Jump to content
hhh

Esma-ul Husna

Recommended Posts

ELEVVEL:

Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur.

 

 

EL AHİR:

Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlukat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.

 

 

 

EL MUKADDİM:

Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı, mevkisi yükselir. Allah katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa, düşmana karşı, okuyan kuvvetli olur.

 

 

EL MÜAHHİR:

Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. Allah'ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.

 

ALLAH (c.c) 1 Diğer bütün esma ve sıfatlar bu mübarek ismin içinde toplanmıştır.

Havas ve esrarı: Allah İsmi Şerifi bütün maddi ve manevi ihtiyaçlar için Ya Allah Celle Celaluhu diyerek 66 kere okunursa bi iznillah maksatlar hasıl olur.

Bu lafz ile zikredildiği zaman kalb mutmain olur.1000 (Bin) kere Ya Allah Ya Hu zikri yapılırsa iman kuvvetlenir yakıyn hasıl olur.

 

 

 

Rahman 2:Lütfe mazhar olmak, sevmek ve sevilmek için 298 kere okunur.

Cuma günü ikindiden sonra kıbleye dönük oturur, Ya Allah, Ya Rahman zikrine güneş batana kadar devam edilirse isteği gerçekleşir.

 

Rahim 3 : Herkes tarafından makbul ve muteber olmak için 258 kere okunup dua edilir.

Hergün 100 kere bu zikre devam eden Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuşur.

 

Melik 4 : Düşmanların zelil olmaları sözün tutulması için 90 kere okunur. Bu İsm-i Şerif’in zikrine devam edenin üzüntüsü gider, kalbi temizlenir. Sabah namazından sonra 121 kere okuyanı Allah zengin eder.

 

EL KUDDUS (Celle Celaluhu) 5

EL Kuddus : Her eksiklikten münezzeh.Hatadan ,gafletten ve herçeşit noksanlıktan münezzehtir.

Havas ve esrarı: El Kuddus ismi şerifi içindeki şehvetin giderilmesi, kalbin ve ahlakın düzelmesi için Ya KUDDUS celle celaluhu diyerek 170 kere okunup dua edilir.

Her gün öğle vakti okuyanın kalbi safileşir sabaha karşı 100 kere okuyan belalardan uzaklaşır.

 

Selam 6 : Bela ve musibetlerden kurtulmak, her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan emin olmak ve özellikle vesveseden kurtulmak için 131 kere okunur.Bu isme devam eden ölümün hararetini duymaz,zorluk çekmez, şeytanlardan muhafaza olur ve Cenab-ı Hakk’a kalbi selim gider.

 

 

 

 

 

EL MÜ’MİN (Celle Celaluhu) 7

El Mü’min:Güven veren vadine güvenilen .Mahlukatı zulümden ve tehlikelerden koruyan.Ahirette mü’minleri azabtan emin kılan.Peygamberler (Aleyhimüsselam) mu’cizelerle tasdik eden.

Havas ve esrarı: El Mü’min İsmi Şerifi dili küfür ,yalan ve gıybetten kurtarmak, bütün maddi ve manevi hastalıklardan emin olmak, rızkın bol,kazancın bereketli olması için Ya Mü’min Celle Celaluhu diyerek 136 kere okunup dua edilir.

 

EL MÜHEYMİN (CELLE CELALUHU) 8

Anlamı: Gözetici ve koruyucu.Tüm varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran.Kainatın işlerini gözetip yöneten.Her an tüm varlıkları gören.

Havas ve esrarı:El Müheymin ismi şerifi zalimlerin ,insan ve cin şeytanlarının şerrinden emin olmak ,her türlü bela afat ve fitnelerden korunmak için Ya Müheymin Celle Celaluhu diyerek 145 kere okunup dua edilir.Gusülden sonra 100 kere okuyan isteklerine kavuşur , kalbine nur gelir.

 

Azîz 9 : Düşmanları zelil etmek , insanların yanında izzet ve şeref sahibi olmak , korkularından emin olmak için 94 kere okunup dua edilir.

7 gün 100 defe okuyan kimsenin hasmı helak olur.

70.000 defa düşman askerine karşı eliyle işaret ederek okunursa bi’iznillah düşman hezimete uğrar.

 

Cebbar 10 : İnsanların gözünde heybetli ve güzel görünmek, her yerde saygı görmek, sözlerin kabul edilmesi, zalimlarin helaki için 206 defa okunur.Bu isme devam eden zulümden korunur.Müsebbiatı aşaradan sonra sabah ve akşam 21 kere okunursa her türlü düşmandan korunur.

 

Mütekebbir 11 : Zalimlerin helak olması , bütün insanların yanında sözlerin makbul ve muteber olması için 662 kere okunur.

Zikrine devam eden kendini zelil görür, insanların gözünde büyük görünür. Ona kimse karşı koyamaz.

 

Hâlik 12 : Hacetlerin kabulü için 731 kere okunup dua edilir.

Gece yarısı bir saat zikrine devam edenin kalbi ve yüzü nurlanur.Malı veya oğlu kayıp olan 5000 defa okursa kaybettiklerine kavuşur.

 

EL BARİ’Ü (CELLE CELALUHU) 13

Anlamı:Yaratan,bir model olmaksızın yaratan.Eşyayı ve her şeyin aza ve parçalarını birbirine uygun yaratan.

Havas ve esarı : El Bariü ismi şerifi gam ve kederden ve hertürlü üzüntü maddi ve manevi hastalıklardan kurtulmak için Ya Bariü Celle Celaluhu diyerek 213 kere okunup dua edilir.

Günde 100 (yüz) kere 7 gün okumaya devam edilirse hastalıklara şifa verir ve afatlardan korunulur,kabirde sıkıntı çekmez.

 

Musavvir 14 : İşlerinde başarılı olmak , maddi ve manevi olarak yüksek mertebelere çıkmak isteyen ve çocuk düşüren kadınlar 336 kere okunur.

Oruçlu kimse güneş battıktan sonra iftardan önce 21 kere 7 gün bir suya üflese ve o suyu kısır kadın içse çocuğu olur.

 

EL GAFFAR 15 (CELLE CELALUHU)

Marifeti pek çok.

Havas ve esrarı:günahların af edilmesi müşkilat ve zorlukların halledilmesi için Ya Gaffar Celle Celaluhu diyerek 1281 defa okunur.

Cuma namazından sonra 100 kere okuyanda mağrifet eserleri görülür.Kızan kimsenin kızgınlığı gider, mağrifet olunur.kabahatleri örtülür.

 

EL KAHHAR 16 (CELLE CELALUHU)

El Kahher :Yenilmeyen yegane galip.Herşeye ,her istediğini yapacak bir surette galip ve hakim.Dilediğini istediği an,hakir ,hor,zelil ve perian edebilecek güce sahip.

Havas ve esrarı: Düşmanları helak etmek için Ya Kahhar Celle Celaluhu diyerek 306 kere okunur.Gece yarısı veya güneş doğarken 100 kere Ya Cebbar , Ya Kahhar ,Ya Zel Batşışşedid derse zalimden hakkını alır.Bir hacet için 100 kere (başı açık) okunursa Ya Kahhar diye iki ellerini kaldırırsa haceti yerine gelir.Duha namazından sonra secde yapar 7 kere Ya Kahhar derse zenginlik verilir , şehvetlerden kurtulur.

 

EL VEHHAB 17 (CELLE CELALUHU)

Anlamı:Çok İhsan sahibi.

Havas ve esrarı:rızkın bol ve kolay olması , maddi ve manevi nimetlere kavuşmak için Ya Vehhab Celle Celaluhu diyerek 14 kere okunur.

Duha namazından sonra secdede okunursa zenginlik verilir.Ya Vehhabül kariyn zittavli diye zikredilirse bereket artar.(Duada 7 kez okunursa duası kabul olur)

 

Rezzak 18 : Geçim sıkıntısından kurtulmak , bereket ve rızka nail olmak için 308 kere okunur. Haceti olduğu yerde 17 kere okunursa hacet yerine gelir.100 kere hapis veya hasta için okunursa kurtulur.

 

EL FETTAH 19 (CELLE CELALUHU)

EL FETTAH: iyilik kapılarını açan.Her türlü müşkilleri halleden ve zorlukları kolaylaştıran.Kullarına maddi ve manevi kapılar açan.

Havas ve esrarı:Hayır ve nmet kapılarının açılması için Ya Fettah Celle Celaluhu diyerek 489 kere okunur.

Sabah namazından sonra elini göğsünün üzerine koyarak 71 kere okursa Allah kalbini temizler ve nurlandırır.

 

EL ALİM 20 (CELLE CELALUHU)

Hakkıyla bilen.Herşeyi çok iyi bilen.Olmuşları ve olacakları bilen.ilmi her şeyi kaplayan.Amellerimizi ve bütün niyet ve duygularımızı bizden daha iyi bilir.

