Jump to content

sevgi zindanlari

Üye
  • Content Count

    926
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

12,952 Excellent

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Görünmezlik duasi Eger bir kisi takip ediliyorsa veya ablukaya alinmissa ve onu takip edenlerden kurtulmak istiyorsa asagidaki duayi üc defa bir avuc kuru toprak üzerine okuyup o topragi havaya atacak Allahin izniyle o kisiler artik onu fark etmezler ve o onlari atlatacakdir.Veya ayni duayi bir kagit üzerine yazarsa ve o kagidi üzerinde tasirsa yine istedigi kisileri atlatir. Dua; Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe agseynahüm fehüm la yübsirunVe sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü`minunHatta iza belaga beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavlaKalu ya zel karneyni inne ye`cuce ve me`cuce müfsidune fil erdi fe hel nec`alü leke harcen ala en tec`ale beynena ve beynehüm seddaKale ma mekkenni fihi rabbi hayrun fe eiynuni bi kuvvetin ec`al beyneküm beynehüm redmaAtuni züberal hadid hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfühu hatta iza cealehu naran kale atuni üfrig aleyhi kidraFemestau ey yazheruhü ve mestetau lehu nakba kale haza rahmetüm mir rabbi fe iza cae va`dü rabbi cealehu dekka ve kane va`dü rabbi hakka. serkan tekinSifali Duallar
×
×
  • Create New...