Jump to content
Sign in to follow this  
Guest jülide

Allahın Kitab-ı Mukaddesi'ni Değiştirmek Ve Gizlemek Büyük Günahtır

Recommended Posts

Guest jülide

Kitap gizlendi

 

 

Maide(15)

Ey kitap verilenler,

şimdi size,

kitabınızın gizlemekte olduğunuz birçok yerlerini sizlere açıklayan birçoğunu da geçiveren Peygamberimiz geldi.

İşte size Allah'tan bir nur,

bir parlak kitap geldi.

 

Ali İmran(187)

Vaktiyle Allah,

kitap verilen okur yazarlardan:

"Andolsun ki, onu insanlara anlatacaksınız ve gizlemeyeceksiniz."

diye söz almıştı.

Derken onlar,

onu arkalarına atıp az bir para karşılığında sattılar.

Ne kötü bir alışverişti bu!

 

Enam(91)

"Allah insana hiçbir şey indirmemiştir."

demekle,

Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar.

De ki:

"Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olmak üzere getirdiği kitab'ı kim indirdi?

-Ki siz onu parça parça kağıtlar haline getiriyor ve bunları ortaya atıyorsunuz ama bir çoğunu gizliyorsunuz.

- Bununla beraber şimdi size -ne sizin,

ne atalarınızın-

bilmediği hakikatler öğretilmekte.

(Onlara cevaben): "Allah." de,

sonra bırak onları daldıkları batakta oynayıp dursunlar.

 

Bakara(146)

Kendilerine kitap verdiğimiz toplumların alimleri,

peygamberi,

oğullarını tanır gibi tanırlar.

Böyle iken içlerinden bir takımı,

gerçeği bile bile gizlerler.

 

Bakara(174)

Allah'ın indirdiği kitaptan birşeyi gizleyip de bununla biraz para alanlar muhakkak ki, karınlarına ateşten başka bir şey yemezler ve kıyamet günü Allah onlarla ne konuşur,

ne de onları temize çıkarır;

onlara sadece pek elem veren bir azap vardır.

 

Ali İmran(71)

Ey kendilerine kitap verilenler,

neden hakkı batıla buluyorsunuz da gerçeği bile bile gizliyorsunuz?

 

 

Kendilerine verilen kitaptan ları gizlemelerinin Kuran gönderilmeden önce başladığını Kuran'ında gizlenen bu yerleri açıklığa kavuşturduğunu görmekteyiz.

 

 

'' Maide(15)

Ey kitap verilenler,

şimdi size,

kitabınızın gizlemekte olduğunuz birçok yerlerini sizlere açıklayan birçoğunu da

geçiveren Peygamberimiz geldi.

 

'Bakara(146)

Kendilerine kitap verdiğimiz toplumların alimleri,

peygamberi,

oğullarını tanır gibi tanırlar.

Böyle iken içlerinden bir takımı,

gerçeği bile bile gizlerler. ''

 

Bakara(159)

İndirdiğimiz apaçık ayetleri ve doğruyu,

Biz onları insanlar için kitapta iyice açıkladıktan sonra,

gizleyenlere Allah da bütün lanet edebilenler de lanet eder.

 

 

Uydurulan ruhbanlık

 

Bakara(90)

Ne kadar çirkindir o (karşılığında) kendilerini sattıkları şey ki;

Allah'ın kullarından dilediğine kendi lütfundan vahiy indirmesini çekemeyerek,

Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler.

Bu yüzden de gazap üstüne gazaba uğradılar.

Ve o kafirler için aşağılayan bir azap vardır.

 

HADÎD:27.

Sonra bunların izinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik.

Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik,

ona İncil'i verdik ve ona uyanların yüreklerine bir şefkat ve merhamet koyduk.

Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu, biz yazmadık.

Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar.

Ama buna da gereği gibi uymadılar.

Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır.

 

Zuhruf(15)

Böyle iken tuttular kullarından ona bir cüz tasladılar (bir kısmım O'nun bir parçası saydılar).

Gerçekten insan çok nankör,

açık bir küfürbazdır.

