Jump to content
Sign in to follow this  
AHFA

...:...:... Veli. Dost. Velayet. Veluyullah. Ehlullah. Eermiş. Evliya. Kibarı Evliya.

Recommended Posts

<B>

Vehleten aynı manaya gelirlerse de aralarında büyük farklar vardır.

VEDUD. Dost demek.

VAHlY: Allah tarafından pergamberlere feyz tariki ile bildirilen (Şey).

İLHAM. MÜLHİMUN

İLGA-1 iLAHlYYE

FEYZ

RİCAL. RİCALİ GAYB. HAVVARİ. HAVVARÎYUN

VELÎ

 

Dost demektir. Kendisi mi dost. Yoksa dost mu seçilmiştir. Bunu bilmek çok güçtür. Amma mümkündür. Velayet makamına mazhar olmuştur. Bunlarda ruhani ve maddi tasarruf vardır. Veliyi anlatmak, bilmek çok güçtür.

Resul'ün batını tarafının (kendilerine verildiği kadar) aynacı gibidirler.

VELlYULLAH : Veli olduğu; keramet, tasarruf, yaşayış tarzı ile malûm, müsellem

EHLULLAH:Allah ve Kesulü'nün sevgisine mazhar olan, ancak Allah'a rabtı kalb eden.

ERMÎŞ: Riyazet ve ibadetle (Men arefe nefse fakat arefe Rabbe) hududuna varmış, anlamış kimse demektir. Bunlarda keramet görülebilir. Ügai ilahiye hududuna gelmiş kimse.

EVLİYA; Dünyadan ahirete intikal etmiş veliler demektir. Ügahata kavuşanlardır.

KtBAR-I EVLÎYA: Geçmiş velilerin ruhaniyetlerinden fayda görüp ruhen temas edebilenler. Ügai ilâhiyeden öğrendiklerinden

dolayı.

 

,KlBAR-I EHLULLAH: Hakiki ehli tarikat olanlar. Yani ruhen

peşe takılanlar.

İLGA-İ İLÂHİYYE : Devamlıdır. Onu almağa evvelâ vücudu hazırlamak lâzımdır. Hududa geldi mi o zaman feyiz baslar. Yani her şeyin aslı esası anlaşılmaya baslar. Burada ilim lâzımdır.

Meselâ:Deniz balıklarının terkibinde tuz yoktur. Tatlı su balıklarında aksine tuz vardır.

Tek Tırnaklı hayvanlarda : At. Katır. Eşek. tnek. Manda tek tırnaklıdır. Terkiplerinde tuz vardır.

 

Çift tırnaklı: Koyun. Keçi. Bunların terkiplerinde tuz yoktur. Denizden çıkarılan balık çabuk kokar. Tatlı sudan çıkarılan balık kokmaz.

Resulü Ekrem'in (İlim tahsil ediniz) sözü, ilgahatı alabilmek için, idrak tarafınızı hazırlayın demektir.

Resulü Ekrem'in niçin ümmi olduğunu düşünün. Çünkü hocası Allah...

Eserden müessire, müessirden asla varmak... Burada bu hususlarda İlgahatı ilâhiyeden fayda görüp, feyz alabilmek için ilim lâzımdır.

ERRAHMAN sûresi şöyle başlar: Errahman. (Yani burada Errahman, Allah demektir).

 

Kur'an öğretti. İnsanı yarattı.

O'na beyanı ilham etti. (tlga-i nahiyeyi öğrenmek yolunu bildirdi)

Güneş ve ay hesaplı. Çemen ve ağaç (Errahman'a) secde ederler.

1-Dağa vahy ettik. Maddeye

2-Agaca vahyettim. Nebata

3-Arıya vahyettik. Hayvana

4-Meryem'e vahyolundu. Kadına.

5-Nebilere vahyettik. Nebiye

6-Resulü Ekrem'e vahyettim.

Kâinatdaki her intizamlı islemede olan hadiseden, nebatlardan, hayvanlardan, kuşlardan, böceklerden herşeyden, madenlerden, kimyaden, fizikden yol bularak ilgahata kavuşmak gerek. Bütün fenler bu ilgahat yani mevcut olan (Beyan)ın idrakidir.

 

İLGAHAT: Heyşeyin aslında gizli ve devamlı fışkıran ilimdir.

1-Tetkik ile bulunan ve külliyat haline gelen matematik. Fizik. Geometri. Kimya. Mekanik. Atom ilmi.

2-Ügahatın feyz tarafından iktisab edilen ruhani taraf.

3-En sonu (Ümi Ledün) ne az çok vukufiyet.

Bütün bu tarafın tarifinden büyüklerin yazdığı kitaplardır ki tarifden başka birşey değildir.

MÜRŞİT:

Cesedin bu tarafını ilgaata hazırlayan kimsedir.

Çile. Riyazat. Cesedi disipline almak, yani ilgaatı alabilmek durumuna hazırlamak.

HALVET:

Bunların dışında mürşidin kudret ve ruhani kuvvetinin müride ilgaatı. Doğrudan doğruya alabilecek veyahut ilgaatm ona idrak edilmesidir ki o da hinunetdir.

Mürid o hale geldi mi himmet, ilgaatm idraki için bir nevi icazet olur. Himmetil rical taklaul cibal.

Ricalin himmeti dağlan bile yerinden oynatır sözü işte budur.

VEDUD:

Bu dost demektir. Allah'ın esmaların dan dır.

Aklını ilgaatın içine bizzat çekilerek giren ve idrak ve şuursuzluk içinde Allah ile dost olan demektir.

Ya Vedud Sultan. Kim olduğunu biraz oku, araştır. Öğren.

</B>

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...