Jump to content
Sign in to follow this  
bakrac

Geliyorlar-18 (Mehdi'nin Ordusu)

Recommended Posts

Zaman 1000 yıl, 100 yıl veya 10 yılda olsa yaklaşıyoruz..... Onlar efendileri için hazırlıklarını asırlardır yapıyorlar, onların orduları hazır.... Dünyanın dört bir tarafına Kabil'den sora izler bıraktılar.....

 

 

[video=youtube;V9gMU7h5a-U]

 

Bu videoyu dikkatle izleyin.. Yazdıklarımı okumasanız da olur sadece izleyin yeterlidir..

 

 

Dünya bankacılık sistemini ele geçirdiler, herkesin ne kadar kazanacağını onlar belirdi..

İstedikleri her bir coğrafya da kongre kararları çıkarıp meşru gibi gösterdiler...

 

Tüm kitaplarda belirtilen gizli şifreleri onlar çözmeye çalıştırlar....

 

Tüm semavi dinlerin kutsal mabetleri bir bir düşecek....

 

Karşı olan tüm şehirler yerle bir edilecek....

 

Onlar emeklerinin karşılığını alacaklar.... Deccal tahtına oturacak, dünyanın hiç görmediği zulüm, hiç bilmediği silahlar, görmediği vahşetle karşı karşıya kalacak.....

 

Dünyada ırk ayrımı, din ayrımı, soy ayrımı kalmayacak sadece ve sadece Deccal'in yanında olanlar ve olmayanlar olacak.... Yanında olanlar kısa bir sürede olsa, refahta kalacaklar ama karşı olanlar ise karanlık günler bekleyecek....

 

Deccalin askerleri İlluminati, Yeni Dünya Düzeni'ni inşa etti, onun soyu Kabil'in soyudur....

 

Tüm seride üstüne basa basa Subliminal (bilinçaltı) mesajları vurguladım, bu mesajlar çok ama çok tehlikeli.... Onlar hazırlıklarını sadece para veya enerji için yapmıyorlar, onlar fark etmeseniz de sizi ve sizin çocuklarınızı Deccal'e hazırlıyorlar... Subliminal mesajlarla çakralarımıza saldırıyorlar, kullandıkları konu ise sadece bir tane, seks çünkü en büyük şehvet burada ve demiştim.... Kabil'in Habil'i öldürme sebeplerinden en büyüğüdür, ilk insanın ölümüne, ilk katilin ortaya çıkmasına sebep budur...

 

Serinin son konuları, bir örnekle açıklamaya çalışacağım....

 

576951_411963798863953_1013950959_n.jpg

 

Bu tip çizgi filmleri izleyen çocuklar nasıl oluyor biliyor musunuz?

 

 

523247_484951031516647_2092014485_n.jpg

 

İste böyle oluyor....

 

 

hayder-haber-diziler-aile-yikiyor_728711674863.jpg

 

Medyadan Kendini ve aileni koru...

 

Konu biraz dağıldı farkındayım ister istemez insan üzülüyor, bu kadar gözlerimizin kapalı olmasına..

 

Dünyada gerçek müslüman, hıristiyan veya museviler Deccal'e karşı koymak isteseler de kayıplarla artan sonuçların olduğu anlarda Allah'ın salih bir kulu belirecek.... O, Peygamberimizin (sav) soyundan, Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'den geliyor, çoğu peygamber Hz. İshak soyundan gelir...

O, inananların, önderliğini yapacak, insanlar onun sancağı altında birleşecek Deccalin ordusuna karşı...

 

İncil ve diğer dinlerde bahsi geçen armegedon yani Büyük savaş yaşanacak, Deccal karşısında bir güç olduğunu anlayacak ama ne yenebilecek, ne de yenilecek.... Sadece durması gerektiğini bilecek.....

 

Hz. Mehdi ne kadar mücadele etse de, dünyanın görmediği bu kötülüğü ortadan silemeyecek ama o da Hz. İse Mesh'in yardımı olmadan Deccal'in krallığına son verilemeyeceğini biliyor molacak ve Hz. Mesih için büyük bir ordu hazırlayacak.... Hz. İsa Mesih'i tek bir bakışta sadece Hz. Mehdi tanıyacak işte o an Hz. İse Mesih Şeytanın dünyadaki son askerini de ebediyyen silecek...........

