Jump to content

Mesut85

Üye
  • Content Count

    233
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Mesut85

  1. Peygamber Efendimiz ( s.a.v ) 20 Nisan Pazatesi günü sabahı 571 yılında Mekkede doğdu O doğmadan önce Arabistan da müthiş bir kıtlık vardı.Her taraf kıtlıktan yıkılıyordu.İşte tam o sırada mucize oldu.bir bolluk ve zenginlik kumlardan sanki nimet fışkırıyordu.bolluk akıyordu.Kainatın Efendisi doğdu.Ticaret canlandı piyasa hareketlendi. peygamber efendimizin kürek kemikleri arasında bıldırcın yumurtası büyüklüğünde nübüvvet mührü yazılıydı. Hatem-i nübüvvet: "Allahü vahdehü la şerike leh Muhammeden abduhü ve rasulullah tevecceh haysu şi'te feinneke mansur " Faydaları 1-Sabah ve akşam abdestli olarak bakılır.Kişinin işi rast gider. 2-Eve çerçeve yapıp asılır.Büyü,Cin ve Şeytandan korunur. 3-Yatmadan önce abdestli olarak bakarsa güzel rüya görür. 4-Bolluk ve Bereket 5-Yeni bir aya ve yeni yıla girerken abdestli olarak bakılır.(Hicri Takvime göre) 6-Kişi Ev sahibi olur.Tablo olarak uzun süre evde asılı kalırsa 7-Yolculuğa çıkmadan önce bakılır.Rahat ve huzurlu geçer. 8-Hasta kişi abdestli olarak mühre baksın "Allahü vahdehü la şerike leh Muhammeden abduhü ve rasulullah tevecceh haysu şi'te feinneke mansur " günde 33 veya 313 defa bu zikri çek. Nübüvvet Mührüne abdestli bak Allah'ın korumasına girersin.Buna inan eğer sen imanlıysan buna inanırsın.Hastalık,talihsizlik ve şansızlık tan korunursun. Büyük Güç,Bereket,Mutluluk ve iyi haberler alacaksın.Sabah güneş doğarken Akşamda abdestli olarak mühre bir kaç dakika bak. Üçgen Mühür Nal-i Şerif Nübüvvet Kaynak:Hizbul Azam (En Büyük Dua) kitabı / yazarı medine i münevvere'den gelen Şeyh Sufi Muhammed İkbal
  2. Cüzdan Duası "Bismillahirrahmanirrahim Hüvel ganiyyül aziz.Dal-Ha-Hamza-Lam-Dal-Dal-bihi " Anlamı: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla O, çok zengindir ve üstündür. Dal hamzanın hatırı için lam dal dal vardır. Dini takvime göre islami (arabi) ayın yedinci günü abdestli olarak safran mürekkebi ile arapça olarak yazılır. Düzenli gelir elde etmek için cüzdanın içinde saklanır.Süresi dolunca yine islami ayın sonunda denize veya nehre atılır. Her arabi ayın yedinci günü cüzdan duası yazılır ve arabi ayın sonunda da denize veya nehire atılır.yani her ay cüzdan duası yenilenir. Bulunduğunuz yerde deniz yada nehir yoksa bir kova suda 24 saat bekletin sonra toprağa gömün. Allah'ın izniyle hiç parasız kalmazsın ve kazancın %100 artar.Düzenli gelir elde edersin.ama bunun sırrını kimseyle söyleme Rızık ve bereket için çok güçlü bir mühürdür.Cüzdanın içinde saklanır.İsteyen kumbarasının veya çantasının içinede koyabilir. Kaynak:Bihar'ul Envar yazmıştır.
