Jump to content
Sign in to follow this  
sessiz nehir

Türk Silahlı Kuvvetleri

Recommended Posts

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye Cumhuriyeti devletini içten ve dıştan gelebilecek olan her türlü tehdide karşı savunma görevini üstlenmiş olan silahlı devlet kuvvetidir. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır. Başkomutanı cumhurbaşkanı'dır.

 

Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere üç ana kuvvetten oluşur. Barış döneminde İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan ve sefer durumunda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine dahil olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı ise alt birimleridir. Toplam asker sayısı bakımından dünyanın 6. ve NATO'nun 2. kalabalık ordusudur[7].

 

 

[TABLE]

[TR]

[TD=colspan: 2]200px-TSK-emblem.svg.png

TSK Forsu[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Kuruluş[/TH]

[TD]3 Mayıs 1920[1][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Birimler[/TH]

[TD]Kara Kuvvetleri

25px-Seal_of_the_Turkish_Navy.svg.png Deniz Kuvvetleri

Hava Kuvvetleri

25px-Jandarma_Genel_Komutanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1.jpg Jandarma *

25px-Sahilg%C3%BCvenlikamblemi.jpeg Sahil Güvenlik *

Özel Kuvvetler Komutanlığı * Jandarma ve Sahil Güvenlik barış zamanında İçişleri Bakanlığı'nın komutası altındadır.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Merkezi[/TH]

[TD]Ankara[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=colspan: 2]Komuta[/TH]

[/TR]

[TR]

[TH]Cumhurbaşkanı[/TH]

[TD]Abdullah Gül[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Milli Savunma Bakanı[/TH]

[TD]İsmet Yılmaz[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Genelkurmay Başkanı[/TH]

[TD]Orgeneral Necdet Özel[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=colspan: 2]Genel bilgiler[/TH]

[/TR]

[TR]

[TH]Genel askerlik yaşı[/TH]

[TD]20[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Zorunlu askerlik[/TH]

[TD]6-15 Ay (Öğrenim düzeyine göre değişmekte)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Askere alınması mümkün

olan vatandaş sayısı[/TH]

[TD]21,079,077 (2010) erkek 16-49 [3],

20,558,696 (2010) kadın 16-49 [3][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Askere alınmaya uygun

olan vatandaş sayısı[/TH]

[TD]17,664,510 (2010) erkek 16-49 [3],

17,340,816 (2010) kadın 16-49 [3][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Her sene askerlik yaşına

gelen vatandaş sayısı[/TH]

[TD]700,079 (2010) erkek,

670,328 (2010) kadın[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Etkin personel sayısı[/TH]

[TD]789.000[Not 1][2]

(sıralama 7.)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Rezerve personel sayısı[/TH]

[TD]3,000,000[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Dış personel sayısı[/TH]

[TD]22px-Flag_of_Afghanistan.svg.png Afganistan (1450)

22px-Flag_of_Kosovo.svg.png Kosova (377)

22px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png Bosna-Hersek (356)

22px-Flag_of_Lebanon.svg.png Lübnan (261)[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=colspan: 2]Maliye[/TH]

[/TR]

[TR]

[TH]Bütçe[/TH]

[TD]$19.3 Milyar $ (2011)[4][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]GSYİH Paydası[/TH]

[TD]1.7% (2010) [4][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=colspan: 2]Sanayi[/TH]

[/TR]

[TR]

[TH]Yıllık ithalat[/TH]

[TD]$675 milyon [5][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Yıllık ihracat[/TH]

[TD]$960 milyon [6][/TD]

[/TR]

[TR]

[TH=colspan: 2]İlgili maddeler[/TH]

[/TR]

[TR]

[TH]Tarih[/TH]

[TD]Türk askerî tarihi[/TD]

[/TR]

[TR]

[TH]Rütbeler[/TH]

[TD]Subay rütbeleri, Astsubay rütbeleri, Uzman Jandarma rütbeleri, Uzman Erbaş rütbeleri, Erbaş rütbeleri[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

[h=2]Geçmiş[/h] Ana madde: Türk askerî tarihi I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu 7 cephede savaşa 2.850.000 kişiyi silah altına alarak girdi. Bu ordu 70 piyade, 2 süvari tümeninden oluşan 24 kolordulu 9 ordu birliğiydi.Mondros Mütarekesi'nden sonra zorunlu terhislerle 50.000 kişiye inmişti.