 

Bu yazdıklarım belki çoğu arkadaş tarafından bilinen şeylerdir, ben sadece tekrarlıyorum, belki yanlış yorumlamış olabilirim ama herşeye şüpe ile yaklaşmalıyız.. Doğrulara kolay ulaşılmıyor.......

Share this post


Link to post
Share on other sites

hakikati izhar sadedinde muhteşem yazdıkların..Allah razı olsun dost...ve lütfen paylaşımlarına devam et..din nasihatten ibarettir hadisi mucibince..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Not: Deccal ile Hz. Mehdi arasında ki farkı anlayabilmemiz için birşeyler öğrenmemiz gerekiyor, çünkü Deccal kendini Mehdi zannedecek, insanlarda bunu kabul edip biat edecekler, hadislere uygun şekilde Hz. Mehdi gibi Deccal kendini gösterecek..... Takım elbiseli, belki bir iş adamı yada avukat olabilir, filmlerde ki gibi atın üzerinde görmeyeceğiz...(Geliyorlar-10)Mavi Işık Projesi (Blue Beam Project), .projesinden bahsetmiştim, Hz. Mehdi hadislere göre tüm insanlar bir günde onu görecek,bu tvlar, radyo veya gazete olabilir ama İlluminatı yine farklı yorumlamıştı..... 19. final konusunu çok ileri bir tarihte eklemeyi düşünüyorum.......

HZ. MEHDİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

 

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi’nin ahlakı ve mücadelesinin yanı sıra, fiziksel özelliklerini de çok detaylı olarak tarif etmiştir. Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi hakkındaki tasvirleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır.

Bir ayette, Kitap Ehli’nin Peygamber Efendimiz (sav)’i “çocuklarını tanır gibi” tanıyacakları bildirilmektedir:

Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)

Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi’nin tanınmasına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi de ortaya çıktığında, Peygamberimiz (sav)’in tasvirleri ışığında, insanlar onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır. Ancak buna rağmen bazı insanlar, bu mübarek şahsı tanımamazlıktan gelecekler ve kendisini inkar edeceklerdir.

GÜZEL VE NURLUDUR

 

O (Mehdi) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.

(Mehdilik ve İmamiye, sf. 153 /İkdüd Dürer’den)

Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 33/Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 22)

… Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.

(Deylemi, c. IV, sf. 221, İbnu’l Cevzi, c. II, sf. 558; Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)

O (Mehdi), orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir… Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.

(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Mehdi benim çocuklarımdandır. Onun yüzü, parlak yıldız gibidir.

(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Güzel yüzlüdür. Yüzünün nurları ona azamet verir.

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

… Yüzünde parlak yıldız gibi bir renk vardır…

(Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 12)

Allah, Hz. Yusuf’un güzelliğini şu şekilde haber vermektedir:

… (Yusuf’a da:) “Çık, onlara (görün)” dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler… (Yusuf Suresi, 31)

SİYAH SAÇLIDIR

 

Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir.

(Mehdilik ve İmamiye, sf. 153/İkdüd Dürer’den)

Siyah saçlıdır. Siyah sakallıdır.

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Yüzünün nuru, saçının, sakalının ve başının siyahlığı üzerine gün gibi parlar ve ona yücelik verir.

(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

YÜZÜNDE BEN OLMASI

 

Mehdi gür sakallı, ön dişleri parlak, yüzü benli, açık alınlıdır.

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebu Bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Yüzünde bir ben bulunacaktır.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf.41)

OMUZUNDA PEYGAMBER (SAV)’İN ALAMETİ VARDIR

 

Mehdi’nin omuzunda Peygamber Efendimiz (sav)’deki alamet bulunacaktır.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

Omuzunda Peygamber (sav)’in alameti vardır.

(Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 165; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 23)

Omuzunda Peygamber (sav)’in nişanı vardır.

(Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 163)

Hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere Hz. Mehdi’nin iki omuzu arasında Hz. Muhammed (sav)’de olduğu gibi açık bir işaret olan “Peygamberimiz (sav)’in alameti” olacaktır. Peygamberimiz (sav)’in alameti, İslami kaynaklarda şu şekilde bildirilmektedir:

Ebu Saib b. Yezid’den rivayet edilmiştir: “Gözüm Peygamberimiz (sav)’in iki omuzu arasındaki mühüre ilişti.”

