Jump to content
Sign in to follow this  
yakamosa1

Salatı Meşiş

Recommended Posts

salatı meşiş

Allâhümme salli ‘alâ men minhü'nşakkati'l esrâru Ve‘n felekati'l envâru Ve fîhi irtekati'l hakâiku Ve tenezzelet ‘ulûmu âdeme Fea‘ceze'l halâika Ve lehû tezâeleti'l fuhûmu felem yüdrikhu minnâ sâbikun velâ lâhikun Fe riyâzu'l melekûti bi-zehri cemâlihî mûnikatün Ve hıyâzu'l ceberûti bi-feyzi envârihî mütedeffikatün Velâ şey’e illâ ve huve bihî menûtuniz levle'l vâsitatu lezehebe kemâ kîle'l mevsûtu Salâten telîku bike minke ileyhi kemâ hüve ehluhû Allâhümme innehû sırruke'l câmiu'd-dâllü ‘aleyke Ve hicâbuke'l a‘zamu'l kâimu leke beyne yedeyke Allâhümme elhıknî bi-nesebihî ve hakkıknî bi-hasebihî Ve ‘arrifnî iyyâhu ma‘rifeten eslemu bihâ min mevâridi'l cehli Ve ekrau bihâ min mevâridi'l fazli Va'hmilnî alâ sebîlihî ilâ hazretike hamlen mahfûfen bi-nusretike Vakzif bî ‘ale'l bâtıli feedmeğahû Ve züccebî fî bihâri'l ehadiyyeti Venşülnî min evhâli't tevhîdi Ve ağrıknî fî ‘ayni bahri'l vahdeti hattâ lâ erâ velâ esme‘a velâ ecide velâ uhisse illâ bihâ Vec‘ali'l hicâbe'l a‘zame hayâte rûhî Ve rûhahû sırra hakîkatî Ve hakîkatuhû câmi‘a ‘avâlimî bi-tahkîki'l hakki'l evveli Yâ Evvelu Yâ Âhiru Yâ Zâhiru Yâ Bâtınu İsma‘ nidâî bimâ semi‘te bihî nidâe ‘abdike zekeriyyâ Vensurnî bike leke Ve eyyidnî bike leke Vecma‘ beynî ve beyneke Ve halli beynî ve beyne gayrike Allah Allah Allah İnnellezî farada ‘aleyke'l kur’âne lerâddüke ilâ me‘âd Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ

Share this post


Link to post
Share on other sites

İlk defa duyuyorum bu salavatı..Anlamını da paylasır mısınız acaba?

Share this post


Link to post
Share on other sites

bunu duymuştum da metni yoktu bende..teşekkürler yakamosa

Share this post


Link to post
Share on other sites

bu salavat hasan şazili hz lerinin mürşidine ait olup devamı halinde birçok kolaylığa muciptir deniyor.bu salavatın şerhini yani uzun açıklamasını,anlamını internette bulabilirsiniz.ancak başka sitelerde yanlış yazımlar olduğunu görünce doğrusunu ekleme ihtiyacı hissettim.bazı insanlar ne kadar etkili gibisinden son derece sakıncalı sorular yöneltiyorlar.eğer sen dünyayı maksat edinmişsen sana hiçbir şeyin faydası olmaz.dünyayı kalbinden çıkarmayana Allah fukaralığı iki kaşının ortasına koyar,onu rezil eder.bu nedenle bu tür soruların cevabı sahibinde gizlidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...