Jump to content
şükrü34

Tüm Kalpleri Mıknatıs Gibi Çeker

Recommended Posts

Guest berksan88

el-VÂKIA

Arapça'da demir anlamına gelen "hadid" kelimesiyle isimlenen ve demirin önemine işaret ettiği için bu adı alan sûre Medine'de inmiştir. 96 (doksanaltı) âyettir.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

l. Kıyamet koptuğu zaman,

2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;

3. O, alçaltıcı, yükselticidir.

4. Yer şiddetle sarsıldığı,

5. Dağlar parçalandığı,

6. Dağılıp toz duman haline geldiği,

7. Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,

8. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

9. Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!

10. (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.

11. İşte bunlar, (Allah'a) en yakın olanlardır,

12. Naîm cennetlerinde .

13. (Onların) çoğu önceki ümmetlerden,

14. Birazı da sonrakilerdendir.

15. Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler,

16. Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.

17. Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;

18. Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

20. (Onlara) beğendikleri meyveler,

21. Canlarının çektiği kuş etleri,

22. İri gözlü hûriler,

23. Saklı inciler gibi.

24. Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).

25. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

26. Söylenen, yalnızca "selâm, selâm" dır.

27. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

28. Düzgün kiraz ağacı,

29. Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,

30. Uzamış gölgeler,

31. Çağlayarak akan sular,

32. Sayısız meyveler içindedirler;

33. Tükenmeyen ve yasaklanmayan.

34. Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.

35. Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık.

36. Onları, bâkireler kıldık.

37. Eşlerine düşkün ve yaşıt.

38. Bütün bunlar sağdakiler içindir..

39. Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir.

40. Birçoğu da sonrakilerdendir.

41. Soldakiler; ne yazık o soldakilere!

42. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,

43. Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;

44. Serin ve hoş olmayan.

45. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı.

46. Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı.

47. Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?

48. Önceki atalarımız da mı?

49. De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler,

50. Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır!

51. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar!

52. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

54. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.

55. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

56. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!

57. Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi?

58. Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir?

59. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

60. Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.

61. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).

62. Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

63. Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65. Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.

66. "Doğrusu borç altına girdik.

67. Daha doğrusu, biz yoksul kaldık" (derdiniz).

68. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz?

69. Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?

71. Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi,

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73. Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık.

74. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.

75. Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,

76. Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.

77. Şüphesiz bu, değerli bir Kur'an'dır,

78.Korunmuş bir kitaptır.

79. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.

80. O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81. Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82. Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

83. Hele can boğaza dayandığı zaman,

84. O vakit siz bakar durursunuz.

85. (O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz.

86. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz,

87. Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz!

88. Fakat (ölen kişi Allah'a) yakın olanlardan ise,

89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

90. Eğer o sağdakilerden ise,

91. "Ey sağdaki! Sana selam olsun!"

92. Ama yalanlayıcı sapıklardan ise,

93. İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır!

94. Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır.

95. Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir.

96. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tüm Kalpleri Mıknatıs Gibi Çeker

bismillahirrahmanirrahim

 

ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arkadaşlar duanın Türkçe'sini dikkatle yazdım, şimdi bi kaç bişey söylemek istiyorum

yazdığım şapkalı (^) yerleri mutlaka biraz çekerek okuyun, yani dümdüz okumayın çünkü bu arapça olduğu için dümdüz Türkçe gibi okunmaz yoksa anlamını yitirir

bide sizden ricam bu duanın anlamını araştıralım, bulan olursa buraya yazalım

anlamını bilerek okumak daha iyidir..

Ayrıca herhangi bi dua veya âyetin arapçasını çevirmek isterseniz bana özelden söyleyebilirsiniz

burda çok görüyorum Türkçe'lerini bilmeden yanlış yazan kardeşlerimiz var o yüzden aklınızda bulunsun

Rabbim cümlemizin dualarını hayırla bize nasip etsin

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

Yâ bâisü entellezî teb'as esirri hayâtike ilelgulûbi vessudûri ve entellezî evcedte rûha nefhâtike liintizâmil'umûri ve entellezî sahhahte damâiri esrâri ehlilkeşfi birrûhi ve beaste rusulike ve enbiyâike biizhâri sirrilgadri ve keşfi bilâike

es'elükallahümme bibestı ve lâyetike fî gulûbi evliyâike ve bisirri nübüvvetike fî sıdûri enbiyâike en tec'alenî men'ûten ilâ eğ'mâlî ve ef'âlî müntemiran bigudratike fî ehvâlî ğâliben alâ emrî bâliğan alâ mebleğilbulûği fî zikrî fâniyen bivezâifi hamdî ve şükrî âyiben ileyke fî sirrî ve cehrî âhizen ılmî ve amelî ve eyyedenî bigudratike fî icâratilkemâli ve

enâletidderacâti inneke entallâhurraûfu bil'ibâdi ve muîdu ecsâmehüm ilelmeâd.

 

 

Not= Arkadaşlar altını çizdiğim yerleri şu yüzden çizdim, üstteki 'ehlilkeşfi' doğru ama 2. kısmın arapçasında hatalı yazım var yani arapçada cezimden sonra şedde gelmez ama orda öyle o yüzden 'keşfi' mi 'keşeffi' mi bilmiyorum, ilk yazan arkadaş keşeffi yazmış ama eğer öyle olursa o zaman üsttekininde ehlilkeşfi yerine ehlilkeşeffi yazılması gerekir çünkü ikisi de aynı kelime.. neyse kafanız karışmasın, ben keşfi yazdım, inşallah doğru olan odur

 

pardon doğru olan hangisi şükrü abinin paylaştığımı yoksa sizin paylaştığınızmı

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest rızakazan
bu duanın anlamını bilmiyorum ama yıllardır okuyorum ve çok faydasını gördüm bu dua hergün okunduğunda ne şekilde olursa olsun kalpleri celp eder bu dua okunduğunda bozulan bütün işler allahın izniyle yoluna girer mükemmel derecelere vasıl olur okuyan .muroy sevgili kardeşim maddi sıkıntılar için vakıa süresi bire birdir devamlı okumanı tavsiye ederim

şükrü34 dogru mu bu ben daha herhangi bir dua denemedim de inşallah Allah kabul eder sağol yorum için içimizi ferahlattın paylaşan arkadaşda sağolsun

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest liberne

BU havas bölümündeki konulara şöle bi bakınca bi an pc oyunu oynuyor gibi hissettim kendimi ben pc oyunlarında hile kodları kullanırım mesela gta oynarken para ve sağlık için hesoyam yaz ,cephanene tükenmesin die wanrltw yaz , aezakmı yaz polis aramasın vs.. buradaki konularda onu andırıyor ,tüm nefisleri itaate alır ......... rızık celb eder...Tüm Kalpleri Mıknatıs Gibi Çeker......Eşini Kendine Çevirmek ve Zinadan Men Etmek için...... liste uzayıp gidiyor işte :):) hayat oyunun trainer ları :):

Share this post


Link to post
Share on other sites
pardon doğru olan hangisi şükrü abinin paylaştığımı yoksa sizin paylaştığınızmı

Evet gerçekten ikisi arasında baya bir fark görülüyor. Lütfen hangisini okuyacağız? Konuya bir açıklık getirirmisiniz?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ASUMKAD

ALLAH razı olsun şükrü 34 RABBİM tesirli etsin cümlemize....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...