Osmanlı Ordusu'nun kalan iki kolordusundan biri Suriye cephesinden Ankara'ya konuşlanan Ali Fuat Paşa komutasındaki 20. Kolordu, diğeri ise Kafkas Cephesinde Erzurum'da konuşlandırılmış Kâzım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu'ydu.

Türk Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında bu kolordular ve Kuva-yi Milliye birlikleri TBMM tarafından düzenli hale getirilerek modern Türk ordusunun temelleri atılmıştır. Kurtuluş Savaşı modern Türk ordusunun katıldığı ve kazandığı ilk savaş kabul edilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bu ordular yeni bir yapılandırmayla Türk Silahlı Kuvvetleri adını almıştır. Türk Ordusu Cumhuriyet tarihi boyunca birçok isyan bastırmış, Kore Savaşı ve Kıbrıs Harekâtı'nda savaşmış, PKK'ya karşı operasyonlar yapmıştır. Ayrıca Afganistan, Kosova, Lübnan, Somali gibi birçok ülkeye uluslararası askeri kuvvetlere destek amaçlı asker göndermiştir.[kaynak belirtilmeli]

[h=3]Savaşlar[/h] [h=4]Kurtuluş Savaşı[/h] Ana madde: Kurtuluş Savaşı I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiş ve Misak-ı Milli hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır.

Ağustos 1922'de Türk kuvvetleri 200.000 kişiydi.{fact} Batı, Doğu, Güney cephelerinde savaştı. Çatışmalar Batı cephesinde I. İnönü Muharebesi ve II. İnönü Muharebesi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi.

[h=4]Kore Savaşı[/h] Ana maddeler: Kore Savaşı'nda Türkiye ve Kunu-ri Muharebesi 200px-WaltonWalker%26TahsinYazici.jpgmagnify-clip.png

BM Gücü Genel Komutanı General W.Walker Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'ya 'Gümüş Yıldız' madalyasını takarken

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, 1950 yılında başlayan Kore Savaşı'na fiilen katılmış ve 1950'den 1953'e kadar tugay büyüklüğünde bir kuvvetle Kuzey Kore'ye karşı savaşmıştır.

Sovyet baskısına karşı müttefikler arayan ve bu sebeple NATO'ya girmek isteyen Türkiye, bu isteklerini daha kolay elde etmek ve Amerika'ya yakınlaşmak amacıyla Kore Savaşı'na bir tugay yollamıştır.

[h=4]Kıbrıs Barış Harekâtı[/h] Ana madde: Kıbrıs Harekâtı Kıbrıs Harekâtı, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı askerî harekâttır. Harekâtın sonucunda Rum birlikleri mağlup edilmiş ve Kıbrıs'ın kuzeyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.

[h=3]Operasyonlar[/h] [h=4]Terör ile mücadele[/h] Ana madde: Türkiye-PKK çatışmaları Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK ile 1980'li yıllardan beri mücadele etmektedir. Millî Savunma Bakanlığı verilerine göre 1984-2009 arasında 5821 TSK askeri, 775 emniyet görevlisi, 1350 köy korucusu, 4.828 sivil çatışma ve saldırılarda hayatını kaybetmiş, yaklaşık 28.000 PKK militanı öldürülmüştür.[8]

Bu mücadele çerçevesinde PKK'nın iki numaralı adamı Şemdin Sakık 14 Nisan 1998'de, elebaşı Abdullah Öcalan ise 15 Şubat 1999'da yakalanmışlar, yargılama süreçlerini takiben vatana ihanet suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılarak cezaevine konulmuşlardır.

Türk Silahlı Kuvvetleri 1991 yılından beri Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik Süpürge, Kazıma, Atmaca, Çelik, Tokat, Çekiç, Şafak, Sandviç ve Güneş kod adlı sınır ötesi harekâtlar düzenlemiştir.

[h=3]Krizler[/h] [h=4]Kardak Krizi[/h] Ana madde: Kardak Krizi

Türk bandıralı bir geminin Kardak Kayalıkları'nda karaya oturması sonucu Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında anlaşmazlık çıkınca patlayan krizdir ve iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir.

