Jump to content
Sign in to follow this  
İη¢ιѕєℓ

Maliye Politikası I Dersi Tek Ders Testi

Recommended Posts

1-)

Ekonominin iç dengesini sağlayan iki kavram aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A)

Cari denge-fiyat istikrar

B)

İstihdam-cari denge

C)

Fiyat istikrarı-istihdam

D)

Cari denge-ekonomik kalkınma

E)

İstihdam-ekonomik kalkınma

2-)

Ekonomik dalgalanmaların nedeni olarak ücret ve kâr farklılığının zamanla açılması ve buna bağlı olarak yatırım ve tüketim dengesizliğinin oluşmasını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Yeni Klasik

B)

Monetarist

C)

Neo Liberal

D)

Yeni Keynesyen

E)

Post Keynesyen

3-)

IS-LM modelinde Merkez Bankasının para arzını artırması aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır?

A)

LM eğrisi sola doğru kayar.

B)

IS eğrisi sağa doğru kayar.

C)

LM eğrisi sağa doğru kayar.

D)

LM eğrisi sağa, IS eğrisi sola doğru kayar.

E)

IS eğrisi sola doğru kayar.

4-)

Dışa açık bir ekonomide çarpan değerinin düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Transfer harcamalarının azalması

B)

Marjinal tüketim eğiliminin düşmesi

C)

Devlet tasarruflarının artması

D)

Nisbi vergi oranının azalması

E)

Talebin bir kısmının yabancı mallara kayması

5-)

Parasal taban üzerinde yabancı para girişinden kaynaklanan etkilerin nötr hale getirilmesine ne ad verilir?

A)

Sterilizasyon

B)

Devalüasyon

C)

Enflasyon

D)

Stagflasyon

E)

Deflasyon

6-)

BP eğrisinin yukarısındaki IS-LM denge noktaları ne anlam ifade etmektedir?

A)

Dış ödemeler dengesi

B)

Dış ödemeler açığı

C)

Faiz dışı fazla

D)

Dış ödemeler fazlası

E)

Cari denge

7-)

Maastricht kriterine göre borç stoku/milli gelir üst sınırı kaç olarak belirlenmiştir?

A)

%50

B)

%60

C)

%65

D)

%70

E)

%75

8-)

Bir ekonomide ekonomik yapıyla ilgili göstergeler belli bir değeri aşınca türü ve büyüklüğü önceden belirlenmiş önlemlerin devreye girmesine ne ad verilir?

A)

İradi politikalar

B)

Mali sürüklenme

C)

Emisyon

D)

Formül esnekliği

E)

Stagflasyon

9-)

Enflasyonun fiyat sisteminin işlevini kaybetmesine neden olması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A)

Toplam talebin azalması

B)

Kaynak dağılımının bozulması

C)

Yatırımların azalması

D)

Gelir dağılımının bozulması

E)

Ekonomideki likiditenin azalması

10-)

Enflasyonun her zaman ve her yerde parasal bir olgu olduğunu ileri süren ekonomik görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Monetarist

B)

Keynesçi

C)

Arz yanlı

D)

Post Keynesyen

E)

Rasyonel beklentiler

11-)

Aşağıdaki borçlanma türlerinden hangisinin etkisi tamamen enflasyonisttir?

A)

Kişilerden borçlanmak

B)

Firmalardan borçlanmak

C)

Ticari firmalardan borçlanmak

D)

Merkez Bankası'ndan borçlanmak

E)

Dış borçlanma

12-)

Kurumlar vergisinin otomatik istikrar sağlayıcı özelliğini azaltan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Tabanının geniş olması

B)

Firma kârları üzerinden alınması

C)

Düz oranlı olması

D)

Beklentileri olumsuz yönde etkilemesi

E)

Tarife dilimlerinin dar olması

13-)

Bir durgunluk durumunda genişletici bir maliye politikasının Merkez Bankasından borçlanarak finanse edilmesinin fiyatlar genel düzeyi üzerinde fazla bir etkisinin olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Beklentilerin olumlu olması

B)

Atıl kapasitenin varlığı

C)

Faiz oranının düşük olması

D)

Para arzının artması

E)

Otomatik stabilizatörlerin var olması

14-)

Vergileme seçeneğine kıyasla, kamu harcamalarının borçlanma yoluyla finansmanının özel tüketim harcamalarını etkilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Borçlanmanın gönüllü tasarruflardan karşılanması

B)

Borçlanmanın yatırımları olumsuz etkilemesi

C)

Borçlanmanın kamu harcamalarının finansmanında kullanılması

D)

Borçlanmanın faiz oranlarını artırması

E)

Borçlanmanın kişi ve firmalardan yapılması

15-)

Aşağıdakilerden hangisi stagflasyonla mücadelede önerilen vergi temelli gelirler politikasına örnektir?

A)

Hükümetin belirlediği referans değerin altında ücret artıranları vergi yolu ile cezalandırma

B)

Hükümetin belirlediği referans değerin altında fiyat artıranları vergi yolu ile cezalandırma

C)

Hükümetin belirlediği referans değerin altında ücret artıranları vergi yolu ile ödüllendirme

D)

Hükümetin belirlediği referans değerin üstünde ücret artıranları vergi yolu ile ödüllendirme

E)

Hükümetin belirlediği referans değerin üstünde fiyat artıranları vergi yolu ile ödüllendirme

16-)

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem Phillips eğrisi hakkında doğru bir bilgidir?

A)

Yatay eksene paraleldir.

B)

Negatif eğimlidir.

C)

Dikey eksene paraleldir.

D)

Pozitif eğimlidir.

E)

Tam istihdam denge noktasındadır.

17-)

Arz yönlü ekonomi yaklaşımını savunanlara göre stagflasyonla mücadelenin aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Gelirler politikası

B)

Vergi indirimi politikası

C)

Faiz oranlarını yükseltme politikası

D)

Kamu harcamaları politikası

E)

Borçlanma politikası

18-)

Devletin para basma tekeline sahip olmasının sonucu olarak para basmaktan elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Prafiksal gelir

B)

Harç

C)

Resim

D)

Senyoraj

E)

Şerefiye

19-)

Aşağıdaki görüşlerden hangisine göre iradi bütçe açığı verilmesi gerekmektedir?

A)

Klasik görüş

B)

Yeni Keynesyen görüş

C)

Arz Yanlı görüş

D)

Monetarist görüş

E)

Keynesyen görüş

20-)

Vergilerle karşılanmayan kamu harcamaları için aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla borçlanma yoluna gidilir?

A)

Ticari bankalar

B)

Kamu iktisadi teşebbüsleri

C)

Fonlar

D)

Sosyal güvenlik kuruluşları

E)

Hazine

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...