Jump to content
Sign in to follow this  
deniz_77

Delailü'l Hayrat 109. Salavat-ı Şerife ve Sırları

Recommended Posts

109. Salavat-ı Şerife ve Sırları

 

 

Ve es'elükellahümme bil esmailleti deake biha Seyyidüna Ademü aleyhisselamü

 

Yani:

- Ey Kadir-i Mutlak Allah’ım , Hazret-i Adem (AS) ın , o beşer babası Safiyyullah’ın Sana dua ve niyaz eylediği yüce isimler hürmetine niyaz ediyorum.

 

Ebussuud (Allah rahmet eylesin)

 

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Sonra Âdem, Rabbinden kelimeleri telakki etti (öğrendi) (ve Rabbine tövbe etti.). Bunun üzerine (Allah), onun tövbesini kabul buyurdu. Muhakkak ki O, Tevvab'tır (tövbeleri kabul edendir), rahîm'dir (rahmet nuru gönderendir).

Ayet-i kerimesini tefsir ederken der ki:

 

- Adem (AS) ın talakki ettiği kelimelerle ettiği dua da şuydu:

 

- Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).

“Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik, şâyet Sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.”

İmam-ı Gazali (Allah rahmet eylesin) İhya-yı Ulum’unda Aişe-yi Sıddıka (R.anha) dan nakleder ki:

 

- Hazret-i Allahü Azimüşşan Celle Şanuhu , Adem (AS) ın tövbesini kabul etmek murat edince kendisine ilhamda bulundu. Hazret-i Adem (AS) o ilhamla Beyt-i Mükerremeyi yedi kere tavaf etti. O zaman henüz Beyt-i Mükerreme bina edilmiş değildi. Ancak onun yerini tavaf etti. Yahut orada Beyt-i Ma’mur vardı. Onu tavafta bulundu. Tavaftan hemen sonra 2 rekat namaz kıldı. Daha sonra şu duayı etti:

- Allâhümme inneke ta’lemü sırrî ve alâniyyetî fakbil ma’ziretî ve ta’lemü hâcetî fea’t’’tınî sü’lî ve ta’lemü mâ fî nefsî fağfirlî zünûbî Allâhümme innî es’elüke îmânen yubâşiru kalbî ve yakînen sâdikan hattâ a’lemu innehû len yusîbenî illâ mâ ketentehû aleyye farrıdnî bimâ kasemtehû lî .

 

O zaman Hak Sübhanehu ve Teala , Adem (AS) a vahiyde bulundu:

- “Ey Âdem, bu duan kabul edildi. Seni mağfiret ettim. Ve seinin zürriyetinden her kim bu duayı okuyup yüzü ile bana dönse ve niyazda bulunsa onu mağfiret eder, üzüntü ve gamlarını açar, yok eder , ortadan kaldırırım ve dünyayı ona boyun eğdiririm! ” diyerek Adem (AS) a müjdeler verdi.

 

( Bu Delaili Hayrat’ı yazan Cezuli Fasi Hazretleri de dedi ki)

 

- Şeyh İbni Ataullah (Allah ona Rahmet eylesin) Tenvir adındaki kitabında dedi ki:

 

- Muhakkak ki Allahü Zül Celali Vel İkram Hazretleri Adem (AS) a kendisini yarattığını bildirince o Hak Sübhanehu ve Tealaya:

 

- Ya Kadir!..

 

diye nidada bulundu. Sonra Hazret-i Allah ona irade verdiğini bildirince:

 

- Hayyü ve Kayyüm ya Müriyd!..diye nida etti.

Sonra:

 

- Bu ağacın yemişini yemeyin!..diye yasağını bildirdi. O zaman Hz. Adme (AS) :

 

- Ya Cebbar, Ya Hakim!..diye nidada bulundu.

 

Sonra onun yenilmemesinin kendi hükmü ile olduğunu bildirdi,

 

Adem (AS) :

 

- Raufun , Rahimete ya Kahhar!..diye nida etti. Sonra Cenab-ı Allah:

 

- Seni rüsvay eylemedim, diye buyurdu. O Hak Celle ve Ala’ya :

 

- Ya Settar!...diye nida etti.

 

Hazret-i Allah sonra, tövbesinin kabulünü bildirdi. Adem (AS) da:

 

- Gafurun şekure ya Tevvab!..diye nida etti.

 

Daha sonra yediği yemiş dolayısıyle Allah (CC) sevgi ve muhabbetini kesmediğini bildirdi. Adem (AS) da Hak Teala’ya:

 

- Ya Vedud!..diye nidada bulundu. Bundan sonra kendisini Cennet’ten yere, dünyaya indirdi.

 

Hazret-i Adem (AS) :

 

- Ya Latif!.diye nida etti. Daha sonra kendisine gerekli şeyler üzerine kuvvet verdiğini bildirince Allahü Zülcelal’e:

 

- Ya Mubn!..diye nidada bulundu.

Daha sonra Cenab-ı Allah , Hazret-i (AS) a yasaklamasının, yemesinin , Dünya’ya indirilmesinin sır ve hikmetlerini bildirdi. O da Rahim ve Rahman olan Allahü Zülcelali Vel İkrama:

 

- Ya Hakim!..diye nida eyledi.

 

Daha sonra Hak Teala Hazretleri Adem (AS)’a düşmanına karşı kendisine yapacağı yardımı bildirdi. O da:

 

- Meliki kuddüse ya Nasir diye nida etti.

Bundan sonra:

 

- Kulluğunun gereklerini yerine getirirsen saadete erersin!..müjdesini verdi. Hz. Adem (AS) da, kullarını korkudan emin kılan Allah (CC ) ya:

 

- Ya Zahir!..diye nida etti.

Ve böylece bu yüce isimlerle yüce yaradana dualarda bulundu.

 

 

Hepimize faydalanmak nasip etsin Rabbim..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ne güzel bir paylaşım sevgili deniz Allah razı olsun ...

 

Teşekkürler sevgili NURLAN..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...