Jump to content
Sign in to follow this  
aytasi

Yükselmiş Bir üstadın Gelecekten Verdiği mesaj

Recommended Posts

Yükselmiş Bir üstadın Gelecekten Verdiği mesaj

 

Ben Windrider'ım. Ben yükselmiş bir üstat ve bir zaman yolcusuyum, ancak benim perspektifimden bu lineer bir zamanda ileriye geriye gitmekten çok, farklı bir zaman-hattına sahip bir boyuttan diğerine -boyutlar arasındaki geçitleri kullanarak- bir anda gitmektir. Az sonra açıklayacağım gibi, buda yükseliş bilincinin bir parçasıdır.

Benim zamanımda birçok kişi yükseliş hakimiyetine erişerek yükseldi. Ben belli bir amaçla sizin zamanınıza 'geri' döndüm. Siz büyük bir değişim zamanına yaklaşıyorsunuz, ve önünüzde uzanan iki an olasılık akışı vardır. Amacım size, bu iki akıştan söz etmek, ve bazı perspektifler sunmaktır.

 

Bir Zaman Hattından Diğerine Geçiş

 

Önce, size zamanın doğası hakkında bazı perspektifler sunmak istiyorum. Zaman frekansın bir işlevidir. Tıpkı müzikteki bir akorun bir kaç tonu içerebilmesi gibi, evrende çok boyutlu bir yapıdır, her boyut belli bir frekans, yada yoğunluk-derecesi tarafından karekterize edilir. Sizin zaman deneyiminiz yoğunluk derecesi deneyiminize göre değişir. 3B frekansında siz halen değişimin öncesini deneyimliyorsunuz, zamanınız lineer ve birbirinden ayrı bir geçmiş ve gelecek 'şimdiki zaman' denen 'şimdi-zamanı'nda üst üste geliyor.

Üçüncü boyut realitesinde şimdiki zaman kiçik bir an'dır. Daha yüksek yoğunluk frekanslarında şimdi-zamanı duygunuz çok genişler, geçmiş ile gelecek arasındaki ayrılığı ortadan kaldırır ve şimdiki zamanı, dolayısıyla mevcudiyeti daha büyük ölçüde deneyimlemenizi sağlar.

Çağlar boyunca şamanlar, mistikler, peygamberler, ve meditatörler geçmiş ile gelecek arasındaki bu ayrılığı yok etmeyi öğrenmiş, diğer boyutlara yolculuk yapmış, ve sonra tekrar gerçek dünya dediğiniz dünyaya dönmüşlerdir. Avustralya'nın aborijinleri gibi yerli halklar dünyalar arasında nasıl yaşayacaklarını bilecek kadar alışkındılar, onlar "rüya-zamanı" dedikleri şeyi asıl realiteleri olarak yaşarlardı. Eski zamanların tüm bu yolcuları dünyalar arasında yolculuk yaparken, hem gelecekteki olayların vizyonlarını görebilir, hemde akaşik kayıtlara girerek geçmişe erişebilirlerdi.

Ancak, tüm dünya tarihinde çok az kişi geçmişteki yada gelecekteki olaylara gerçekten katılabilecek yada onları değiştirebilecek kadar 3B zaman-hattından ayrılabilmiştir. Bunun böyle bir girişimin karmaşıklığıyla, ve ayrıca bir özgür irade evrenindeki ortak bilinçle ilgili nedenleri vardır. Belli bir zaman çerçevesine katılma eylemi tüm o zaman-akışında bir değişim sağlar. Biz sizin şimdiki zamanınız olan geçmişe girdiğimizde, sizin şimdiki zaman-hatlarınızla kesişen paralel-zaman hatları yaratır, ortak bilincinizin içinden seçebileceği yeni olasılıkların tohumlarını ekeriz.

Önünüzde uzanan değişim'in doğasından ötürü bu zamanda sizin aleminizde bir çok zaman yolcusu vardır, bunlar genelde geçmişteki bir kimlikleryle birleşmekte, bazıları ise bir zaman-hattından bir başka zaman-hattına (gelecekten şimdiki zamana) aktarılmış bedenlerle enkarne olmaktadırlar, yani bu boyutta fiziksel olarak tezahür etmektedirler. Eğer bizim kritik zamanlardaki müdahalemiz olmasa, gezegeniniz bugün yok olmuş olurdu. İşte Edgar Cayce'nin, Nostradamus'un, ve bazı kadim kutsal kitapların kıyamet-günü kehanetlerinin gerçekleşmiş olmamasının nedenlerinden biride budur.