Türk Sualtı Taarruz komandoları, Kardak kayalıklarının etrafını saran Yunanistan Donanmasını aldatarak Kayalıklara çıkarma yapmıştır. Olayı 4 saat sonra ABD'den öğrenen Yunanistan GenelKurmay Başkanının istifası ile sonuçlanmıştır.

[h=4]Suriye Krizi[/h] 1990' lı yıllarda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye içinde serbestçe dolaşması ve PKK'nın kamplarının burada bulunması Türkiye ile Suriye'yi karşı karşıya getirdi. Türk Ordusu Suriye sınırına doğru kaydırıldı.Çeşitli askeri ve siyasi baskılara dayanamayan Suriye bu tutumundan vazgeçerek Öcalan'ı sınırdışı etmiştir.[kaynak belirtilmeli]

[h=4]RF-4 Türk jeti krizi[/h] Ana madde: Haziran 2012 Türk uçağının düşürülmesi

Hatay sınırında eğitim uçuşunu icra etmekte olan TSK'ya ait F-4 Phantom tipi eğitim uçağı 22 Haziran 2012 tarihinde Suriye silahlı kuvvetleri tarafından düşürülmüştür. Ancak Suriye uçak düşürdükten sonra uçağın Türkiyeye ait olduğu anladıklarını iddia etmiştir.

Olay sonrası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "TSK’nın angajman kurallarının değiştiğini" açıklamıştır. Bu kararda devam eden Suriye İç Savaşında Türkiye'nin Suriye muhalefetinin yanında olması ve bu yüzden ilişkilerin gerilmesi de etkili olmuştur. Uçağın parçalarının ve pilotların naaşlarının bulunmasından sonra 6. Kolordu'ya bağlı birlikler ve 4 Tank Taburu sınıra doğru kaydırılmış, sınır hattına uçaksavarlar ve Gaziantep Havalimanı'na askeri statü verilerek Füze rampaları yerleştirilmiştir. Gerginlik devam etmektedir.

[h=4]Suriye'den Atılan Top Mermisi Krizi[/h] 3 Ekim 2012'de Suriye'den ateşlenen bir top mermisi Türkiye'nin Şanlıurfa kentinin Akçakale ilçesine düştü. Olayda beş sivil Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri "yeni angajman kuralları çerçevesinde" anında karşılık vermiş ve Suriye'den atılan top mermisinin ateşlendiği askeri birlik 9 adet top atışıyla etkisiz hale getirilmiştir. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Suriye için tezkere kararı çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırına hava savunmada kullanılan silahların ağırlıkta olduğu askeri yığınak yaptı. Suriye Devleti olayın ardından hayatını kaybeden siviller için taziye dileklerini sunarak özür diledi.

[h=2]Görevi[/h] Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma görevini üstlenmiş olan silahlı devlet kuruluşudur. Yaptırım gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır.

[h=2]Rölyefi[/h] Türk Silahlı Kuvvetleri Rölyefi altta üç parçaya bölünmüş ve Türkiye'nin ulusal renkleri olan kırmızı (ortada) ve beyazın (yanlarda) olduğu üstünde Türk bayrağının ve Türk ulusunun simgesi olan Ay-Yıldız, yanında Türk Hava Kuvvetleri'ni temsilen iki kanat altında Türk Kara Kuvvetleri'ni temsilen bir miğfer ve çapraz iki kılıç, onun da altında Türk Deniz Kuvvetleri'ni temsilen de büyük bir deniz çıpası bulunmaktadır.

[h=2]Yapılanması[/h] [h=3]Genelkurmay Başkanlığı[/h] Ana madde: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yöneten ve yönlendiren Türkiye'deki en üst düzey askeri birimdir. Savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına yerine getirir. Kuvvetlere komuta etmek, savaşa hazırlanmasında personel, haber alma, harekat, yapılanma, eğitim-öğretim ve lojistik hizmet ilkeleri ve programları Genelkurmay Başkanlığının sorumluluklarıdır.

[h=3]Kara Kuvvetleri[/h] Ana madde: Türk Kara Kuvvetleri Türk Kara Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birimidir. Bünyesinde 4 Ordu, 14 Kolordu, 8 Mekanize Tümen, 11 Zırhlı Tugay, 23 Mekanize Piyade Tugayı, 15 Motorize Piyade Tugayı, 8 Komando Tugayı, 4 İnsani Yardım Tugayı, 5 Topçu Tugayı bulunur. Ayrıca Kıbrısta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adı altında yaklaşık bir kolordu seviyesinde yaklaşık 60.000 Personel bulundurmaktadır. Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve kollanması ile ilgili kendisine verilen görevleri yerine getirir. Türk Kara Kuvvetindeki asker (er ve erbaş) sayısının 550.000 üstünde olduğu sanılmaktadır.

