Jump to content
Sign in to follow this  
Guest psychick

Hz.Mehdi Geldi ve Yaşiyor...

Recommended Posts

Beni Abbasın değirmeni döndüğü zaman,bayrak sahipleri atlarını şamda zeytin ağaçlarına bağladığı zaman ve bu orduyla Allah ın "esheb ve ailesini" yok ettiği zaman,onlardan kaçacak saklanacak kimsenin kalmadığı zaman Caferiler(iranlılar) ve Abbasiler(ıraklılar) düştüğünde ciğer yiyen oğulları Şamda mindere oturduğunda Berberi kavmi de Şam'a geldiği zaman işte bu Mehdinin Alametidir."(Irak düştü,İran çırpınıyor Lüban şam toprağı sayılır ve bayrak sahipleride birleşmiş milletler kuvetleridir.Mehdinin zuhru çok yakın işte)

 

"Bir fitne görülür,bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir.Sonra da hilafet,yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdiye evinde otururken gelecektir."

 

"Açıkça Allah inkar edilmedikçe Mehdi ye beyat edilmez"(Herkes rahatça ben ataistim diyor evrim denen saçmalık ders olarak okutuluyor)

 

"Zamanın inkıtaa(kesilme) uğradığı zaman Mehdi denen adam gelecek ve ihsanı bol olacaktır.(Tsunamide dünyanın yörüngesinde bir zaman kısalması söz konusu olmuştu)

 

"Bizim Mehdimiz için iki alamet vardır ki Allah semavat ve arzı yarattığından beri böyle birşey olmamıştır.Bunlar Ramazanın ilk gecesinde ay yarısındaysa güneşin tutulmasıdır. Allah gökleri ve yeri yarattığından beri böyle birşey olmamıştır"

 

"Mehdi her dokuzdan yedisi öldürülünceye kadar çıkmaz.Günahsız insanların öldürülmeside onlardandır"(lübnan-filistin hatta açlığa terk edilen Afrika)

 

"Muhammed bin Sami den:Ben Hüseyin bin Ali r.a dedim ki:Bu işin önünde alametler var mıdır? dedi ki:evet beni Abbasın helakı(ırak) süfyaninin çıkması .Beyda da batma.Zira bu işler tesbih taneleri gibi arka arkaya gelir."

--------------------

Nasa Evren in elini görüntüledi ! Bir alamet daha gerçekleşti Mehdi geldi mi?

 

Uzayda görülen el

 

gokte_el1-1.jpg

 

 

Nasa'nın Chandra X-ışını gözlemevi tarafından çekilen bu görüntü yeni bir çığır açacak deniyor.

 

Daha önce Evren'in Gözü olarak görüntülenen Helix Nebulası'nda bu kez de Evren'in eli görüntülendi.

 

Yeryüzü yörüngesinden 360 mil uzaklıkta olan Nasa'nın Chandra X-ışını gözlemevi tarafından çekilen görüntülerde, gizemli mavi gaz bulutlarının oluşturduğu avuç ve parmaklar neredeyse net bir şekilde görülüyor.

 

Bir süpernova içinde patlayan bir yıldızın 12 mil genişliğinde ve pulsar (titreşen yıldız) denilen bir başka yıldız oluşturmasıyla ortaya çıkıyor bu el. Pulsar ise görüntüdeki elin bilek kısmının derinlerinde görülen beyaz ışık huzmesi.

 

Pulsar, büyük miktarda bir elektromanyetik enerji yayarak bir toz ve gaz bulutu oluşturuyor ve böylece yıldızın bir ucundan diğer ucuna 150 yıl boyunca süren bir ışık huzmesi oluşuyor.

 

Beyaz bulutlarla çevrili bu mavi ışık huzmesi daha önce Evren'in Gözü olarak adlandırılmıştı ve şimdi x-ray ışınlar ile çekilen bu ikinci görüntüdeki el ile, uzaydaki karmaşa başka bir boyut kazandı.

 

Nasa bilim adamları, şimdi çekilen bu görüntülerdeki olayın bundan 17.000 yıl önce gerçekleştiğini tahmin ediyorlar.

 

 

UZAYDA İNSAN ELİ BİÇİMİNDE BİR GÖRÜNTÜ OLUŞACAKTIR, BU HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞ ALAMETİ OLACAKTIR

 

 

... Esma binti Umeys dedi ki: O GÜNÜN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ZUHURUNUN) ALAMETİ SEMADAN UZATILMIŞ VE İNSANLARIN KENDİSİNE BAKIP DURDUĞU BİR EL’DİR.

 

 

 

Celalettin Suyutinin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, S. 69

 

... İŞTE O ZAMAN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ZUHURU ZAMANINDA) SEMADAN KENDİNİ BELLİ EDEN BİR EL GÖRÜNÜR...