Havas ve esrarı: EL ALİM İsmi Şerifi zihin açıklığı , dünya ve ahiret ilimlerini anlamak için Ya Alim Celle Celaluhu diyerek 150 kere okunur.

Her namazdan sonra 100 kere Ya Alimel gaybi veşşahadeti zikrine devam edenin keşfi açılır.Ya Alimel guyub zikrine devam edenin ruhu ulvi alemlere yükselir.İlim ve marifet kapıları açılır.

 

Kaabız 21 : Zalimin helaki için 903 kere okunur. Zalimler üzerine okunur.

40 gün 40 ekmek lokması üzerine yazılır ve hergün bir lokmak yenilirse açlık elemi hissedilmez.

 

EL BASIT 22 (CELLE CELALUHU)

EL BASIT :Açan , genişleten.Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan.İstediğine sevinç ve saadet ihsan eden.Bazı toplum ve fertlere maddi ve manevi yardımda bulunup onları sevindiren,neşelendiren ve kendileirne yaşama sevinci veren.

Havas ve esrarı:El BASIT İsmi Şerifi hertülü korkulardan emin olup sevinmek ve rızkın bol olması için Ya Basıt Celle Celaluhu diyerek 72 kere okunur.Rızık ve vucut ve ilim genişliği içindir.Duha namazının ardından sonra ellerini semaya kaldırarak 10 kere okursa ve ellerini yüzüne sürerse zenginlik kapısı açılır.

 

EL HAFID 23 (CELLE CELALUHU)

El Hafid:Alçaltan, zillete düşüren.Yukarıdan aşağıya indiren.Zelil eden.

Havas ve esrarı:EL HAFID İsmi şerifi zalim kişilerin helak ve hakir olmaları için Ya Hafıd Celle Celaluhu diyerek 148 kere okunur.

500 defa okunduğunda haceti yerine gelir.Cenab-ı Hakk dileğini kabul eder.

 

Râfî’u 24 : Maddi ve manevi olarak rütbenin yükselmesi ve rızkın bol olması için 351 kere okunur.

70 kere okuyan zalimlerin şerrinden emin olur. Pazartesi veya Cuma gecesi akşamdan sonra 440 kere okuyan halk arasında heybetli olur.

 

Muızzü 25 : Dünya ve ahrette aziz olmak ,insanların yanında sevimli olmak ve her türlü fenalıktan korunmak için 117 kere okunur.

Hasetten ve zulümden korunmak için 570 kere okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.

 

Müzillü 26 : Düşmanı zelil kılmak için 770 kere okunur.

Hasetten ve zulümden korunmak için okunur.

570 kere okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.

 

ES SEMİ’U 27 (CELLE CELALUHU)

Anlamı:Hakkı ile işiten.

Havas ve esrarı:Es Semi’ ismi şerifi,sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın kabulü için Ya SEMİ’U Celle Celaluhu diyerek 180 kere okunur.

Perşembe günü duha namazının ardından 500 kere okunursa duası kabul olunur.Çok okuyan kulak rahatsızlığı görmez.

EL BASİR 28 (CELLE CELALUHU)

EL BASİR :Hakkı ile gören.

Havas ve esrarı:EL BASİR İsmi Şerifi zihin açık,kalbin kuvvetli olması için Ya BASİR Celle Celaluhu diyerek 302 kere okunur.

Cuma namazından önce 100 defa okuyanın basireti açılır.Sözü ve fikri düzgün olur.Çok okuyan göz rahatsızlığı görmez.

 

EL HAKEM 29 (CELLE CELALUHU)

Son hükmü veren.Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumların hakkını alıp sahibine verendir.

Havas ve esrarı:El Hakem İsmi Şerifi sözünün faydalı ve hükmünün geçerli olması için Ya Hakem Celle Celaluhu diyerek 68 kere okunur.

Bir kimse gece yarısı abdestli olarak 100 defa okursa ilahi sırlarla dolar.

 

EL ADLÜ 30 (CELLE CELALUHU)

EL ADLÜ : Mutlak adalet sahibi.Çok adaletli.Adaletle hükmedendir.

Havas ve esrarı:El ADL İsmi Şerifi adaletten sapmamak istikametin düzeltilmesi için Ya Adlü Celle Celaluhu diyerek 104 kere okunur.

 

Latif 31 : Bela ,sıkıntı ve türlü şerlerden kurtulmak sevgi bereket rızık ve hayır kapılarının açılması için 129 kere okunur.

Kim 129 kere veya 100 kere veya 130 kere okursa lütfu ilâhiyeye kavuşur, darlıktan kurtulur.

 

EL HABİR 32 (CELLE CELALUHU)

Her şeyin iç yüzünden haberdar.Her şeyin iç yüzlerini ve bütün gizli taraflarını ve her günah ,sevap ve amelleriden haberi olan.O bizim bütün amel, söz niyet ve davranışlaımızdan haberdardır.

Havas ve esrarı:EL HABİR İsmi Şerifi zihnin açılması, istediği şeyleri rüyada görmek ve bilmediklerinden haberdar olmak için YA HABİR CELLE CELALUHU diyerek 810 kere okunur.Yedi gün bu isimle zikrederse kendisine Allah katından ruhani haberler zuhur eder.

 

Halim 33 : Hiddet , kızgınlık ve gadab gibi kötü ahlakın sona ermesi halim selim ve yumuşak huylu ve güzel ahlaklı olmak için 88 kere okunur.

Bu ismi zikreden iradeciliğinde halim olur ,sözü makbul ve hürmete layık olur.

 

Azîm 34 : Haramlardan korunmak , insanlar tarafından sevilmek ve hürmet görmek için 1020 kere okunur.İradeciden korkan 12 kere okursa ondan emin olur, lutüf bulur.

 

Gafûr 35 : Mağrifet , korkulardan emniyet, büyüklerin gazap ve kızgınlıklarını söndürmek için 1286 kere okunur.

Ateşli hastaya 3 kere yazılırsa hasta iyi olur Biiznillah.

 

EŞ ŞEKUR 36 (CELLE CELALUHU)

Anlamı:Az iyiliğe çok mükafat veren.Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ile karşılık veren.

Havas ve esrarı: Eş Şekur ismi şerifi rızkın bol,nimetlerin devamlı olması, hayır işlerinde ilerlemek için Ya Şekur Celle Celaluhu diyerek 526 kere okunur.

Bir suya 41 kere okunursa , o su ile gözleri sıvarsa ve içilirse büyük bereketler bulur,göğsü ve bedeni şifa bulur , görmesi kuvvetlenir.

 

EL ALİYYÜ 37 (CELLE CELALUHU)

EL ALİYYU: Pek yüksek.İzzet, şeref bakımından en yüce.Herşeyden yüksek.

Havas ve esrarı: EL ALİYYU İsmi şerifi zillet ve hakaretten kurtulmak ve İlahi yardım ile insanların gözünde büyük görünüp sözlerinin kabulü için YA ALİYYU CELLE CELALUHU diyerek 110 kere okunur.

Bu ismi şerifi okuyanın şanı yüce,makamı yüksek olur.Cenab-ı HAKK yüzünü zelil olmaktan korur ve güzellik verir.ALLAH ismi ile birlikte yapılırsa en büyük zikirlerden olur.

 

EL KEBİR 38 (CELLE CELALUHU)

EL KEBİR:Pek büyük.Kibriya sahibi.

Havas ve esrarı:El Kebir Celle Celaluhu ,insanların gözünde heybet ve azametli görünmek kimsenin kendisine karşı gururlanıp kibirlenmemesi için Ya Kebir Celle Celaluhu diyerek 232 kere okunur.

Bulunduğu mevkiden atılmış kimse 7 gün 1000 kere oruçlu olarak zikrederse yerine iade edilir.Zikrine devam eden zahir ve batın alemde büyük olur.

 

EL HAFIZ 39 (CELLE CELALUHU)

Muhafaza eden Koruyup gözeten.

Havas ve esrarı:Bütün maddi ve manevi tehlikelerden korunmak ,özellikle nazar ,cin,şeytan büyü gibi kötülüklerden ve düşmanlardan korunmak için Ya HAFIZ CELLE CELALUHU diyerek 998 kere okunur.

Bu ismi şerfi üzerinde taşıyan ve zikreden kimse bereketini bulur , yırtıcı hayvanlar arasında uyursa zarar görmez.Zikraden kimse sonunda Ya HAFiZU İHFEZNA 3 kere okur. (hafizu daki i 2 kez uzatmalı okunur)

 

EL MUKİTU 40 (CELLE CELALUHU)

EL MUKİT:Azık veren.Her yaratılmışın rızkını ihsan eden.Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren,gücü yeten ve koruyan.

Havas ve esrarı:El Mukit ismi şerifi rızkın bol olması ,kimselere muhtaç olmamak ve bereket için Ya Mukit Celle Celaluhu diyerek 550 kere okunur.

