Jump to content
Guest kayıp

Muharrem Ayının İlk 10 Günü Yapılacak İbadet...

Recommended Posts

Guest kayıp

MUHARREMİN BİRİ İLE ONU ARASINDA KILINACAK NAMAZ

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Namaza şöyle niyet edilir: "Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.

2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf.

4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf.

6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir. (Fazilet Neşriyat, Duâ ve İbâdetler)

 

drı arkadaşlar konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar ekleme yaparlarsa sevinirim:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest mavera
MUHARREMİN BİRİ İLE ONU ARASINDA KILINACAK NAMAZ

Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Namaza şöyle niyet edilir: "Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.

2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf.

4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.

5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf.

6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir. (Fazilet Neşriyat, Duâ ve İbâdetler)

 

alıntıdrı arkadaşlar konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar ekleme yaparlarsa sevinirim:)

AŞURA GÜNÜ YAPILACAK İŞLER

Bir kimse aşura günü boy abdesti alırsa ölüm hastalığı hariç hiç hasta olmaz.

Gözlerine sürme çekerse sene boyunca göz ağrısı görmez.

Bir hastayı ziyaret ederse bütün insanları ziyaret etmiş gibi sevabı alır.

Birine bir içimlik su veren kimse göz açıp kapayacak kadar zaman dahi, Allah'a asi olmamış gibi olur.

Bir kimse, aşağıda anlatılacak şekilde dört rekât namaz kılarsa Allah'u Teala onun elli senelik geçmiş, elli senelik de gelecek günahını bağışlar. Mele–i âlâda dahi, onun için nurdan bir köşk yapar:

Her rekâtında bir kere Fatiha suresi, elli bir kere (51) ihlâs suresi okunur.

 

* * *

Bir başka rivayette ise, bu namaz şöyle anlatılmıştır:

“Dört rekât olup her iki rekâtta selâm verilir. Her rekâtta, bir Fatiha suresi, bir Zilzal suresi (99. Suredir.), bir kere Kâfirun suresi (109. Suredir), bir kere ihlâs suresi (112. Suredir.) okunur. Namaz bittikten sonra da, Rasulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimize yetmiş kere salâvat okunur.”

O gün, siz oruçlu olunuz. O günde, çoluk çocuğunuza bolluk gösteriniz.

Her kim, aşura günü, malından bolca harcarsa Allah'ü Teala, senenin diğer günlerinde ona bolluk ihsan eyler.

Bir kimse, aşura günü oruç tutarsa, kırk senelik günahına kefaret olur.

Bir kimse, aşura gecesini ihya eder de; gündüzünü de oruçlu geçirirse, ölüm acısını anlamadan ölür.

 

* * *

Hazret–i Ali Radıyalahu Anh Rasulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

"Bir kimse, aşura gününü ihya ederse Allah–ü Teala onu dilediği gibi diriltir".

Rivayetlere göre bir kimse, çoluk çocuğuna aşura günü bolluk gösterirse Allah'ü Teala, senenin kalan günlerinde ona bolluk ihsan eyler.

 

* * *

Süfyan Rahmetullahı Aleyh şöyle dedi:

"Aşura günü için anlatılan durumu, elli sene denedik, bolluktan başka bir şey görmedik".

 

* * *

Bize ulaşan haberlerde Rasulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse, aşura günü çoluk çocuğuna bolluk gösterirse Allah'ü Teala senenin diğer günlerinde bolluk ihsan eyler".

Bir kimse, zinet günü sayılan aşura günü oruç tutarsa senenin içinde kaçırdığı nafile oruçlara yetişmiş olur.

Bir kimse, aşura günü sadaka verirse sene içinde kaçırdığı sadaka verme sevabına yetişmiş olur

Bir kimse, içinde misk bulunan sürme ile aşura günü gözünü sürmelerse gelecek senenin aynı gününe kadar gözünden şikâyet etmez.”

