Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Suzie

Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin Derece Kuşakları

Recommended Posts

Guest Suzie

Altın Şafak Hermetik Cemiyetinin

Derece Kuşakları (Saşlar)

 

Dış (Birinci) Cemiyet Saşları

 

İnisiyasyon derecelerini belirten bu kuşaklara saş (sash) denir ve Birinci Cemiyette sol omuzdan sağ kalçaya kapatacak şekilde kuşanır. İnisiyasyondan sonra, inisiyasyonunu temsil eden saş inisiyeye verilir.

 

ordersyq0-1.gif

 

Hayat Ağacın üzerinde Üç Cemiyet ve İnisiyasyon Dereceleri.

Birinci Cemiyet

 

0°=0° Neofit

 

1°=10° Zelator

 

2°=9° Theoricus

 

3°=8° Practicus

 

4°=7° Filozofus

 

İkinci Cemiyet

 

5°=6° Adeptus Minor

 

6°=5° Adeptus Major

 

7°=4° Adeptus Exemptus

 

 

altinsafakunvanis4.jpg

 

İç (İkinci) Cemiyet Saşları

 

sachfb5-1.gif

 

dır..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Suzie

Altın ve Rosenkreutz Cemiyeti Nedir?

Yazan David Griffin

 

Gold und Rosenkreutz'ü (Altın ve Gülü Haç) ilk kez 1710 yılında Breslau'da Samuel Richter'in "Altın ve Güllü Haç Kardeşliğinin Felsefe Taşı Hazırlamanın Gerçek ve Tam Yöntemi" adlı eserinde duyuyoruz. Richter, Halle'de teoloji okumuş bir Luther rahibiydi ve ayrıca Altın ve Güllü Haç Kardeşliğinde Sicerus Renatus (Samimiyetle yeniden doğan) lakabını kullanırdı. Bu önemli çalışma sadece birkaç simya işlemini açıklamakla kalmıyor, Kardeşliğin anayasasını ve kurallarını da açıklıyor. Richter'in zamanında Kardeşlik çalışmalarını birbiriyle paylaşan gevşek bağlarla bir araya gelmiş bir grup simyagerden oluştuğu gözükmektedir. Bu kardeşliğin çok yaygın olduğu ve gizli çalıştığı anlaşılmaktadır.

 

18. asırda Almanya'da Gül Haç geleneğin gelişimi sadece Framasonluğun yaygınlaşması birlikte anlaşılır. Hamburg (1740), Hannover (1755) ve Frankfurt'te (1766) yerel Büyük Localar kuruldu. Prusya'da Büyük Frederick 1744 yılında Üç Kürenin Büyük Milli Ana Locasının ve 1770 yılında İsveç'te Zinnendorf altında İsveç Riti Büyük Locasının Üstad-ül Muhteremi oldu.

 

Framasonluğun hermetik ritlerinin yaygınlaşması Aydınlanma Çağının materyalist görüşüne karşı bir tepki olarak yorumlanabilir. Bunların arasında en önemlisi 1755 yılında Karl Gotthelf Von Hund tarafından kurulan ve hızlı bir şekilde Alman eyaletlerinde yayılan Strict Observance'tı. Bu simya sembolizmi üzerine dayanıyordu ve simya dönüşümünün sırlarını vaat ediyordu.

 

Böylelikle gevşek bağlarla kurulu söz konusu simya cemiyeti 1757 yılında Fictuld tarafından yeniden organize edildiğinde, daha fazla Framasonik bir özelliğe bürünmüştü. Bu cemiyet her on yılda bir reformdan geçip, 1767 yılında yeniden gözden geçirildi, 1777 yılında ise genel bir reformdan geçirildi. Böylece, Kardeşlik belirgin Framasonik bir yapıyla ortaya çıkmıştı. Hatta, Gold und Rosenkreutz Order'e (Fraternitas Aureae et Rosae Crucis) üyelik sadece Usta Masonlara verilirdi.

 

Framasonik Gold und Rosenkreutz Order 18. asrın ikinci yarısında Alman eyaletlerde yayıldı ve sadece Strict Observance riti ona rakipti. Kardeşlik, 8 Ağustos, 1781 yılında Büyük Frederick'in yeğeni ve veliahdı Prens Frederick-William II'in Kardeşliğe üye olmasıyla doruk noktasına ulaştı. Kardeşlikte Prensin önemi göz önüne alınarak ona hareketin efsanevi kurucusu Ormesus'ten kaynaklanan Ormesus Magnus adı verildi. 1786 yılında Prens tahta çıktığında Prusya sarayı Kardeşliğin üyeleri ile doldu.

