Jump to content
Guest _sh@!n_

Arife Günün Önemi,Fazileti

Recommended Posts

Guest _sh@!n_

  • Arefe Gününün Önemi Fazileti Bereketi Arefe Günü Yapılması gerekenler,arefe günü yapılacak dualar,arafa günü hangi dualar yapılır,ramazan bayramı arefe günü önemi

Günümüzde arefe, bayramın bir önceki günü olduğu için dünyalık telaşların en yoğun olduğu bir gün olarak yaşanmaktadır. Oysa ki arefe insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir.

Arefe, Kurban Bayramından bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramının bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullahın (sav) bildirdiğine göre:

“Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur) sözüdür.” (Muvatta, Hacc 246)

Hazreti Aişe (ra) anlatıyor:

“Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve:

“Bunlar ne istiyorlar?” der.” (Müslim, Hacc 436)

Resulullah(sav):

“Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah’ın kıymet verdiği bir gündür.” diyerek Allahu Teâlâ’nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allahu Teâlâ’ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir. (Deylemi)

Hazreti Ömer (r. a) ile Yahudi arasında geçen konuşmada arefe gününün önemini göstermektedir:

Hazreti Ömer’in halifeliği zamanında Yahudilerden birisi: “Ey Ömer, siz bir âyet okuyorsunuz ki, o âyet bize inseydi o günü bayram olarak kutlardık.” dedi.

O âyet, Maide sûresinin üçüncü âyetiydi. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu:

“Bugün, sizin dininizi kemale erdirdim ve size nimetimi tamamladım.”

Bu âyet, hicri onuncu yılda, Veda Haccı’nda, arefe günü olan cuma günü ikindiden sonra, Peygamber Efendimiz Arafat’ta “Adba” adındaki devesinin üzerinde vakfede iken nazil olmuştu. Deve vahyin ağırlığına dayanamayarak yere çökmüştü.

Hz. Ömer’e Yahudiden hangi âyet olduğunu öğrenince şöyle dedi:

“Biz o günü ve o gün bu âyetin Hz. Peygambere (sav) nail olduğu yeri biliriz. Cuma günü arefede bulunuyordu.” demiş ve o günün bayramımız olduğuna işaret ederek arefe gününün önemini belirtmiştir.

Arefe günü, Hazreti Âdem (as) ile Hazreti Havva’nın Arafat’ta buluştukları gündür.

Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle, buyurmuştur:

“Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.”

Bugün tutulan oruç, bin gün nafile oruca bedeldir. Aynca geçmiş ve gelecek yılda yapılan tövbelerin kabul olmasına da sebep olur.

Arefe günü oruç tutmak da çok sevaptır. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselâmdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.”

“Arefe günü tutulan oruç, bin günlük nafile oruca bedeldir.”

“Aşure günü orucu bir yıllık, arefe günü orucu da, iki yıllık nafile oruca bedeldir.”

Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihâd için verilen iki bin ata bedeldir.”

“Arefe günü tutulan oruç, biri geçmiş, biri de gelecek yılın günahlarına kefaret olur.”

Arefe günü özellikle bin adet İhlas okumak büyük zatlar tarafından tavsiye edilmiştir. Hadis-i şeriflerde İhlas sûresini okumanın kul borcu hariç diğer günahların affedilmesine vesile olacağı söylenmiştir.

“Arefe günü Besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.”

“Peygamber (sav) arefe akşamı ümmetinin affedilmesi için dua etti. Duasına, ‘Muhakkak ki ben zalimden başkasını mağfiret ettim.’ diye cevap verildi. ‘Zalimden ise mazlumun hakkını alırım.’ buyruldu. Resul-i Ekrem:

‘Ey Rabbim, dilersen mazluma cennette mükafatını verir zalime de mağfiret edersin.’ diye dua etti ise de Arafat’ta bu duasına Allahu Teâlâ’dan kabul gelmedi. Sabah vakti Müzdelife’de aynı duayı tekrarladı. Bu defa duası kabul edildi. Resulullah memnuniyetinden ve sevincini belli ederek güldü. Bunun üzerine Ebu Bekir ve Ömer (ra):

‘Anam babam size feda olsun, bu saatte siz gülmezdiniz, sizi güldüren nedir?’ diye sordu. Resulullah(sav):

‘Allah’ın düşmanı İblîs, Allahu Teâlâ’nın duamı kabul ederek ümmetimi affettiğini anlayınca toprağı alıp başına çalmaya ve vay sana helak oldun diye feryada başladı. İşte Şeytan’ın görmüş olduğum bu feryadı beni güldürdü, buyurdu.”

Arefe gününe saygılı olmalı, o gün hacılar Arafat’ta vakfe yapıp dua ederken manen onların yanında olduğumuzu hissederek dualarına iştirak edilmelidir. Böyle bir günde bizi günaha sokabilecek her şeyden uzak kalmak gerekmektedir.

“Günümüzde arefe, bayramın bir önceki günü olduğu için dünyalık telaşların en yoğun olduğu bir gün olarak yaşanmaktadır. Oysa ki arefe insana verilen en kıymetli vakitlerden biridir.

Bugünler ibadet ve affedilme günleridir. Hacıların Arafat’ta “Lebbeyk (Buyur Rabbim)” diyerek dil, ırk, ten ayırımı yapılmaksızın bir araya geldiği mahşer gününü hatırlatan, kulluğun Allahu Teâlâ’ya dualarla, telbiyelerle arz edildiği en kıymetli zaman dilimidir. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Duanın faziletlisi, arefe günü yapılanıdır.” (Beyheki) “Allahu Teâlâ, arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.”

