çok korktum. Sonra eşimle bir anda arabada buldum kendimizi. Adamlardan kaçıyorduk. O iri adamdan. Sonra gündüz olmuş babaannemgilin evin önünde benzinimiz bitti. Adamlar bizi yakaladı. Kötü niyetli değildik bir müjde verecektik dediler. Biz de rahatladık. 3. Ruyamda; benim köyünde benim için bir balo parti veriliyormuş. Üzerimde upuzun SARI bir elbise var. Yüksekçe pist gibi bir alan var ve çok kalabalık. Prenses gibi ortalıkta geziyormuşum. Herkese; gece bir adamın karşıma dikildiğini anlatıyorum. Ama iyi niyetlilermiş falan diyorum. Sonra kalabalıkta sıkışıyorum. Rahmetli kayın validem elini uzatıp "balbadem sen miydin" diyor ve elimden tutup beni çıkarıyor. Kalabalık bir anda açılıyor ben geçiyorum. Insanlarla selamlaşıyorum. Sonra insanlar yemek yemiş hoşaf içmişler. Genç kızlar kapları toplayıp pınarda yıkayacaklarmış. Bir kız ben merdivenlerdeyken elindeki hoşafı yere döküyor ben geçerken eteğime sıçrıyor. Ben sinirleniyorum. Kıza bağırıyorum. Kız gidiyor. Ben de akan suya elimi sokup eteğimi sıvazlayarak kirlenen yeri temizlemeye çalışıyorum. 3 defa bu işlemi yapıyorum. Bunu yaparken bir de farkediyorum ki emeğimin altında Mavi kot pantolonum var. Allah Allah elbisenin altına kot giymişim diyorum. Sonra da iyi yapmışım diyorum. Rüyam bitiyor. Tabirini yaparsan çok sevinirim.
 45. 1 point
  Her gün içilir. Ben kullandım. Zehirleme falan yapmıyor. Limon, içmeyi kolaylaştırıyor. Sabah akşam farketmez. 1 kerede içmeye çalış yoksa tadını alınca kalanını içemeyebilirsin. Allerjin falan varsa ben orasını bilemem. Iç yanmasına iyi gelir mi bilmiyorum.
 46. 1 point
  Nerden de bulursun böyle şeyleri Güzelmiş.
 47. 1 point
  Ayva tatlısı 3 adet ayva tertemiz yıka, kabuklarını soy 2 ye böl içlerini ayıkla, Kabukları nı tencerenin içine yay üzerine yarım ayvaları koy. Her ayvanın içine 3 çorba kaşığı şeker kat üzerine ben nar çiçeği diyorum genel adı hibiskus mu neymiş ondan birer parça şekerin üstüne koy, Ayva çekirdeklerinide ekle, 1tatlı kaşığı karanfil 1 adet kabuk tarçın 1avuç nar Alevli aygazda kaynat, katnamaya başlayınca altını kıs 20 dk falan kaynasın Daha yazıyorum Sıcak sıcak tabağa al, suyunuda cam kaselere boşalt pelte pelte oluyor ayva çekirdeği sayesinde. Jöle gibi Soğuyunca üzerine kaymak ceviz dök. Afiyet olsun. Şimcik bitti 3 ayva için 3 su bardağı su konulacak
 48. 1 point
  Aynalar türlü türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cam'a bakar, özünü görmek isteyen can'a bakar. - Hz. Mevlânâ
 49. 1 point
  süpersin Renan sana çok çok çok katılıyorum
 50. 1 point
  Diş macunu reklamindan nefret ediyorum kanlı tukuruklerini görmekten bikdim tiksindim
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
 • Create New...