Jump to content
Guest Haifa

Faydalı Dualar

Recommended Posts

DUA.1. BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUŞU:

" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli şey'in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. "

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):

"Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.

 

DUA.2. Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)'ye soruyor:

Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?

Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?

Sizi, sohbette kalmanız sevindirir mi?

Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?

Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?

Elbette eder.Öyle ise aksam ve sabah Şu duayı üç defa okuyunuz:"Sübhâna'l-lâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-arş."

Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me'sud olmasi, imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya vesile olur.

Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah'in razi olacagi kadar ve arşın

agırlıgı kadar, Allah'i (c.c.) tesbih ederim.

 

DUA.3.Büyük hacet Duası.Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

Anlamı.“Allâhım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmiyecek, hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.Allah’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allâh’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allâh’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir.”

 

DUA.4.Allâhumme inniy euzü birızake min sehatike ve bimuafatike min ukubetike ve euzü bike minke. Lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik. Anlamı:“Hoşnutsuzluğundan rızana; cezalandırmandan bağışlamana; SENDEN SANA Sığınırım!. Senin kendine olan senân gibi senâ etmekten aczimi itiraf ederim.”

 

DUA.5. BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUŞU

" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve

lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."

MANASI:

Allah'tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi

ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir.Dogmamis ve dogrulmamistir.Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve asla olamaz da.

 

DUA.6.(Birinize dert ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin”)

 

DUA.7. Hz. Hasen (R.A)'den rivayet edilmiştir: Semure bin Cündüp: "Sana bir hadis söyleyeyim ki, onu Resulullah (S.A.V)'dan, Hz. Ebu Bekir'den ve Hz. Ömer'den defalarca işittim.” dedi. Ben de söyle dedim. Dedi ki:

"Her kim sabah akşam:

'Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut'imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.

'MANASI.(Allah'ım sen beni yarattın,,sen hidayet ettin,,sen doyurursun,,sen su verirsin,sen öldürürsün ve sen diriltirsin)

der de bir şey isterse muhakkak Allah ona istediğini verir."

Resulullah (S.A.V) şöyle buyurdu: "Allah bu kelimeleri Musa (A.S)' a da vermişti. Musa (A.S) bu kelimelerle her gün yedi defa dua ederdi. Allah' tan ne isterse, muhakkak Allah da ona istediğini verirdi." (Taberani)

 

DUA.8.İsmi Azam duası. Enes radıyalahü anh .den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam adamın birinin dua ederken duasını işitince ona, sen İsmi Azam ile dua ediyorsun.Bu dua ile dua edip okuyan kimsenin mutlaka dilek ve muradı hasıl olur,buyurdu.

Allahümme inniy es-elüke bi enne lekel hamdü la ilahe illa ente ya hannanü,ya mennanü,ya bediy-as semavatı vel ardı ya zel celali vel ikram.

 

DUA.9.Salaten Tüncina "Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

"Allahım! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır.

Bu Salâvat-ı Şerifeye Devam Eden, Belalardan emin olur, Gelecek musibetlere perde olur,Arzuları kolay olur, Muradı hasıl olur, Rızkı bereketli olur.

 

DUA.10. 700 bin salavat degerinde salavat

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah.

Hz. Fatıma buyurmuş: Bir kimse bu salavatı bir kere okursa denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.

Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.

 

DUA.11. Peygamberimizin çok okudugu Dua Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil'ahireti haseneten ve kina azaben nar! Manasi: "Allahim! Ey Rabbim! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver! Ve bizi cehennem azabindan koru!

 

ALLAH KABUL ETSİN..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kemtamin

daha evvel verilen dualar ama hepsini bir araya topladıgınız için konuyu taşımıyorum..teşekkürler..

Share this post


Link to post
Share on other sites

İlk duayı bana bir hoca tavsiye etmişti ve verirken kendisini bu duanın kurtardığını söylemişti paylaşım için teşekkürler Allah razı olsun

Share this post


Link to post
Share on other sites

Büyük Hâcet Duası

 

أَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِى ثَنَآءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

“Allâhumme inniy eûzü birızake min sehatike ve bimuâfâtike min ukubetike ve eûzü bike minke. Lâ uhsiy senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.”

Anlamı:

Hoşnutsuzluğundan rızana,

Cezalandırmandan bağışlamana,

SENDEN SANA

Sığınırım…

Senin kendine olan senân gibi senâ etmekten aczimi itiraf ederim.

 

Mevcut kaynaklardan Rasûlullâh (s.a.v.)’in bu duayı, gece namazında, secdede yaptığını öğreniyoruz.

Bu harika bir duadır. Hele son iki bölüm tasavvufun hakikat ve marifetibillâh mertebelerine işaret etmektedir, ehli için değerlendirilmesi zorunlu olan bir husustur. Ehli için uyarıyorum; bu hususlara çok dikkat ederek, Rasûlullâh (s.a.v.)’in bize öğretmek istediğini iyi anlamalıyız.

Alıntı.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...