  3. Salavat-ı Taç Allahümme salli ala Seyyidina `ve Mevlana Muhammedin sahibid Taci vel-mil` raci vel-burâki ve'l-`alam Dafi`il-bela'i vel-veba'i vel-kahti vel-Meradi vel-alam. ismuhu maktubum merfu `meşfu um` menkusun fil levhi vel-Kalem. Seyyidil `arabi vel-` acem. cismuhu mukaddesum Mu `attarum mütahherum münevverun fil-Beyti vel-haram. şemsid duha bedrid Duca sadril `ula nuril Hüda kahfil vara misbahiz zulem. Cemilis şiyem Şefi il-Umam'ın. Sahibil cudi vel-kerem. Vallâhü `asimuhu. ve cibrilu kadimuh. vel-burâku merkebuhu. vel-mil `racu saferuhu ve sidratu el-Müntehâ makamuh. Ve Kabe gavseyni matlubuhu. vel-matlubu maksuduhu vel-maksudu mevcuduh. Seyyidil mürselin. hatemin nebiyyin şefi `il mudnibin. Anisil garibin rahmetil lil `Alemin. Rahatil `aşikın. Muradil müştakin. şemsil `arifin. Siracis salikın Misbahil mukarrebin. Muhibbil fukara'ay vel-guraba'ay vel-mesakin. Seyyidit fekaleyn nebiyyil harameyn. imamil i kıbleteyn.Vesiletina fid dareyn. Sahibiİ Kabe gavseyn mahbubi rabbil meşrikayni vel-mağribeyn. Ceddil Hasani vel-Hüseyin Mevlana ve mevlah fekaleyn Ebil Kasim Muhammed'in ibni `Abdillah nurim min nurillahi ya eyyühel müştakuna bi nuri cemalihi Sallu` aleyhi ve Alihi ve ashabihi ve sellimu Teslima Salavat-ı Taç Faydaları Bu mübarek salavat-ı şerifin sınırsız faydaları vardır.Felaketler, salgın hastalıklar, kuraklık, hastalık ve korkularından kurtulur. Düzenli olarak ezberden okunursa rızık artar.büyü ve cinlerin kötülüğünden korunur. ve üzerindeki felaketler,musibetler gider. cuma yatsıdan sonra 70 defa okunursa Efendimiz (s.a.v )rüyasında görür.Bunu 11 gece yapmalı Kalbi Temizlemek İçin sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okursa Cinlerden ve Büyüden kurtulur.Şeytanı kovar.salgın ve Cinleri şeytanı kovamak ve büyüyü bozmak için,diğer hastalıklara karşı güvende olmak için 11 defa okunur. Düşman ve hasetden,baskısı yöneticiden,kıskançlıktan güvende olur.Üzüntü ve kederden kurtulmak için 40 gün 41 defa okunur. Ruhun kutsallığı ve zalimden düşmandan kurtulmak için Hergün günde 3 defa sabah,ilkindi ve yatsıdan sonra 7 kez okunur. Yoksulluktan ve sefaletden kurtulmak için 40 gün boyunca 41 defa sabah namazdan sonra ezberden okunur.Bu salavat-ı şerifenin bir çok faydası vardır. Bolluk ve bereket,Ekonomik durumun düzeltmek isteyen borçlardan kurtulmak isteyen kişi bu salavat-ı tacı sabah namazdan sonra veya teheccüd vakti 7 defa ezberden okusun. Mutlu huzurlu ve varlıklı bir hayatı olacaktır. Ruhsal durumunun güçlenmesi için 3 yıllık dönem için 100 defa okunur. Hacet ve dilekler için geceyarısı 40 defa okunur. Çocuk sahibi olmak için 21 gün 7 defa okunur Efendimiz (s.a.v ) rüyada görmek için cuma gecesi 170 defa okunur. Bu salavat-ı tacın faydaları o kadar geniş ki okuyan kişiyi Allah korur.ona huzur verir. rızkı artar.Cinlerden Büyüden ve Kötülüklerden korunur.üzerindeki felaketleri kaldırır.Cennete gitmek ve Yükseliş için mübarek kadir gecesinde okunur.Receb ayında da bu salavat okunur. Bu salavatı şerife okumak için ön koşullar 1-Ezberden okumak 2-Temiz olmak hem bedenen hem de elbiseler temiz olmalı üzerinde leke olmucak güzel koku sürmeli (Kirlilik dönemde ara verilir) 3-Okuma yapılan oda temiz olacak 4-Abdestli ve kıbleye dönük olmak Kaynak: Ebu Bekr Bin Salim