Bir kimse bu ismi şerifi 7 kere bardağın üzerine okursa ve sonra yazarsa sonra yolculukta içerse vahşi hayvanların şerrinden emin olur.Buna liiylafi süresini de ilave ederse daha güzel olur.

 

EL HASİBU 41 (CELLE CELALUHU)

EL HASİB CC:Kullarına yeten ve onları hesaba çeken.Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen.Ahirette onları hesaba çeken.Kendisine tevekkül eden kullarına yetendir.

Havas ve esrarı:El HASİB celle celaluhu ismi şerifi düşmanların şerrinden korunmak,geçim sıkıntısından kurtulmak, İlahi ihsana nail olmak ve korkularından emin olmak için Ya Hasib Celle Celaluhu diyerek 80 kere okunur.

Bu İsmi Şerifi güneş doğmadan önce Hasbiyel Hasib şeklinde okuyan kimse yırtıcı hayvanlardan emin olur.

 

EL CELİL 42 (CELLE CELALUHU)

EL CELİL CC :Celalet ve azamet sahibi.Şanına yakışmayan ve yaramayan şeylerden uzak.Zatı pek büyük ve ulu.

Havas ve esrarı:El Celil İsmi Şerifi zalimlerin zulmünden düşmanların hilesinden ve insanların hakaret ve küçümseyici bakışlarından kurtulmak saygılı bir kişi olmak için Ya Celil Celle Celaluhu diyerek 73 kere okunur.Bu ismi şerifi zikreden veya miske ve zerafana yazan ve üzerinde taşıyanın kadri yüce olur,manevi halleri güzelleşir.Bu ismi şerifte talebeler için heybet ve celal sırrı vardır.

 

EL KERİM 43 (CELLE CELALUHU)

EL KERİM :Keremi bol.Kerem ve fazilet sahibi.İstemeden veren,vesilesiz ihsan eden ,cömert.

Havas ve esrarı:El Kerim ismi şerifi zorluk çekmeden fakirlik ve darlıktan kurtulmak için YA KERİM Celle Celaluhu diyerek 270 kere okunur.Bu ismi şerifi uyumadan önce çokca zikreden kalbinde neticesini bulur,kalbi rahatlar.Kerem sahibi affedici ve güzel ahlaklı olur.

 

ER RAKİB 44 (CELLE CELALUHU)

Anlamı:Gözetleyip kontrol eden.Varlıklarını korumak için gözcü, bütün işleri gözetleyen.

Havas ve esrarı:ER RAKİB CELLE CELALUHU gizli ve aşikar bütün işlerinden Cenabı ALLAH ın koruması altında olmak ve yapılan büyü ve tılsımların bozulması için YA RAKİB CELLE CELALUHU diyerek 312 kere okunur.Bu ismi şerif anne karnındaki çocuktan endişeli ise 7 defa okunur.Sefere çıkarken korktuğu kimsenin boynu üzerine elini koyar 7 kere okursa ehli ve çocuklarının kötü hareketlerinden Biİznillah emin olur

 

EL MUCİB 45 (CELLE CELALUHU)

Anlamı:İcabet eden.Duaları kabul eden, dileklere karşılık veren.

duaların kabulü için, güneş doğarken Ya Mucib celle celaluhu diyerek 55 kere okunur.

 

Vâsi’u 46 : Rızkın bol, ömrün uzun ve evinden bereketin eksik olmaması ve iç rahatlığı için 137 kere okunur. Bu İsmi Şerifi çokça zikreden kimse zengin kılınır.Göğsü genişler hırs ve karışıklıktan selamet bulur. Allah ona çıkış yolları ihsan eder.

 

EL HAKİMU 47 (CELLE CELALUHU)

EL HAKİM CC:Hikmet sahibi , bütün emir ,yasak ve işleri yerli yerinde faydalar ve hikmetlerle dolu olan.

Havas ve esrarı: İlmde ilerlemek ve sözlerinin hikmet dolu olması için YA HAKİM CELLE CELALUHU diyerek 78 kere okunur.Hakim ismi şerifini çok okuyan kimse kalbinde hikmet pınarları açılır.Esrarlı manaları anlar.

 

Vedud 48 : Muhabbet, sevmek ve sevilmek için 20 kere okunur.

Bir yemeğe 1000 kere okuyan kimse o yemeği hanımı ile birlikte yerse aralarındaki sevgi artar. Farzlardan sonra 400 den fazla okuyan kimse insanların en sevimlisi olur.

 

Mecid 49 : İzzet ve şerefe nail olmak, rızkın bol, maişetin kolay olması ve sıkıntılardan kurtulmak için 57 kere okunur. Sabah namazından sonra 79 kere okuyan ve ellerine üfleyip yüzüne ve vücuduna sıvazlayan yakınları yanında izzet ve heybet sahibi olur.

 

Bâis 50 : Müşterinin artması, alış verişin çoğalması için 573 kere okunur.

Bir kimse uyuyacağı zaman elini göğsüne koyar ve 101 defa okursa Allah c.c onun kalbini nurlandırır ,ilim ve hikmet verir.

 

 

EL AHİR (CELLE CELALUHU) 74

El Ahir: Son Varlığının sonu olmayan.Ebedidir.Tükenmesi ve sonu yoktur.

Havas ve esrarı:El Ahir İsmi Şerifi İlahi yardım görmek ve düşmanların helaki için Ya AHİR Celle Celaluhu diyerek 801 defa okunur.Her gün sabah akşam 100 kere okunursa kalb safileşir ve kalbten masivullah(Allah tan başkalarının sevgisi) çıkar

 

 

EZ ZAHİRU (Celle Celaluhu) 75

Aşikar.Vrlığını ve birliğini belgeleyen bir çok delil bulunan.Varlığı kudretiyle aşikar olandır.

Havas ve esrarı:Sırların gizliliklerin kendisine bildirilmesi için Ya Zahir Celle Celaluhu diyerek 1106 kere okunur.İşrak vakti okunduğunda kalbi velayet nurları ile nurlanır ,gizli olan şeyler aşikar olur.

 

EL BATINU (Celle Celaluhu) 76

Gizli.Mahiyeti bilinmeyen.Beşerin ilmi ve aklı Cenabı Allah ın zatının kühnünü anlamaktan acizdir.

Havas ve esrarı

Keşfin açılması duanın kabulü ve hertürlü korkulardan kurtulmak için. Ya Batın Celle Celaluhu diyerek 62 kere okunur.

 

 

EL BERRU 79(Celle Celaluhu)

İyilik eden vadini yerine getiren .İyiliği bol olan.İyilik eden ve iyilik edenleri seven.

Havas ve esrarı:Kötülüklerden korunmak, iyilik ve İlahi ihsanlara nail olmak için , Ya Berru Celle Celaluhu diyerek 202 kere okunur.

Bu İsmi Şerifin zikrine devam eden kimse büyük günah işleyen biri ise tevbe eder.

 

ET TEVVABU 80(Celle Celaluhu) =Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan.Tövbe sebeplerini kolaylaştırarak kullarını tövbeye sevk eden ve tevbelerini kabul eden.Kullarının kendisine dönmesini isteyen.

Havas ve esrarı:Günah işlemekten kurtulmak, rızkın geniş ve kazancın bereketli olması için Ya Tevvab Celle Celaluhu diyerek 409 kere okunur.

Duha namazının peşinden 63 kere okuyanın tevbesi kabul olur.Zalimin üzerine 10 kere okuyan zulmünden kurtulur.

 

ER RAUF 83(Celle Celaluhu)

Anlamı: Mahlukatına pek düşkün, onları seven.Şevkatli.Af edeni ,af eder , cömert ve merhametli olandır.İnsanların ve diğer mahlukatın arasına şevkat ve merhamet duygusunu yerleştiren.

Havas ve esrarı:kalbinde sevgi şevkat, merhamet ve içinde insani duyguların yerleşmesi için Ya Rauf Celle Celaluhu diyerek 286 kere okunur.

Öfkelendiği an 10 kere okuyan ve 10 kere salavat okuyan kimsenin öfkesi sakinleşir.

 

EN NUR:93 Nurlandıran,nur kaynağı.Alemleri ay ve güneş ile aydınlatıp , gönülleri iman ve ilimle nurlandıran.İnsanlara etraflarını görme için göz nimetini veren.

Havas ve esrarı:En NUR ismi şerifi hikmet ve ilim elde etmek kalbin ve yüzün Nur u İlahi ile parlaması , insanların yanında sevilip sayılmak için YA NUR Celle Celaluhu diyerek 256 kere okunur.

Bu ismi şerifin zikrine devam eden karanlık bir yerde ise kendisine nurlar gözükür kalbi nurla dolar.

 

 

EL HADİ 94(Celle Celaluhu)=Hidayet veren,yol gösteren,muradına erdiren.İnsanları, imana,iyi , doğru yollara muvaffak kılan hidayeti yaratandır.

