Jump to content
Renan

Kronik Kolestatik...

Recommended Posts

karaciğer hastalıkları - kolestaz nedir - primer biliyer siroz

Safranın üretimi ve safra yollarına atılması, karaciğerde gerçekleşir. Karaciğer, aynı zamanda safra geri emilimi ile oluşan döngüde de (enterohepatik siklus) yer alır. Bu özellikleri ile safra metabolizmasının ana öğesi olan karaciğerde, rutin histopatolojik incelemede safra görülmez.

 

Şaşırtıcı gibi olan bu durum, kolestatik karaciğer hastalıklarının değerlendirilmesi açısından bir şanstır; çünkü, karaciğerde safra pigmenti görülüyorsa, patolojik bir durum olduğu kesindir.

 

Kolestaz;

 

Hepatosit bazolateral membranından, oddi sifinkterinin duedonuma açıldığı bölge arasında herhangi bir nedenle safra akımının azalması veya durması olarak tanımlanır. İşlevsel açıdan, kolestazlar "ekstrahepatik - intrahepatik" olarak sınıflandırılabilir

 

İntrahepatik Kolestaz;

 

Majör safra kanalları dışında septal safra kanallarından hepatosit mikrozomlarına kadar alanda gelişen kolestaz tablosudur.

 

Primer Biliyer Siroz - Primer Sklerozan Kolanjit;

 

Ortaboy intrahepatik safra kanallarının progresif hasarıdır.% 90 kadınlarda görülür.

 

Primer biliyer siroz (PBS), ağırlıklı olarak 20 yaş üzeri kadınlarda görülen, otoimmün bir karaciğer hastalığıdır. Olguların yaklaşık %50-60ı asemptomatik evrede tanı alabilmektedir.

 

Serum ALP, GGT ve IgM yüksektir. Antimitokondrial antikorlar (m2 tipte) yüksek oranda saptanır. Tauroursodeoksikolik asit hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı için yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Kronik kolestatik karaciğer hastalıklarının [Primer biliyer siroz (PBS), Primer sklerozan kolanjit, kistik fibrozisle birlikte seyreden kolestaz, intrahepatik ailesel pediatrik kolestaz gibi] **** tedavi olarak tauroursodeoksikolik asit kullanılır.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...