Jump to content
Sign in to follow this  
özel_01

Vesveseyle Gelen Negatif Duygular

Recommended Posts

Şeytanın Olumsuz Telkinine Fırsat Vermemek

 

İnsanın bu dünyadaki en büyük düşmanı olan şeytan, kendisi ile birlikte beraberinde çok sayıda kişiyi de cehenneme sürüklemeye ant içmiştir ve bu hedefi doğrultusunda insanı Yüce Allah’a ibadet etmek, ahirete hazırlanmak gibi asıl düşünmesi gereken konulardan uzaklaştırmaya çalışır. Bu amaçla çeşitli yöntemler dener. Bu yöntemlerden biri de sürekli olumsuz düşünce telkini vermektir. Şeytan bu yöntemle insana her şeyi benzersiz kudret sahibi Allah’ın kontrol ettiğini unutturmayı, onu Yüce Allah’ı anmaktan uzaklaştırarak boş düşünceler içinde oyalamayı hedefler.

Hayatın Günlük Akışı İçinde İnsanı Olumsuz Düşüncelerle Oyalar

 

Yüce Allah’ın her şeyi bir kader doğrultusunda yarattığından gafil olan insanlar, hayatları boyunca “Sevdiklerimin başlarına bir kaza veya felaket gelir onları kaybedersem”, “İşimi kaybedersem”, “Çocuğumun geleceği nasıl olacak?”, “Büyük bir doğal felaket olursa” gibi hep endişe ve korku dolu düşünceler içinde yaşarlar. Ancak bunlar şeytanın insana sanki kendi düşüncesiymiş gibi telkin ettiği olumsuz fikirlerdir. Aslında şeytanın gerçek amacı, insanı Allah’a olan tevekkülünden uzaklaştırmak ve kadere iman etmesini engellemektir. Çünkü kadere iman eden bir insan, başına gelen hiçbir olaydan dolayı üzülmez, ümitsizliğe kapılmaz. Aksine son derece tevekküllü, teslimiyetli ve daima huzurlu olur. İnsanın karşılaştığı zorluklar da, elde ettiği başarı ve zenginlikler de Allah'ın takdiri iledir. Bunların hepsi Rabbimiz’in insanları denemek için kaderlerinde önceden belirlediği olaylardır. Bir ayette bildirildiği gibi, "... Allah'ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir". (Ahzab Suresi, 38)

Başarısızlık, Aksilik Gibi Olumsuz Telkinlerde Bulunur

 

İşe giderken otobüsü kaçırmak, sınavda başarısız olmak, işyerinde bir hata yapmak gibi olayları bazı insanlar, aksilik ve başarısızlık olarak algılar. Bu konuda kendilerine Yüce Allah’tan bağımsız varlıklarmış gibi benlik vererek kendilerini sorumlu tutarlar. (Allah’ı tenzih ederiz.) Oysa insan Yüce Allah’tan bağımsız hareket edemeyeceği gibi, O’nun yarattığı kader dışına da asla çıkamaz. Bu nedenle olumsuz gibi görünen olaylara üzülmek veya bundan bir pay çıkararak kendini suçlamak şeytanın verdiği olumsuz bir telkindir. Çünkü aksilik veya başarısızlık gibi görünen olayları Yüce Allah muhakkak bir hikmetle yaratmıştır. Bu yanılgı içinde olan kişiler, şeytanın etkisi altında oldukları için Rabbimiz’in bu şekilde kendilerini belki kötü bir olaydan koruduğunu veya imtihan ettiğini hiç düşünmezler. Oysa Rabbimiz bu açık gerçeği bir Kuran ayetinde şöyle haber vermiştir:

 

“… Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.” (Bakara Suresi, 216)

Zorluklar Karşısında Ümitsizliğe Sürükler

 