 

* * *

Rasulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bir gün evinde göçken kuşu gördü; şöyle buyurdu :

"Bu, aşura günü oruç tutan ilk kuştur".

 

* * *

Kays b. Ubade şöyle anlattı:

"Vahşî hayvanlar, aşura günü oruç tutarlar.”

 

* * *

Ebu Hüreyre Radıyallahu Anh, Rasulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin şöyle buyurduğunu haber verdi:

"Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç Muharrem olarak bilinen Allah'ın ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz, aşura günü gece yarısında kılınan namazdır.”

 

* * *

Hazreti Ali Radıyallahu Anh, Rasulüllah efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:

"Allah'ın ayı olan muharrem ayında, Allah–ü Teala bir kavmin tövbesini kabul buyurdu. Onlardan başka bir kavmin tövbesini de kabul buyuracaktır".

 

* * *

İbn–i Abbas'tan gelen rivayette Rasulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse, zilhicce ayının son günü muharrem ayının dahi ilk gününü oruçlu geçirirse geçmiş seneyi oruçla kapamış, gelecek seneye de oruçla başlamış olur. Allah'ü Teala bu vesile ile onun elli senelik günahını siler."

 

* * *

Urve, Hazret–i Aişe Radıyallahu Anha’nin şöyle dediğini anlattı:

"Aşura, cahiliyet devrinde Kureyş'in oruç tuttuğu bir gündü. Mekke'de iken, Rasulüllah dahi, o günü oruç tutardı. Rasulüllah efendimiz, Medine–i Münevvere'ye geldikten sonra ramazan orucu farz oldu. Bu durumda, isteyen aşura gününü oruç tuttu; isteyen de tutmayıp bıraktı".

 

* * *

İbn–i Abbas Radıyallahu Anhum şöyle haber verdi:

"Rasulüllah efendimiz, Medine–i Münevvere'ye geldiği zaman gördü ki, ******ler oruç tutuyorlar. Bu durumu onlara sorduğu zaman, dediler ki:

–Allah'ü Teala, bugün Musa’ya ve İsrailoğullarına yardım etti. Firavun'u alt etti. Bunun için, ona tazim olarak oruç tutuyoruz.

Bunun üzerine, Rasulüllah efendimiz şöyle buyurdu:

–O günü oruçlu geçirmeye bizim daha çok hakkımız var.

 

AŞURE GÜNÜ ORUCU

Rasulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz aşura günü oruç tuttu, o gün oruç tutulması için dahi emir verdi. Dediler ki:

–Ya Rasulellah, bugüne ****** ve Nasara dahi tazim etmektedir?

Bunun üzerine, Rasulüllah efendimiz şöyle buyurdu:

–O halde, gelecek sene muharrem ayının dokuzuncu günü oruç tutarız.

Ancak, ertesi seneye kalmadan, Rasulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz ebedî âleme teşrif eyledi. ******lerin aşura günü oruç tutmalarından dolayı ibadet hususunda bile Efendimiz onlara muhalefet ederek bir gün öncesi ile oruç tutmamızı emretmiştir. Sadece onuncu günü oruç tutmak bundan dolayı mekruh olup bir gün öncesi ve sonrası ile tutulmalıdır.

 

* * *

İbn–i Abbas Radıyallahu Anhum Rasulüllah efendimizin şöyle buyurduğunu haber verdi:

"Eğer gelecek seneye kadar kalırsam, dokuzuncu günü oruç tutarım".

Bunu, aşura gününü kaçırma tehlikesi dolayısıyla anlatmıştır.

 

HAZRETİ HÜSEYİN AŞURE GÜNÜ ŞEHİT EDİLDİ

Hazret–i Ali'nin Radıyallahu Anh’ın oğlu Hazret–i Hüseyin Radıyallahu Anh aşura günü şehid edildi.