 

Ali İmran(78)

Bir de onlardan bir grup vardır ki,

siz onu kitaptan sanasınız diye,

dillerini kitaba bakarak eğip büğerler.

Oysa o, kitaptan değildir.

Yine:

"O,

Allah tarafındandır."

derler.

Oysa Allah tarafından değildir.

Ama,

bile bile Allah namına yalan söylerler.

 

Mü’min 40:69-

Bakmaz mısın şimdi Allah'ın âyetleri hakkında mücadeleye kalkanlara! (Haktan) nasıl döndürülüyorlar?

 

Bakara(79)

Artık o kimselerin vay haline ki,

kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için:

"Bu Allah tarafındandır."

derler.

Artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara!

Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!

 

Ali İmran(77)

Fakat allah'a verdikleri sözü ve kendi yeminlerini bir kaç paraya satanlara gelince, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

Allah, onlarla konuşmayacak,

kıyamet gününde onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır.

Onların hakkı elim bir azaptır.

 

 

Kuran insanların gerçek öğretiden çıkmalarının bir nedeninide, insanların kibirlerinin dışında iyi niyetleriylede oluştuğunu belirtmektedir.

'' ...Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu, biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. ...''

Bu insanlar bu amaçları uğruna ellerinde bulunan bu kitaplarıda okuduklarında kitaptan okuyorlarmış hissi vermek için türlü numaraları ortaya koymaya başlarlar.

'' Ali İmran(78) Bir de onlardan bir grup vardır ki,

siz onu kitaptan sanasınız diye, dillerini kitaba bakarak eğip büğerler.

Oysa o, kitaptan değildir. ''

 

 

Mesele artık mecrasından çıkmış, Allah-u Tealaya ait olmayan bir öğretiyi O'nun adına öğretmeye başlamışlardır. Kendi öğretilerini desteklemek amaçlı, Allah-u Tealaya ait olmayan öğretiyi O'ndanmış gibi kendileri yazar ve ortaya sürerler.

'' Bakara(79)

Artık o kimselerin vay haline ki,

kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için:

"Bu Allah tarafındandır." derler. ''

 

 

Fakat Kuran'ın gönderilmesi ile doğru ile yanlış ortaya çıkmış, kimlerin yanlış öğreti içinde olduğu rahatça gözükmüştür. Bu aşamada bu yanlış öğretilerle ayrılık kaçınılmaz duruma gelir. Bu ayrılıktan nasibini,

'' HADÎD:27. ...Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu, biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar...'' olanlarda alır.

 

Maide(77)

De ki:

"Ey Kitap verilenler,

dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve bundan önce şaşmış,

birçoklarını da şaşırtmış ve yolun doğrusundan sapmış bir kavmin keyifleri ardından gitmeyin!"

Sebe(44)

Halbuki Biz onlara öyle ders alacakları Kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik.

 

Ali İmran(70)

Ey kendilerine kitap verilenler,

neden göz göre göre allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

 

 

Ellerinde öylesi bir öğreti olmadığı

Kalem(37)

Yoksa size ait bir kitap var da onda şu dersi mi okuyorsunuz?

 

Kalem(38)

"Siz bu alemde neyi beğenirseniz o mutlaka sizin olacak"

diye (mi yazıyor o kitapta).

 

Sebe(44)

Halbuki Biz onlara öyle ders alacakları kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik.

 

Bakara 2:85.

Bu misakı kabul eden sizler,

(verdiğiniz sözün tersine) birbirinizi öldürüyor,

aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor,

kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz.

Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde (hem çıkarıyor hem de) size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz.

Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?

Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık;

kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir.

Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.

 

Necm 53:36.

Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?

 

Necm 53:37.

Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler?

 

Necm 53:38.

Ki hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenmez.

 

Sebe(44)

Halbuki Biz onlara öyle ders alacakları kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik.

 

 

Kuran ise Hz.İsa'dan sonra, Hz.Muhammed'den başka bir peygamber gelmemiş olduğunu, ve sahip oldukları bu öğretinin Allah-u Tealaya ait olmadığı belirtir.