  4. Salavat-ı Kibrit-i Ahmer ruhsal etkisi çok güçlü ve yüksek gelir,bereket getiren sırlarla dolu bir salavatdır.Şeyh Muhyiddin Abdül Kadir Geylani Hz.yazmıştır.O Dünyanın Kralı Adem soyunun lideri yüce ışık yansıyan, ısı kalem manevi usta her yıl milyonlarca müslüman tarafından anılır.Türbesi Irak Bağdatdadır.Kibrit-i Ahmer kırmızı kükürt ve felsefe taşı anlamına da gelmektedir. Kırmızı tasavvuf'un rengidir.İslamiyetin kırmızı gelinli elbiseleri bu yüzdendir.Evliliğin kalıcı olacağına inanılmıştır.Bu salavat-ı şerifenin özel bir gücü vardır. Okuyan kişi çok şanslıdır.Maddi ve Manevi ilerlemek için seçmeli güçlü bir araçtır. Kibriti Ahmer Şerif Bereket,Nimet ve İlahi güçle doludur. Bismillahirrahmannirrrahim İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ(teslîmen).33 / AHZÂB - 56 Abdul kadir Geylani Hz.Bu 3 önemli salavatı iyi belgelemiştir.Bunlar şunlardır. Bolluk Taşan Salavatlar 1-Salavat-ı Suğra:küçük salavat kısa bir salavat olmasına rağmen dünya çapında ün yapmıştır. Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik. 2-Salavat-ı Vusta (Orta salavat) Kibrit-i Ahmer (Kırmızı Kükürt) Felsefe taşı anlamınada gelmektedir.Maddi manevi ilerlemek için çok güçlü bir araçtır. a) Kenzül Azam (Büyük Hazine) kibriti ahmer bu salavatla başlar. b) salavatı suğra (Küçük Salavat) c) salavatı İn'am (Salavat-ı Müchever) ve kibriti ahmer kuran-ı kerimin bu ayetleriyle biter. (saffat:180-181-182) 3-Es Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat) 33 salavat ve 25 adet kuran-ı kerimin zengin ayetlerinden oluşan yaklaşık 20 sayfalık manevi baş yapıt, çok güçlü bir duadır. Delailül Hayrat (iyiliğin kanıtları) İmam Muhammed Süleyman Cezûli, Hizbul Azam (Büyük Dua) Hazreti Molla Ali el- Kâri Hayrat arasında Mecmuah salavat-ı resul Şeyh Abdur Rahman tarfından,(Efendimiz s.a.v hakkında derleme) Mecmuatül ahzab derlemeleri Şeyh Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevi'nin üç ciltlik bir dua mecmuası.İmam Yusuf Bin İsmail in salavat-ı el efdal seyyidi es sadet (En büyük nimet) Muhammed Salim Bevvab tarafından derlenen Evrad-ı Kadiriyyeh (Gönüllü Dualar) Nithar Ahmed tarafından salavat-ı şerif (yüce nimet) El-Allâme Habibul Beşar Kadiri tarafından Faziletli salavat-ı şerif (yüce nimetin faydaları) Bunlar aynı zamanda yazılmıştır. Onun En iyi Bilinen Salavatları • Salavat-ı Suğra (Küçük Salavat) • Kibriti Ahmer (Kırmızı Kükürt) • Es-Salavat-ı Kübra (En Büyük Salavat) • Kenzü'l A'zam (Büyük Hazine) • Hurûfu Mukatta Duası • Sevgili Peygamberimiz hakkında Selatü Selam • Kutsal Peygamberin kutsanmış Oğlu Salavat yanında (nimetler), Şeyh Abdul Kadir Geylani Onun Büyük Manevi Eserleri Şunlardır. 