 

 

200px-Turkish_ISAF_Soldier.jpgmagnify-clip.png

Afganistan'daki bir Türk askeri

 

 

[h=4]Jandarma[/h] Ana madde: Jandarma (Türkiye) Jandarma Genel Komutanlığı, görev alanı il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerler olarak belirlenmiş olan kolluk kuvveti. Savaş ve olaganüstü haller dışında İçişleri bakanlığına bağlıdır. Türkiye yüzölçümünün % 92'si jandarma bölgesidir.[9]

[h=3]Deniz Kuvvetleri[/h] Ana madde: Türk Deniz Kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye'yi denizden gelecek tehditlere karşı savunmak ve ülkenin denizle alakalı menfaatlerini korumak ve kollamakla görevli kuvvettir. Deniz Kuvvetleri 27 Fırkateyn, 14 Denizaltı, 9 Korvet, 108 Hücumbot, 23 Füze Saldırı Gemisi, 102 Sahil Güvenlik Gemisi ve 21 Mayın Gemisi ile Karadeniz, Ege ve Akdenizde saygı duyulan bir güçtür. 55.000 aktif çalışanı ile personel sayısı bakımında dünyanın 8. büyük deniz kuvvetidir. Fakat envanter bakımından bu sıralama değişir. Bu güç, envanter bakımından 3. sıradadır.[10] Donanma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı olmak üzere dört ana ast komutanlıktan oluşur.[11]

[h=4]Sahil Güvenlik[/h] Ana madde: Sahil Güvenlik (Türkiye) Görevi, deniz yetki alanlarında ulusal ve uluslararası hukuku etkin kılmak, can ve mal güvenliğini sağlamaktır.[12] 1 Ocak 1985'de İçişleri Bakanlığı'na bağlanan komutanlık; bu tarihten önce Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlıydı.[13] 5.070 aktif personele sahip teşkilat TSK'da tümen seviyesinde temsil edilmektedir.[14]

[h=3]Hava Kuvvetleri[/h] Ana madde: Türk Hava Kuvvetleri 1911 yılında kurulan ve şu anda envanterinde 1000'in üzerinde uçak barındıran, barışta Türk Hava Sahası'nı savunan, savaşta kara ve deniz kuvvetlerine destek veren kuvvettir.

[h=3]Aktif personel sayısı[/h] Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Mevcutları (Mayıs 2012) [15]

[TABLE]

[TR]

[TD]Statü[/TD]

[TD]Kara, Deniz ve Hava

Kuvvetleri[/TD]

[TD]Jandarma[/TD]

[TD]Sahil Güvenlik[/TD]

[TD]Toplam[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]General/Amiral[/TD]

[TD]327[/TD]

[TD]33[/TD]

[TD]2[/TD]

[TD]362[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Subay[/TD]

[TD]33,544[/TD]

[TD]5,474[/TD]

[TD]592[/TD]

[TD]39610[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Astsubay[/TD]

[TD]70,651[/TD]

[TD]22,515[/TD]

[TD]1,398[/TD]

[TD]94564[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Uzman Jandarma[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]24,277[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]24277[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Uzman Erbaş[/TD]

[TD]34,528[/TD]

[TD]8,110[/TD]

[TD]606[/TD]

[TD]43244[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sözleşmeli Erbaş/Er[/TD]

[TD]533[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]-[/TD]

[TD]533[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Toplam

Uzman Personel[/TD]

[TD]139,583[/TD]

[TD]60,409[/TD]

[TD]2,598[/TD]

[TD]202590[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Yedek Subay[/TD]

[TD]5,190[/TD]

[TD]661[/TD]

[TD]15[/TD]

[TD]5866[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Erbaş/Er[/TD]

[TD]310,880[/TD]

[TD]142,713[/TD]

[TD]2,011[/TD]

[TD]455604[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Toplam

Yükümlü Personel[/TD]

[TD]316,070[/TD]

[TD]143,374[/TD]

[TD]2,026[/TD]