 

Cemiyetin kardeşleri tarihi Gül Haç geleneğinin bütün öğretilerini etüt ettiler ve öğrettiler, bunların arasında simya, teurji, gnostisizm, kabala, hermetizm, astroloji ve ezoterik Hıristiyanlık bulunuyordu. Birçok geleneksel simya yazıtları Kardeşlik tarafından inceleniyordu, bunların arasında Mathadanus, Fictuld, Gichtel'in eserleri, Aesh Metzareph ve Aurea Catena Homeri vardı. Kabalistik ve Hermetik yazıtların da önemli bir rolü vardı, bunların arasında Knorr von Rosenroth'nın "Kabbala Denudata" ve Georg von Welling'in "Opus Magnum Mago-Cabalisticum et Theologicum" vardı.

 

Ancak Cemiyetin en önemli öğretileri derece ritüellerinde ve derece belgelerinde aktarılmaktaydı. Gold und Rosenkreutz Order'ın derece yapısı dokuz dereceden oluşuyordu. Bu yapı sonradan 19. asırda Societas Rosicruciana In Anglia (SRIA) (İngiliz Gül Haç Cemiyeti) ve Hermetic Order of the Golden Dawn (Altın Şafak Hermetik Cemiyeti) tarafından alınmıştı (üste ek bir 10. dereceyle).

 

Altın Şafak Hermetik Cemiyeti ve RR+AC (Yakut Gül ve Altın Haç) cemiyetinin her derecesinin mistik sayı, mistik unvan, sembolleri vs. ayrıca Gold und Rosenkreutz Order'den alınmıştı. Konfederasyonun RR+AC arşivleri bu önemli Gül Haç Cemiyetinin tüm külliyatını içermektedir. Hatta 1999 yılı genel reformasyondan sonra Gold und Rosenkreutz külliyatı RR+AC Cemiyetinin yeni müfredat programının köşe taşı olmuştur.

 

Aşağıda Gold und Rosenkreutz Order'un dokuz dereceleri kısaca özetlenmiştir, ayrıca Konfederasyonun RR+AC arşivlerinden bazı resimler de gösterilmiştir.

 

grccipher1.jpg

 

grccipher2.jpg

Yukarıda Cemiyetin talimatlarını içeren gizli bir 18. asır Gold und Rosenkreutz Order şifre elyazmasının ilk iki sayfası bulunmaktadır (Konfederasyonun RR+AC arşivlerinden).

 

1. Juniorus

İlk Juniors derecesi, esasında Theoricus derecesinde başlayan Gold und Rosenkreutz sistemine geç bir ilavedir. Bu derece Framasonluğun ilk üç derecesi tarzından devam edip öğretileri ritüellerinde içerilir ve Masonluğun ilk üç derecesi simyasal bir açıdan anlaşılır (Not: Altın Şafak Hermetik Cemiyeti bu derecenin adını Zelator olarak değiştirdi).

 

2. Theoricus

İkinci derece olan Theoretischen Brüder'de Cemiyetin asıl çalışmaları başlıyor. Bu derecede inisiye henüz simyayı uygulamaya başlamıyor, ama ritüel şeklinde bazı simyasal talimatları alıp sonradan simya teorisini etüt eder.

 

3. Practicus

Practicus diye adlandırılan üçüncü derecede, inisiye bizzat laboratuar simyasını uygulamaya başlar. Aday'a ilerlemeden önce hakim olması gerektiği bazı temel simya işlemleri konusunda talimat verilir. Bu derecenin esas simyasal işlemi kuru yöntemle bir menstrum ve regulus yaratmaktır.

 

4. Philosophus

Dördüncü, Philosophus derecesinde inisiyeye, özellikle nemli yöntemle "lapis minerali" (mineral taşı) elde etme konusunda,ek simya talimatları ve görevler verilir. The Freres Ainées de la Rose+Croix (FARC) Cemiyeti de nemli yöntemi kullanırlar.

 

grcfourgrade.jpg

 

Yukarıda Gold und Rosenkreutz Order'in dördüncü derecesinin gizli talimatının ilk sayfasının bir bölümü gösterilmiştir (Konfederasyonun RR+AC arşivlerinden).