(Sünen-i Tirmizi, 6/126)

RENGİ

 

Hz. Mehdi’nin rengi arabi…

(İbn Hacer El Mekki; “El-Kavlü’l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar”, sf. 15-75)

Not: Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır.

Hz. Peygamber (sav)’in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi’nin de Peygamber Efendimiz (sav)’le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır. Bir rivayette Resulullah (sav)’ın ten rengi şöyle tarif edilmektedir:

Enes b. Malik, Peygamber (sav)’in rengi hakkında şöyle dedi: Beyaz idi. Fakat beyazı esmere çalıyordu.

(İbni Kesir, Şemail’ür- Resul, sf. 28)

Esmerden maksat bembeyaz olmayıp az kırmızılığı ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretleri’nin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretleri’nin mübarek rengi, kırmızı ile karışık nurani beyaz idi.

(İbni Kesir, Şemail’ür- Resul, sf. 28)

GENEL GÖRÜNÜMÜ

 

Hz. Mehdi’nin boyu, posu sanki Beni İsrail ricalindedir.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 36-29)

Cismi, İsrail cismidir.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 24)

Mehdi sanki Beni İsrail’den bir şahısdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve akıllı)

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 23-30)

O … heybetli bir şahısdır.

(İkdüd dürer)

Hz. Mehdi’nin bedeni İsraili’dir. Hz. Mehdi, sanki Beni İsrail ricalindendir (önde gelenlerindendir).

(İbn Hacer El Mekki)

(Dış görünüşü) sanki İsrailoğullarından bir insana benzemektedir.

(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Sanki o, İsrailoğullarından bir insan gibidir.

(Nuaym b. Hammad, vr. 52a; Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

BOYU

 

Mehdi, orta boylu olacaktır.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

Mehdi’nin adı Muhammed b. Abdullah’tır. O, orta boylu…

(Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 11)

Peygamber Efendimiz (sav)’in de aynı boyda olduğunu rivayetlerden öğrenmekteyiz:

Enes B. Malik rivayetlerde buyurdu ki: Resulullah (sav) orta boylu idi. Bilindiği gibi hadiste geçen “Rab’a” kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy için uzun olan şahsa göre bir sınır vardır. Çünkü boyun sahibi kendi karışı ile yedi karış kadar olan boya normal boy denilir.

(Tirmizi, Şemail-i Şerif, sf. 15)

GENİŞ VÜCUTLU OLMASI

 

Hadislerde Hz. Mehdi’nin karnının, göğsünün, alnının, bacak aralıklarının, uyluklarının geniş olduğu bildirilmektedir. Alnının geniş olmasıyla orantılı olarak başı da büyük olacaktır. Tüm bu tasvirlerden, Hz. Mehdi’nin tüm vücudunun geniş olduğu anlaşılmaktadır.

İri gövdeli…

(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

O, alnı açık… karnı büyük, iki uyluk arası açık…

(Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

İki uyluk arası açık…

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Hz. Mehdi, Hz. Hasan’ın soyundandır. Bacakları aralıklıdır.

(Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)

… Onun… alnı geniştir. Yeryüzünü adaletle dolduracak ve malı bol bir şekilde dağıtacaktır.

(Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, sf. 22)

ALNININ AÇIK VE GENİŞ OLMASI

 

Hz. Mehdi’nin alnının açık ve geniş olmasına orantılı olarak başının da büyük olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.

Mehdi bendendir… Açık alınlıdır.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Mehdi bizdendir, alnı açık…

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Alü Teala, benim neslimden, alnı açık, yeryüzünü adaletle doldurarak malı ve eşyayı insanlara bol bol ikram eden bir evladımı gönderecektir.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

O, açık alınlıdır.

(Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Muhakkak ki Allah, benim neslim içinde alnı açık (olan) bir şahıs gönderecektir.

(Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 11)

KARNININ GENİŞ OLMASI

 

O, alnı açık… karnı büyük, iki uyruk arası açık…

(Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar, sf. 13)

UYLUKLARI UZUNDUR

 

Uylukları uzundur, rengi Arap rengidir.

(Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 162-163)

YÜRÜYÜŞÜ

 

Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve birbirinden uzak olmasıdır.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 32)

SAKALI

 

Sakalı bol ve sık olacaktır.

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 23)

Sakalı sıktır.

(Kıyamet Alametleri, Berzenci, sf. 163)

BURNU GÜZELDİR

 

Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır.