Havas ve esrarı:

EL HADİ ismi şerifi , hidayet bulup hak yola girmek, bütün işlerinin düzgün yürümesi için Ya Hadi Celle Celaluhu diyerek 20 kere okunur.Bu ismi şerife devam eden kimse doğru yolu bulur.Her farz namazın ardından okuyan dini ve dünyevi masiahatlarda (faydalarda) hidayete erer.

 

EL BEDİU 95(Celle Celaluhu)

Anlamı:Eşi ve örneği olmayan ,sanatkarca yaratan.Örneksiz ,maddesiz icad eden.Kolaylıkla daima hayrete düşürücü güzellikte şeyler yaratan.

Havas ve esrarı:

sanat ve işinde ilerlemek kavuşmuş olduğu maddi ve manevi nimetlerin elinden çıkmaması için Ya Bediu Celle Celaluhu diyerek 86 kere okunur.

Bu ismi şerifi 70 000 (70 bin) kere okuyan hacetini def eder, zararları def olur.Hikmet verilir , ilim veririlir.Zikrine devam eden üzüntüden kurtulur.

 

 

ER-REŞİD 98 (Celle Celaluhu)=İrşad edicidir.İşleri doğru nizam, intizam ve hikmet üzere yürütüp sonuna ulaştıran, dilediğini iyiliğe götüren ,doğru yola yönelten.İşleri boş ve faydasız olmayan ve hiçbir tedbirinde yanılmayandır.

Havas ve esrarı:

doğru yolu bulmak,zararlı şeylerden korunmak ve uzaklaşmak için Ya Reşid Celle Celaluhu diyerek 514 defa okunur.

Bu ismi şerifi yatsıdan sonra 100 kere zikreden hidayet ve doğruluğa erer

Şehîd 51 : 21 kere seher vakti veya sabah, asi çocuğun ve asi hanımın üzerine okunursa islah olur. Şehitlik isteği ile çokça okuyan şehit olur.

 

Hakk 52 : Batıldan korunmak, sözlerin geçerli olması, hayır işlerinde başarılı olmak ve adaletle hüküm verebilmek için 208 kere okunur.

Lâilâhe illallahül hakkul mübiyn

Zikrini hergün 100 defa okuyan fakirlikten kurtulur, işleri kolaylaşır. 1000 kere okuyanın ahlakı düzelir.

 

Vekîl 53 : Maddeten ve manen zengin olmak için 66 kere okunur.Bu ism-i şerifin zikrine devam edenlerin kalbine sükunet iner, üzüntüleri yok olur.Rüzgardan ve yıldırımdan korkan kimse okursa Cenab-ı Hakk bunların şerrini def eder.

 

Kaviyyü 54 : Kalp ,ruh ve bedenin kuvvetli olması düşman tarafından mağlub edilmemek için 166 kere okunur.

Maddi ve manevi güçlenir. Mazlum 1000 kere okursa zalim bi iznillâh helak olur.

 

Metîn 55 : Tembellikten , madden ve manen zayıflıktan kurtulmak için 500 kere okunur.

Günahkar genç kız ve erkek üzerine El-Kaviyyül Metîn şeklinde 10 kere okunursa facirlikleri gider.

 

Veliyyü 56 : Allah’ın veli bir kulu olabilmek ve uykusundan korkup uyanan çoçukların korkularından kurtulmaları için 46 kere okunur.

Her Cumâ gecesi 1000 defa okuyan kimse veliyullahtan olur.işleri kolaylaşır.

 

Hamîd 57 : Güzel ahlak, iyi amel sahibi olup insanlar tarafından övülmek için 62 kere okunur.

Zikrine devam eden zengin olur. Sabah namazından sonra 99 kere okuyup ellerine üfleyip yüzünü sıvazlayanı Allah c.c aziz kılar, yardım eder ve yüzünü aydınlık kılar. Akşam ve sabahtan sonra 66 kere okuyan işleri öğülen kişi olur.

 

Muhsî : Zihin açıklığı ,iyi anlama ve güzel idrak için 148 kere okunur. Cumâ gecesi 1000 kere okuyanı Cenab-ı Hakk c.c hesap ve azaptan korur.

 

Mübdiü 59 : Yazılarında estetiği, araştırmalarında doğruyu yakalamak ve hayırlı bütün işlerinde başarılı olmak için 56 kere okunur.Bu İsmi Şerif-i okuyanın ahlakı güzel olur.

 

Muîd 60 : Elden çıkan maddi ve manevi nimetlerin geri dönmesi ve bozulmuş işlerin düzelmesi için 124 kere okunur. 1000 kere okuyan doğru yolu bulur. 7 gün evin dört tarafına 70 kere okunursa kaybolan şey salim olarak çıktığı yere gelir.

 

Muhyî 61 : Kalbinin iman nuru ve irfan ile dirilmesi ve içine yaşama sevincinin doğması için 68 kere okunur.Kahrolmaktan korkanlar bu ism-i celili ekmek kırıntılarına okuyup yemelidir.

 

Mümît 62 : Zalim ve düşmanların helaki için 490 kere okunur. Bu ism-i şerifi çok zikreden kimseye manevi hal galip gelir.Zalim ve fasık bir kimsenin helaki için dua ete o kimse hemen ölür.Bilhassa nefsi emmare

 

Hayyü 63 : Uzun ömürlü, kalbin tevhid nuru ile hayat bulması ve her türlü muradın gerçekleşmesi için 18 kere okunur. 3000 defa okuyan hasta olmaz. Misk ve gül suyu ile yazıp karıştırıp içilirse hasta iyi olur.

 

Kayyûm 64 : İşlerinde başarılı olmak, rızık genişliği, düşmanlara galebe çalmak ve ilâhî yardım için 156 kere okunur. Ayrıca denizde boğulmamak için ‘’Ya hayyü Ya Kayyûm’’ zikrine devam edilir. Bu ism-i şerifi boş bir mekanda hergün 16 kere okuyan unutkanlıktan kurtulur, hafızası kuvvetli olur, kalbi nurlanır.Uykusu çok olanın kafası üzerine ’’ Elif Lam Mîm Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm’’ okunur.Kalbinin daima diri kalmasını isteyen kimse hergün 40 defa ‘’Ya Hayyü Ya Kayyûm lâ ilâhe illâ ente’’ zikrine devam eder.

 

Vâcid 65 : Sevdiği şeylerin kayıp olmaması için 14 kere okunur.Yemekte her lokmada okunduğunda kalp kuvvetlenir , çok okuyanın ilmi artar.

 

Mâcid 66 : Malın çok, mülkün geniş, sözlerin geçerli, insanların yanında makbul ve sevimli olmak için 48 kere okunur. Çok okuyanın ilmi nurlanır.Sabah akşam 400 kere okuyan hayvanların konuşmasını anlar.

 

Vâhid 67 : İzzet , vakar, heybet ve insanlar tarafından sevilmek için 19 kere okunur. Çok zikreden şirkten uzak kalır. 1000 kere okuyanın kalbilden masivaullah ,halk korkusu çıkar. Manen acayip haller zuhur eder.

 

Samed 68 : Yeme , içme ve uyku gibi şeylerde kimseye muhtaç olmamak ve bunların azlığında üzülmemek için 134 kere okunur.

Seher vakti 125 defa okyanda sıdk alametleri görülür.Açlık elemi duymaz.

 

Kadir 69 : Arzu ettiği şeye gücünün yetmesi ve düşmanların kendisine zarar vermemesi için 305 kere okunur. 2 rekat namazdan sonra 100 veya 200 kere zikreden ibadette zahiren ve batinen kuvvetli olur.

 

Muktedir 70 : Zalimlerin helaki için 744 kere okunur. Uykudan uyanmak için okuyan kimse istediği an uyanır.

 

Mukaddim 71 : Duanın kabulü, rütbe ve makamın yükselmesi için 184 kere okunur. Harbe girildiği zaman zikredilirse Allah c.c onu kuvvetlendirir ve zafer bulur.

 

Muahhir 72 : Arzu edilmeyen kişi veya şeylerin geciktirilmesi için 846 kere okunur. Bu İsm-i Şerifi çok zikredene tevbe ve takva kapıları açılır.

 

Evvelü 73 : Bütün arzu ve emellerin bir an önce gerçekleşmesi için 37 kere okunur.

 

 

Vâlî 77 : Makam,rütbe ve kadr-ü kıymetin yücelmesi için 47 kere okunur. Bu İsm-i Şerifin zikrine devam eden kimse yıldırım ve afatlardan korunur.

 

Müteâlî 78 : Düşmanlarına galip olmak ve herkes tarafından sözünün kabulü için 541 kere okunur. Düşmanın helaki için 7 gün devamla hergün bin kere okunur.

 

Muntekım 81 : Düşmanın şerrinden korunmak, cin, şeytan ve kötü niyetli insanların fitnelerinden emin olmak için 630 kere okunur. Güç yetirilemeyen bir kimsenin üzerine okunursa Allah ondan intikamını alır.

