Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/31/2020 in Status Updates

  1. 2 points
    Bismillahirahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inni eselüke ya kadimü. ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadü ya samedü ya hayyu ya kayyumü ya zel celali vel ikram fein tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.
  2. 2 points
    "Kuşu yükselten kanat, insanı yükselten akıldır .” Çerkez Atasözü .
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×
×
  • Create New...