(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sf. 365)

O, açık alınlı, küçük burunlu…

(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, sf. 163)

O açık alınlı ve ince burunludur.

(Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt. 14, Şail Yayıncılık, K. el-Mehdi (35), sf. 404)

KAŞLARI VE GÖZLERİ

 

O, açık alınlı, küçük burunlu, iri gözlü….

(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Naim Erdoğan, sf. 163)

Kaşı kavislidir.

(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri” Pamuk Yayınları, Trc. Naim Erdoğan, sf. 163)

Hz. Mehdi’nin kaşları… araları açık…

(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

Hadiste Hz. Mehdi’nin kaşlarının aralarının açık olmasıyla, gözü ve kaşı arasında mesafenin geniş olduğu ifade edilmektedir.

DİŞLERİNİN GÜZELLİĞİ VE PARLAKLIĞI

 

Dişleri parlak olacaktır.

(Nuaym b. Hammad, vr. 52a; El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 41)

Mehdi, gür sakallı, ön dişleri parlak…

(Mer’iy b. Yusuf b.

Share this post


Link to post
Share on other sites

%99 müslüman olan bir ülke demek istemiyorum, inançlı olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke diyorum çünkü bu saldırılar sadece müslüman toplumuna karşı değil, diğer semavi dinlerede yapılıyor.....................

 

Medya sizleri her an düşünmeden yaşayan toplum haline getirme çabasında.......

 

Bakın kullanılan isimlere;

 

Gafur:Tvlerde, Psikopat, eli bıçaklı, cinsel sapık bir karakter olarak canlandırıldı...... Üstelik Mevla'nın 99 isminden biridir...

 

Burhan:Avrupa Yakası dizisinde ise psikopat, aptal, cinsel sapkınlıklar sergileyen, dedikoducu, salak tiplerden birinin adı olarak lanse edildi... Ya sağlam delil mânâsına gelmekte olup Kur'ân-ı Kerim'in isimlerinden birisi olduğunu bilen kaç kişi var?

 

Tacettin: Dinin tacı anlamına gelmekte olup Avrupa Yakası dizisinde en şapşal, salak, beyinsiz, herkesin arkasından dalga geçtiği, kolay işletilebilen cahil karakterin adı.

 

Aziz: En yüce, en üstün anlamına gelmekte olup Allah'ın 99 isminden biridir. Aziz isimli karakter ise ATV'de yayınlanan Beyaz Gelincik dizisinde kadın pazarlayan, psikopat, katil, başkasının karısına göz dikmiş, aşağılık dizi karakterinin adı…

 

 

 

Kadir: Her şeye gücü yeten mânâsına gelmekte olup Allah'ın 99 isminden biridir. ATV'de yayınlanan En Son Babalar Duyar adlı dizide sahtekâr, yalancı, para için her türlü dalavereyi çevirebilen başrol oyuncusu…

 

Amil: Amel eden, ibadet eden, iş ve aksiyon sahibi anlamına gelmekte olup Peygamberimiz'in isimleri arasında yer almaktadır. Hayat Bilgisi adlı dizide ise aklı fikri para, sahtekâr, yalancı bir okul müdürünü canlandırmaktadır.

 

Mennan: Çok ihsan eden, lütufta bulunan anlamına gelmekte olup Allah'ın 99 isminden biridir. Hayat Bilgisi adlı dizide ise üçkâğıtçı, düzenbaz, uyanık, yalancı, ikiyüzlü okul hizmetlisinin adıdır. Dizide, müdür, "Mennan gel lan buraya hayvan" demekte, Allah'ın bu güzel isminin böyle aşağılayıcı bir cümlede kullanılması kesinlikle kabul edilebilir değildir.

 

Bu isimler toplumumuzda "Allah'ın kulu" mânâsına gelen Abdülkadir, Abdülmennan, Abdülaziz şeklinde kullanılırken veya kullanılması gerekirken bu dizilerde Abdül kısmının çıkarılıp direkt olarak Allah'ın 99 isminden biri olarak kullanılmaktadır. Dizilerde öne çıkarılan, imrendirilen isimlerin neden yukarıda bahsedilen isimler gibi olmadığı da bir başka soru işaretini aklımıza getirmektedir.

 

Diyanet: Allah İsmiyle Alay Dinder Çıkartır

 

İlluminati asla durmayacak, çakralarınızla, enerjinizle beslenip kendini güçlü kılacaktır....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...