 

Afuvvü 82 : Güzel ahlak sahibi olmak, günahların affı ve kabahatlerin örtülmesi için 156 kere okunur.

Bu İsm-i Şerifi çok zikredene rıza kapısı açılır, güzel ahlak sahibi olur. Ya Gafûr ismi le birlikte zikredilirse duanın kabulü çabuklaşır.

 

Mâlikü’l Mülk 84 : Mülkün genişlemesi ve rızkın bol olması için 212 kere okunur. Bu İsm-i Şerifin zikrine devam eden kimseye Allah c.c zenginlik verir.

 

Zü’l Celâli Ve’l İkrâm 85 : Dünya işlerinin kolay olması, hayır kapılarının açılması ve şer kapılarının kapanması için 1100 kere okunur.

‘’ Mâlikel mülki zilcelâli vel ikram’’ hergün 333 defa okunursa dünya ona bağlanır.

 

Muksıt 86 : Gadap , hiddet ve kızgınlığı söndürmek, hakk ve adaletin ortaya çıkması ve düşmanların şerrinden korunmak için 209 kere okunur.

Bu İsm-i Şerife devam edenin ibadetlerinde vesvesesi sona erer.

 

Câmi’u 87 : Kayıp bir eşyayı bulmak ve iki kişinin arasında sevgi birlik ve beraberliğin temini için 114 kere okunur.

Bu İsm-i Şerifin zikrine devam eden meşru maksatlarına ulaşır.

 

Ganiyyü 88 : Mahlukata muhtaç olmamak, ticaretin iyi olması zengin olmak için 1060 defa okunur. Hastalık ve bela üzerine okunduğunda hastalık ve bela gider. Bir kimse okusa ve eliyle bütün azalarını sıvazlasa bela ondan uzaklaşır.

 

Muğniy 89 : Rızkın bol, maişetinin geniş ve kalbinin kanaat ile dolması için 1100 kere okunur.

 

Mâni’u 90 : Bütün korkularından emin olmak için 161 kere okunur.Uyumadan önce okunursa hanımı ile kocası arasındaki öfke gider.

 

Dârru 91 : Zalimlerin maddeten ve manen zarara uğraması için 1001 kere okunur. Bu ismi şerifin zikrine her Cuma gecesi 100 kere okumaya devam eden kimsenin vücudu afiyette olur, kavmine yakın olur.

 

Nâfi’u 92 : Maddi ve manevi hastalıklardan şifa bulmak için 201 kere okunur.Bu İsm-i Şerifin zikrine her Cuma gecesi 100 kere okumaya devam eden kimsenin vücudu afiyette olur, kavmine yakın olur.

 

Bâkî 96 : Ömrünün sıhhatli, hayırlı ve uzun ,mülkün ve işin daimi olması için 113 kere okunur.1000 kere okuyan zarar ve üzüntüden kurtulur.100 kere okuyanın amelleri makbul olur.

 

Vârisü 97 : Mal, mülk, vakar ve itibar sahibi olmak için 707 kere okunur.

Sıkıntısı olan akşam ile yatsı arasında 1000 kere okursa sıkıntısı gider. Güneş doğmadan önce 100 kere okunursa hayatta ve öldükten sonra cesedine hiçbirşey zarar vermez.

 

 

Sabûr 99 : Başladığı işi zevkle bitirebilmek, acizlikten kurtulmak, musibet ve bela zamanı dayanabilme gücünün kendisine verilmesi için 298 kere okunur. Güneş doğmadan önce 100 kere zikreden kimseye meşakkat isabet etmez ve sebatkâr olur

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest negrita

Çok güzeldi tam aradığım gibi çok teşekkür ederim

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest levm

ALLÂH... Öyle bir isimdir ki... "Ulûhiyet"e işaret eder! "Ulûhiyet" hem "HÛ" ismi ile işaret edilen "Mutlak Zât" anlamını içerir; hem de "Zatî" İlim mertebesinde, ilmiyle ilmini seyir anlamında oluşmuş "nokta"lar âlemlerini, her bir "nokta"yı oluşturan kendine özgü "Esmâ" mertebelerine işaret eder! "Zât"ı itibarıyla, "şey"in ayrı, "Esmâ"sı itibarıyla "şey"in aynı olan Allâh ismiyle işaret edilen; âlemlerden Ganî ve benzeri olmayandır! Bu yüzdendir ki, "şey"i ve fiillerini Esmâ'sıyla yaratan Allâh ismiyle işaret edilen, Kur'ân-ı Kerîm'de "BİZ" işaretini kullanmaktadır. "Şey"de kendisinin gayrı yoktur! Bu konuda çok iyi anlaşılması gereken husus şudur: "Şey"den söz ettiğimizde "şey"in zâtı derken onun varlığını oluşturan "Esmâ mertebesinden" söz ederiz. "Şey"in zâtı hakkında tefekkür edilir, konuşulur. Allâh adıyla işaret edilenin Zâtı hakkında ise konuşmak muhaldir; yani kesinlikle olanaksızdır! Çünkü Esmâ özelliğinden meydana gelmişin, mutlak Zât hakkında fikir yürütmesi, "vahiy" yollu gelmiş bilgi ile dahi olsa -ki bu da olanaksızdır- mümkün olmaz! İşte bunu anlatmak sadedinde yolun sonu "hiç"likte biter, denmiştir!

... "HÛ'vAllahulleziy la ilahe illâ HÛ"! İster vahiy yollu gelsin, ister bilinç yollu üzerine eğilinsin, algılanan her "şey"in hakikatinin derûnu... Öylesine ki; Ekberiyet tecellisi sonucu önce "haşyeti", sonucu olarak da "hiç"liği yaşatır ve bu yüzden de O'nun hakikatine erişilemez! "Basîretler ona ulaşmaz!" Mutlak bilinmezliğe ve kavranılmazlığa işaret ismidir! Nitekim "ALLÂH" dâhil tüm isimler "HÛ"ya bağlı geçer Kurân'da! "HU ALLAHu EHAD", "HU'ver Rahmanur Rahıym", "Hu'vel'Evvelu vel'Ahıru vez'Zahiru vel'Batın", "HU'vel Aliyyül Aziym", "HU'ves Semiy'ul Basıyr" ve Haşr Sûresi'nin son üç âyeti gibi! Bu arada şunu da bir diğer okunuş şekli itibarıyla fark ederiz ki, isimlerin öncesindeki "HÛ" ismi işaretiyle önce tenzih vurgulaması yapılır, sonra da söz edilen isimlerle teşbihe işaret edilir. Bu da hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gereken bir işarettir.

ER RAHMAN... "Allâh" ismiyle işaret edilenin, "zerre"lerin zâtını "Esmâ"sıyla ilminde "var" kılma özelliğine işaret eder. Bugünkü anlayışa göre "Kuantum Potansiyel"e işaret eder. Tüm yaratılmışların kaynağı olan potansiyeldir. "Esmâ mertebesi"nin adıdır! Her şey, "var"lığını "ilim ve irade" mertebesinde bu ismin işaret ettiği özellikle elde eder! "Er Rahmanu alel Arşisteva" (20. Tâhâ: 5) ve "Er Rahman; Allemel Kur'ân; Halekal İnsan; Allemehül beyan" (55. Rahman: 1-4) işaretleri gereği "ŞUUR"da açığa çıkan "Esmâ"nın hakikatidir! Rahmeti, o "şey"i ilminde "var"lığa getirmesidir! "Allâh Adem'i Rahman sûretinde halk etti" işareti "İnsan"ın, ilmî sûretinin Rahmaniyet özelliği yansıması üzere meydana getirildiğine işaret eder. Yani Esmâ mertebesinde bulunan özellikler ile! İnsan'ın, Zâtı itibarıyla kendini tanıyışı da Rahmaniyet'le ilgilidir... Bu nedenle "RAHMAN"a secdeyi müşrikler algılayamamıştır (25. Furkan: 60)... Şeytan (vehim, bilinç) "RAHMAN"a âsi olmuştur (19. Meryem: 44)... "İnsan"ın Zât'ının "Esmâ" hakikatinden meydana getirildiğine işaret eder! "İnsan"daki "Zâtî tecelli" de budur!

ER RAHIYM... "Rahman"daki sayısız özellikleri yoktan var kılan Rahıym özelliğidir! Potansiyeldeki özelliklerin seyrini oluşturma özelliğidir! Âlem sûretleri ile kendini seyir edendir! Bilinçli varlıkları, hakikatlerine erdirmek suretiyle; seyretmekte ve Esmâ'sı özellikleriyle yaşatmakta olanın, kendisi olduğu farkındalığıyla yaşatandır. "Ve kâne bil mu'miniyne Rahıyma = Hakikatine iman etmişlere Rahıym'dir" (33. Ahzâb: 43). Cennet diye işaret edilen yaşamın kaynağıdır. Melekî boyutun "var"lığını oluşturandır.