Peki, biz böyle yaparak ortak özgür iradenize ve karmik seçimlerinize müdahale etmiş olmuyormuyuz? Ben senin zaman-akışını değiştirme, ve böyle yaparak özgür iradeyi geçersiz kılma riskini almış olurmuyum? Lütfen şunu anlayın ki biz zaman yolcularının birçoğu sizin benliklerinizin gelecekteki veçheleriyiz, ve sizin yapmış olduğunuz çağrılara karşılık veriyoruz. Siz bizi yüksek benliklerinizin veçheleri olarak adlandırabilirsiniz, ki biz size göre daha yüksek frekanslı bir boyutta bulunduğumuzdan bu doğru bir bildirim olur. Bu zamanda Dünyan'ın ortak bilincinin daha yüksek br yardımı çağırdaığı, ve bizim bu çağrıya verilen karşılığın bir parçası olduğumuz da doğrudur.

Bu zamanda dünyanıza zaman yolculuğu yapabilmemizin bir başka nedenide hükümetinizin yaptığı Phidelphia Deneyi gibi bazı deneylerin sonucunda belli zaman kapılarının açılmış olmasıdır. Böyle deneylerin asıl nedenleri biraz sorgulanabilir nedenlerdi, ama gerçek şuki bu zaman kapılarının açılmasıyla birlkte, dördüncü boyutun önündeki perdeler incelmiştir, ve bu da sadece diğer dünyalardan ve boyutlardan sizin dünyanıza yapılan ziyaretlere izin vermekle kalmamamakta, tüm gezegeninizin dördüncü boyuta geçişinide kolaylaştırmaktadır.

 

Deney

 

Konuşmamın başlangıcında, daha önce katılımcı zaman yolculuğunun mümkün olmamasının bir kaç nedeni bulunduğunu söylemiştim. En yüksek mistiklerinizin ve bilim adamlarınızın bu girişimde sınırlı bir başarı elde etmiş olmalarının bir başka nedeni üçüncü boyutunuzun doğasıdır. Zamanda bağımsız olarak yolculuk yapabilmek için en azından beşinci boyutta bulunmanız gerekir. Aynı zamanda, şimdi-anınızın sonsuz çeşitlilikte paralel boyutlar içindeki çok uzun bir lineer zamanı kucaklayabileceği kadar geniş bir perspektifte köklenmeniz gerekir. Tarihinizde bazı yükselmiş üstatlar bunu başarmıştır, ama bunların sayısı azdır.

Ancak sizler insan olarak bunu başarma yolundasınız.

21.ci yüzyılın bu dönemi sizin için yaşanacak heyecan verici bir zamandır. Siz hep birlikte yaşayacağınız huşu vericibir olayın eşiğinde bulunuyorsunuz.Çok uzunzaman önce bildirilen ve sadece Dünya'nın şamanları ve peygamberleri tarafından değil, sonsuz galaksiler boyuncada beklenen bir doğuma, 'bir'çağların değişimine' tanık oluyorsunuz. İleride anlayacağınız nedenlerle, şimdi Dünya üzerinde vuku bulan şey tüm yaradılış boyunca dalgalanma etkisi yaratmaktadır. Tüm evrenlerde yepyeni bir tekamül devresi başlamaktadır, ve Dünya denen bu küçük gezegenin bunda oynayacağı anahtar bir rol vardır, ve işte bu yüzden bu zamanda sizi geniş bir izleyici topluluğu izlemektedir. Bu, Yaradılış'taki en yüksek varlıkların bazılarının Dünya'da enkarne olmuş olmalarının yanı sıra, çok farklı yaşam-formlarının vesoyların hepsinin büyük bir birleşme deneyi için fiziksel boyutta enkarne olmuş olmalarının yanı sıra, çok farklı yaşam-formlarının ve soyların hepsinin büyük bir birleşme deneyi için fiziksel boyutta enkarne olmuş olmalarıyla ilgilidir.

Birlik bilincini deneyimlemiş olanlarınız daha yüksek boyutlarda Bir'liği deneyimlemenin büyük bir çabayı gerektirmediğini bilirsiniz. Burada, sonsuz farklılığa ve dualite bilincine sahip 3B Dünya'sında bu bir cesaret, karalılık veadanış sınavı haline gelir. Sizin şu anda bu fiziksel boyutta Tanrı bilincinin en ileri durumu olduğunuzu öğrenmek sizi şaşırtırmıydı? Eğer Dünya fiziksel bir (üçüncü yada dördüncü) boyutta farklılık-içinde-birliği deneyimleyebilirse, bu tüm Evren tekrar Tanrı zihnine geri dönüşü içeren nefes-alış devresine başlarken Tanrı kalbinin faaliyetini çok genişletecektir.