 

'' Sebe(44)

Halbuki Biz onlara öyle ders alacakları kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik.''

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest şalom

sayın jülide sebe 44 biz onlara kitap vermedik diyor yanlışmı anladım arkasından ali imran 70 ayetinde verildi diyor bu konuda tanrı bir karar veremiyor bundan bu anlaşılıyor veyahut kitap yazarları önceki yazdıgını unutuyor arkasından başka yazıyor şimdi hangi ayete inanmak gerek verildimi, verilmedimi kitap verilmedi ise dogru yanlış degişmiş demek yanlış boşuna ugraş yok verildiyi kabul edersek kurandaki bu tezat niye.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest jülide
sayın jülide sebe 44 biz onlara kitap vermedik diyor yanlışmı anladım arkasından ali imran 70 ayetinde verildi diyor bu konuda tanrı bir karar veremiyor bundan bu anlaşılıyor veyahut kitap yazarları önceki yazdıgını unutuyor arkasından başka yazıyor şimdi hangi ayete inanmak gerek verildimi, verilmedimi kitap verilmedi ise dogru yanlış degişmiş demek yanlış boşuna ugraş yok verildiyi kabul edersek kurandaki bu tezat niye.
güzel kardeşim bu ayet

 

Sebe(44)

Halbuki Biz onlara öyle ders alacakları kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik.

 

şuanda içinde hz isa tanrının oğludur diye idda ettiğiniz kutsal kitabınız için ve palvus gibi kişilerin ve bu kişilerin kitabın içine koyduğu kendi yazmaları için söylenmiştir yani böyle bir kitap ve bu kitaba Allah adına kendi eserlerini koyacak bir kimse olmadığını belirtiyor

 

daha anlayarak okursanız yazı açık ve nettir :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest zeynep_

"bu konuda tanrı bir karar veremiyor bundan bu anlaşılıyor veyahut kitap yazarları önceki yazdıgını unutuyor arkasından başka yazıyor" :rofl:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest jülide
"bu konuda tanrı bir karar veremiyor bundan bu anlaşılıyor veyahut kitap yazarları önceki yazdıgını unutuyor arkasından başka yazıyor" :rofl:
bunca yazılandan bunu anladıysanız bence siz biraz daha araştırarak yorumlar yapın çünki yazdıklarınızdan anlaşılıyorki bu konularda bilgiye dair cevap yazmıyosunuz buda okuduklarınızın sizin üzerinizde düşünme değil güldürme etkisi bırakmasına sebep oluyor :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest zeynep_

Sevgili jülide kardeş! Benim konuyu anlayıp anlamakla ne alakası var bu yazının acaba çok merak ettim? Ben senin yazına herhangi bişey söledim mi acaba?Niye üstüne alınıyorsun ki?Sana öle cevaplar veririm ki! Anlama sorunu sende var galiba arkadaşım!Dikkat et bir daha ki sefere! Sen işine bak ben seni çok iyi takip ediyorum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest jülide
Sevgili jülide kardeş! Benim konuyu anlayıp anlamakla ne alakası var bu yazının acaba çok merak ettim? Ben senin yazına herhangi bişey söledim mi acaba?Niye üstüne alınıyorsun ki?Sana öle cevaplar veririm ki! Anlama sorunu sende var galiba arkadaşım!Dikkat et bir daha ki sefere!
yok ben iyi anlarım

sanırım siz verdiğiniz cevapları ifade edemiyorsunuz :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest zeynep_

Ne kadar iyi anladığın belli jülide! Benim neye istinaden öyle yaptığımı anladığın gibi!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest jülide
Ne kadar iyi anladığın belli jülide! Benim neye istinaden öyle yaptığımı anladığın gibi!!!
"bu konuda tanrı bir karar veremiyor bundan bu anlaşılıyor veyahut kitap yazarları önceki yazdıgını unutuyor arkasından başka yazıyor" :rofl:

 

bu sizin yazdığınız cevap okuyup biraz daha düşünün :)

 

iyi akşamlar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest zeynep_

Ben niye düşüneyim ben zaten orda kendi düşüncemi belirtmişim,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...