EL MELİK... Mülkü hükmünde olan Esmâ mertebesinde dilediğince şe'n alarak fiiller âlemi sûretlerinde tedbir edendir! "Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebeden açığa çıktığına işaret) Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz" (36. Yâsiyn: 83). Tek Melik'tir! Ortağı olmaz. Bunun farkındalığını yaşattığının kesin ve mutlak teslimiyet dışında bir hâli olmaz! İtiraz ve isyan hiç kalmaz! "Arşı istiva" diye anlatılan olayda önde gelen özelliktir diğer birkaç özellikle birlikte... "Semâlarda ve arzda her ne varsa; Melik, Kuddûs, Aziyz ve Hakiym olan (dilediği mânâları açığa çıkarması için onları yaratan) Allâh'ı (işlevleriyle) tespih etmedeler!" (62. Cumu'a: 1).

EL KUDDÛS... Yaratılmışlarda açığa çıkan özellik ve kavramlarla tanımlanmaktan, kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berî! Tüm âlemleri Esmâ'sıyla yoktan "var" kılarken; onlarda açığa çıkan özelliklerle tanımlanıp sınırlanmaktan dahi berîdir.

ES SELÂM... Yaratılmışlara (beden ve tabiat kayıtlarından; tehlikeden; boyutlarının kayıtlarından) selâmet ihsan eden, yakîn hâlini oluşturan; iman edenlere "İSLÂM"ın hazmını veren; Dar'üs Selâm (hakikatimize ait kuvvelerin tahakkuku) olan cennet boyutu hâlinin yaşamını meydana getiren! Rahıym isminin tetikleyerek açığa çıkardığı isim - özelliktir! "Selâmün kavlen min Rabbin Rahıym = Rahıym Rab'den "Selâm" sözü ulaşır (Selâm ismi özelliğini Rableri olan Esmâ hakikatlerinden açığa çıkan yolla yaşarlar)!" (36. Yâsiyn: 58).

EL MU'MİN... Algılananın ötesi olduğu farkındalığını oluşturandır, Esmâ boyutu itibarıyla. Bu farkındalık, boyutumuzda "iman" olarak açığa çıkar. İman edenler şuurlarındaki bu farkındalıkla iman ederler; dünyamızda Rasûller; tüm varlıkta ise melekler dâhil! Bu farkındalık, bilinçteki aklın vehim esaretinden kurtulmasını sağlar. Vehim, kıyası kullanarak muhakeme yapan aklı saptırabilirken, iman karşısında güçsüz ve etkisiz kalır. Mu'min isminin özelliğinin açığa çıkışı şuurdan bilince direkt yansır; dolayısıyla da vehim kuvvesi onun üzerinde tasarruf edemez.

EL MÜHEYMİN... "Esmâ" mertebesinden açığa çıkanları kendi sistemi içinde koruyup sürdürendir (El hafizu ver Rakiybu ala külli şey)! Ayrıca, (emaneti) gözetip himaye eden, koruyan, emin, anlamlarına da gelir. "MÜHEYMİN"in türediği kök olan "el Emanet"in Kurân'daki fonksiyonel kullanılışı, semâların - arzın - dağların yüklenmekten imtina ettiği ve el Kurân'ın ikizi olan el İnsan'ın yüklendiği şeydir. Esas itibarıyla Esmâ mertebesi ilminin RUH adlı melek olarak şuuruna işaret eder. Ondan da yeryüzünde açığa çıkan insana yansır bu emanet! Yani, Hakikatinin, Esmâ özellikleri olduğu şuurunu yaşamak! Bu da Mu'min ismiyle ortak çalışır. RUH adlı melek (kuvve) dahi, Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız özelliklerine imanın kemâliyle Hayy ve Kayyum'dur! Çünkü o dahi "şe'n" olarak vücud sahibidir!

EL AZİYZ... Karşı konulmaz güç sahibi olarak, dilediğini uygulayan! Tüm âlemlerde dilediğini karşı çıkacak güç olmaksızın yerine getiren. Bu isim Rab ismiyle paralel çalışan bir isimdir. Rab özelliği Aziyz özelliğiyle hükmünü icra eder!

EL CEBBAR... Hükmü zorunlu olarak uygulamada olandır. Âlemler Cebbar'ın hükmü altında, dilenileni uygulamak zorundadır! Uygulamama gibi bir seçenekleri yoktur! Cebr, onların varoluş sistem ve özlerinden gelen bir şekilde açığa çıkar ve hükmünü yaşatır!

EL MÜTEKEBBİR... Mutlak BEN'lik O'na aittir! "Ben" diyen yalnızca kendisidir! Kim ben sözüyle kendisine varlık verirse; var oluşunun hakikatine ait "Ben"liği örtüp, göreceli benliğini ileri çıkarırsa, bunun sonucunu, yanmak suretiyle yaşar! Kibriyâ, O'nun vasfıdır.

EL HALİK... Mutlak TEK yaratan! Esmâ özellikleriyle birimleri "yok"ken "var" kılan! Halik'in "halk"ettiği her bir şeyin bir "hulk"u, yani yaratılış amacına göre bir huyu, ahlâkı (doğasına göre davranışı) vardır... Bu nedenle "tehalleku BiAhlakıllah = Allâh ahlâkı ile (Allâhça) ahlâklanın!" buyurulmuştur ki bunun anlamı; "Allâh Esmâ'sının özellikleriyle var olmuş olduğunuzun farkındalığıyla ve bunun gereğince yaşayın" demektir.

EL BARİ... Mikrodan makroya doğru her yarattığını kendine özgü program ve özellikle yaratırken, bütünsellikle de uyumlu olarak onu işlevlendiren. Bedendeki tüm organların birbiriyle ahenkli düzeni misali!

EL MUSAVVİR... Mânâları sûretler hâlinde açığa çıkarıp, algılayanda o sûretlerin algılanma mekanizmasını oluşturan.

EL ĞAFFAR... Kudret veya hikmetin gereği olarak oluşmuş noksanlıklarını fark edip, bunların sonuçlarından kurtulmayı irade edenlere, örtüleyiciliğini yaşatan. Bağışlayan.

EL KAHHAR... "Vahid" oluşunun sonucunu yaşatarak "izafî - göresel" benliklerin asla "var" olmadığını seyrettiren!

EL VEHHAB... Dilediğine karşılıksız ve "hak etme" kavramı devrede olmaksızın veren.

ER REZZAK... Hangi boyutta veya ortamda olursa olsun açığa çıkan birimin yaşamının devamı için gereken her türlü gıdayı veren.

EL FETTAH... Birimde açılım oluşturan. Hakikati fark ettirip seyrettiren; bunun sonucunda âlemlerde eksik, noksan, yanlış olmadığını müşahede ettiren. Görüş veya kullanım alanını açıp değerlendirme olanağını meydana getiren. Fark edilemeyeni fark ettirip değerlendirten!

EL ALİYM... "İlim" özelliği sebebiyle sınırsız sonsuz her şeyi ve her boyutu, her yönüyle Bilen!

EL KABIDZ... Tüm birimleri, onları oluşturan "Esmâ"sıyla hakikatleri yönünden kudret eliyle tutup hükmünü icra eden! İçe dönüklüğü yaşatan.

EL BASIT... Açıp yayan. Boyutsallıkları ve derin görüşü oluşturan.

EL HAFİDZ... Alçaltıcı. Hakikatinden uzak yaşamı oluşturucu! Evrensel boyuttaki "Esfeli sâfîliyn"i yaratıcı. "Kesret" müşahedesini oluşturan perdeliliği meydana getiren!

ER RAFİ'... Yükselten. Bilinçli birimi yatay veya dikey anlamda yükselterek hakikatini kavrama veya seyir anlamında yükselten.

EL MUİZZ... Dilediği birimde, izzeti oluşturan özelliği açığa çıkartarak, onu diğerlerine göre değerli kılan!

EL MÜZİLL... Dilediğinde zilleti zahir kılan! Zelil eden... İzzeti meydana getiren yakınlık özelliklerini yaşatmayarak, benlikle perdelenmenin yetersizlikleri içinde aşağılanmayı aşikâr kılan!

ES SEMİ'... Açığa çıkardığı Esmâ özelliklerini her an algılamakta olan. Farkındalığı ve kavramayı yaşatan. Bunun sonucu olarak Basıyr ismi özelliğini tetikleyen!

EL BASIYR... Açığa çıkan Esmâ özelliklerini her an seyir ile onlardan çıkanları değerlendirip, sonuçlarını oluşturan.

EL HAKEM... Hükmeden ve hükmü kesinlikle yerine gelen!

EL ADL... Ulûhiyetinin sonucu olarak açığa çıkardığı her Esmâ özelliğinin yaratış amacına göre hakkını veren. Haksızlık etmekten, zulüm etmekten münezzeh olan!