Her insanın hayatında kişiye göre değişen zorluk anları olabilir. Bu kimine göre hastalık, kimine göre işsiz kalmak, kimi için de bir yakınını kaybetmek olabilir. Nitekim Yüce Allah “Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.” (Bakara Suresi, 155) ayeti ile insanları zorlukla deneyeceğini haber vermektedir. Ancak şeytan insana bu zor zamanların hiç bitmeyeceği yönünde olumsuz bir telkin verebilir. Oysa insana düşen, Yüce Allah’ın emrettiği gibi zorluklar karşısında sabır göstermektir. Zaten insanın tüm hayatı zorluklarla geçse bile, sonunda ölümle birlikte dünya hayatı bitecek, ahiretteki gerçek yaşamı başlayacaktır. Ancak Yüce Allah insanı hiçbir zaman zorluk içinde bırakmayacağını Kuran ayetlerinde şöyle bildirir:

 

“Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.” (İnşirah suresi, 5–6)

Hatalar Konusunda Olumsuz Düşünceler Üretir

 

İnsan Yüce Allah tarafından aciz olarak yaratılmıştır. Bu nedenle her an, pek çok konuda eksik düşünebilir, yanlış bir karar verebilir, hatalı bir tavır sergileyip gaflet anında bir günah işleyebilir. Bu, insanın imtihanı gereği yaratılmış olan ve tevbe edilmesi gereken bir durumdur. Ancak bu noktada şeytan, insana yaptığı hatadan dolayı imanından ümit kesmesi, Allah'ın kendisini bağışlamayacağı ve artık cehennemlik olduğuna dair batıl telkinlerde bulunur ve o kişiyi buna inandırmaya çalışır. Bu şekilde kişiyi iman edemeyeceğine, imanın zor olduğuna ikna ederek cehenneme sürüklemek ister. Oysa bu hiçbir şekilde Kuran ahlakına uygun olmayan bir düşünce ve kuruntudur. Çünkü Yüce Allah Kendisi'ne samimi bir biçimde tevbe edenlerin tüm günahlarını bağışlayacağını Kuran ayetlerinde bildirmiştir. Allah'a yönelmek ve O'nun rahmetine sığınmak için hiçbir zaman "çok geç" değildir. Rabbimiz Kuran'da kullarına şöyle buyurmaktadır:

 

“... Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Zümer Suresi, 53)

Şeytanın hatalar konusunda telkin ettiği bir diğer olumsuz düşünce ise “nasıl olsa Allah affeder” mantığını benimseterek kişinin Rabbimiz’in koyduğu sınırları bile bile aşmasına vesile olması ve böylece onu cehenneme sürüklemek istemesidir. Oysa Yüce Allah yalnızca cehalet nedeniyle işlenilen günahları bağışlayacağını şöyle bildirmiştir:

 

“Allah'ın üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). İşte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Tevbe; ne, kötülükleri yapıp-edip de onlardan birine ölüm çatınca: "Ben şimdi gerçekten tevbe ettim" diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır.” (Nisa Suresi, 17–18)

Şeytan İnsanın Apaçık Düşmanıdır

 

Şeytan insanı Yüce Allah’ın yolundan alıkoymak için gün içerisinde ona çeşitli vesveseler ve olumsuz düşünceler vermeye çalışır. Bu amaçla insanın moralini bozmaya, gelecekle ilgili endişe ve korkular aşılamaya, yapılan basit hataları o kişinin gözünde büyütmeye ve onu daha da büyük hatalara sürüklemeye çalışır. Hedefi, düşman olduğu mümini imandan ve samimiyetten kuşkuya düşürmek, ona boş kuruntular ve olumsuz düşünceler aşılamaktır. Eğer insan şeytanın bu yönteminden etkilenirse, giderek ruhen büyük bir zayıflığa düşer, dünyaya olaylara bakış açışı daima karamsar ve ümitsiz olur. Bu ruh hali onu hata üstüne hata yapmaya "Bir kere hata yaptım, artık dönüşü yok" diye dile getirilen yanlış bir mantığa kaptırarak, giderek daha da büyük günahlara sürükler.