[TD]461470[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Toplam

Askeri Personel[/TD]

[TD]455,653[/TD]

[TD]203,783[/TD]

[TD]4,624[/TD]

[TD]664060[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Sivil Memur/İşçi[/TD]

[TD]49,018[/TD]

[TD]3,723[/TD]

[TD]885[/TD]

[TD]53626[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]Genel Toplam[/TD]

[TD]504,671[/TD]

[TD]207,506[/TD]

[TD]5,509[/TD]

[TD]717686[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[h=2]Türk Siyasetindeki Rolü ve Tartışmalar[/h] Ana madde: Türkiye'de askerî müdahaleler TSK, iç güvenliğin tehdit altında olduğunu ifade ederek zaman zaman sivil yönetime müdahele etmiştir.[16] Bu müdahalelerde temel hukuki dayanak Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde yer alan "Madde 35 - Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır."[17] hükmü olmuştur. Ancak 12 Eylül Darbesi'nin yargılanması için hazırlanan iddianamede bu maddenin darbeye meşruiyet kazandırmayacağı ve hiçbir kanun maddesinin Anayasa’nın üzerinde olamayacağının altı çizildi. Devlet düzeninin temel kurumlarından TBMM ve tüm hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak için 35. maddeyi gerekçe göstermenin hukuka aykırılığa kılıf bulma gayreti olduğu aktarıldı.[18]

TSK 1960 ve 1980 yıllarında iki kez yönetime el koymuş, 1971 ve 1997 yıllarında ise hükûmeti istifaya zorlamıştır.

2007 yılından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı muvazzaf ve emekli mensupları, darbe planı ve ülkeyi kontrol atına almak amaçlı kaos planlarına ilişkin davalarla ilgili olarak yargılanmaya başlanmıştır. Bu davalar arasında Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven darbe teşebbüsü iddiaları, Balyoz darbe planı ve İrticayla Mücadele Eylem Planı, Ergenekon davaları bulunmaktadır. Bu davalar çerçevesinde 200'den fazla TSK mensubu tutuklu olarak yargılanmaktadır.[kaynak belirtilmeli]

 

 

[h=2]Askerî Kurumlar[/h] [h=3]Eğitim[/h] [TABLE]

[TR]

[TD]20px-Wiki_letter_w.svg.png[/TD]

[TD]Bu alt başlığın geliştirilmesi gerekiyor.[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 • Askerî liseler

İlk kez 1789 yılında Osmanlı Padişahı II. Mahmut zamanında Harbiye-i Umumiye adıyla kurulmuş olan Askerî liseler TSK'ya subay yetiştirmektedir.

 

 • Harp Akademileri

1848 yılında Osmanlı Padişahı Abdülmecid zamanında kurulan Harp Akademileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim veren bir eğitim kurumudur.

 

 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi

1898 yılında Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit döneminde kurulan Gülhane Askeri Tıp Akademis], Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren bir komutanlıktır. Merkezi 1948 yılında Ankara taşınmıştır.

[h=3]Yargı[/h] Askerî mahkemeler askerî hukuk hükmü altında olan askeri personel için ceza belirler. Genellikle askeriyede disiplin ihlalini önlemek içindir.

 

 • Askerî Yargıtay

Askerî Yargıtay, Askerî mahkemeler tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

 

 • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi (Askerî Danıştay), Türkiye'de askerî idari yargı alanında faaliyet gösteren mahkemedir. 4 Temmuz 1972 tarih ve 1602 sayılı kanunla kuruldu.

[h=3]OYAK Holding[/h] OYAK Holding (Ordu Yardımlaşma Kurumu), 27 Mayıs darbesinden sonra [19] kurulmuş, özel hukuk hükümlerine bağlı, TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonudur. OYAK`ın yönetiminde sivil devlet memurlarıyla birlikte muvazzaf askerler de vardır. Temsilciler Meclisi yönetiminde hizmet veren dört general bulunur.[20] İlk sermayesi Osmanlı Devleti'nin subayların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğu fondan 50 bin altın devredilerek oluşturulmuştur.[21]

OYAK kurumlar vergisinden muaf tutularak KİT`lere tanınmayan bir hak tanınmıştır. Bunu devletin OYAK`a bir katkısı olarak gören bazı kişiler bu durumun, piyasada aynı işi yapan şirketler açısından serbest rekabeti bozduğunu iddia ederler.[20] [22]

[h=3]Müzeler[/h]

 • Harbiye Askeri Müzesi

Askerî Müze, İstanbul'un Harbiye semtinde bulunan, 54.000 m²lik bir alan üzerinde kurulu 18.600 m²lik binasıyla bir yapılar kompleksidir. Geniş bir alana yayılan Mekteb-i Harbiye binası, Osmanlı Devleti’ne subay yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve 1862’de inşa edilmiştir.