 

Bir Noktada Birleşme

 

Evet, gezegensel doğumunuzda devreler içinde devreler sarmalanmıştır. Siz sadece bir binyılın sonunda bulunmuyorsunuz, siz aynı zamanda 2160-yıllık Balık Burcu Çağı'nın da sonunda bulunuyorsunuz. Girdiğiniz Kova Burcu Çağı sadece başka bir çağın başlangıcı değildir, o ekinoksların prosesyonu olarak bilinen 26.000 yıllık bir devreninde başlangıcıdır.26.000 yıl süren prosesyonel yıl esnasında siz iki kere -ki biri Kova Burcu Çağı'nın başlangıcıdır- galaktik merkezden yayılan yüksek titreşimli ışık akımının etkisine girersiniz, ve bu sizi Tanrı Zihni le daha büyük bir eşzamanlılığa sokar.

Galaktik güneşiniz de, aynı şekilde,, galaksiler boyunca çizdiği sarmalı tamalıyor, Hindu kutsal metinlerinde 'Tanrının nefes-alışı' olarak tanımlanan ana yaklaşıyor. Bu noktaya dek, Yaradılış'ın mevcut devresindeki her şey 'Tanrının nefes-verişinin' bir ifadesi olmuştur. Şimdi geri-dönüş zamanıdır, bu tüm evrenlerdeki tüm boyutlardaki ve herşeyin daha yüksek bir birlik oktavına doğru geri sarılacağı bir zamandır. Bu otomobillerinizdeki 9999'dan sonra sıfıra dönen kilometre sayacı gibidir.

Siz bu sıfır Noktasını Dünya üzerinde meydana gelen, ve Bir'liğe geri dönüş yolculuğunda tüm bu büyük devreler ile Yaradılış'ın tüm boyutlarını birbirine-bağlayan bir birleşme noktası olarak düşünebilirsiniz.Kova burcu Çağının başlangıcı ve bir Prosesyonel yılın başlangıcı, Galaktik Devre'nin başlangıcı, Ve Yaradan'ın nefes alışının başlangıcı, hepsi bir noktada birleşmektedir.

Bu ne anlama gelir? Bu sıfır noktasının benzersiz doğasından ötürü, Dünya Yaradan ile Yaradılış'ın bir olduğu kozmik bir doğum anının eşiğinde bulunmaktır.Bir başka deyişle boyutlar arasındaki perdeler Taradan bilincinin dünya üzerinde bedenlenmiş tüm varlıklarınkalplerine ve zihinlerine -ve yansımayla, tüm evrenlere- sessizce girebileceği kadar uzun bir zaman -ya da zamanın dışındaki bir an- boyunca kalkmak üzeredir. Bu zamansızlık anında, sanki tüm Yaradılış Yaradan ile birlikte nefesini tutacak, ve sonra ebediyyen Tanrı ruhu ile dolacaktır.

Herhangi bir yaşam-formunun titreşim frekansı onun ruha bağlılığıyla ilgilidir. O ruhla-dolma anında, gezegendeki tüm varlıkların frekansı tek bir olağanüstü uyanış sarsıntısıyla yükselecektir.Ve zaman ile boyutta frekansla ilgili olduğundan , sizbirden ve toplu olarak dördüncü boyuta geçeceksiniz.Beşinci boyuta toplu geçiş henüz bir zaman alacağından, bazılarınız dördüncü boyutu geçip, beşinci hatta altıncı boyutsal frekanslara girdiğiniz ve böylece tam yükseliş hakimiyetini deneyimlediğinizi görebilirsiniz. bu şekide ben Windrider değişimden sonra 6B de bulduğumda, dördüncü boyutsal bedenimi birleşik ışıta eritmeyi seçtim, ve bir çok zaman ve boyuta geçebilme yeteneğini kullanmaya başladım.