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bu hadislerde gökte bir “el”in görüneceği ve bu elin Hz. Mehdi (a.s.)’nin geliş alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Bu döneme kadar ihtilafların devam edeceği ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin semadan sürekli gündem olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.

 

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’ne bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavrıyomuş gibi görülmektedir. Hadislerde belirtilen el ifadesi, NASA tarafından “Tanrı’nın eli” (HAŞA) olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının vesile olduğu bu görüntüye işari manada bakıyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

 

Söz konusu yıldız kümesinin oluşturduğu el şeklinin duruşu hadisteki uzanma tanımına da tam uymaktadır. NASA tarafından çekilen fotoğraftaki el şekli bir yere uzanıyormuş görünümündedir. Ayrıca insanların Hz. Mehdi dönemindeki gelişmiş yüksek uzay ve astronomi teknolojisi sayesinde uzayda meydana gelen bu gök olayını teleskoplar vesilesiyle bakarak görebilmeleri de hadisteki ifadelerle birebir uyum içindedir.

 

 

Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur alametleri "... eskimiş ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alâmetleri beklesinler." (Ebû Hureyre radıyAllahu anh. Tirmizî.) hadisinde belirtildiği gibi son 30 yıllık süre zarfında art arda yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. En son 24 Şubat 2009 tarihinde dünyaya en yakın noktadan geçen çift kuyruklu Lulin kuyruklu yıldızının İmam-ı Rabbani tarafından tefsir edilen "şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar" hadisine işaret ediyor olmasının ardından, şimdi de "semadan bir el uzanacak" hadisinin işaret ettiği uzaydaki bu el görüntüsü Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur ettiğine, faaliyete başladığına, insanlar tarafından farkedilmesinin de iyice yaklaştığına delil teşkil etmektedir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Celal

KURAN’DA MEHDİ’NİN GELİŞİNE İŞARETLER

Hz. Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in çok sayıdaki hadisinde, ismiyle, vasıflarıyla, yardımcılarıyla, devrinin özellikleriyle ve yapacağı icraatlarla ayrıntılı olarak tarif edilmiştir. Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi hakkındaki tarifleri o kadar detaylı ve açıktır ki, Hz. Mehdi ortaya çıktığında kendisini görenler bu açıklamalardan hemen kendisini tanıyacaklardır.

Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber Efendimiz (sav)'i "çocuklarını tanır gibi tanıyacakları" bildirilmektedir:

Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)

Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi'nin tanınmasına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi de ortaya çıktığında insanlar, Peygamberimiz (sav)'in tarifleri ışığında, onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır. (En doğrusunu Allah bilir)

 

 

Kuran’da Hz. Mehdi'nin gelişine işaret eden ayetlerden birinde, “Hz. Muhammed (sav)’den sonra gelecek bir elçi”den bahsedilmektedir.

Allah bu ayet ile, kendilerinden sonra gelecek olan bir elçiye iman etmeleri ve ona yardımda bulunmaları konusunda peygamberlerden kesin bir söz aldığını bildirmiştir:

Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, Ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım," demişti. (Al-i İmran Suresi, 81)

Bu ayette bahsi geçen, kendilerinden söz alındığı bildirilen peygamberlerin isimleri ise, bir başka ayette şöyle açıklanmıştır:

Hani Biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. (Ahzab Suresi, 7)

Ayette “Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa’dan”, ve “senden” ifadesiyle de “Hz. Muhammed (sav)’den” söz alındığı bildirilmektedir.

Ayetin bu açıklaması, “geleceği bildirilen bu elçinin Hz. Muhammed (sav) olmadığını ve bu kişinin Peygamberimiz (sav)’den sonra gelecek bir elçi olduğunu” göstermektedir (en doğrusunu Allah bilir). Allah'ın Hz. Muhammed (sav)’den sonra geleceğini haber verdiği bu elçi, Peygamberimiz (sav)'in de hadislerinde gelişini müjdelediği “Hz. Mehdi” olabilir (en doğrusunu Allah bilir).

 

 

Yukarıda açıklanan Ahzab Suresi’nin 7. ayetinde, Hz. İsa’dan da, geleceği müjdelenen elçiye yardım edeceği konusunda söz alındığının bildirilmiş olması, bu elçinin Hz. Mehdi olabileceği konusundaki kanaati güçlendirmektedir. Çünkü bilindiği gibi Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelecek olan Hz. İsa’nın, Hz. Mehdi’ye tabi olacağı ve ona destek olacağı bildirilmektedir.

Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler. (Saff Suresi, 6)

Hz. İsa, kendisinden sonra gelecek olan bu elçinin adının “Ahmed” olacağını müjdelemiştir. Kuran’ın geneline bakıldığında, ayetlerde Peygamberimiz (sav)’den bahsedilen ayetlerde “Muhammed” isminin ya da sadece “peygamber” ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Kuran’ın hiçbir yerinde Peygamberimiz (sav) için “Ahmed” ismi kullanılmamıştır. Bu isim Kuran’da yalnızca tek bir yerde ve gelecek bir elçinin müjdelendiği bir ayette geçmektedir. Bu durum, ayette geçen “Ahmed” isminin, Peygamberimiz (sav)'in yanı sıra, ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi’ye de işaret ettiği kanaatini desteklemektedir (en doğrusunu Allah bilir). Ayrıca önceki ayette olduğu gibi, bu elçinin ismine dair müjdeyi de yine Hz. İsa’nın veriyor olması da, bu yöndeki işari manayı kuvvetlendiren bir başka delil oluşturmaktadır.

Peygamberimiz (sav) de hadislerinde, Hz. Mehdi’nin ismi hakkında şu bilgileri vermiştir:

... Size ..., ismi AHMED, babasının ismi Abdullah olan Hz. Mehdi'yi reis kılmıştır. Ona katılınız. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

... Ona katılın, O Mehdi'dir. İSMİ DE AHMED B. Abdullah'dır... (Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 8. baskı, s. 165)

Ebu Davud ile Tırmızi’nin İbni Mesut (RA) dan nakil ettiklerine göre, Allah’ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Onun ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık (uygun) olacaktır...”

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest vâcid

Mehdi Aleyhisselam 1980 lerde göreve başlayacaktır. Demek ki bundan önceki tarihlerde doğmuştur. Ve kardeşlerim bilmelisiniz ki Mehdi İstanbul'da zuhur edecektir. Bu konuda hadisler var. Mehdi tam tamına normal bir insan olacaktır. Acayip görünümü olmayacaktır. Hz. Mehdi şu an zuhur etmiştir. Tüm alametleri çıkmıştır. Zaten dikkat ederseniz bazı ülkelerle vizenin kaldırılması olayı Türk İslam birliğinin kurulması yolundaki önemli gelişmelerdir ve bu bile Hz.Mehdinin zuhur ettiğini gösterir. Ancak o insanlardan çeşitli vesilelerle Allah tarafından gizlenmektedir. Ama mü'minler onu imanının nuruyla tanıyıp, mehdi olduğunu alametlerinden anlayacak, "sen mehdisin" demeyecek ama hakkaten mehdi olsa bile sadece "inşaAllah mehdi olabilir Allahualem" gibi birşey denilebilir. Yani kesin bi bilgi olarak değil de bir hüsnü zan olarak bu söylenebilir. Çünkü eğer birine mehdi dersek dinden çıkarız. Şu an ne olursa olsun imtihan ortamındayız. Biz böyle bir şeyi söylersek "senin imihanına gerek yok, sen cennetliksin" demiş oluruz. Bu da bizim bilmediğimiz bir konuda Allah'ın izni olmaksızın konuşmamız manasına gelir ki bu ise dinden çıkmaktır. Allah korusun.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ayşe.menteşe

yah benim anlamadığım siz bütün bunları nerden biliyosunuz ?????? :blink:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Okuduklarıma pek inanasım gelmedi.Herkes ayrı birşey söylüyor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest vâcid
Okuduklarıma pek inanasım gelmedi.Herkes ayrı birşey söylüyor.

 

Doğru söylüyorsun Mehdi hakkında doğru yanlış pek çok rivayet var. Bu da insanların kafalarının karışmasına sebep oluyor. Ancak gelecekte olacak bir olay anlatıldığında bunun doğruluğu olayın anlatıma uygun tahakkuk etmesiyle anlaşılır. Veya olay tahakkuk ettikten sonra hangi anlatımın doğru hangisinin yanlış olduğu anlaşılabilir. Tabii ki olay tahakkuk ettiğinde hangi olayın mehdiyle alakalı olup olmadığını ayırt edebilmek veya anlamak da ayrı bir mesele tabii...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ya birisi demiş 1960 da toplantı yaptı öbürü demiş 80 li yaşlarda ve bu kadar ihtiyar bir insan mı bu kadar farklı durumları yönetecek ve ben inanmıyorum mehdi denne kişinin dünyada olduğuna şu anda ve çıktığındada yaşlı olacağına inanmıyorum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest yemliha
psychick arkadasım kitabı okumak isterim nerden bulabılırız ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
SELAMÜN ALEYKÜM KARDESLERIM

 

Hz Mehdi Hakkinda Sizi ins www.estanbul.com bilgilendirmek istiyorum.

Bu Yazdiklarim: Mevlana Sultanul Evliya Seyh Muhammed Nazim el Hakkani el Naksibendi Hazretlerinin. kendisi benimde Seyhimdir Kitabi ARMAGEDON dan alinti ve sahsim Tarafindan Türkceye cevrilmistir.