 

Oysa insan böyle bir hisse kapıldığında hemen Yüce Allah'a sığınmalı, Kuran'ın nuruyla düşünmeli ve şeytanın istediği Kuran ahlakına uygun olmayan bu ruh halinden çıkmalıdır. Kullarına karşı sınırsız rahmet sahibi olan Allah Kuran’da müminlere göstermeleri gereken tavrı şöyle bildirmiştir:

 

Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.” (Araf Suresi, 200)

Şeytan Hakkında Unutulmaması Gereken Önemli Gerçekler

Şeytan Allah'tan Müstakil Bir Güç Değildir

 

Şeytan Allah tarafından yaratılmıştır, O'nun kontrolündedir ve ancak Allah'ın izniyle faaliyetini sürdürmektedir. Dünyadaki imtihan sırasında gerçekten iman edenle, etmeyenin ayrılması için görevlendirilmiştir. Andolsun, senden ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım.” (Sad Suresi, 85) ayetiyle haber verildiği üzere kendisine tanınan süre bittiğinde, cezasını çekmek üzere o da saptırdığı insanlarla beraber cehenneme atılacaktır.

 

Şeytanın Müminler Üzerinde Bir Gücü Yoktur

Şeytan sadece, müminin dünya hayatındaki imtihanı gereği bazı küçük hatalar yapmasına neden olabilir. Şeytanın saptırma etkisi yalnızca kalbinde hastalık bulunan kimseler üzerindedir. Bu gerçek Kuran'da şöyle bildirilir:

 

Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiçbir zorlayıcı-gücü yoktur. Onun zorlayıcı-gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir.” (Nahl Suresi, 99–100)

 

Mümin, samimi olduktan sonra hata dahi yapsa, bağışlanma dilediğinde Allah'ın kendisini affetmesini umabilir. Yapılan hata ne olursa olsun yine de her an tevbe edip durumunu düzeltebilir. Allah sonsuz rahmet ve adalet sahibi iken, müminlere cenneti ve başarıyı vaat etmişken ümitsizliğe kapılmak, ancak şeytanın bir hilesidir. Hz. Yakub'un Rabbimiz tarafından Kuran'da bildirilen şu öğüdü, tüm müminler için yol göstericidir:

 

"... Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez." (Yusuf Suresi, 87)

 

alıntı

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razı olsun Özel, çok güzel bir yazı..

 

 

“... Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Zümer Suresi, 53)

 

 

 

Şüphesiz...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ahhh bu şeytan yok mu bu şeytan :) Çok güzeldi kardeşim. Çok teşekkürler. Emeğine sağlık. Rabbim cümlemizi şeytanın vesveselerinden korusun inşallah.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her zaman degil ama ayın bazı günlerinde vesvese hatta isyan sarıyor ruhumu sanki ben degilim kendimi taniyamiyorum. sanki negatif enerji kuşatıyor her tarafı normalde iyimserim ama bunu engelleyemiyorum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

İnsan bazı şeylerin düzeleceğine inanırken üstüste gelen aksilikler elbette ümidini kıracaktır.Çünkü çelik gibi sinirlere sahip değil insan.Bir de manevi yönden alınan ağır darbeler daha çok sarsıcı oluyor.O yüzden bazı şeylerin önüne geçmek o kadar kolay değil.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Baştan sona çok güzel bir yazı teşekkürler...

 

"... Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez." (Yusuf Suresi, 87)

Share this post


Link to post
Share on other sites
İnsan bazı şeylerin düzeleceğine inanırken üstüste gelen aksilikler elbette ümidini kıracaktır.Çünkü çelik gibi sinirlere sahip değil insan.Bir de manevi yönden alınan ağır darbeler daha çok sarsıcı oluyor.O yüzden bazı şeylerin önüne geçmek o kadar kolay değil.

 

Güzel bir yazı "Özel_01" teşekkür ederim.

Arkadaşa katılıyorum bu arada, evet kolay olmuyo bazı şeyleri taşıyabilmek. Sağlam bir irade, güçlü bir maneviyat lazım. Olumsuz durumlarda yıkıldığımı hissediyorum. Hele de olaylar üst üste gelirse. Bazen soruyorum kendime bendeki iman eksikliğimi diye. Nasıl kazanılır bu güç bilmiyorum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...