Ümmü Seleme Radıyallahu Anha şöyle anlatıyor:

"Rasulüllah efendimiz, benim konağımda idi. Bu sırada Hüseyin onun yanına geldi. Onları kapıdan gördüm. Hüseyin Rasulüllah efendimizin göğsüne yaslanmıştı, oynuyordu. Bu sırada, Rasulüllah efendimizin elinde bir parça çamur toprak vardı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Hüseyin onun yanından çıkınca ben girdim. Rasulüllah efendimize şöyle dedim:

–Anam babam sana feda ya Rasulellah. Demin elinde bir parça çamur toprak vardı ve sen ağlıyordun neden? Rasulüllah efendimiz bana şöyle buyurdu:

–O göğsüme yaslanmış oynuyordu. Bundan da ferahlık duyuyordum. Bu sırada, Cebrail geldi. Onun şehit edileceği toprağını.

 

* * *

Hazreti Hüseyin'in şehid olduğu günü musibet, feryad–u figan günü kabul edip o gün ağıt yakmalar dinimizin ruhuna uygun değildir. Şayet onun ölüm gününü bir musibet günü olarak kabul edersek ondan daha büyük bir musibetin olduğu günü musibet günü bilmemiz gerek yani Pazartesi gününü. Zira Allah'ü Teala Peygamberi Muhammed'in ruhunu o gün almıştır. Ona salât, ona selâm.

 

ALLAH’IN GÜNLERİ MUSİBET GÜNÜ OLARAK ANILAMAZ

Hazret–i Âişe'nin Radıyallahu anha anlatıyor:

"Babam (Ebu Bekir) bana şöyle sordu:

–Rasulüllah efendimizin vefatı ne günü oldu?

Dedim ki:

–Pazartesi günü idi.

Şöyle dedi:

"Temennim o ki, ben de o gün öleyim.”

Ve Hazret–i Ebu Bekir dahi o gün, yani Pazartesi günü vefat etti. Allah ondan razı olsun. Şu bir gerçektir ki; Hazret–i Resul'ün ve Hazret–i Ebu Bekir'in yitirilmesi, onlardan başkalarının yitirilmesinden daha önemlidir. Kaldı ki ulema pazartesi gününün pek şerefli bir gün oluşu üzerinde fikir birliğine sahiptir. Keza o gün, oruç tutmanın fazileti üzerine dahi ittifak etmişlerdir.

Bundan başka, pazartesi, ameller Yüce Allah'a arz olunur. Perşembe günü dahi, kulların amellerinin Yüce Allah'a arz edildiği gündür. Ve ne pazartesi ne de perşembe günleri birer musibet günü değildir. Onlar gibi, aşura günü dahi, bir musibet günü olarak bilinmemelidir. Şayet aşura günü, bir musibet günü olarak kabul edilecek olursa artık ferah ve sürür günü olacak hiç bir gün kalmaz. Bu manadaki rivayetleri, ayrıntıları ile daha önce anlattık, o günün faziletini belirttik. Şöyle ki:

 

* * *

Allah'ü Teala o gün nice peygamberini düşmanlarından kurtarmış, düşmanlarını dahi o gün helak etmiştir. Bu helak edilen düşmanlar arasında Firavun ve kavmini sayabiliriz. Daha başkaları da vardır. Allah'ü Teala yeri, semaları ve çeşitli eşyaları aşura günü yaratmıştır. Âdem aleyhisselâmı dahi aşura günü yaratmıştır. Aşura günü oruç tutanlara, Allah'ü Teala bol sevap hazırlamıştır.

Aşura günü oruç tutanların günahları silinecek, hataları atılacaktır. Aşura günü, diğer günler arasında iki bayram, cuma, arefe ve başka faziletli günler gibidir. Şayet aşura günü bir musibet günü olarak kabul edilecek olsaydı böyle bir şeyi sahabe ve tabiin kabul eder bize de haberi ulaşırdı. Zira o günlere onlar bizden daha yakındır, özellikleri bizden daha fazladır. Hâlbuki aşura günü çoluk çocuğa karşı eli açık olmak, o gün oruç tutmak için onlardan teşvik gelmiştir.

 

* * *

Hazret–i Ali Radıyallahu Anh aşura günü oruç tutmak için emir vermiştir.