 

 • İstanbul Deniz Müzesi

Türkiye'nin denizcilik alanında en büyük askerî müzesidir. Koleksiyonunda yaklaşık 20.000 adet eser bulunmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan İstanbul Deniz Müzesi Türkiye'de kurulan ilk askeri müzedir. 1897 yılında, dönemin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın emirleri ile Tersane-i Amire'de (Osmanlı Devlet Tersanesi Kasımpaşa, İstanbul'da) küçük bir binada "Müze ve Kütüphane İdaresi" ismi ile kurulmuştur

 

 • İstanbul Havacılık Müzesi

İstanbul Havacılık Müzesi, Yeşilköy'de askeri havaalanın bitişiğinde yer alan ve Türk hava kuvvetlerine ait uçakların sergilendiği müzedir. I. Dünya Savaşı sonunda, en eskisi 1912 yılına ait olmak üzere muhtelif milletlere ait tayyareler ile hangarlarda 1. Dünya Savaşı devamınca Almanlar tarafından yapılan her tip tayyareden bir, iki ve üçer adet bulunması Hava Kuvvetleri Müfettişliği’nce bir hava müzesi kurma kararı alınmasına neden olmuştur. 16 Ekim 1985 tarihinde ziyarete açılmıştır.

[h=3]Vakıflar[/h]

 • TSK Mehmetçik Vakfı

Er ve erbaşlardan çatışmada ölen veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuş olan vakıf.

 

 • TSK Elele Vakfı
 • TSK Güçlendirme Vakfı
 • TSK Dayanışma Vakfı
 • TSK Sağlık Vakfı
 • TSK Eğitim Vakfı

[h=3]Orduevleri ve Gazinolar[/h]

 • Orduevleri, otel ve/veya sosyal tesisler olup kullanımı subay, astsubay ve 2012 yılından sonra uzman erbaşlara mahsustur. Tesisin tipine göre içinde otel odaları, restoran, çay ve pasta salonları, spor salonu, öğrenci etüd salonu, düğün salonu, çeşitli davet ve kokteyl salonları, çocuk oyun salonları,kadın ve erkek kuaför salonları, yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, otopark ve kütüphane bulunabilir.

[h=2]Askerî Madalya ve Nişanlar[/h]

 • Savaş Takdirnamesi[23]
 • TSK Şeref Madalyası[23] [24]
 • TSK Hizmet Övünç Madalyası[23][24]
 • TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası[23][24]
 • TSK Üstün Hizmet Madalyası[23][24]
 • TSK Başarı Madalyası[23][24]
 • TSK Liyakat Madalyası[23][24]
 • TSK Şeref Nişanı[23][24]
 • TSK Övünç Nişanı[23][24]
 • TSK Liyakat Nişanı[23][24]
 • Üstün Birlik Yetiştirme Nişanı[kaynak belirtilmeli]

[h=2]Görüntüler[/h]

 • 120px-Turkish_navy_sailors.jpg
   
  Türk Deniz Komandoları, ortak bir tatbikatta Amerikan uçak gemisinde
   
   
   
 • 120px-F-35_Lightning-1.jpg
   
  Türkiye'nin de üretim projesinde bulunduğu F-35A Lightning II [25]
   
   
   
 • 120px-TCG_Heybeliada_%28F-511%29_-2.jpg
   
  MİLGEM Projesi kapsamında F-511 TCG Heybeliada gemisi
   
   
   
 • 120px-OtokarCobrakzlsngr.JPG
   
  IDEF '07 Savunma Fuarı'nda sergilenen Jandarmanın da kullandığı Otokar Cobra aracı
   
   
   
   
 • 120px-Bosphore_-_Coast_guard_65.jpg
   
  İstanbul Boğazı'nda bir sahil güvenlik botu
   
  vikipedi
   
   
   

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...