EL LATİYF... Yarattığının derûnunda ve varlığında gizli olan. Lütfu çok olan!

EL HABİYR... Açığa çıkan Esmâ özelliğinin "var"lığını, "Esmâ"sıyla meydana getiren olarak, onun durumundan haberi olan. Birime, kendisinden açığa çıkanla, ne mertebede anlayışa sahip olduğunu fark ettiren!

EL HALİYM... Açığa çıkan bir olaya ani ve fevrî tepki vermeyip, açığa çıkış amacı doğrultusunda değerlendirmeye alan.

EL AZİYM... Açığa çıkmış Esmâ özelliği olan hiçbir birimin, azametini kavrayamayacağı muhteşem büyüklük.

EL ĞAFÛR... Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahıymiyetin nimetlerine erdiren. Rahıym ismini tetikleyen!

EŞ ŞEKÛR... Verdiği nimeti çoğaltmak için o nimeti değerlendirten. Birimde verilen nimeti hakkıyla değerlendirerek "daha"sına açılmayı oluşturan. "Keriym" isminin özelliğini tetikler. Bu ismin özelliğinin kapalı kalması ise, birimi kendisine ulaşana karşı kapanmayı; o nimeti değerlendirmek yerine başka yönlere dönerek o nimetten perdelenmeyi yaşatır. Bu da "nankörlük" yani verileni değerlendirmemek olarak tanımlanır. Verilenin gerisinden mahrum kalma sonucunu doğurur. Nimetin ardı kesilir!

EL ALÎY... Yüce. Varlıkları Hakikat noktasından seyreden!

EL KEBİYR... Esmâ'sıyla yarattığı âlemlerinin büyüklüğü kavranamaz olan.

EL HAFİYZ... Âlemler içindekilerin varlığının korunması için onların gerekenlerini oluşturan.

EL MUKİYT... Hafiyz isminin özelliğinin oluşması için gerekli olan maddi veya manevî olarak nitelendirilen alt yapıyı oluşturup meydana getiren.

EL HASİYB... Birimselliğin devamı için yeterli olduğu gibi, birimden açığa çıkanların sonucunu yaşatan. Böylece sonsuza dek oluşumun akışını yaratmış olan!

EL CELİYL... Muhteşem kapsam ve mükemmeliyetiyle Efâl âleminde sultan!

EL KERİYM... Öylesine cömert ki, kendisini inkâr ile açığa çıkanlara dahi sayısız nimetlerini bağışlamakta. "OKU"mak yani "İKRA" ancak O'nun keremiyle bir birimde açığa çıkabilir. Her birimin hakikatinde yer almakta.

ER RAKIYB... Her birimi Esmâ'sıyla yarattığı için her an onunla olarak kontrol altında tutan.

EL MUCİYB... Kendisine olan yönelişlere mutlaka icabet ederek gereğini oluşturan!

EL VASİ'... Esmâ özellikleriyle tüm âlemleri kapsamış olan.

EL HAKİYM... İlminin kudretiyle açığa çıkmasını sebepler zincirine bağlayarak, nedenselliği oluşturan ve böylece kesret algılamasını oluşturan.

EL VEDUD... Cazibeyi, çekim gücünü yaratan. Salt karşılıksız, çıkar beklenmeyen sevgiyi var eden. Her sevenin, sevdiğinde sevdiği gerçekliktir!

EL MECİYD... Açığa çıkardığı muhteşem yaratış dolayısıyla şanının yüceliğini ortaya koyan!

EL BAİS... Sürekli yeni yaşam boyutlarına dönüştüren! "Her an yeni bir şe'nde" oluşun mekanizması olarak sürekli yeni bir hâl yaşatan.

Bu özelliğin insanda açığa çıkışı itibarıyla... "AMENTU"da da yerini alan "Ba'sü ba'delMevt = ölüm akabindeki diriliş" anlamındadır... "Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!" (84. İnşikak: 19) âyetindeki işlev de bunu anlatır...

Ölümü TATMAK ve bunun devamı yeni bir yaşam hâline başlamak. Şu dünya (beden) yaşamımızda iken de bu bâ'slar mümkündür... Velâyet - Nübüvvet - Risâlet bâ'sları gibi! Ki, bunlarda dahi yeni bir yaşam mertebesi söz konusudur!

Tohumun kabuğunu çatlatıp mahsulünü açığa çıkarması gibi, ölü (bilkuvve - işlevsiz - nesnel) olanı bâ's edip dirilten, demektir. Açığa çıkana, yeni yaşam ortam veya boyutuna kavuşana göre, bir önceki ortama uygun yaşam bedeni "kabir" hükmündedir... "O Saat (vefat) muhakkak gelecektir, onda hiç şüphe yoktur. Kesinlikle Allâh, kabirlerde (bedenleri içinde) olan nefsleri (bilinçleri) bâ's edecektir (varlıklarındaki Esmâ özelliğiyle yeni bir beden oluşturarak yaşamlarına devam ettirecektir)!" (22. Hac: 7)

EŞ ŞEHİYD... Varlığıyla varlığının şahidi olan. Açığa çıkardığı Esmâ özelliklerinden varlığını seyredip açığa çıkanlara şehâdet eden! Şehâdet edilenin kendisinden gayrı olmadığını yaşatan.

EL HAKK... Apaçık ortada olan Mutlak Hakikat! Açığa çıkan tüm işlevlerin hakikati ve kaynağı!

EL VEKİYL... Açığa çıkan her birimin işlevinin gereğini yerine getirmek için gerekeni yapan. Bunun idrakıyla kendisine tevekkül edene sahip çıkarak, onun için en hayırlı sonucu oluşturan. Hakikatindeki el Vekiyl isminin özelliğine iman eden, Allâh'ın tüm isimlerine (tüm kuvvelerine) de iman etmiş olur! Halifelik sırrının kaynağı bir isimdir!

EL KAVİYY... Kudreti kuvveye dönüştürerek varlığın oluşmasını sağlayan ve onlardaki kuvveleri oluşturan. Melekî boyutu meydana getiren.

EL METİYN... Tüm Efâl âlemini ayakta tutan. Metîn... Sağlamlığı oluşturan. Metanet, direnç veren!

EL VELİYY... Birimde kendi hakikatini tanıma ve gereğini yaşama özelliğini açığa çıkaran. Velâyetin ve onun kapsamındaki üst düzey yaşam özellikleri olan Risâlet ve Nübüvvetin kaynağı. Velâyetin en üst mertebesi olan Risâlet ve bir altı olan Nübüvvet kemâlâtını irsâl eden. Risâlet kemâlâtının zuhuru sonsuza dek geçerli ve işlevli iken, Nübüvet kemâlâtının işlevi yalnızca dünya yaşamında geçerlidir. Nebi, âhiret yaşamında da o kemâlâtla yaşar, ancak işlevi bitmiştir dışa dönük olarak! Risâlet işlevi ise velâyet getirisi üzere devam eder sonsuza dek, velîlerdeki gibi.

EL HAMİYD... Açığa çıkardığı evrensel kemâlâtı "Veliyy" ismi kapsamında açığa çıkardığı âlem sûretlerince seyredip değerlendirendir! Hamd yalnızca kendisine aittir!

EL MUHSIY... TEK'likteki çokluk sûretlerini makrodan mikroya tek tek tüm özellikleriyle yaratan.

EL MUBDİ'... Yaratılmışları, eşi benzeri olmayan kendine özgü özellikler bütünü olarak âlemlerde açığa çıkaran.

EL MUIYD... Aslına rücu edenleri yeni bir yaşam boyutunda hayata döndüren.

EL MUHYİ... İHYA eden. Hayata kavuşturan. İlim yaşantısıyla hakikati müşahede ederek yaşamını sürdürmeyi oluşturan.

EL MUMİT... Ölümü tattıran... Bir yaşam boyutundan diğer yaşam boyutuna geçirten!

EL HAYY... Esmâ âleminin kaynağı! Tüm isim özelliklerinin hayatını veren, varlığını oluşturan. Evrensel enerjinin kaynağı; enerjinin hakikati!

EL KAYYUM... Hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın kendi vasıflarıyla varlığını kaîm kılan. Var olan her şey kendisiyle kaîm olan.

EL VACİD... Özellikleri âdeta taşan... Her dilediğini var eden. Tüm yaratışına rağmen hiçbir şeyi eksilmeyen!

EL MACİD... Kerem ve ihsanının sınırsızlığının getirdiği şan ve yücelik sahibi!

EL VAHİD... Vahid ül AHAD... Sayısal çokluk kabul etmez TEK! Cüzlere bölünmemiş ve cüzlerden oluşmamış; panteizm anlamına gelmeyen Bir! Çokluk kavramının düştüğü, "yok"luğa kavuştuğu, hiçbir fikir ve düşüncenin ayak basamadığı TEK!