Oruç tutanlara Hazret–i Âişe Radıyallahu .anha sormuş:

–Bugün oruç tutma emrini size kim verdi?

Demişlerdir ki:

–Hazret–i Ali. Bunun üzerine şöyle demiştir:

–Kalan ashabdan sünnetleri en iyi bilen odur.

 

* * *

Bu arada, Hazret–i Ali Radıyallahu Anh Rasulüllah efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

 

"Bir kimse, aşura gecesini ihya ederse, yani ibadetle geçirirse Allah'ü Teala onu, arzusuna uygun bir şekilde kıyamet günü diriltir.”

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aralığın 17'si yani Zilhice ayını Muharrem Ayına bağlıyan gece

 

Aleviler'in, Kerbela'da öldürülen Hz. Hüseyin ve arkadaşları anısına tuttukları “matem orucu” olarak da bilinen Muharrem orucu 9 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

 

 

 

Faziletleri

 

İbn-i Abbas R.A. den Peygamber Efendimiz buyuruyor ki “Zilhiccenin son günü ile Muharrem'in birinci günü oruç tutan, geçmiş yılı oruçla bitirip, gelecek yıla oruçla başlamış olur. Allahü Teâlâ o kimsenin 50 yıllık günâhını affeder.”[1]

 

Ebu Hureyre’den rivayeten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Kim aşure günü kendisine ve ailesine diğer günlerden farklı olarak ikramda bulunur, genişlik sağlarsa; senenin kalan günlerinde de Allah o kimseye rızık bakımından genişlik sağlar.” (kast edilen ikram; giyecek ve yiyecek cinsinden her şeyi kapsar ) [2]

 

Peygamberimiz buyuruyor ki: ”Kim Aşure günü bir âlimin bulunduğu meclise yahut Allah’ı zikrettikleri yere gelip onlarla beraber bir saat oturursa Allah’ın onu cennete koyması bir hak olur.” [3]

 

“İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem aşûre gününde oruç tuttu ve oruç tutmayı tavsiye etti."[4]

 

“Ebû Katâde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aşûre günü tutulan orucun kıymeti soruldu; o da:

"Geçmiş bir senenin günahlarına kefaret olur" buyurdu.[5]

 

“İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Gelecek seneye kadar yaşayacak olursam, muharrem ayının dokuzuncu günü oruç tutarım."[6]

 

Peygamberimiz buyuruyor ki: ”Kim Aşure günü Müslümanlardan on kişiye selam verirse, bütün müminlere selam vermiş olur.” [7]

 

Peygamberimiz buyuruyor ki: ”Kim Aşure günü zerre kadar bir sadaka verirse, Allah ona Uhud dağı kadar sevap verir, o sevabı kıyamet günü mizanında bulur.” [8]

 

Bu ayda istiğfar etmeyi çoğaltmak tavsiye olunmaktadır. [9]

 

* Yahudilerin aşure günü oruç tuttukları kendisine haber verilince Rasûlullah (s.a.v.) onlara benzememek için bir gün öncesinden tutmaya niyetlenmiştir. Onlara benzememek için aşureden bir gün önce veya bir gün sonrasıyla tutmak (9-10 veya 10-11 veya 9-10-11) uygun olur.[10]

 

“Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." [11]

 

Peygamberimiz buyuruyor ki: “Her kim Muharrem ayında 1 gün oruç tutarsa 30 gün oruç tutmuş sevabı verilir.” [12]

 

Peygamberimiz buyuruyor ki: “Kim Zinet günü oruç tutarsa; senenin kaçırmış olduğu diğer mübarek günlerinin telafisini yapmış olur. Zinet günü Muharrem’in 10.günüdür.” [13]

______________________________________

Kaynaklar: [1]Gunyetüt Talibin Abdülkadiri Geylani

[2]-[3] Mecma-ul Adab

[4] Buhârî, Savm 69; Müslim, Sıyâm 127, 128.