1. Sırr'ül Esrar (Gizli Sırlar) 2. Fütûh' ül - ğayb (Gaybın Anahtarları) 3. Gunyet'üt Talibin (Arayanlar İçin Zenginlik) 4. El- Fethu'r Rabbani (Alemlerin Anahtarı) Kaynak:Muhammed Riaz Kadiri Abdül Kadir Geylani Hz Öğretileri Salavat-ı Kenzül Azam (Büyük Hazine) Salavat-ı kibriti ahmer ve salavat-ı kübra her iki salavatda da mevcut Kenzül Azam (büyük hazine) olarak adlandırılan bir mücheverdir.Bu salavat El- Fethu'r Rabbani (Alemlerin Anahtarı) kitabında ayrı basılmıştır. Bu salavat Gavsa'ul Azam Şeyh Muhyiddin Abdul Kadir Geylani Hz.tarafından yazılmıştır. Allâhümmec’al efdale salavatike ebeden. Ve ennema bereketike sermeden Ve ezka tahiyyetike fadlen ve adeden * alâ eşrefil halâigıl insâniyyeti Ve mecmail hakâigıl iy-âiyyeh Ve tûrittecelliyetil ihsâniyyeti Ve mehbitıl esrârı-r-Rah-niyyeti Ve arûsil memleketi-r-Rabbâniyyeti Vevâsıtati ıgdi-n-Nebiy-yine ve mukaddemi ceyşil mürseliyn Ve gâidi râkbil enbiyâil mü-kerremiyn Ve efdalil halgi ecmaiyn * Hâmili livâil izzil a’lâ ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ Şâhidi esrârıl ezel * Ve müşâhidi envâri-s-Se-vâ bigıl üvel Ve tercumâni lisânil gıdem * Ve men beil ilmi ve hılmi vel hikemi mazhari sırril cûdil cüz-i vel külli Ve insâni aynil vücûdil ulvi ve sûfli rûhi cesedil kevneyn Ve ayni hayâti-d-dâreynil mütehaggı bia’lâ rutebil ubûdiyyeti Vel mütehalligı bi ahlâkıl mekâmetil astıfa iyyetil hâlilil a’zâmi vel habiybil ekrem Seyyidina ve Mevlana ve Habibina Muhammedibni abdillâh ibni abdilmuttalib ve alâ sâiril enbiyâi vel mürseliyne ve ala melaiketikel mugarrebiyn* ve alâ ibadillâhi-s-Sâlihiyn * min ehli-s-Semâvâti ve ehlil erdiyna kül-lemâ zekereke-z-zakirûn * ve ğafele anzikrikel ğâfilûn* ve sellim ve radiyallâhu an eshâbi resulillâhi ecmaiyn. Amin Salavat-ı Suğra Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik. Manası: Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta öyle ki, had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O’nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle. Bu salavat-ı şerif sabah 10 ve akşam 10 kez okur ise, Allah teâlâya yaklaşacaktır.. Bunun dışında, dünyanın bütün felaketlerinden güvende olacaktır. Allah'ın sonsuz rahmeti ve bereketi onun üzerine başlayacaktır.Bu salavatı şerifte özel büyük bir nimet vardır.Şeyh Abdul Kadir Geylani Hz.Bağdatda yazmıştır.Dünya çapında ün yapmıştır.çok kutsal çok önemli ve çok etkili bir salavatdır.% 100 başarı getirir.sabah ve akşam 10 defa okunur.İstersen günde 20 defada okuyabilirsin. Salavat-ı İn'am (Mücevher) Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve ifdalih. Dünya ve ahiretde rızık bolluğu için.Bu salavat-ı şerif yatmadan önce 313 defa okunmalıdır.Bir salavat bir mücheverdir.Ödülü büyüktür. Salavat-ı Kübra (Büyük Salavat) Kuran-ı Kerimin 25 ayetleri arasında 33 salavat manevi bir mozaik serpiştirimiş salavatdır.El Hac İsmail ibn Es Seyyid Muhammed El Kadiri Seid tarafından derlenmiştir. ( el füyuzat ı rabbaniyye) Es-Salavatı Kübra Duası (En Büyük Salavat) Bismillahirrahmanirrahim Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm.