Jump to content
Sign in to follow this  
Visall

Zülkarneyn...

Recommended Posts

240px-Iranischer_Meister_001.jpg

Zülkarneyn anlatısında geçen, Zülkarneyn'in

Yecüc ve Mecüc'ü engelleyecek bir set inşa

ettirmesini betimleyen, 16. yüzyıldan kalma

bir Farsminyatürü.

 

Zülkarneyn veya Zü'l-Karneyn (Arapça: ذو القرنين), İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın Kehf Suresi'nde geçen bir kişi. Peygamber olup olmadığı tartışmalıdır.

 

Kendisiyle ilgili anlatı Ye'cüc ve Me'cüc'ü de içerir ki bu bağlamda benzeri anlatılar Tanah'ta da bulunur.

 

Kur'an'daki anlatıda kim veya ne oldukları açıklanmayan Yecüc ve Mecüc'ü engellemek için bir set inşa ettiğinden söz edilir. Hangi çağda yaşadığı belirtilmemiştir.

 

İsmin etimolojik kökeni

 

Zülkarneyn kelimesi Arapçadır. Zü, tanımlık (e)l ve karneyn kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Zü, sahip ve mâlik demektir. Karn ise boynuz, perçem, tepe, zaman, güneş anlamlarına gelir. Karneyn, karn'ın tesniyesi yani iki tanesi demektir. Buna göre Zülkarneyn kelimesi iki boynuz sahibi şeklinde tercüme edilir.

 

Ancak, Kehf Suresi'ndeki âyetler göz önüne alındığında "iki zaman sahibi" veya zaman yolcusu şeklinde bir tercüme de akla yakın gelmektedir.

 

Kur'an'da bahsi geçen âyetler

 

 • Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: “Size ondan bir anı okuyacağım.”
 • Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda bir yol verdik.
 • O da bir yol tuttu.
 • Güneş'in battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar buldu. Orada bir kavim gördü. “Ey Zülkarneyn! Ya cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın” dedik.
 • Zülkarneyn, “Her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır” dedi.
 • “Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükâfat olarak daha güzeli var. O'na emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz.”
 • Sonra yine bir yol tuttu.
 • Güneş'in doğduğu yere ulaşınca onu, kendileriyle Güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu.
 • İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır.
 • Sonra yine bir yol tuttu.
 • İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu.
 • Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye'cüc ve Me'cüc yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadır. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?”
 • Zülkarneyn, “Rabbimin bana verdiği daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım” dedi.
 • “Bana demir madeni getirin” dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu bir hizaya getirince “Körükleyin!” dedi. Demiri eritip kor yapınca da “Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım” dedi.
 • Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler.
 • Zülkarneyn, “Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir” dedi.(18: 83-98 )

96. ayet için Diyanet İşleri Başkanlığı mealinde şöyle bir dipnot mevcuttur:

 

"Kur’an’da “zübera’l-hadîd” şeklinde geçen ibare “demir parçaları”, “demir kütleleri” diye çevirilmiş ise de biz “demir madeni” diye çevirmeyi tercih ettik".

 

Ayrıca 98. ayetteki vaad kelimesi Kıyamet'e yakın zaman dilimi (âhir zaman) olarak algılanır ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün Dünya'yı istila etmesi kıyamet alametlerinden birisi olarak yorumlanır.

 

Zülkarneyn’in kimliği problemi

 

Kur'an'ın Kehf Suresi'nin Orhun Yazıtları ile olan birebir benzerliğine dayanarak Zülkarneyn'in Bilge Kağan veya antik çağda yaşamış bir başka Türk komutan veya Oğuz Kağan olduğu da iddia edilir.

 

Türk efsanelerinde Türk hakanının gökten bir ağaç kovuğuna inen kızlarla evlenmesi, Türk adı ile kurulan ilk devletin uzayla ilgili bir ad ile kurulması ("Gök"türkler), bir efsanede dağa bakır dökülerek kapatılması ve bir müddet sonra körüklerle eritilmesi ve yolun tekrar açılması, kadim Orta Doğu kazılarında şaşırtıcı şekilde bu kültüre ait izlerin bulunması, Muhammed'den nakledilen hadislerin bulunması gibi hususlar bu son iddiayı güçlendirmektedir.

