Jump to content

nargiz

Üye
 • Content Count

  138
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

nargiz last won the day on December 22 2019

nargiz had the most liked content!

Community Reputation

5,104 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Niyet Ettiğin Şeyi Rüyada Görme Duası Niyet ettiğin bir şeyi rüyada görmek için Nasr Suresi’ni beş (5) kere okuyup her birini bir parmağına üfledikten sonra 11 kere Selavat 1 kere Fatiha ve Kevser suresini okuyup sağ tarafına yüzü kıbleye gelecek şekilde yatsa niyet ettiği şeyi rüyada görür.
 2. bu dua gece yarisi okunur. hayatinda her ne istersan fazlasiyla ol diyan duadi. ve fazla soru istemiyorum inanan soru sorduguna yapsin 3 saat sürür ve içten, sessiz bir şekilde okumak lazım arkadaşlar bilginize... 11 Kere Salavat, 1 kere – Fatiha. 7 kere - Bismillahirrahmanirrahıym. Elif lam mim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te’huzühu sinetün ve la nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu ındehu illa bi iznih, ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şeyin min ılmihi illa bi ma şae, vesia kürsiyyühüs semavati vel erda* 70 kere - ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym. 7 kere - Bismillahirrahmanirrahim. Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü'minıne raufür rahıym. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym. 19 kere - Bismillahirrahmanirrahim. 1 kere - Bismillahil kafi. Bismillahiş şafi. Bismillahil muafi. 1 kere - Bismillahilezi Lâ ilâhe illa huvel hayyül kayyum. Bismillahillezi lâ ilâhe illa huve zülcelali vel ikram 21 kere – Bismillahillezi la yeddurru meaismihi şey’un fil ardi va la fis semai ve huves semiul alim. 1 kere - Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel kur'ane ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddian min haşyetillahi ve tilkel emsalu nadribuha lin nasi le'allehum yetefekkerune. Huvallahulleziy la ilahe illa huve alimul ğaybi veş şehadeti huver rahmanur rahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve el melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul aziyzul cebbarul mutekebbiru. Subhanallahi amma yuşrikune. Huvallahul halikul bariyul musavviru lehum esmaul husna yusebbihu lehu ma fiys semavati vel'ardı.3- Ve huvel'aziyzul hakiymu. 7 kere - Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuziğ kulubena ba de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeten. Inneke entel vehhab.Ve kül cael hakku ve zehekal batilu innel batile kane zehuka. Rabbena inneke caimun nasi li yevmin la raybe fihi innallahe la yuhlifül miad. Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine ve la yezıdüz zalimine illa hasara. 10 kere - Bismillahir rahmanir rahiym. Kul hüvallahü ehad. Allahüs samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad 7 kere - Bismillahir rahmanir rahiym. Kul e'uzü bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab.Ve min şerrin neffasati fiyl'ukad. Ve min şerri hasidin iza hased 7 kere - Bismillahir rahmanir rahiym. Kul e'uzü bi rabbin nas. Melikin nas İlahin nas. Min şerril vesvasil hannas Elleziy yüvesvisü fiy sudurin nas. Minel cinneti ven nas. 10 kere- Bismillahirrahmanirrahim. 1 kere - Allahümme Sahhan Sahhan Sahhan. Vehhan, Behhan. 35 kere - Ha Mim. 1 kere- La yünsarune 21 kere - Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun. 35 kere - Kaf ha ya ayn sad. 35 kere - Ha mim,35 kere - Ha mim ayn sin kaf. 1 kere- La yüsad daune anha vela yünzifun. 3 kere - Ya Rabbim. hepsi birlikde 111 kere - Allahumma Kafi Kafi Kafi . Ya Allahu ya Allahu ya Allah. ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim. ya Rahmanu ya Rahimu ya Kerimu ya Latifu ya Ganiu ya Mugni ya Fettahu ya Razzâku ya Hayyu ya Kayyumu ya Hannanu ya Mennanu ya Bedios semavati vel ardi ya Malikül Mülkiu ya Zül Celalil vel İkramu ya Zül Celalil vel İkramu ya Zül Celalil vel İkramu. ya Hu ya Hu ya Hu ya men Hu ya ilahen illallahu ya ilahen illallahu ya ilahen illallahu Dua (..........) 50 kere - Bi rahmetike ya Erhamer rahımiyn. 11kere - Salavat .
 3. Allahu Latifun bi ibadihi yarzuqu man yashau va huval' Kaviyyul aziz Allahumme ya Latifu ya Allah ya Kerimu ya Allah ya Ganiyyu ya Allah ya Fetah ya Allah ya Rezzak ya Allah Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr'ur-razigîn." Bunu her gece 1001 defa oku olacagini 7 güne kandin gorursun insaallah oldugdan sonra her gun 101 gefa oku
×
×
 • Create New...