Jump to content

Esma_58

Üye
 • Content Count

  1,153
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Esma_58 last won the day on October 22 2009

Esma_58 had the most liked content!

Community Reputation

11,419 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. 81-TEKVİR: Sûresi denilir. Mekke'de inmiştir. Âyetleri : Yirmidokuz. Kelimeleri : Yüz otuz dokuz. Harfleri : Beşyüz otuzüç. Fasılası : harfleridir. İmam Ahmed, Tirmizî ve Hâkim'in İbnü Ömer (r.a)'den rivayet ettiklerine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Her kim Kıyamet gününe gözüyle görüyormuş gibi bakmayı arzu ederse ve sûrelerini okusun." 1. izeşşemsu kuvviret. 1.Güneş, köreltildiği zaman, 2. ve izennucumunkederet. 2.Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman, 3. ve izelcibalu suyyiret. 3.Dağlar, yürütüldüğü zaman, 4. ve izel'işaru 'uttılet. 4.Gebe develer, kendi başına terk edildiği zaman, 5. ve izelvuhuşu huşiret. 5.Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman, 6. ve izelbiharu succiret. 6.Denizler, tutuşturulduğu zaman, 7. ve izennufusu zuvvicet. 7.Nefisler, birleştiği zaman, 8. ve izelmev'udetu suilet. 8.Ve 'diri diri toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman: 9. bieyyi zenbin kutilet. 9."Hangi suçtan dolayı öldürüldü?" 10. ve izessuhufu nuşiret. 10.Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman, 11. ve izessema'u kuşitat. 11.Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman 12. ve izelcahıymu su''ıret. 12.Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman, 13. ve izelcennetu uzlifet. 13.Cennet de yakınlaştırıldığı zaman, 14. 'alimet nefsun ma ahdaret. 14. (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir. 15. fela uksimu bilhunnesi. 15. Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen(gezegen)lere, 16. elcevarilkunnesi. 16.Bir akış içinde yerini alanlara; 17. velleyli iza 'as'ase. 17. Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun, 18. vessubhı iza teneffese. 18.Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha; 19. innehu lekalu resulin keriymin. 19.Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür; 20. ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin. 20.(Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi Katında şereflidir. 21. muta'ın semme emiynin. 21.Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir. 22. ve ma sahıbukum bimecnunin. 22.Sizin sahibiniz bir deli değildir. 23. ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni. 23.Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür. 24. ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin. 24.O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.) 25. ve ma huve bikavli şeytanin reciymin. 25.O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir. 26. feeyne tezhebune. 26. Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz? 27. in huve illa zikrun lil'alemiyne. 27.O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir; 28. limen şae minkum en yestekıyme,. 28.Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için. 28. limen şae minkum en yestekıyme,. 29. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 29. ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.Tefsir
 2. Cok $iddetli yagmur yagiyor, eger orda da yagiyorsa degerlendirin..
×
×
 • Create New...