 

Zülkarneyn karakterini, kelime anlamının çift boynuz sahibi olması nedeniyle (çift boynuzlu miğfer takan) Büyük İskender'e veya Ebu'l Kelam Azad, Muhammed Hüseyin Tabatabaî ve Nasir Mekarim Şirâzî gibi tefsir âlimleri tarafından ve bâzı Hıristiyanlarca Büyük Kiros'a atfedilir.

 

Kur'an'da kimlik tanımı flu çizgilerle yapılmış efsanevî bir komutan veya kral olduğu anlaşılan Zülkarneyn’in demir işlemeyi bildiği göz önüne alındığında Demir Çağı'ndan sonra yaşadığı anlaşılır.

 

Sınırları doğu ve batıda olabilecek en geniş noktalara ulaşan bir devlet veya hükümranlığın başını temsil ediyor. Başarılarının büyüklüğü, kendisini Tanrı’nın desteklediği efsanesinin yerleşmesine yol açıyor. Başında savaşlarda kullandığı çift boynuzlu kaska atfen Zülkarneyn (çift boynuzlu) ifadesi kullanılıyor. Hikâyenin buraya kadarki kısmı Büyük İskender ile uyumlu gözüküyor ve Kur'an yorumcularının çoğu Zülkarneyn’in İskender olduğu sonucuna ulaşıyor.

 

Ancak hikâyenin diğer parçaları başka coğrafyalardan derlenmiş unsurlardan oluşuyor.

 

İskender’in demir kitleleri ile inşâ ettiği set Zülkarneyn Seddi/(Çin Seddi) ise seddi inşa edenin kimliği, seddin harcı ve kimlere karşı (Ye'cüc ve Me'cüc) yapıldığı göz önüne alındığında yorumcuların aklını karıştırıyor ve Büyük İskender için sonu olmayan kimlik arayışlarına, hatta onun Muhammed'in kendisi olduğu iddialarına yol açıyor.

 

Yorumlarında çağdaş unsurları kullanan bâzı modernist yorumcular ise onun gezegenlerarası seyahat yapabilen bir zaman yolcusu olduğunu ileri sürmekten çekinmiyor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zülkarneyn, “Her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır” dedi.

 

Bugün bir tv kanalında Zülkarneyn konuşuluyordu. Bu çok dikkatimi çekti keyf suresinin tefsirine baktım aynısı ordada yazıyordu. Yani bizi Yaradandan önce Zülkarneyn mi cezalandıracak koskoca kuranda yazıyor şimdiye kadar kimse bize bundan söz etmedi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Zülkarneyn, “Her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır” dedi.

 

Bugün bir tv kanalında Zülkarneyn konuşuluyordu. Bu çok dikkatimi çekti keyf suresinin tefsirine baktım aynısı ordada yazıyordu. Yani bizi Yaradandan önce Zülkarneyn mi cezalandıracak koskoca kuranda yazıyor şimdiye kadar kimse bize bundan söz etmedi.

 

Allahü Teâlâ kulunu vasıtalı da vasıtasız da cezalandırabilir.

Biz onun takdirine karışamayız.

Bir ülkeyi cezalandırmak istiyorsa, başka bir ülkeyi ona musallat edebilirde. Gökten meteor yağmuru ilede cezalandırabilir

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
berresu, 15.11.2015 - 8:45 PM yazdı:

Zülkarneyn, “Her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır” dedi.

 

Bugün bir tv kanalında Zülkarneyn konuşuluyordu. Bu çok dikkatimi çekti keyf suresinin tefsirine baktım aynısı ordada yazıyordu. Yani bizi Yaradandan önce Zülkarneyn mi cezalandıracak koskoca kuranda yazıyor şimdiye kadar kimse bize bundan söz etmedi.

Bunu Zülkarneyn a.s. kendi zamanın da söylemiştir. Suç işleyen bir kimsenin devlet tarafından cezalandırılması gibi düşünün. Yani kötü bir suç işleyerek sende insanlara zulmedersen seni devletin mahkemeleri yargılar ve cezanı verir elbette. Fakat bunun olması demek Allah'ın takdirinin dışında olan bir şey değil ki zaten.

 

Diğer yandan Zülkarneyn a.s. ile Hızır'ın a.s. teyze veya amca çocukları oldukları da rivayet edilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...