[5] Müslim, Sıyâm 196, 197. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 54; Tirmizî, Savm 48; İbni Mâce, Sıyâm 40.

[6] Müslim, Sıyâm 134. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 41

[7] [8] Mecma-ul Adab

[9]- Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 365.

[10] “Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler” Fazilet Neşriyat

[11] Müslim, Sıyâm 202, 203. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 56; Tirmizî, Mevâkît 207; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 6. 1168’de geçmişti.

 

[12-13] Bu hadisler Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Efendi H.z’nin Hadis sohbetlerinden lanmıştır.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

cokkkk tesekkurler pınar hanım ben daha erken oruc tutulacagını sanıyordum aralık 26 dıye duymusstum ama

Share this post


Link to post
Share on other sites

ben tam tarihi bilmem tarihe bakarak alıntı yaptım.Doğru olup olmadığına emin olunca tarihi yazdım

Teşekkür ederim......

--------------------

Muharrem ayının birinci gününden onuncu gününe kadar 10 gün oruç tutmak ve 10. günü aşure pişirmek lazımdır. "Muharrem'in onuncu günü olan Aşure gününe kadar oruçla geçiren, Firdevs-i Âlâ'ya(En Kıymetli Cennet) varis kılınır."Hadis-i Şerif

--------------------

"ALLAH'u Teâlâ C.C. ; Aşure gününü oruçlu geçirene; 1000 Hac, 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir. Bu kişi Hz. İsmail'in (A.S.) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur. Kendisi adına Cennet'te 70.000 köşk kaydedilir,ve ALLAH C.C. Onun Canını Cehenneme Haram Kılar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"ALLAH'u Teâlâ C.C. ; Aşure gününü oruçlu geçirene; 1000 Hac, 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir. Bu kişi Hz. İsmail'in (A.S.) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur. Kendisi adına Cennet'te 70.000 köşk kaydedilir,ve ALLAH C.C. Onun Canını Cehenneme Haram Kılar.

 

ALLAH ın ıznı ıle hepsını tutucam inş.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ASYA

muharrem orucuna yas-ı matem orucunun denme sebebi, oruç açıldıktan sonra da yasın devam etmesi.. Hz. Hüseyin'in yası matemidir.

yani bu aylarda muharrem orucu çıkana kadar su içilmez. iftarda açılan yemekler şatafatlı değildir.tatlısı şusu busu olmaz.cinsel ilişki olmaz, çalgı, düğün olmaz..

ele,bele,dile sahip olunur.

 

İlle Oruç tutmak istersen eğer

Oruç elle belle dille tutulur

Kutsal olan odur tek gerçek değer

Oruç elle belle dille tutulur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

çok çok teşekkürler bilgilendirdiğiniz için

--------------------

başlama tarihi 9 ocak çarşamba demişsiniz. fakat şimdi baktım 2010 ocak 9 cumartesine rastlıyor tam net bir bilgi tekrar tarihle ilğili verirseniz çok makbule geçer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest dualarım

Hadis-i serifte buyuruldu ki;

 

Bir kimse, Muharrem ayinin ilk gunu bu duayi 3 kez okursa, Allah o kimseyi, gelecek Muharrem ayina kadar butun belalardan emin kilar.

 

Sihabuddin-i Suhreverdi hazretleri buyuruyor ki;

 

Bir kimse, Muharrem ayinin 10.gunu bu duayi 3 kez okursa, Allah o kimseyi olumden emin kilar.Zira o sene olum mukadder olan kimseye bir sebeple bu duayi okumak nasip olmaz.

 

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbilâlemîn.Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. Elhayyülkerîm. El hannânül mennân vehâzihî senetün cedîdetün es elüke fîhel ısmete mineşşeytânirracîm vel avne alâ hâzihin nefsel emmârati bissû’i veliştigâle bimâ yugarribunî ileyke yâ zel celâli vel ikrâm. Birahmetike yâ erhamerrâhımîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehli beytihî ecmaîn. Amin ”

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...