Allahu Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sav) bildirmiştir.

Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır :

1- Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi,

2- Kurban Bayramı gecesi,

3- Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi),

4- Arefe gecesi, (Isfehani)

Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Saadet-i Ebediyye’de arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağı söylenmiştir.

Arefe günü günahlardan uzak kalanın da bağışlanacağı Resulullah (sav) tarafından müjdelenmiştir.

“Arefe günü Resulullahın (sav) yanında bulunan bir genç, kadınları düşünüyor ve onlara bakıyordu. Resulullah (sav) eliyle birkaç defa gencin yüzünü kadınlardan çevirdi. Genç yine onları düşünmeye başladı. Resulullah (sav):

- Kardeşimin oğlu, bugün öyle bir gündür ki, bugünde herkesin kulağına, gözüne ve diline sahip olursa günahları bağışlanır, buyurdu.” (Müsned)

Arefe Günü Yapılması Tavsiye Edilenler :

1- Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2- Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3- Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4- Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5- Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunmalıdır.

 

Dualarınız kabul,gününüz mübarek olsun

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest foreverminik

iyide arife gecesi kurban bayrama girdiğimiz gecedir..ramazan bayramına girdiğimiz gece arıfe gecesi degıldır

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest _sh@!n_
iyide arife gecesi kurban bayrama girdiğimiz gecedir..ramazan bayramına girdiğimiz gece arıfe gecesi degıldır

 

yok arkadaşım yanlışın var.dini bayramlarımızın veya konusu edilen bir günün bir gün öncesine arefe denir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest xxyakupxx

arefe bir günün öncesi anlamındadır .bu kurban bayramındada ramazan bayramındada aynıdır

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba arkadaşlar.

(Konuyu sanırım havas bölümüne açmak uygun olurdu. Yanlış yapıyorsam modlar bağışlasın.)

 

Kur'an-ı Kerim'de Fecr Suresinin ikinci ayetinde üzerine yemin edilen, Zilhicce'nin ilk on gecesinde yapılan amellere 700 misli sevab verileceğini Peygamber Efendimiz (sav) müjdeliyor. Bu mübarek on gecenin son ikisine girmek üzereyiz. Arefe gününü Kurban Bayramı'nın birinci gününe bağlayan gece, Zilhicce'nin onuncu gecesidir. Bu gece yapılan duaların makbul olacağı, geri çevrilmeyeceği haber verilir. Bu nedenle önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceyi "Dua Gecesi" olarak adlandırabiliriz. Bu fırsat kaçırılmamalı ve iyi değerlendirilmeli...

 

Efendimiz Aleyhisselam; "Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselâmdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır." buyurur. Bu nedenle Perşembe gününü oruçlu geçirip yatsı namazının son sünnetinden sonra vitir namazını kılmayalım. 100 Salavat okuyalım ve sonra istiğfar ile devam edip dualarımızı sıralayalım. Yapabildiğiniz kadar dua yapın. Kılabildiğiniz kadar kaza namazı veya nafile kılın ama vitir kalsın. Havasını bildiğiniz, gönlünüzden gelen duaları tamamlayın. Yatacağınız zaman da vitir namazını kılar yatsı namazını tamamlarsınız. (Vitir namazını geciktirirken gecenin sonuna bırakmayın sakın. İmsak vakti girmeden bir saat kadar önce kılmakta yarar var.) Kurban bayramının 1.2.3. günlerinden sonraki gecelere Kurban bayramı geceleri denildiğini de anımsatıp, aynı ameli bu günlerde de sürdürmenizi tavsiye ederim.

 

Bu gecelerde Yunus Aleyhisselamın duası ile Ali İmran Suresi'nin 25. ayetini çok okuyarak dua etmenizi da ayrıca öneririm. Hemen her konuda olduğu gibi, "falanca için yapayım mı, filan isteğim için okuyayım mı?" şeklindeki soruların gelebileceğini düşünerek peşinen cevap yazayım: Dua ibadettir. Allah'ın helal kıldığı dairede dilediğiniz şey için dua edebilirsiniz. Bu geceleri kaçırmayın da ne yaparsanız yapın. :)

 

Konu hakkında iki hadis aktarayım:

Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi. [İbni Asakir]

 

“Günlerin en faziletlisi Arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur) sözüdür.” (Muvatta, Hacc 246)

 

Selametle...

 

Not: Arefe Günü ve Bayram Gecesi'nin kıymetini daha iyi kavramak için bu yazıyı okuyabilirsiniz: http://ailem.zaman.com.tr/?hn=5216

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest kemtamin

Allah razı olsun arkadaşım:):)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest aysuncuk

evet kesınlıkle katılıyorum sana ben oruçlara basladımdı ılk ıkı gun tuttum ama sonra malum aylık kanama dönemıne denk geldı ıns persembeye gene tutacagım ve kurban bayramındada oruca nıyet edıp orucu ılk kurban etıyle acacagım

dıger konulara gelınce dogru yanlıs hatırlamıyorsam bhz davut peygamberın odgum gunu ısanın yükleşi hz yunusun balıgın içinden kurtulması hep bu döeneme denk gelıyormus bencede kadrini bılmek lasım allah hepımısın dualarını kabul etsın ıns.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...