(9 / TEVBE - 128 ) A'büdu'llahe rabbi ve lâ üşrike bihi şey'en Allahümme inni ed'ûke bismik elhüsna külliha La ilahe İla ente Sübhaneke en tusalliye alâ muhammedin ve alâ muhammedin Kema sallayte 'ala İbrahime ve' ala ali Ibrahim inneke hamidün mecid. Allahümme Salli 'ala Muhammedi-nin-Nebiyi'l ümmiyyi Ve 'ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima Ve sallallahü 'ala ve Muhammed-in' ala ali Muhammed-in Salaten mâ hüve ehlüha Allahümme Ya Rabbi Muhammed-ve ali Muhammed-in salli alâ Muhammedin ve alâ ali muhammedin ve eczi muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme mâ hüve ehlühü Allahümme rabbis-semavatis seb'i ve Rabbe'l 'arşil azim.rabbenâ ve rabbe küllü şey'in ve münzilet tevrâti vel incili vez zeburi vel Kur'anil azim. Allahümme entel evvelü feleyse kableke şey'ün Ve entel âhirü feleyse ba'deke şey'ün Ve entez zahirü feleyse fevkake şey'ün Ve entel bâtınü feleyse dûneke şey'ün felekel hamdü Lâ ilahe İlla ente Sübhaneke İnni küntü minez zalimin Mâşâallahü kane ve mâ lem yeşa lem yekün lâ kuvvete İlla billah. Allahümme Salli 'ala Muhammed-in' abdike ve Nebiyyike ve Resulike Salaten MübâreketenTayyibeten kemâ emerte en nusalliye aleyhi ve selleme teslima Da'vâhum fîhâ subhânekellâhumme ve tehiyyetuhum fîhâ selâmun, ve âhıru da'vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîn (10 / YÛNUS - 10 ) Yâ sîn.Vel kur’ânil hakîm.İnneke leminel murselîn.Alâ sırâtın mustekîm.(36 / YÂSÎN 1-4) Le kad mennallâhu alel mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin). (3 / ÂLİ İMRÂN - 164 ) Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tensurunnehu, kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn.(3 / ÂLİ İMRÂN - 81) Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.(21 / ENBİYÂ - 107) Allahümme salli ve sellim 'ala' abdike ve nebiyyike ve resûlike seyyidina ve nebiyyinâ Muhammed ellezine yettebiûner resûlen nebiyyel-ümmiyellezi ver-râsûlil-arabiyyi ve alâ alihi ve eshâbihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi Salaten tekûnü leke rıdan ve lehü veli hakkihi eda. Ve âtihil -vesilete ve'l fazilete Veş-şerefe ved-derecetel aliyeter-refi'âte Veb'ashül makâmel mahmûdellezi ve adtehü yâ erhamer rahimin. Allahümme innâ netevesselü bike ve nes'elüke ve neteveccehü ileyke bi kitâbikel -azizi ve nebiyyikel kerimi seyyidina muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem. Ve bi şerefihil-mecidi Ve ebeveyhi ibrâhime ve ismaile Ve bi sâhibeyhi Ebi Bekrin ve Umera ve zinnûreyn usmâne ve âlihi fâtımete ve aliyyin ve veledeyhima el-Haseni vel Hüseyni ve ammeyhi hamzete vel abbase ve zevceteyhi hadicete ve Âişete. kaynak Delâil-i Abdulkadir Geylani salavat-ı kübra tercüme ve şehri gerçek salavatı kübra duası budur.bunun dışında iki salavatı kübra daha var ama gerçeği bu salavatı kübra 33 salavat ve 25 kuranı kerim ayetinden oluşmaktadır.Yaklaşık 20 sayfalık bir duadır.Bu sadece özetidir.Kitapta tamamı var. Fazileti Kim bu Es-Salavatı Kübra duasını okursa Allah üzerinden 72 bin çeşit bela ve musibeti alır.Hasta ise şifa bulur.Onu kıyamet günü şiddetinden kurtarır.Çok büyük rızık ve nimet alır.Duası kabul olur.Günahları bağışlanır.Dileği gerçekleşir.Hacet için Cuma gecesi niyetlenip okunur.
×
×
  • Create New...