 

Kaynak; Sonsuzluğa Açılan Kapı

Kiara Windrider

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest caglayan

Bu Kadin kendisini radyo istasyonu zannediyor...:D.. Radyo, radar yani alici verici tekniginde ne varsa kendinde hayalimsi bir sekilde vucuda getirmis...:rofl:... ezoterim Avrupalilastigi, veya amerikanlastigi zaman, sapik düsünceler ucsuz bucaksiz boyutlara ulasiyor.. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest caglayan

evet yazi güzel, bu denli yüksek kisilige sahip olan kimse, kainat zaman, ve boyutlarin varligini yasamis olsa idi, anlatmaya kelime bulamazdi, hele hele radyo istasyonu benzetmesi zaten yapmazdi... palavarasini basarken Mr. Spok ile Radyo istasyonu arasinda bocalamis...:) Frekans bozuklugu diyelim;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

shasta dağındaki bir meditasyonunda, gelecekteki kendi enkarnesi ile konuşmaları. Ama yadsınamaz gerçekleri içeriyor. Bi çok güzelde bilgi var. Boyut tanımları yaklaşan foton kuşağı.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest caglayan
shasta dağındaki bir meditasyonunda, gelecekteki kendi enkarnesi ile konuşmaları. Ama yadsınamaz gerçekleri içeriyor. Bi çok güzelde bilgi var. Boyut tanımları yaklaşan foton kuşağı.

 

sen inaniyormusun... foton kusagina, boyut anlatanlara..? ben inanmiyorum..

 

cünki hic bir ispatlari yok... :)

 

ve en büyük sacmalik 2012 de DNA nin degisecegidir

Share this post


Link to post
Share on other sites

hıhı şimdiki dna 2 sarmallı 12 sarmallı olacak.Evet boyutlara inanmıyor olsam burda ne işim var. Bu bölüm sadece bunlardan bahseder.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest caglayan
hıhı şimdiki dna 2 sarmallı 12 sarmallı olacak.Evet boyutlara inanmıyor olsam burda ne işim var. Bu bölüm sadece bunlardan bahseder.

 

Herkez neye inanip inanmayacagini kendisi bilir...

 

2012, foton, DNA, 4. 5 Boyut... bunlari "sadece" inancla degerledirmek demek, masalimsi bir bekleyis icerisine düsmek demek.... mantikla degerlendirmek demek, süpheli olup arastirmak demek...:)

 

bana bir tane Ispat göster ...!!! ;)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ispatın her kaynağı okumak karşılaştırmak vegerçekten araştırıp bir takım deneyimlerde bulunmak olur. Şİmdi sana şunu yaptım yada bunu yaptım Yada meditasyonla şunu değiştirsin desem buna ne kdr inanacaksın!. Ben söyliyim; hiç. Çünkü bende aynını yapardım, taki ciddi anlamda araştırıp bir takım deneyimler kazanmadan önce.

İnanmak için yaşaman lazımsa sana önerim, deneyimleyerek inan.

--------------------

En baştan başla hatta; eski takvimler, Mayaların Azteklerin kullandığı takvimler, Giza piramidinde kral odasının kapısında biten zamanı. Karaların ayrılmasında tufan zamanını, atlantis halkını, kristalleri ve aklına gelebilecek herşeyi. Sorgulamadan, şüpheye duyup araştırmadan, düz mantığı bir kenara koyup çapraz mantıkla araştırmalarını betimlemeden, bir şeyin doğruluğunu sana söyleyen hiç kimseye inanma, hatta bana bile..

Çünkü ben ancak bu yollardan geçerek inanabildim bilgiye.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest caglayan

bak örnek olarak 2012 yi alalim...

 

-Bundan 3 sene önce Maya Takvimin 2012 de bitecegini, yeni bir devirin girecegini söylediler

 

-Bundan 2 sene önce ayni seyi yenilediler ve bunu eklediler---> Insanlar yeni bir Bilinc ile bilinclenecekler, sosyal ve kültürel etkenlikler yaratacaklar, daha adaletli ve teknolojik anlayis icerisinde olacaklar

 

-assagi yukari 1 - 1,5 senedir yukarda yazilanlara birde bunu eklediler, Foton kusagi, marduk, DNA a nin 24 ile 48 saat icerisinde radikal bir sekilde degisecegini, 4 - 5 boyut

 

2012 ye yaklasirken daha cok seylerin olacagini söyleyecekler... mesela agaclarin ayaklanacagini, Uzaylilarin dünya inecegini.... ve dhasi yani bi 6 ay daha sabret:)

--------------------

uyuklamaya basladim, yarin devem ederiz ... sana hayirli aksamlar, Atlantisli Rüyalar...:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...