Jump to content

saliwild

Üye
  • Content Count

    13
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

313 Excellent

About saliwild

  • Rank
    -Kapatılmış Üyelik-

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Helal rızık ve hayırlı evlatlara sahip olmak için meşayıhtan bir zata ilham edilen kıymetli dua Ebu'l Abbâs Ahmed es-Şercî ez-Zebîdî (rahimehullâh)'ın meşayıhın kıymetli terceme-i hallerine dair kaleme almış olduğu "Tabakâtü'l-havâs ehli's-sidki ve'l-ihlâs " isimli eserindeki Ebu Sa'îd Abdullâh ibni Yezîd el Kasimî (kuddise sirruhu)'nun hayatını anlatırken şu hadiseye yer vermiştir. Bu zat bir Kadir gecesinde rüya aleminde Allâh-u Te'ala'yı görmüş ve Kendisinden helal rızık ve hayırlı, dindar ve salih evlatlara kavuşmayı istemiş, bir kaç gece sonra hatiften gelen bir nida ile kendisinde çok faziletlerin olduğu bir duayı işitmiş ve her sıkıntı anında bu duayı okuyup feraha ulaşmıştır. Bahsedilen dua şöylecedir : "Ey Allâh ! Ey mahlukatı hikmeti ile yaratan ve zeval bulamasınlar diye gökleri ve yeri kudretiyle tutan ! Ey evveliyyetinin başlangıcı olmayan ! Ahiriyyetinin de nihayeti olmayan ! Ey gökleri ve yeri eşsiz bir biçimde yaratan ! Ey asla inkar olunamayacak iyilik sahibi ! Ey Allâh ! Senden istiyorum, çünkü hiç şüphesiz rahmet Sende mevcuttur ve Senin mağfiretin malumdur ! Ey her zayıfın sahibi ! Ey her zorda kalanın yardımcısı ! Ey Allâh ! Ey Rahmân ! Ey Rahîm ! Kabirdeki yalnızlığıma ve Senden başka kimsem olmamamasına acı !". [Ebu'l Abbâs Ahmed es-Şercî ez-Zebîdî, Tabakâtü'l-havâs ehli's-sidki ve'l-ihlâs, sh:187-188]
×
×
  • Create New...