 

Bismillahirrahmanirrahim MEDET YA SULTAN !

 

Hz Mehdi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV)in 40 inci

Kusagindandir.

Hz Mehdinin Annesi ve Babasi Arabistanin Jidde Sehrinde Yasiyor.

Miladi 1920 ile 1930 yillari icinde Jidde ile Medine arasinda bulunan Fatima Vadisinde Dünyaya Geldi.

Sag yanaginda, kül renginde, yildiza benzeyen bir leke bulunuyor ve Kollari tam diz Kapaklarina kadar uzun.

Hz Mehdinin Büyümesi, ve Nuru insanlari okadar Hayrete düsürüyordiki fitneye sebep olabilme tehlikesi cok yüksekti.

Peygamber efendimizin Emirleri ile Hz Mehdi, Imamlari SAHUBUTTIN olan NUQABA, NUJABA, BUDALA, AUTAD ve AHYAR isimlerinde Allah dostlari tarafindan, gözlerden uzak Kaf daginin arkasina götürüldü.

Orada Hz Mehdiye Arabistan ile Yemenin arasina Ruba Qali ismi ile adlandirilan cöle yerlesmesi Emredildi. Su anda Hz Mehdi orada 99 Halifesi ile Cinler tarafindan insaa edilen ve Korunan 40 metre boyundaki bir maarada Allah in CIK Emrini bekliyor.( maarayi Cinler korudugu icin Bulunmasi sadece ehli tarafindan olabiliyor).

Hz Mehdi Ins www.estanbul.com cikinca Suriyede bulunan SAM sehrinden üc defa ALLAH U EKBER diye Bagiracak ve Bu ses Bütün Dünyada duyulacak Dogudan Batiya, Kuzeyden Güneye kadar yanki bulacak.

!!! HZ CEBRAIL o anda belirecek ve Allah in Halifesi gelmistir diye tüm insanlara seslenecek O an Hz Mehdiyi Bekleyen ve inananlar onun geldigine süphesiz inanacak.

O andan itibaren TEKNOLOJI tamamen duracak, Barut ates almiyacak, eletrik bütün aletler calismayacak, Ins www.estanbul.com.

Hz Mehdinin 5 Kitadan gelen ve su anda sadece Seyhler Tarafindan taninan 12 000 Askeri olacak ve herbiri bir orduya meydan okuyacak gücte olacak. .... .... ve Hz Isa Ümmeti Muhammed olarak SAMa inecek. .... ....

 

Arkadaslar 1960 yilinda Hz Mehdi Gizli bir Toplanti ile Arabistanda arafat daginda

tam 124 000 Seyh ve Evliyalari oraya Toplayip onlara intizap

etme imkanini sundu ve maarasina geri döndü.

Böylelikle Her Gercek Evliyalar, Seyhler ve onlarin Müritleri

Hz Mehdiye intizapli biiznillah.

 

Bu bilgiler Tarikat Seyhleri tarafindan simdiye kadar gizli tutuluyordu ama artik Zamani geldi Hz Mehdi Ha Cikti ha Cikiyor inswww.estanbul.com. Ve herkesin Bilgiledirilmesi Gerekiyor.

 

Arkadaslar Bu Yazdiklarimi Ehlinden Sorabilirsiniz.

Siradan Hocalardan sormayin lütfen. EHLINDEN.

Onlarda Dogrulayacaklar.

 

Hz Mehdi 1920 ile 1930 arasi dogdu su an 77 ile 87 yasi arasinda.

120 Yasina kadar yasayacak.

Ciktiktan sonra 20 yil dünyaya Hükmedecek.

Bu inswww.estanbul.com demektirki bugünden baslayarak tam en gec 23 yila kadar cikmasini Bekliyoruz.

Yani Allah ömür verdi ise inswww.estanbul.com Görecegiz inanacagiz.

 

Son Bilgi

 

Arkadaslar Lütfen NurTV deki gibi TV ye cikip ben Mehdiyim diyenlere inanmayin. Bunlar kücük Deccallar.

 

Yukarida yazdiklarima dikkat ederseniz inswww.estanbul.com imanininizi decallin elinden kurtarip emin ellere düsersiniz.

 

Yinede her seyin en dogrusunu ALLAH bilir

 

Allaha emanet Olun

 

esselamünaleyküm

 

 

ALINTIDIR....

yorumsuz..

Naksibendi dedikleri tarikat menzilmi kardeşim...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Doğrudur...

Hazreti Mehdi-ı (A'leyhisSelâm)

muhtazâr (imâm'ı masum)

mâkâmat'ul ismet'dir. İsmed mâkâmının

niteliklerine haiz olupdur.

Alâmetlerinden en önemli olanlardan birisi de

ismidir. Zât-ı ism'in de üç mim vardır...

 

 

Bâki Selâm

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...