ES SAMED... Som, salt TEK! Çokluk kavramından münezzeh! Çok özelliğin birleşmesinden oluşmamış! Ve dahi sınır kavramından berî olan TEK'lik sahibi. Hiçbir şeye muhtaciyeti söz konusu olmayan TEK'illik. Hadîs-î şerîf'te şöyle tanımlanmıştır: "Es Samedülleziy la cevfe fiyhi = Samed odur ki, onda boşluk yoktur (SOM, SALT)!"

EL KAADİR... İlmindekileri kudretiyle bir nedenselliğe dayanmaksızın yaratıp seyreden! Bu hususta asla sınırlanmayan!

EL MUKTEDİR... Kudretiyle izhar ettiği tüm varlıkta iktidarı, tedbir ve tasarrufu geçerli olan mutlak - işlevsel kudret sahibi.

EL MUKADDİM... Yaratış amacına göre açığa çıkaracağı Esmâ özelliğine öncelik veren.

EL MUAHHİR... Yarattığında açığa çıkacak olanı Hakiym isminin gereğince erteleyen.

EL EVVEL... Yaratılmış olanın başı, ilk Hâli olan Esmâ Hakikati.

EL ÂHİR... Yaratılmış olanın sonsuza dek bir sonrası.

EZ ZÂHİR... Apaçık ortada olan, Esmâ özelliğiyle algılanmakta olan!

EL BÂTIN... Apaçık ortada olanın algılanamayanı ve Gaybın hakikati. (Evvel Âhir Zâhir Bâtın, HÛ'dur!)

EL VALİY... Hükmüne göre yöneten.

EL MÜTEALİY... Sonsuz sınırsız yüce; yüceliği her şeye yaygın! Âlemlerdeki hiçbir akıl ve idrakın kapsamıyla, hiçbir fıtratın mahiyet ve yansıtıcılığıyla sınırlanmayan yücelik sahibi.

EL BERR... Fıtratların gereğini kolaylaştırarak oluşmasını sağlayan! Bu konuda vaatlerini yerine getiren.

ET TEVVAB... Hak ve hakikati algılatıp kavratarak, o birimin kendi hakikatine dönüşünü oluşturan. Tövbeyi yaşatır. Yani, birime yaptığı yanlışlardan dönmeyi ve verdiği zararları gidermeyi nasip eder. Bu isim özelliği açığa çıktığında Rahıym isminin özelliğini tetikler. Sonuçta kişinin hakikatinin getirisi olan güzellikleri ve müşahedeyi yaşatır.

EL MÜNTEKIM... Birimdeki, hakikatini yaşamasına engel olan davranışlarının sonuçlarını yaşatan! "Züntikam", açığa çıkanın sonucunu, hak ettiğini yaşatmaktır. Allâh, intikam almak gibi duygularla vasıflanmaktan münezzehtir! "Şediyd ül 'Ikab" ile birlikte kullanıldığında, "Hakikatinin gereğini yaşamaya ters düşen düşünce ve davranışların sonucunu en sert ve keskin bir biçimde yaşatan" anlamına gelir.

EL AFÜVV... Şirk dışında işlenmiş bütün suçların tövbesini kabul edip, affedendir. Şirk hâli yaşamında bu ismin özelliği açığa çıkmaz. Burada fark edilmesi önemli konu şudur. Suçun affı demek, o kişinin af öncesi yaşantısındaki kayıplarının geri kazanılması demek değildir. Geçmişin telâfisi ve kazası yoktur Sünnetullah'ta!

ER RAUF... Çok şefkatli, acıyan; kendisine yönelenleri, onlara zarar verip sıkıntıya sokacak davranışlardan koruyan, uzaklaştıran.

EL MALİK'ÜL MÜLK... Mülkünde dilediğini tedbir edip, hiçbir birime hesap verme kavramı olmadan dilediğini uygulayan.

"De ki: 'Mülkün Mâlik'i olan Allâh'ım... Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziyz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Kesinlikle Sen her şeye Kaadir'sin.'" (3. Âl-u İmrân: 26)

ZÜL'CELALİ VEL'İKRAM... Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatır.

EL MUKSIT... Ulûhiyeti gereği olarak, her yaratılmışa yaratılış amacına göre hak ettiğini vermek suretiyle adaletini uygular.

EL CAMİ'... Tüm varlığı "çok boyutlu tek kare resim" olarak ilminde topluca seyreden. Yaratılmışları, yaratılış amaç ve işlevleri doğrultusunda toplayan!

EL ĞANİYY... Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerle sınırlanıp kayıtlanmayan ve o vasıflarla etiketlenmekten dahi münezzeh olan; "Ekberiyeti" dolayısıyla! Esmâ'sıyla sayısız sınırsız zengin olan!

EL MUĞNİY... Dilediğini, başkalarından mustağnî kılan, zenginliği yaşatan, kendi zenginliğiyle zengin eden. "Fakr"ın sonucu olan Bekâ'nın güzelliklerini hibe eden... "Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr - "yok"lukta) bulup da zenginliğe ("gına"ya - Bekâ'ya) kavuşturmadık mı (El Ganî kulu yapmadık mı, Âlemlerden Ganî olanın kulluğunu yaşatmadık mı)?" (93. Duha: 8)... "Muhakkak ki 'HÛ'dur ganî eden de fakir kılan da." (53. Necm: 48)

EL MANİ'... Hak etmeyene, hak etmediğine erişmesine engel yaratan!

ED DARR... Birimlerin sıkılıp bunalarak kendine dönmesi için çeşitli azap veren hâlleri (hastalık, çile, belâ) yaşatan!

EN NAFİ'... Hayra erişmeye vesile olacak yararlı düşünce ve fiilleri hatıra getirip gereğini uygulatan.

EN NUR... Her şeyin hakikati olan İlim! Her şeyin aslı Nur'dur, demek; her şey ilimden ibarettir, İlmullah'ta demektir. Hayat, ilimle vardır. İlim sahipleri Hayy'dır; diridir! İlmi olmayan ise, yaşayan ölüdür.

EL HADİY... Hakikate erdiren... Hakikatin gereğini yaşatan! Hakk'ı dillendirten! Hakikate yönlendiren!

EL BEDİY'... Eşi benzeri olmayan güzellikte olup, güzellikleri yaratan! Türleri ve varlıkları herhangi bir örneğe dayanmayan şekilde kendilerine özgü özelliklerle yaratan.

EL BAKIY... Zaman kavramsız, yalnızca var olan.

EL VARİS... Sahibi olduklarını geride bırakarak dönüşenlerin, arkada bıraktıklarının sahibi olarak çeşitli isimlerle açığa çıkan! Bir tükenişin ardından yeni bir yapıyla devam eden.

ER REŞİYD... Rüşde erdiren! Birimin hakikatini fark etmesinin sonucu olarak olgunlaşmasını yaratan ve yaşatan!

ES SABUR... "Eğer Allâh insanları zulümlerinden dolayı sorumlu tutup sonucunu hemen yaşatsaydı; (arz) üzerinde hiçbir DABBE (insan değil insan bedeni) bırakmazdı! Fakat onları hükmedilmiş bir vakte tehir ediyor... Ecelleri geldiği vakit de ne bir saat geri kalırlar, ne de öne geçebilirler" (16. Nahl: 61) Her yaratılmış olanın amacına uygun işlevini yapmasını bekleyip, o işlevini tamamladıktan sonra sonuçlarını yaşatan. Zâlimin zulmüne müsaade etmesi, yani Sabur özelliğini açığa çıkarması, hem zâlim hem mazlum yönünden yaşanacak işlevin tam hakkıyla yaşanması ve daha sonra da sonuçlarının oluşması içindir. Belânın büyüğünün açığa çıkması, zulmün büyüğünün oluşmasını gerektirir!

 

Ahmet Hulusi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kemtamin

AHMET HULUSİ yi pekçokları sevmese de cok büyük üstatdır..konu caan arkadaşa ve katkılarından dolayı sevgili levm e teşekkürler:)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest cib..

Değerli üyelerimiz ALLAH'ın 99 isimlerinde ebced değerindeki zikir sayıları ve ne vakitte zikredileceğine dair açıklık getirmek isteriz thumbsup-1.gif

Yâ ALLÂH:

Bu isim, Yüce ALLAH'ın celal ve aynı zamanda ZÂt ismidir. Bütün sıfatların sırrı bu mübarek isminde toplanmıştır. Zikir miktarı 66 adettir, Saati Güneş'tir. Kim bu ismin zikriyle meşgul olursa, kalbinden ALLAH sevgisinden başka her şeyi siler. Gönlüne ilahi tecelli ve nur dolar. Hiç bir zararlı kendisine zarar veremez. Bu mübarek ismin zikrine devam eden kimse durmadan yükselir ve manevi yüceliklerin doruğuna erişir. Asla geri kalış söz konusu olmaz. smile-1.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...