 

5. Minor

Beşinci derecede Minor Adept ek Kabalistik ve simyasal talimatlar edindiği karmaşık bir ritüelden geçer. Bu dereceyle ilişkili simyasal işlemlerle ilgili ek yazılı talimatlar vardır. Bu derecenin esas simyasal çalışması tıbbi taşı imal etmekle ilgilidir.

 

6. Major

Altıncı derece, Major Adept'in ritüeli yoktur. Bu dereceyle ilgili ek yazılı simyasal çalışmalar konusunda talimatlar vardır. Bu derecenin esas simyasal çalışması aurum potabile'ın (içilir altın) gizli ateşi kullanarak imalını içerir.

 

7. Adeptus Exemptus

Yedinci derece, Exempt Adept'in ritüeli yoktur. Bu dereceyle ilgili olarak ek yazılı simyasal talimatlar vardır. Bu derecenin esas simyasal çalışması felsefi vitriol (Filozofların zümrüdü) ile felsefe taşının imalini içerir ve metallerin çoğaltılması ve dönüşümü ile ilgili talimatlar da içerir.

 

8. Magister Templi

Gold und Rosenkreutz Order'in sekizinci derecenin gizli talimatları "Generales Constitutiones Octavi Gradus, FA+RC" başlığını taşır. Dikkate alınması gerekir ki, Cemiyetin her kademesi genel reforma tabiiydi (her 111 yıl, 1666, 1777, 1888, ve yakın tarihte 1999). Ancak, Gülhaç kurallarına göre, her zaman ve halen Magister Templi derecesindeki talimatların içeriğini değiştirmek yasaktı, zira bu talimatlar asil yöntemle felsefe taşını elde etmenin gizli yöntemini içerir.

 

grcphoebron.jpg

 

Yukarıda gösterilen Gold und Rosenkreutz Order'in eski İmperator'u (Başkanı) Phoebron'ın imzası Magister Templi yeminini içeren FA+RC cemiyetinin sekizinci derecesinin gizli talimatlarının ilk sayfasının altında gözükmektedir (Konfederasyonun RR+AC arşivlerinde el yazması suretinden). Phoebron'un aslında Dr. Bernhard Joseph Schleiss von Löwenfeld'in Kardeşlikte adıydı.

 

9. Magus

Magus derecesi Gold und Rosenkreutz Order sisteminin dokuzuncu ve en son derecesiydi. Gold und Rosenkreutz Order teurjik (majikal) sisteminin kalbi Magus derecesine saklanırdı. Çünkü, yüce teurjinin herhangi bir değeri olabilması için, önceden felsefe taşı elde edilmesi gerektiğini inanırlardı. Konfederasyon arşivlerindeki belgeler Altın Şafak Cemiyeti majisi ile belirgin bir bağı göstermektedir. Örneğin, RR+AC majikal aletler kutsama formülleri direkt olarak G+RC kutsama ritüellerinde alınmıştır. Bu teurjik sistem dışında, Magiler aynı zamanda Arcana Arcanorum'ın sırlarına inisiye oluyorlardı. Gerçek Arcana Arcanorum tarih boyunca gizli ezoterik cemiyetlerinin elitlerin etlerinin en gözde ezoterik aktarımıydı. Yüzyıllardır aktarılıp Gold und Rosenkreutz Order'e geçen gerçek Arcana Arcanorum, günümüzde Reverenda Confoederatio et Sincera Fraternitatis ad Rosae Crucis'in Sanctum Sanctorum'unda sadakat ve dikkatle saklanmaktadır.

 

grcgehfig.jpg

 

Yukarıdaki sayfa sıkça yayınlanan "Geheimfiguren der Rosenkreutzer" (Gülhaçlıların Gizli Sembolleri) eserindendir. Bu iyi bilinen eseri burada göstermemizin sebebi sadece Magilere emanet edilen en yüksek G+RC ezoterik aktarımı Arcana Arcanorum (Sırların Sırrı) konusunda verdiği referansa dayanıyor.

 

10. Ipsissimus

Onuncu derece Altın Şafak Hermetik Cemiyeti tarafından ilave edilmiştir ve Gold und Rosenkreutz Cemiyetinin dokuz dereceli sistemini Kabala'daki hayat Ağacının 10 Sefirot sistemine uyarlamak için konmuştur.

 

Alıntıdır / Thx x)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...